Żywy Różaniec

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (bł. Jan Paweł II)

 1. Żywy Różaniec oznacza:

– Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

– Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)

– Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 1. Przyjmowanie do Żywego Różańca
 2. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (…)
 3. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (…) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (…) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Proboszcza. Każda Róża powinna obrać sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (…)

III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (…) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic.

 1. Obowiązki w Żywym Różańcu

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

 

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Ofiarowania Pańskiego.

zobacz:

www.rozaniec.eu

www.rozaniec.dominikanie.pl/003.html

 

W naszej parafii są obecnie 23 grupy Róż Żywego Różańca. Opiekunami – zelatorami poszczególnych grup są:

 

 1. Gazurek Anna – Gliniane 386
 2. Wolna Marta – Mikszówka 901
 3. Bury Anna – Róża 1 – Michałki 108
 4. Bury Anna – Róża 2 – Michałki 108
 5. Gazur Zuzanna – Jasnowice Górne 19
 6. Legierska Anna – Róża 1 – Jasnowice 815
 7. Legierska Anna – Róża 2 – Jasnowice 815
 8. Małyjurek Helena – Kohuty 761
 9. Michałek Teresa – Wilcze 543
 10. Małyjurek Danuta – Wojtosze
 11. Marekwica Jolanta – Burowie 772
 12. Trybalska Małgorzata – Andziołówka 478
 13. Kawulok Maria – Kempka 87
 14. Haratyk Stanisława – Jasnowice Las
 15. Bury Zuzanna – Tokarzonka
 16. Kubica Jadwiga – Wojtosze
 17. Legierska Małgorzata – Róża 1 – Jaworzynka 8
 18. Legierska Małgorzata – Róża 2 – Jaworzynka 8
 19. Stachurek Anna – Róża 1 – Istebna 648
 20. Stachurek Anna – Róża 2 – Istebna 648
 21. Stachurek Anna – Róża 3 – Istebna 648
 22. Stachurek Anna – Róża 4 – Istebna 648