Pielgrzymki autokarowe

PIELGRZYMKI KRAJOWE

2017:

4 listopada
– Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
– Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Kontakt:
Anna Stachurek – 507 144 085