Papieskie intencje na 2020 rok

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

 

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna:  Promocja pokoju w świecie

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

 

Luty

Intencja ogólna: Usłyszeć wołanie migrantów 

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

 

Kwiecień

Intencja ogólna: Wyzwolenie od uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

 

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

 

Czerwiec

Intencja ogólna: Droga serca

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

 

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Nasze rodziny

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

 

Sierpień

Intencja ogólna: Świat morza

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

 

Wrzesień

Intencja ewangelizacyjna: Szacunek dla zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

 

Październik

Intencja ogólna: Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

 

Listopad

Intencja ewangelizacyjna: Sztuczna inteligencja

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

 

Grudzień

Intencja ogólna: Za życie modlitwy

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.