Ogłoszenia, 5 kwietnia

 • Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. W święte dni Wielkiego Tygodnia uobecniamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Jezus Chrystus jest Tym, który jak pokorny baranek całkowicie zgadza się na wolę swojego Ojca. Dzięki temu przynosi nam pokój, pojednanie i zbawienie. Hosanna Synowi Dawida!
 • Po Mszy św. można nabyć  paschaliki wielkanocne Caritas – 5 zł.
 • Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
 • W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Jeden posiłek do syta, dwa małe, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 • W  Mszach  św. mogą  uczestniczyć ci,  którzy zamówili intencje, do 5 osób. W tym roku Wielkie liturgie Triduum Paschalnego kapłani sprawują sami. W gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii umieszczono Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza dotyczący sposobu pojednania z Panem Bogiem i wskazaniami duszpasterskimi na czas epidemii.
 • Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich umieszczonych na stronie internetowej naszej parafii. Spowiedź św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zostaje odwołana.
 • Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich umieszczonych na stronie internetowej naszej parafii.

Ogłoszenia 29 marca

 • Dziś 5 niedziela wielkiego postu. Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Jezus Chrystus zaprasza nas dziś, by to czynić, przypominając o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Po Mszy św. można nabyć  paschaliki wielkanocne Caritas – 5 zł.
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwarte 2 kwietnia, przypada 15 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II, papieża.
 • W  Mszach  św. mogą  uczestniczyć ci,  którzy zamówili intencje, do 5 osób. W gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii umieszczono Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza dotyczący sposobu pojednania z Panem Bogiem i wskazaniami duszpasterskimi na czas epidemii.
 • Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich umieszczonych na stronie internetowej naszej parafii.
 • Spowiedź św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zostaje odwołana.
 • Nie będzie przed świętami odwiedzin chorych z posługą sakramentalną.
 • Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Istebnej informuje, że decyzją rządu RP szkoła i przedszkole są zamknięte. Na stronie internetowej www.zspistebna.pl na bieżąco będą zamieszczane informacje oraz materiały dydaktyczne dla dzieci do pracy w domu. Oprócz tego uczniowie mogą korzystać z platformy edukacyjnej MEN–u www.epodrecznki.pl. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia.

Ogłoszenia 22 marca

 1. Dziś 4 niedziela wielkiego postu. Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia przypomina, że widzieć to bardziej sprawa serca niż oczu. Umiejętność właściwego widzenia ma sporo wspólnego z poznaniem; jest sztuką której sami nie potrafimy się nauczyć. Potrzebujemy Tego, który jest Światłością oświecającą ludzkie serca.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Po Mszy św. (również w tygodniu) można nabyć  paschaliki wielkanocne Caritas – 5 zł. Gość Niedzielny jest dostępny w formie elektronicznej.
 4. W środę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, oraz 28 rocznica erygowania naszej diecezji.
 5. W  Mszach  św. mogą  uczestniczyć ci, którzy  zamówili intencje, do 50 osób. Z sakramentu pokuty korzystajmy już teraz, nie odkładajmy spowiedzi na Wielki Tydzień.  Komunikat Biskupa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
 6. Przeżyjmy  ten czas jako  swoiste rekolekcje.  Wielu ludzi zostaje w domach. Wykorzystajmy ten czas na pogłębienie naszej relacji z Bogiem. Również na stronie internetowej naszej parafii każdego dnia znajdziemy propozycję do słuchania, rozważania i modlitwy.
 7. Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Istebnej informuje, że decyzją rządu RP szkoła i przedszkole są zamknięte. Na stronie internetowej www.zspistebna.pl na bieżąco będą zamieszczane informacje oraz materiały dydaktyczne dla dzieci do pracy w domu. Oprócz tego uczniowie mogą korzystać z platformy edukacyjnej MEN–u www.epodrecznki.pl. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia.

ZACHOWAJMY WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA W IMIĘ MIŁOŚCI, KTÓRA JEST PONAD PRAWO!
ZACHOWAJMY WIARĘ I MÓDLMY SIĘ!

Ogłoszenia 15 marca

 1. Dziś 3 niedziela wielkiego postu. W spotkaniu z Samarytanką Pan Jezus objawia siebie jako Dawca żywej wody, która nie tylko gasi pragnienie, ale zaspokaja potrzebę życia spełnionego. Każdy, kto pozwoli się obdarować tą wodą, zyska jasność widzenia, lepiej rozezna sens ziemskiego pielgrzymowania, doświadczy uzdrowienia własnych słabości. To skuteczna droga do osiągnięcia pełni życia w wieczności.
 2. Komunikat Biskupa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
 3. Przeżyjmy  ten czas jako  swoiste rekolekcje.  Wielu ludzi zostaje w domach. Wykorzystajmy ten czas na pogłębienie naszej relacji z Bogiem. Również na stronie internetowej naszej parafii każdego dnia znajdziemy propozycję do słuchania, rozważania i modlitwy.
 4. Po Mszy św. można nabyć Gościa Niedzielnego – 6 zł.  i paschaliki wielkanocne Caritas – 5 zł.
 5. W czwartek przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
 6. W piątek modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.
 7. Dyrekcja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Istebnej informuje, że od 16 do 25 marca decyzją rządu RP szkoła i przedszkole zostaną zamknięte. Na stronie internetowej www.zspistebna.pl na bieżąco będą zamieszczane informacje oraz materiały dydaktyczne dla dzieci do pracy w domu. Oprócz tego uczniowie mogą korzystać z platformy edukacyjnej MEN–u www.epodrecznki.pl. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia.

ZACHOWAJMY WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA W IMIĘ MIŁOŚCI, KTÓRA JEST PONAD PRAWO!
ZACHOWAJMY WIARĘ I MÓDLMY SIĘ!

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń:
 1. Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dlatego też zarządza, by na każdej Mszy Świętej także niedzielnej mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej pa-rafii. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku, 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.
 3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.
 4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych. Odwołane są wszystkie nabożeństwa.
 5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje zaplanowane w parafiach należy odwołać.
  Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4. niedzieli Wielkiego Postu.
 6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
 7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.
 8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodęświęconą.
 9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Kurii Diecezjalnej i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:
  Kancelaria Kurii: +48 735 919 267, sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl
  Wikariusz Generalny: +48 734 176 646, studenski@kuria.bielsko.pl
  Wydział Duszpasterski: +48 734 176 644, +48734 176 654, duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
  Wydział Rodzin: +48 734 176 645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
  Wydział Katechetyczny: +48 734 176 647, katecheza@kuria.bielsko.pl
  Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: +48 734 176 642, sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
  Sekretariat Biskupa Pomocniczego: +48 734 176 643, sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
  Sąd Biskupi: +48 734 176 652, biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl
  Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stronach tych parafii oraz na stronie internetowej diecezji.
 10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.
 11. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.
 12. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.
 13. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami,a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sani-tarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

 

Wskazania praktyczne  –   Pomoc duchowa na czas epidemii
Katechezy dla uczniów: klasa 1klasa 2klasa 3klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

Ogłoszenia 8 marca

 • Dziś 2 niedziela wielkiego postu. Pośród współczesnego szumu medialnego warto podjąć wysiłek, aby usłyszeć Tego, który ma najwięcej do powiedzenia. To On w wydarzeniu góry Tabor wskazuje na Jezusa Chrystusa, swojego umiłowanego Syna i zaprasza nas do uważnego słuchania Jego głosu.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Po Mszy św. zostanie zebrana ofiara na pomoc dzieciom Afryki. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Zapraszamy na drogę krzyżową: dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej, dorosłych i młodzież w piątek o godz. 17.00. Gorzkie  Żale w niedzielę o 16.00.
 • Spotkanie Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego odbędzie się w czwartek 12 marca, po Mszy św. o godz. 15.30. W ramach spotkania Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele.
 • Młodzież zapraszamy na spotkanie dyskusyjno–modlitewne w piątek o godz. 19.00.
 • W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. i błogosławieństwo rocznych dzieci.
 • Wyjazd pielgrzymki do Krakowa w sobotę o godz. 5.00 z Istebnej centrum. Autokar pojedzie po pielgrzymów do Jaworzynki.
 • Dwudniowa pielgrzymka do Lichenia będzie w dniach 25-26 kwietnia. Zapisy wraz z zaliczką 100 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.
 • Od trzech lat na terenie Trójwsi ma miejsce Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli całonocna wędrówka i zmaganie się ze swoimi słabościami z rozważaniem Męki Pańskiej. W tym roku zostało wytyczonych 7 tras, a modlitewna noc rozpocznie się Mszą św. 3 kwietnia o godz. 19.00. Informacje i zapisy są od dzisiaj na stronie edk.org.pl – można również wejść przez naszą stronę parafialną.

Ogłoszenia 1 marca

 • Dziś pierwsza niedziela wielkiego postu. Mamy świadomość, że każde oddalenie się od Boga prowadzi na drogi zła. Pragniemy powierzyć się Jezusowi Chrystusowi, aby swoją mocą prowadził nas po drogach dobra.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na budownictwo diecezjalne. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w środę – święto Św. Kazimierza, królewicza
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także w duchu wynagrodzenia za grzechy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowa okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.15 do 17.45 i od 18.30.
 • Zapraszamy na drogę krzyżową: dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej, dorosłych i młodzież w piątek o godz. 17.00.
 • Msze św. wieczorne od 1 marca o godz. 18.00, w czwartki o godz. 15.30.
 • Odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę.
 • Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19.00. Z tą Mszą św. związane jest spotkanie formacyjne w drodze bierzmowania.
 • Od trzech lat na terenie Trójwsi ma miejsce Ekstremalna Droga Krzyżowa, czyli całonocna wędrówka i zmaganie się ze swoimi słabościami z rozważaniem Męki Pańskiej. W tym roku zostało wytyczonych 7 tras, a modlitewna noc rozpocznie się Mszą św. 3 kwietnia o godz. 19.00. Informacje i zapisy są od dzisiaj na stronie edk.org.pl – można również wejść przez naszą stronę parafialną.
 • W przyszłą niedzielę po Mszach św. zostanie zebrana ofiara na pomoc dzieciom Afryki.

Ogłoszenia 23 lutego

 • Dziś przypada 7 niedziela zwykła. Jeśli na serio potraktujemy słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi; Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, wówczas zaczniemy współpracować na rzecz lepszego i spokojniejszego świata. Rozpoczynamy 53 Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Podejmujemy abstynencję w duchu wynagrodzenia za pijaństwo i inne grzechy.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w środę przypada Popielec – rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty
  2. w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy o ducha pokuty
 • Przed Wielkim Postem trwa Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, czyli czas Adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie: niedziela 17.30-20.00, poniedziałek i wtorek 7.30-9.00 i 15.00-17.00.
 • W Środę Popielcową na rozpoczęcie Wielkiego Postu obowiązuje post ścisły: ograniczenie posiłków do jednego sytego i dwóch lżejszych oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.00, 9.00, 15.30 i 17.00. Kolekta na jałmużnę postną.
 • Dzieci z klas od 1 do 6  zapraszamy na Mszę św. w czwartek o godz. 15.30, potem na Drogę Krzyżową.
 • Młodzież zapraszamy na spotkanie modlitewno-dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym w piątek o godz. 16.00, Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej, Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00.
 • Męska Strona Rzeczywistości zaprasza mężczyzn na męską nocną wyprawę na skiturową w piątek. Zapisy do środy wieczorem. Więcej informacji na facebooku na stronie MSR Istebna.

  ZAPRASZAMY !!!

  Publiée par MSR-Istebna sur Dimanche 16 février 2020

Ogłoszenia 16 lutego

 1. Dziś przypada 6 niedziela zwykła. W kazaniu na Górze Pan Jezus prezentuje swój program, który swoje apogeum osiąga w miłości bliźniego. Pan daje nam przykład: nie tylko sądził ludzi według sprawiedliwości, lecz wybaczał winy, udzielał przebaczenia i okazywał grzesznikom miłosierdzie.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na cele duszpasterstwa specjalnego. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w piątek – oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu
  2. w sobotę – święto Katedry Św. Piotra, apostoła
  3. w przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne
 4. W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30.
 5. Chłopców z klas trzecich, czwartych i piątych chętnych do służby przy ołtarzu zapraszamy na spotkanie w czwartek po Mszy św. szkolnej.
 6. Wspólnota Ogień Boży zaprasza na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie w czwartek o godz. 19.00.
 7. Młodzież zapraszamy na spotkanie modlitewno-dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 8. 14 maca jest organizowana jednodniowa pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa i Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Zapisy wraz z zaliczką 30 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.
 9. Ksiądz prałat Jarosław Cielecki nie odprawi Mszy św. i nabożeństwa z namaszczeniem olejami Św. Charbela w dzisiejszą niedzielę  o godz. 16.30. Do naszej parafii przyjedzie w późniejszym terminie.