Ogłoszenia 6 stycznia

  • Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi – Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską. Przyłączamy się do trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu.
  • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na misje. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
  • Zapraszamy na katechezę dla dorosłych zatytułowaną Relacja z Jezusem – Mistrzem w poniedziałek o godz. 19.30.
  • Plan odwiedzin duszpasterskich.
  • Wspólnota Ogień Boży zaprasza na bal bezalkoholowy 12 stycznia: