Intencje 10-17 lutego

Niedziela, 10 lutego 5 NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
7.00  —  Za + Józefa Suszkę oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Suszka (od Bogdana i Edwarda Berbeć)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od chrzestnego Zowady K230)
10.00 —  Za + Rafała Nowak (od pracowników firmy Mokate)
—  Za ++ Franciszka Matuszny i dwie żony (823)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od Agaty i Adama Górka)
—  Za ++ Jerzego Michałek, dwie żony, ++ z rodzin Michałek i Kobielusz (750)
16.30 —  Za ++ ks. Józefa Kobielusz i siostrę Benedyktę (1309)

Poniedziałek, 11 lutego Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Urbaczka z Byrtów)
—  Za ++ Wandę i Jana Kubaszczyk, ++ z rodziny (731)
17.00 —  Za + ojca Józefa Legierskiego, ++ rodziców Małgorzatę i Pawła Kukuczka (816)

Wtorek, 12 lutego Rdz 1,20 – 2,4a; Mk 7,1-13
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Filary)
—  Za + Annę Marekwica w 3 r.śm. (440)
17.00 —  Za ++ Helenę i Józefa Sikora (425)
Poza parafią     —            Dziękczynna z okazji urodzin Ewy z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1406)

Środa, 13 lutego Rdz 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23
7.00  —  Za ++ rodziców Annę i Jana Gorzołka, brata Antoniego i siostry (927)
17.00 —  Za ++ Joannę Mojeścik w r.śm., męża Franciszka (450)
—  Za ++ Elżbietę i Jerzego Urbaczka, Annę i Antoniego Kohut (976)
Poza parafią     —            O uzdrowienie dla Zdzisława

Czwartek, 14 lutego ŚWIĘTO ŚŚ. CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONóW EUROPY Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 (tom VI)
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od Tomasza Wiśniewskiego z rodziną)
—  Za + ojca Michała Haratyk w 11 r.śm. (1022)
15.30 —  Za ++ rodziców Annę i Pawła Kukuczka, siostrę Irenę, brata Jana i szwagra (849)
Poza parafią     —            Za ++ Zofię Wiechuła i Marię Juroszek

Piątek, 15 lutego Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od siostry Marii z Koniakowa)
17.00 —  Za + Pawła Łacek w 1 r.śm. (1416)
—  Za ++ rodziców Marię Kaprak w 4 r.śm. i Franciszka, dziadków Marię i Jana Bury, ++ ciocie i wujków (K503)

Sobota, 16 lutego Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Ligocki z Jaworzynki)
—  Za + brata Stanisława Juroszka w 30 dzień po śmierci (336)
17.00 —  Chrzty: Miłosz Colik (b), Maciej Piotr Krężelok, Barbara Anna Kicia; roczki
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w rodzinie (131)
Poza parafią     —            Za + Pawła Maczichin w 10 r.śm.

Niedziela, 17 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
10.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za ++ Marię Bury i dwóch braci (J579)
—  Dziękczynna w 80 urodziny mamy Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny (545)
16.30 —  Za + Stanisława Głód (od szwagrów Grzegorza i Bronisława z rodzinami z Koniakowa)