zz Katecheza dla klasy 6

Szczęść Boże!
Jest czas bez szkoły, dużo czasu w domu, ale nie pozwól, by ten czas zmarnować. Zachęcam Cię do własnej edukacji, ale też rozwoju relacji z Panem Bogiem, a więc modlitwy.

 

Katechezy z poprzednich tygodni są pod tym linkiem .

 

 

Święty od dobrego humoru
Czwartek, 25 czerwca, lekcja 4

Zapraszam na film o św. Filipie Nereuszu – wejście tutaj .
Sama pierwsza część jest dłuższa niż lekcja, ale spokojnie, można obejrzeć po lekcjach a drugą część zobaczyć choćby następnego dnia. Jest bardzo wartościowy.

 

 

Najpiękniejsze Serce
Czwartek, 4 czerwca, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego serca. Wejdź do moich myśli, oddal rozproszenia. Pomóż mi dobrze przeżyć ten czas katechezy. Otwórz moje serce na Słowo Boże, pomóż odkryć Twoje delikatne działanie. Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Bo Duch Święty
Na początek małe nawiązanie do poprzednie katechezy:

Serce
Z czym kojarzy Ci się serce?

Pewien młodzieniec chwalił się że ma najpiękniejsze serce w dolinie. Chwalił się nim na rynku i zebrał się ogromny tłum by je podziwiać bowiem było w swym kształcie perfekcyjne. Nie miało żadnej skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak krzyczał na cały głos, że nikt nie ma piękniejszego serca od niego i wszyscy mu potakiwali bowiem jego serce było idealne.
Jednak w pewnym momencie jakiś starzec z tłumu krzyknął: Dlaczego twierdzisz, że twoje serce jest najpiękniejsze, skoro moje jest o wiele piękniejsze od twojego?
Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa a potem spojrzał na serce starca i się zaśmiał. Serce starca biło bardzo żywo, być może nawet żywiej od serca młodzieńca, ale było to serce poorane rozlicznymi bruzdami, serce, w którym było wiele brakujących kawałków. Wiele też w nim było kawałków, które do tegoż serca nie pasowały. Było to serce brzydkie, które w żaden sposób nie mogło się równać z nieskazitelnym sercem młodzieńca.
Chłopak zapytał się, dlaczego starzec uważa, że jego serce jest piękniejsze, skoro wszyscy widzą, że nie jest ono nawet w części tak piękne jak jego własne serce.
Wtedy starzec rzekł, że w życiu nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca. Powiedział też, aby młodzieniec spojrzał na jego serce i wskazując na blizny rzekł:
Widzisz te blizny i brakujące kawałki? Nie ma ich tu dlatego, że ofiarowałem je z miłości dla wielu osób, a niesie to ryzyko, bo często się zdarza, że sami ofiarowujemy uczucie dla innych, ale oni nie dają nam nic w zamian.
Stąd te blizny, bo choć dałem im cześć swojego serca, oni nie dali mi nic. Jeśli natomiast spojrzysz uważnie, dostrzeżesz, że wiele kawałków do mojego serca niezupełnie pasuje. Są to kawałki serca innych, które oni mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim sercu. Dlatego moje serce jest piękniejsze od twojego. Natomiast te bruzdy, które widzisz zrobili ludzie nieczuli, ludzie, którzy mnie zranili.
Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem wziął kawałek swojego przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a starzec zrobił to samo.
Padli sobie w ramiona i rozpłakali się, po czym odeszli razem w wielkiej przyjaźni. Młodzieniec włożył część serca starca do swojego serca w miejsce brakującego kawałka, który dał starcowi.
Ten nowy kawałek pasował tam, choć nie idealnie, co zmąciło doskonałą harmonię serca młodzieńca.
Nigdy jednak wcześniej serce młodzieńca nie było tak piękne jak w tym momencie i młodzieniec dopiero teraz to zrozumiał.

Zapisz temat katechezy

Przeczytaj: Łk 23,38-43

Jakie jest najpiękniejsze serce? Jezus okazał wiele wspaniałych czynów miłości. Największy był ten na krzyżu, gdy oddawał życie za mnie.

Św. Maria Małgorzata Alacoque, na podstawie swojego doświadczenia spotkania z Jezusem w modlitwie, opisała Serce Jezusa. Ten znak dla świata stał się bardzo czytelnym znakiem Boga Kochającego, którego Serce tak została poranione. Piękno tego Serca jest ukazane w takiej czerwcowej modlitwie: Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zapisz w zeszycie:
Ewangelia opisuje mnóstwo czynów miłości Jezusa. Największym czynem miłości jest odkupienie nas przez Śmierć krzyżową. Miłość Jezusa opisana została w obrazie Serca. Cześć oddawana Sercu Jezusa przynagla nas do korzystania z Sakramentu Spowiedzi (9 pierwszych piątków).

Modlitwa:
Otwórz w kancjonałku Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomódl się nią, a potem wypełnij formularz aktywizacyjny:


W razie potrzeby tutaj znajduje się formularz do nawiązania kontaktu z księdzem.