Intencje 2-9 sierpnia

Niedziela, 2 sierpnia 18 NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
7.00  —  Za + Stanisława Kukuczkę (od sąsiadów od Kohuta)
8.30  —  Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Haratyk z prośbą o nowe, dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków (840)
10.00 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla dzieci i wnuków w rodzinie Kukuczka (1155)
11.30 —  Dziękczynna w urodziny Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (949)
—  W int. nowożeńców Agnieszki i Wojciecha Kawulok z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodzin Kawulok i Fiedor
16.30 —  Za + Józefa Gazurka (od Jana i Pawła Kawulok z rodzinami, rodzin Legierskich z Koniakowa)

Poniedziałek, 3 sierpnia Jr 28,1-17; Mt 14,22-36
7.00  —  Za + Józefa Gazurka (od Stanisława, Piotra i Jana Suszka z rodzinami)
—  Za + Józefa Słupnego (od Krystyny i Pawła Kajzar 883)
—  W int. Bolesława z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
18.00 —  Za + brata Jana Juroszka (118)
—  Za + Jadwigę Michałek w r.śm., syna Józefa (158)

Wtorek, 4 sierpnia Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14
7.00  —  Za + Józefa Gazurka (od Ewy Nowak i Anny Kaczmarzyk z rodzinami)
—  Za ++ Ewę i Pawła Kukuczka (714)
18.00 —  Za + męża Andrzeja i o Bożą Opatrzność dla całego domostwa i jego mieszkańców (772)
—  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Tomica, Helenę i Andrzeja Jelonek, szwagra Jurka i bratową Basię (1112)

Środa, 5 sierpnia Jr 31,1-7; Mt 15,21-28
7.00  —  Za ++ rodziców Józefa i Marię Kukuczka (1178)
—  Za + Józefa Gazurka (od szwagra Józefa i żony)
—  Za + Bolesława Osiadły (od Anny z rodziną)
18.00 —  Za ++ rodziców Annę i Pawła Kukuczka (849)
—  Za + Antoniego Kohuta w 19 r.śm.
—  Do Bożej Opatrzności w intencji Margaretek – osób modlących się za kapłanów, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Czwartek, 6 sierpnia
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO Dn 7,9-10.13-14 albo 2P 1,16-19; Mt 17,1-9
7.00  —  Za + Józefa Gazurka (od kuzynki Jadzi z Czerchli z rodziną Kubica, Kukuczka, kuzynki Hani z rodziną Małyjurek)
—  Za + Katarzynę Czepczor (od chrzestnego z rodziną)
—  Rozesłanie pielgrzymów
18.00 —  O dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla wnuczek, wnuka i prawnuków (922)
—  Za + Józefa Słupnego (od sąsiadów od Wojtosza)

Piątek, 7 sierpnia Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
7.00  —  Za ++ Annę Łacek, męża Piotra i syna Piotra (929)
—  Za + Józefa Gazurka (od siostry Ireny z mężem, rodziny Choderków z Sondejów)
18.00 —  Za + ojca Jana Kawuloka (1133)
—  Za ++ dziadków Franciszka i babcię Marię (60)

Sobota, 8 sierpnia Wspomnienie św. Dominika, prezbitera Ha 1,12 – 2,4; Mt 17,14-20
7.00  —  Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Legierskich (545)
—  Za + Józefa Gazurka (od Marii i Michała Probosz)
12.00 —  Ślub: Dominik Małyjurek – Joanna Jasiewicz
14.00 —  Ślub: Damian Lenart – Anna Glombik
18.00 —  Za ++ rodziców Jana i Marię Juroszek, brata Stanisława (1108)
—  Za + Józefa Kukuczkę (od żony Heleny)

Niedziela, 9 sierpnia 19 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
7.00  —  Za żywych i ++ z Róży Teresy Michałek
8.30  —  W int. imienniczek św. Zuzanny
—  Za + męża Franciszka Wojtasa, rodziców Annę i Józefa Kohut (221)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  Za + Józefa Gazurka (od Teresy i Stanisława Kukuczka, Izy, Henryka i Ewy)
11.30 —  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kamila
—  Chrzest: Anna Franciszka Jurosz, Marianna Maria Małyjurek
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)