Intencje 10-17 listopada

Niedziela, 10 listopada 32 NIEDZIELA ZWYKŁA 2Mch 7,1-2.9-14; 2Tes 2,16 – 3,5; Łk 20,27-38 albo 20,27.34-38
7.00  —  Za + męża Jana Łacek (724)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
—  Za + Jacka Zawadę (od koleżanek i kolegów z rocznika 1964)
10.00 —  Za + Mieczysława Boreckiego (780)
—  Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Rozalii i Szczepana Zowada z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci (777)
11.30 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków (853)
—  Roczek: Filip Kukuczka, Maksymilian Stec
16.30 —  Za + Jana Jałowiczor (od uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół w Istebnej)

Poniedziałek, 11 listopada Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6
7.00  —  Za + Bronisławę Sikora (od Kasi i Kariny)
—  Za + Jana Jałowiczor (od dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Podwilku)
—  Za + Annę Jałowiczor (od syna Franciszka)
17.00 —  Za ++ Jana Haratyk i jego rodziców (840)
—  Za + siostrę Florianę Annę Ćmiel (J276)

Wtorek, 12 listopada Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika Mdr 2,23 – 3,9; Łk 17,7-10
7.00  —  Za + Antosia Suszkę (42)
—  Za + Jana Jałowiczor (od siostry Jadzi z rodziną)
—  Za + Stanisława Juroszka (od koleżanek i kolegów od Szarca z rodzinami)
17.00 —  Za ++ rodziców Annę i Jana Bielesz, brata Jana (1140)
—  Za + ojca Czesława (776)

Środa, 13 listopada Wspomnienie śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19
7.00  —  Za dusze w czyśćcu cierpiące (830)
—  Za + Jana Jałowiczor (od rodziny Haratyk)
—  Za + Stanisława Juroszka (od kuzynek i kuzyna z rodzicami z Simoradza oraz kuzynki Haliny z Koniakowa)
17.00 —  Za ++ Pawła i Ewę Zogata (611)
—  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kubalok, teściów Kałucki (938)

Czwartek, 14 listopada Mdr 7,22 – 8,1; Łk 17,20-25
7.00  —  Za + Jana Jałowiczor (od Zdzisława i Katarzyny z rodziną)
—  Za + Jana Jałowiczor (od Marii i Oliwii Szotkowskich)
—  Za ++ Zuzannę i Antoniego Bury (714)
15.30 —  Za ++ wujka Józefa Karch, chrzestnego Jana Olszar, ojca Henryka (545)
—  Za ++ teściów Marię i Władysława Dziergas (862)
—  Za + Jacka Zawadę (od koleżanek i kolegów z rocznika 1964)
—  Z okazji Patrona Szkoły za dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

Piątek, 15 listopada Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37
7.00  —  Za + matkę Jadwigę Haratyk w 13 r.śm. (1022)
—  Za + Jana Jałowiczor (od Jacka i Barbary Sikora)
—  Za + Jacka Zawadę (od Bogusi i Staszka Kawulok z rodziną)
17.00 —  Za ++ Wandę Kohut, brata Stanisława Jancz i jego syna (872)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Renaty i Jerzego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1412)
—  Za + ks. Prałata Jerzego Patalonga (od Parafian z Dzielca)

Sobota, 16 listopada Mdr 18,14-16; 19,6-9; Łk 18,1-8
7.00  —  Za + Jana Jałowiczor (od sąsiadów Haratyk 1105)
—  Za + Jerzego Kawulok (od Marysi i Staszka Legierskich)
—  Za + Jacka Zawadę (od kuzynki Basi Sikora z rodziną)
12.30 —  Ślub: Dariusz Jałowiczor – Karina Legierska
17.00 —  Chrzty: Emilia Barbara Kawulok, Alicja Marietta Haratyk i roczki: Wiktor Stańko, Antoni Jałowiczor, Barbara Kicia
—  Za ++ rodziców Helenę i Józefa Ligockich, brata Bogdana (1004)
—  Za + Antoniego Czepczor (od wnuka Dominika z żoną)

Niedziela, 17 listopada 33 NIEDZIELA ZWYKŁA Ml 3,19-20a; 2Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
7.00  —  Dziękczynna w rocznicę ślubu w rodzinie Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i zdrowie (1250)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
—  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Ewy i Jana Sikora z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i wnuków (900)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  Za + ojca Józefa Gazurka, wujka Władysława Bury (od Ireny i Stanisława Kawulok)
11.30 —  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w 50 urodziny (720)
—  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Grażyny i Mariana Juroszek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i wnuków (897)
—  W int. nowożeńców Kariny i Dariusza Jałowiczor
16.30 —  Za + Jana Jałowiczor (od sąsiadów Małyjurek)