Intencje 19-26 listopada 2017

Niedziela, 19 listopada 33 NIEDZIELA ZWYKŁA Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 albo Mt 25,14-15.19-20
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Kobielusz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1212)
8.30  —  Za + męża Franciszka Wojtas, rodziców Annę i Józefa Kohut (221)
—  Za ++ z placów Suszki, Szymcze i Las
10.00 —  Za + Marię Łacek w 10 r.śm. (1416)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  O zdrowie dla Tereski (od Przedszkola Sióstr na Buczniku)
—  Chrzest: Krystian Tomasz Suszka
11.30 —  Za + ojca Antoniego Gazurek w 30 r.śm. (J577)
16.30 —  Za ++ Antoniego i Jadwigę Juroszek, siostrę Marię (639)

Poniedziałek, 20 listopada Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb. 1Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43
7.00  —  Za + Danutę Legierską (od brata Tadeusza z rodziną)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Tomka)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + szwagra Janusza Podlasińskiego (840)

Wtorek, 21 listopada Wspomnienie Ofiarowania NMP 2Mch 6,18-31; Łk 19,1-10
7.00  —  Za + Stanisława Juroszka (od Weroniki)
—  Za + Kazimierza Bestwina (od siostry Marty z rodziną K361)
17.00 —  Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz (102)
—  Za ++ rodziców Marię i Jana Turek oraz krewnych z obu stron (1262)

Środa, 22 listopada Wspomnienie św. Cecylii, dz.i męcz. 2Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28
7.00  —  Za + Danutę Legierską (od sąsiadów od Burego)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Gosi z rodziną)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + ojca Jana Juroszka i trzech braci (867)
—  Za + Dorotę Gazurek (663)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Czwartek, 23 listopada 1Mch 2,15-29; Łk 19,41-44
7.00  —  Za + Stanisława Juroszka (od wnuków Kariny, Bartłomieja i Daniela)
—  Za + Kazimierza Bestwina (od Elżbiety i Stanisława Fiedor K1044)
15.30 —  O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Skurzok (970)
—  Za ++ dziadków Zuzannę i Jana Probosz, ++ z rodziny Probosz (675)

Piątek, 24 listopada Wspomnienie śś. męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i tow. 1Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48
7.00  —  Za ++ rodziców Antoniego i Stefanię Kukuczka (1121)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Zdzisława i Jolanty Juroszek)
17.00 —  Za ++ ojca Antoniego Juroszek, teścia Stefana Krytę i szwagra Kazimierza (188)
—  Za ++ Teresę i Józefa Kaczmarzyk, syna Jana, rodziców Józefa i Martę Sikora (404)
—  Za + Józefa Kobielusz w 30 dzień po śmierci

Sobota, 25 listopada 1Mch 6,1-13; Łk 20,27-40
7.00  —  Za ++ męża Edwarda Marekwicę, Annę i Józefa Marekwica (614)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Józefa i Małgorzaty z rodziną zamiast kwiatów)
17.00 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Grzegorza Michałek w 18 rocznicę urodzin (543)
—  Dziękczynna w 17 rocznicę ślubu Anny i Piotra Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (797)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Barbary Grzesiczek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie

Niedziela, 26 listopada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRóLA WSZECHŚWIATA Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  W int. imienników św. Andrzeja
10.00 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Tadeusza Ligockich z prośbą o Boże błogosławieństwo dla syna (1309)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Iwony Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny (777)
11.30 —  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków (304)
—  Chrzest: Dawid Filip Ligocki
16.30 —  Za + Danutę Legierską (od mamy)

 

Intencje 12-19 listopada 2017

Niedziela, 12 listopada 32 NIEDZIELA ZWYKŁA Mdr 6,12-16; 1Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
7.00  —  Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Moniki i Piotra Kukuczka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (862)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
10.00 —  Dziękczynna w 3 urodziny Zuzi Juroszek z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów (831)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Marceliny i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla syna Marka (336)
—  Chrzest: Zofia Janina Legierska
11.30 —  Za ++ ojca Antoniego Bury, dziadków, siostrę Marię Kaprak, chrzestnych Pawła i Marię Bury (1234)
—  Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Rozalii i Szczepana Zowada z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (777)
16.30 —  Za ++ męża Jana Zawada, rodziców i rodzeństwo (72)

Poniedziałek, 13 listopada Wspomnienie śś. Pierwszych Męczenników Polski Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6
7.00  —  Za ++ dziadków chrzestnych i ++ z rodziny (814)
—  Za + Stanisława Juroszka (od siostry Krysi z mężem)
17.00 —  Za wszystkich ++ z rodzin: Bury, Juroszek, Karch i Jałowiczor (830)
—  Za + Jerzego Kawulok (od rodziny Łacek z Gronia 1251)

Wtorek, 14 listopada Mdr 2,23 – 3,9; Łk 17,7-10
7.00  —  Za + Jerzego Kawulok (od sąsiadów z Jasnowic)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Bartka)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + męża Józefa Haratyk w 2 r.śm. i dwóch braci (18)

Środa, 15 listopada Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19
7.00  —  Za + matkę Jadwigę Haratyk w 11 r.śm. (1022)
—  Z podziękowaniem za łaski z prośbą o nowe w rodzinie Bury (1297)
17.00 —  Za ++ Piotra i Franciszka Probosz (1001)
—  Za ++ rodziców Teresę i Franciszka Poloczek (1502)
—  Za ++ Adama Kawuloka, Rafała Wałacha i Wandę Kohut (od pielgrzymów z grupy IX)

Czwartek, 16 listopada Mdr 7,22 – 8,1; Łk 17,20-25
7.00  —  Za ++ Jadwigę i Józefa Bocek, Alojzję i Franciszka Kukuczka (480)
—  Za + Stanisława Juroszka (od Eli)
15.30 —  Za + Zuzannę Legierską (242)
—  Za + kuzyna Józefa Kohut (od kuzyna Piotra zamiast kwiatów)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 17 listopada Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak. Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37
7.00  —  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Łupieżowiec (838)
—  Za + Józefa Michałka w 5 r.śm. (637)
17.00 —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Małgorzaty i Tadeusza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (194)
—  Dziękczynna w int. rodzin Michałek, Kaczmarzyk i Jałowiczor (145)

Sobota, 18 listopada Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz. Mdr 18,14-16; 19,6-9; Łk 18,1-8
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Gorzołka i Kolarczyk z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej (1535)
—  Za ++ męża Józefa Gazurek i matkę Elżbietę Czepczor (386)
17.00 —  Chrzty: Nikodem Tadeusz Morys, Szymon Kamil Ligocki; i roczki: Szymon Dragon, Nina Stawowska, Alicja Bury
—  Za ++ dziadków Helenę i Antoniego Gazurek, Janinę i Józefa Kaczmarzyk, Jadwigę i Andrzeja Jałowiczor, Józefa Kajzar (1373)

Niedziela, 19 listopada 33 NIEDZIELA ZWYKŁA Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 albo Mt 25,14-15.19-20
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Kobielusz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1212)
8.30  —  Za + męża Franciszka Wojtas, rodziców Annę i Józefa Kohut (221)
—  Za ++ z placów Suszki, Szymcze i Las
10.00 —  Za + Marię Łacek w 10 r.śm. (1416)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  O zdrowie dla Tereski (od Przedszkola Sióstr na Buczniku)
—  Chrzest: Krystian Tomasz Suszka
11.30 —  Za + ojca Antoniego Gazurek w 30 r.śm. (J577)
16.30 —  Za ++ Antoniego i Jadwigę Juroszek, siostrę Marię (639)

 

Intencje 5-12 listopada 2017

Niedziela, 5 listopada 31 NIEDZIELA ZWYKŁA
Ml 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
7.00  —   Dziękczynna w rodzinie Łaszewskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (77)
8.30  —  Za urodzaje: Wojtki, Kempka, Kawule, Dzielec
—  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
—  Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Edyty Mojeścik z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (od chrzestnej)
—  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Agnieszki i Sławomira Grzesiuk z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Adama (870)
11.30 —  Za ++ Jadwigę i syna Jana Sikora (949)
—  Za + dziadka Jana Łacek (724)
16.00 —  Różaniec za zmarłych zalecanych
16.30 —  O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mamy i babci Teresy (od dzieci i wnuków 1657)

Poniedziałek, 6 listopada Rz 11,29-36; Łk 14,12-14
7.00  —  Za ++ teściów Marię i Władysława Dziergas (862)
—  Za ++ babcię Annę i dziadków Franciszków (222)
17.00 —  Za ++ dziadków (339)
—  Za ++ rodziców Helenę i Jana Haratyk, brata Jana (1003)
—  Różaniec za zmarłych zalecanych

Wtorek, 7 listopada Rz 12,5-16a; Łk 14,15-24
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (629)
—  Za + Danutę Legierską (od Jadzi z rodziną z Koniakowa)
17.00 —  Za ++ rodziców Marię i Emila Rychły (136)
—  Za + Annę Ćmiel (J276)
—  Za + Krystiana Tyman (od sąsiadów od Kohuta)
—  Różaniec za zmarłych zalecanych

Środa, 8 listopada Rz 13,8-10; Łk 14,25-33
7.00  —  Za ++ rodziców Zofię i Józefa Kawulok (1121)
—  Za + Stanisława Juroszka (od syna Darka z żoną)
17.00 —  Za ++ z rodzin Czepczor i Kukuczka (968)
—  Za ++ Lucjana Kaczmarka i Zofię Pawełczyk (1285)
—  Za wszystkich ++ z rodzin Kobielusz, Szczypka, Kukuczka i Bocek (224)
—  Różaniec za zmarłych zalecanych

Czwartek, 9 listopada ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ W RZYMIE Ez 47,1-2.8-9.12 albo 1Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22 (tom VI)
7.00  —  Za ++ Jerzego i Annę Szkawran (727)
—  Za + Wandę Marekwica (od byłych współpracowników Poczty)
—  Za + Jerzego Kawulok (od sąsiadów z Jasnowic)
15.30 —  Za ++ Annę i Antoniego Ligockich (552)
—  Za ++ Jana Kaczmarzyk i szwagra Józefa Motykę (858)

Piątek, 10 listopada Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK.
Rz 15,14-21; Łk 16,1-8
7.00  —  Za ++ Zofię i Józefa Kawulok, teściów i ojca Jana Muchę (47)
—  Za ++ Jacka Michałek, Marcina Smolorz, ++ z rodziny Michałek i Smolorz
17.00 —  Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu w rodzinie Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (853)
—  Za ++ Marię i Alojzego Kubalok (790)
—  Dziękczynna w 18 rocznicę ślubu Barbary i Sebastiana Niemiec z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci (75)

Sobota, 11 listopada Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa
Rz 16,3-9.16.22-27; Łk 16,9-15
7.00  —  Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz (K713)
—  Za + Franciszka Suszkę i ++ z rodziny (731)
10.00 —  W int. Ojczyzny
17.00 —  Za ++ rodziców Pawła i Annę Suszka, męża Jana Haratyk (33)
—  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kubalok, dziadków z obu stron (938)

Niedziela, 12 listopada 32 NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 6,12-16; 1Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
7.00  —  Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Moniki i Piotra Kukuczka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (862)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
10.00 —  Dziękczynna w 3 urodziny Zuzi Juroszek z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów (831)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Marceliny i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla syna Marka (336)
—  Chrzest: Zofia Janina Legierska
11.30 —  Za ++ ojca Antoniego Bury, dziadków, siostrę Marię Kaprak, chrzestnych Pawła i Marię Bury (1234)
—  Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Rozalii i Szczepana Zowada z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (777)
16.30 —  Za ++ męża Jana Zawada, rodziców i rodzeństwo (72)

Intencje od 29 października do 5 listopada 2017

Niedziela, 29 października ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Czytania do wyboru na poświęcenie kościoła
7.00  —  Dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu Danuty i Jana z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (848)
8.30  —  Za urodzaje: Kohuty
—  Dziękczynna w 18 urodziny Sary Kohut z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie (777)
10.00 —  Za ++ rodziców Joannę i Franciszka Mojeścik (450)
—  Za + Helenę Waszut (od pracowników tartaku)
11.30 —  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Anny i Adama Czyżowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków (358)
—  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Bogusławę i Tadeusza Haratyk z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (840)
16.00 —  Różaniec za zbyt zajętych
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Jolanty Marekwica (772)

Poniedziałek, 30 października Rz 8,12-17; Łk 13,10-17
7.00  —  Za + Zuzannę Łupieżowiec i rodziców Bury (503)
—  Za + Danutę Legierską (od rodziny Legierski z Jaworzynki)
17.00 —  Za ++ Jana Kawulok, żonę Marię i córkę Teresę (960)
—  Za + Małgorzatę Wieczorek (781)
—  Różaniec w najskrytszych intencjach osobistych

Wtorek, 31 października Rz 8,18-25; Łk 13,18-21
7.00  —  Za + Stanisława Probosz (1111)
—  Za + Helenę Kaczmarzyk w 1 r.śm. (111)
17.00 —  Za + ojca Antoniego Kobielusz w 10 r.śm. i matkę Helenę Kobielusz (102)
—  Za ++ rodziców Jana i Marię Hutyra (1132)
—  Różaniec ekspiacyjny za sprzeniewierzonych Bogu

Środa, 1 listopada UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12a (tom VI)
7.00  —  Za ++ męża Józefa Zowadę oraz rodziców Zuzannę i Antoniego Wolny (1117)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Gazur (19)
—  Za + Wandę Marekwica (od sąsiadów z rodziny Słowik i Legierski 412)
10.00 —  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Michałek, brata Bronisława, dziadków Maczichin, Michałek, Piotra Białoń, ++ z rodzin Michałek i Maczichin (653)
11.30 —  Za + Wiesławę Szulską (123)
14.00 —  Nieszpory Uroczystości Wszystkich Świętych
14.30 —  Procesja na cmentarz
15.00 —  Różaniec za zmarłych
15.45 —  Za ++ Henryka Przybyłę w 4 r.śm., rodziców Przybyła i Mrozek, ++ krewnych z obu stron (1362)

Czwartek, 2 listopada WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Pierwsza Msza: Hi 19,1.23-27a; 1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a.
7.00  —  Za + męża Jana w 10 r.śm. (541)
Druga Msza: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45.
9.00  —  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Za + Danutę Legierską (od swata Jana z rodziną z Jaworzynki)
—  Procesja na cmentarz
Trzecia Msza: Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14 – 5,1; J 14,1-6
15.30 —  Za ++ Helenę i Józefa Waszut (933)
17.00 —  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Czepczor, Józefa Majeranowskiego (1094)

Piątek, 3 listopada Rz 9,1-5; Łk 14,1-6
7.00  —  Za ++ rodziców Martę i Antoniego Ibrachimow (1027)
—  Za + Danutę Legierską (od koleżanek i kolegów z rocznika 1958)
—  Nabożeństwo do NSPJ
17.00 —  Za ++ dziadków Jadwigę i Emila Rychły (136)
—  Za ++ dziadków Jadwigę i Emila Rychły (150)
—  Nabożeństwo do NSPJ. Różaniec za zmarłych zalecanych
19.00 —  Do Bożej Opatrzności o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie

Sobota, 4 listopada Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Łk 14,1.7-11
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Do Bożego Miłosierdzia za + Andrzeja Szymańskiego, ++ z najbliższej rodziny, w int. Panu Bogu wiadomej (722)
—  Za + Piotra Pylypenko w 30 dzień po śmierci
—  Za żywych i ++ z Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem Matki Bożej
8.00  —  Za żywych i ++ członków Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej i „Istebna” w Istebnej, pracowników leśnictwa „Olza” i „Bukowiec”
17.00 —  Za + męża Franciszka Łupieżowiec w 34 r.śm., ++ rodziców z obu stron (20)
—  Za ++ Edwarda i Teresę Widera (790)
—  Za + Władysława Waszut w 30 dzień po śmierci
—  Różaniec za zmarłych zalecanych

Niedziela, 5 listopada 31 NIEDZIELA ZWYKŁA Ml 1,14b – 2,2b.8-10; 1Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
7.00  —   Dziękczynna w rodzinie Łaszewskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (77)
8.30  —  Za urodzaje: Wojtki, Kempka, Kawule, Dzielec
—  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
—  Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Edyty Mojeścik z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (od chrzestnej)
—  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Agnieszki i Sławomira Grzesiuk z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Adama (870)
11.30 —  Za ++ Jadwigę i syna Jana Sikora (949)
—  Za + dziadka Jana Łacek (724)
16.00 —  Różaniec za zmarłych zalecanych
16.30 —  O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla mamy i babci Teresy (od dzieci i wnuków 1657)

Intencje od 22 do 29 października 2017

Niedziela, 22 października 29 NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 45,1.4-6; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
7.00 — Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30 — Za urodzaje: Gazury, Kiepki, Miki
10.00 — Dziękczynna w rocznicę ślubu Janiny i Stanisława Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (1511)
— Dziękczynna w 18 urodziny Jerzego Juroszka z prośbą o dary Ducha Świętego (1260)
— Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 — Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (855)
— Za + Franciszka Michałek w 20 r.śm. (633)
16.00Różaniec o uzdrowienia. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela
16.30 — Za ++ rodziców Marię i Józefa Motyka, + brata Stanisława, ++ rodziców Marię i Antoniego Kawulok, ++ dziadków z obu stron (13)

Poniedziałek, 23 października Rz 4,20-25; Łk 12,13-21
7.00 — Za ++ rodziców Kawulok, teściów Juroszek (846)
— Za + Stefanię Legierską (od Mariana wraz z rodziną Legierskich z Koniakowa 178)
17.00 — Za + ojca Antoniego Legierskiego w r.śm., ++ rodziców Kulpok i rodzeństwo (623)
— Za + Józefa Gazurek w 13 r.śm. (90)
— Dziękczynna w 18 urodziny syna Huberta Bołdys z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej (981)
Różaniec zranionych duchowo

Wtorek, 24 października Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Łk 12,35-38

7.00 — Za + Dawida Michałka (od siostry z mężem)
— Za + Danutę Legierską (od Ewy z rodziną z Koniakowa)
17.00 — Za + Rudolfa Hubka (88)
— Za + żonę Martę Juroszek (903)
Różaniec potrzebujących przebaczenia

Środa, 25 października Rz 6,12-18; Łk 12,39-48
7.00 — Za + syna Mariana w 9 r.śm. (541)
— Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Doroty i Jerzego Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dziecka (42)
17.00 — Za + matkę Marię Janoszek (646)
— Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz, dziadków Jana i Annę Kobielusz (224)
Różaniec za dzieci nienarodzone

Czwartek, 26 października Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
7.00 — Za ++ rodziców Janinę i Bronisława (661)
— Za + Danutę Legierską (od rodziny Kunc z Koniakowa)
15.30 — Za + Leona Haratyk w 8 r.śm. (781)
— Dziękczynna w rocznicę ślubu w rodzinach Kukuczka i Waszut z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (842)
Różaniec oczekujących i pragnących potomstwa

Piątek, 27 października Rz 7,18-24; Łk 12,54-59
7.00 — Za ++ Antoniego Juroszek i żonę Annę (970)
— Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Olgi i Huberta Kukuczka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (861)
17.00 — Dziękczynna w rodzinie Legierskich z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuczek (1118)
— Za ++ męża Józefa, syna Tadeusza Zogatę (109)
— Za + Teresę Juroszek w 30 dzień po śmierci (od córki Anny z rodziną 485)
Różaniec wobec trudnych wyborów
20.00 — W intencji mężczyzn
Różaniec dla mężczyzn

Sobota, 28 października ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA Ef 2,19-22; Łk 6,12-19 (tom VI)
7.00 — Za + męża Eugeniusza Rabęda w 25 r.śm., za ++ rodziców Kawulok, teściów Rabęda (952)
10.00 — Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek
17.00 — Za ++ Marię i Edwarda Król w 7 r.śm. (737)
— Za + męża Józefa Kawuloka (867)
— Za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Byrtus oraz Józefa Marszałek (J17)
Różaniec o zwycięstwo nad nałogami

Niedziela, 29 października ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Czytania do wyboru na poświęcenie kościoła. W katedrze i kaplicach: Wj 22,20-26; 1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
7.00 — Dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu Danuty i Jana z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (848)
8.30 — Za urodzaje: Kohuty
— Dziękczynna w 18 urodziny Sary Kohut z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie (777)
10.00 — Za ++ rodziców Joannę i Franciszka Mojeścik (450)
— Za + Helenę Waszut (od pracowników tartaku)
11.30 — Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Anny i Adama Czyżowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków (358)
— Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Bogusławę i Tadeusza Haratyk z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (840)
16.00Różaniec za zbyt zajętych
16.30 — Za żywych i ++ z róży Jolanty Marekwica (772)

 

Intencje od 15 do 22 października 2017

Niedziela, 15 października 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 albo 22,1-10

7.00 — Za ++ rodziców Jadwigę i Michała Haratyk (840)

8.30 — W int. imienniczek św. Jadwigi

— Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Agnieszki i Bartłomieja Macoszek z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (838)

10.00 — Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Barbary i Pawła Stańko z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

— Za ++ Annę Gazur, męża Emila, córkę Irenę, Romualda Jamrozy (1044)

11.30 — Za urodzaje: Tokarzonka

— Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Jadwigi i Antoniego Karch z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (1108)

— Dziękczynna w 70 urodziny Jadwigi Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (od synów z rodzinami 786)

16.00Różaniec o wiarę w rodzinach

16.30 — Za + męża Pawła Kukuczka

— Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Urszuli i Aleksandra Knopek (447)

Poniedziałek, 16 października Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Rz 1,1-7; Łk 11,29-32

7.00 — Za ++ ciocię Jadwigę Sikora i jej braci Antoniego i Józefa (1121)

— Za + mamę Wandę Marekwica (od córki z zięciem)

17.00 — Za + Stanisława Marekwicę (965)

— Za ++ Andrzeja i Zuzannę Pilch i ++ rodziców Polok (993)

Różaniec pracodawców i przełożonych za swych pracowników

Wtorek, 17 października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

Rz 1,16-25; Łk 11,37-41

7.00 — Za ++ Jadwigę i Pawła Kawulok, córki i syna, ++ z rodziny Kawulok i Krężelok (198)

— Za + Krystiana Tyman (od sąsiadów od Kohuta)

17.00 — Za ++ Jana i Teresę Tyman (194)

— Za ++ rodziców Tadeusza i Annę Fiedor w r.śm. (1006)

Różaniec pracowników za swych pracodawców i przełożonych

Środa, 18 października ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

2Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 (tom VI)

7.00 — Za + męża (424)

— Dziękczynna z okazji urodzin syna Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (143)

17.00 — Za + ks. Emanuela Grima (458)

— Za + Alojzję Marekwica w r.śm. (1001)

Różaniec pragnących wolności dla Ojczyzny

Czwartek, 19 października Rz 3,21-29; Łk 11,47-54

7.00 — Za ++ rodziców Marię i Jana Turek (1262)

— Za + Halinę Młynarczyk w 1 r.śm. (815)

15.30 — Dziękczynna w rocznicę ślubu Beaty i Leszka z prośbą o Boże błogosławieństwo (60)

— Za ++ syna Antoniego, męża Jana, ++ z rodzin Michałek i Wolny (304)

Różaniec pragnących pokoju na świecie

19.00 — O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 20 października Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.

Rz 4,1-8; Łk 12,1-7

7.00 — Za + Wandę Marekwica (od Hanki i Tomka Gazur z Jasnowic)

— Za + Stefanię Legierską (od rodzin Haratyk i Filary z Koniakowa)

17.00 — Za ++ teściów oraz Annę i Józefa Czepczor (119)

— Dziękczynna z prośbą o o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków (1304)

Różaniec szukających powołania

Sobota, 21 października Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa

Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12

7.00 — Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Beaty i Artura z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci (797)

— Za + Stefanię Legierską (od Piotra Legierskiego z rodziną K215)

17.00 — Chrzty: Antonina Milena Kajzar, Mikołaj Marcin Czyż; i roczki: Natalia Zawada, Kacper Sikora, Zuzanna Kajzar

— Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Marii i Józefa Czepczor z prośbą o Boże błogosławieństwo (968)

— Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Ewy i Jana Wawrzacz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (858)

Różaniec wobec trudnych relacji

Niedziela, 22 października 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Iz 45,1.4-6; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

7.00 — Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)

8.30 — Za urodzaje: Gazury, Kiepki, Miki

10.00 — Dziękczynna w rocznicę ślubu Janiny i Stanisława Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (1511)

— Dziękczynna w 18 urodziny Jerzego Juroszka z prośbą o dary Ducha Świętego (1260)

— Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)

11.30 — Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (855)

— Za + Franciszka Michałek w 20 r.śm. (633)

16.00Różaniec o uzdrowienia. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

16.30 — Za ++ rodziców Marię i Józefa Motyka, + brata Stanisława, ++ rodziców Marię i Antoniego Kawulok, ++ dziadków z obu stron (13)