Intencje

Niedziela, 19 listopada 33 NIEDZIELA ZWYKŁA Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 albo Mt 25,14-15.19-20
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Kobielusz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1212)
8.30  —  Za + męża Franciszka Wojtas, rodziców Annę i Józefa Kohut (221)
—  Za ++ z placów Suszki, Szymcze i Las
10.00 —  Za + Marię Łacek w 10 r.śm. (1416)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  O zdrowie dla Tereski (od Przedszkola Sióstr na Buczniku)
—  Chrzest: Krystian Tomasz Suszka
11.30 —  Za + ojca Antoniego Gazurek w 30 r.śm. (J577)
16.30 —  Za ++ Antoniego i Jadwigę Juroszek, siostrę Marię (639)

Poniedziałek, 20 listopada Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb. 1Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43
7.00  —  Za + Danutę Legierską (od brata Tadeusza z rodziną)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Tomka)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + szwagra Janusza Podlasińskiego (840)

Wtorek, 21 listopada Wspomnienie Ofiarowania NMP 2Mch 6,18-31; Łk 19,1-10
7.00  —  Za + Stanisława Juroszka (od Weroniki)
—  Za + Kazimierza Bestwina (od siostry Marty z rodziną K361)
17.00 —  Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz (102)
—  Za ++ rodziców Marię i Jana Turek oraz krewnych z obu stron (1262)

Środa, 22 listopada Wspomnienie św. Cecylii, dz.i męcz. 2Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28
7.00  —  Za + Danutę Legierską (od sąsiadów od Burego)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Gosi z rodziną)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + ojca Jana Juroszka i trzech braci (867)
—  Za + Dorotę Gazurek (663)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Czwartek, 23 listopada 1Mch 2,15-29; Łk 19,41-44
7.00  —  Za + Stanisława Juroszka (od wnuków Kariny, Bartłomieja i Daniela)
—  Za + Kazimierza Bestwina (od Elżbiety i Stanisława Fiedor K1044)
15.30 —  O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Skurzok (970)
—  Za ++ dziadków Zuzannę i Jana Probosz, ++ z rodziny Probosz (675)

Piątek, 24 listopada Wspomnienie śś. męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i tow. 1Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48
7.00  —  Za ++ rodziców Antoniego i Stefanię Kukuczka (1121)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Zdzisława i Jolanty Juroszek)
17.00 —  Za ++ ojca Antoniego Juroszek, teścia Stefana Krytę i szwagra Kazimierza (188)
—  Za ++ Teresę i Józefa Kaczmarzyk, syna Jana, rodziców Józefa i Martę Sikora (404)
—  Za + Józefa Kobielusz w 30 dzień po śmierci

Sobota, 25 listopada 1Mch 6,1-13; Łk 20,27-40
7.00  —  Za ++ męża Edwarda Marekwicę, Annę i Józefa Marekwica (614)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Józefa i Małgorzaty z rodziną zamiast kwiatów)
17.00 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Grzegorza Michałek w 18 rocznicę urodzin (543)
—  Dziękczynna w 17 rocznicę ślubu Anny i Piotra Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (797)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Barbary Grzesiczek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie

Niedziela, 26 listopada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA WSZECHŚWIATA Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  W int. imienników św. Andrzeja
10.00 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Tadeusza Ligockich z prośbą o Boże błogosławieństwo dla syna (1309)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Iwony Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny (777)
11.30 —  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków (304)
—  Chrzest: Dawid Filip Ligocki
16.30 —  Za + Danutę Legierską (od mamy)