Niech bedzie pochwalóny Jezus Chrystus!

Wsieckich Was – Parafijan i Gościch – witómy na strónie nasij Parafije.

Chcymy cobyście przez nióm lepi poznali tutejsi Kościół.

Moziecie tu nójść wsiecko ło intyncjach msialnych, ło grupach kiere sóm w Parafiji aji ło godzinach nabożyństw. Bedziecie tu teś mógli przecitać rozmajte łogłoszki.

Jak jyny moziecie to se tu zaziyrejcie, a co Wóm trza bedzie to tu nóndziecie

Niech Wóm Bóg błogosławi!

 

Intencje

Czwartek, 18 kwietnia WIELKI CZWARTEK
Rano w katedrze: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21.

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

18.00 —  Do Oblicza Pana Jezusa o powołania (od matek z parafii)
—  Za naszych kapłanów (od Parafian)
—  Za + Marię Juroszek (od Rady Gminy Istebna)
—  Za ++ rodziców Ewę i Franciszka Kajzar (267)

Piątek, 19 kwietnia WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Iz 52,13 – 53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1 – 19,42
18.00 —  Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Sobota, 20 kwietnia
WIELKA SOBOTA

Sobota/Niedziela
NOC PASCHALNA Rdz 1,1 – 2,2; Wj 14,15 – 15,1; Iz 54,4a.5-14; Ez 36,16-17a; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12
19.30 Wigilia Paschalna:
—  W int. pracowników Zakładów mięsnych
—  Za ++ Annę i Antoniego Czepczor (965)
—  Za + Marię Juroszek (od rodzin Turek i Kawulok)

Niedziela, 21 kwietnia NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; Sekwencja obow.; J 20,1-9
7.00  —  W int. Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
8.30  —  Za żywych i ++ pracowników, rencistów i emerytów Kuźni Ustroń i Skoczów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
10.00 —  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Weroniki i Pawła Kulik z prośbą o Boże błogosławieństwo (1260)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Marię Juroszek (od pracowników Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Istebnej)
—  Dziękczynna w 50 urodziny męża Józefa Sikora z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie (403)
16.00 —  Nieszpory paschalne z odnowieniem Chrztu
16.30 —  Za + Stanisława Juroszka (od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)

Poniedziałek, 22 kwietnia Pn WIELKANOCNY Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15
7.00  —  O urodzaje: Kohuty
—  Za żywych i ++ z róży Marty Wolnej (901)
8.30  —  O Boże błogosławieństwo w pracy i domu dla kierowców, rencistów i emerytów oraz ich rodzin
—  Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Bożeny i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo, Opatrzność Bożą i zdrowie w rodzinie (720)
10.00 —  Za + Marię Juroszek (od brata z córką z Krakowa)
—  Za + Józefa Kuroszka (od rodzeństwa Antoniego, Jana, Kazimierza i Jadwigi)
11.30 —  Dziękczynna w 50 urodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie oraz o pokój i radość w rodzinie (458)
—  Chrzest: Nikodem Gemra, Radosław Macoszek
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Trybalskiej (888)

Wtorek, 23 kwietnia WTOREK WIELKANOCNY Dz 2,36-41; J 20,11-18
7.00  —  Za ++ Józefa i Annę Kukuczka (110)
—  Za ++ Marię i Pawła Małyjurek (761)
18.00 —  Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Wandy i Andrzeja Kawulok z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków (47)
—  Za + Magdalenę Nosek (od Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego)

Środa, 24 kwietnia ŚRODA WIELKANOCNA Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
7.00  —  Za + Helenę Wilk (od Grażyny i Ryszarda z rodzinami)
—  Za + Kazimierza Juroszka (od rodziny Sewastynowicz)
—  Za ++ ojca Jana Juroszka, babcię Jadwigę Haratyk (22)
18.00 —  Za ++ z rodziny Woźniczka, Genowefę i Józefa i rodzeństwo, + Grażynę Woźniczka (781)
—  Dziękczynna w 43 rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie, dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków (1337)
—  Za ++ teściów Helenę i Pawła Kawulok (od syna Stanisława z żoną 915)

Czwartek, 25 kwietnia CZWARTEK WIELKANOCNY Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
7.00  —  Za ++ Dorotę i Franciszka Bury oraz dwóch synów (1318)
—  Za ++ Zuzannę Sikora, męża, syna i synową (970)
—  Za + Kazimierza Juroszka (od siostry Heleny z rodziną)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu w rodzinach Juroszek i Kubaszczyk z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1250)
19.00  —  Droga Światła
—  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 26 kwietnia PIĄTEK WIELKANOCNY Dz 4,1-12; J 21,1-14
7.00  —  Za ++ Jana Juroszka, Marię i Stanisława Juroszek (1065)
—  Za + Helenę Wilk (od siostry Teresy 543)
—  Za + Annę Hubka (od chrześniaczki Marii z rodziną)
18.00 —  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Za ++ rodziców Jana i Annę Suszka oraz brata Stanisława (1117)
—  Za + Jadwigę Sikora (72)

Sobota, 27 kwietnia SOBOTA WIELKANOCNA Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
7.00  —  Za + Helenę Wilk (od chrześniaczki Haliny z rodziną 543)
—  Za + brata Jerzego i ciocię Annę Zawada (132)
—  Za + Stanisława Juroszka w 30 dzień po śmierci (1037)
13.00 —  Ślub: Klaudia Łacek – Tomasz Kohut
18.00 —  Chrzty: Marta Barbara Kohut, Małgorzata Maria Szafran; i roczki: Antoni Bury, Adam Probosz
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu w rodzinie Borecki z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (780)
—  Za + męża Józefa Michałek, syna Józefa, ++ z rodziny z obu stron (477)

Niedziela, 28 kwietnia 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  O urodzaje: Poloki, Wojtosze, Szarce
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Magdaleny i Marka Jałowiczor (60)
10.00 —  Za + Marię Juroszek (od dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodzeństwa Antoniego, Jana, Kazimierza i Jadwigi)
—  Dziękczynna w 2 rocznicę urodzin Antosia Zowada z prośbą o opiekę Aniołów Stróżów (777)
11.30 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Doroty i Piotra Kobielusz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (1309)
—  Dziękczynna w 70 urodziny Stanisława Brączek z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (832)
—  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Joanny i Łukasza Sikora oraz w 26 rocznicę ślubu Małgorzaty i Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i umocnienie w darze miłości (1234)
—  W int. nowożeńców Klaudii i Tomasza Kohut
—  Chrzest: Adam Jan Kajzar
16.00 —  Nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia
16.30 —  O urodzaje: Gliniane, Beskid

Ogłoszenia

 1. Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Klimat radości miesza się ze smutkiem. Palmy w naszych rękach mają przypominać triumfalny wjazd do Jerozolimy oraz podjętą tam mękę dla zbawienia całego świata.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Wspólnota Ogień Boży zaprasza na Drogę Krzyżową między kościołami Trójwsi w Wielki Poniedziałek o godz. 19.30. Rozpoczęcie w kościele w Jaworzynce Centrum, zakończenie w kościele na Trzycatku.
 4. W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania, dzieci i dorosłych na Drogę Krzyżową na Złoty Groń.
 5. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
 6. W czasie Triduum można zyskać odpust zupełny spełniwszy zwykłe warunki, oraz spełniając następujące działa:
  1. w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem
  2. w Wielki Piątek – pobożny udział w Liturgii Męki Pańskiej i ucałowanie Krzyża świętego
  3. w Noc Paschalną – udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odmówienie przyrzeczeń chrztu św.
 7. Kolekta w Wielki Czwartek będzie przeznaczona na Dom Księży Emerytów w Bielsku-Białej, w Wielki Piątek na Boży Grób w Jerozolimie, w Wielką Sobotę na naszą parafię.
 8. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych do celebracji Wigilii Paschalnej.
 9. Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek i Adoracja w Bożym Grobie w Wielki Piątek będzie trwała do godz. 22.00.
 10. Spowiedź św.:
  1. Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa: 6.30 – 6.55; 17.00 – 17.55
  2. Wielki Czwartek: 7.00 – 8.00; 15.00 – 17.45; 19.30 – 20.30
  3. Wielki Piątek: 7.00 – 10.00; 15.00 – 17.45; 19.30 – 22.00
  4. Wielka Sobota: 7.00 – 10.00; 14.00 – 16.00
 11. Adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę:
  1. godz. 7.00 – Kubale, Kulonki, Michałki
  2. godz. 8.00 – Wojtosze, Szarce, Beskid
  3. godz. 9.00 – Andziołówka, Zagroń, Haratyki
  4. godz. 10.00 – Burowie, Kiepki, Miki
  5. godz. 11.00 – Jasnowice, Gazury
  6. godz. 12.00 – Bystre, Polanka, Wilcze, Tokarzonka
  7. godz. 13.00 – Gliniane, Mikszówka
  8. godz. 14.00 – Kohuty, Las
  9. godz. 15.00 – Suszki, Szymcze
 12. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę: godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.
 13. W Wielką Sobotę na liturgię Wigilii Paschalnej o godz. 19.30 zapraszamy w strojach regionalnych, prosimy poczty sztandarowe i orkiestrę, oraz panów do niesienia baldachimu. Na procesję rezurekcyjną prosimy przynieść świece.
 14. W zakrystii można zgłaszać się do posług czytania i śpiewania w czasie Triduum Paschalnego.
 15. 11 maja organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Zakopanego: parafia św. Antoniego z Padwy oraz Krzeptówki Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.
 16. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Statystyki.

Wydarzenia i Aktualności

Intencje 21-28 kwietnia

Niedziela, 21 kwietnia NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; Sekwencja obow.; J 20,1-9 7.00  —  W int. Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 8.30  —  Za żywych i ++ pracowników, rencistów i emerytów Kuźni Ustroń i Skoczów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 10.00 —  Dziękczynna w 1 …

Kontakt

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pw. DOBREGO PASTERZA
w ISTEBNEJ    
(Diecezja Bielsko-Żywiecka)

telefon:  +48 33 855 60 30 

e-mail: dobrypasterz.istebna@gmail.com

numer konta bankowego: 94 8129 1014 2002 0000 1094 0001 

e-mail administratora strony:  jkohut62@gmail.com