Duszpasterze

PROBOSZCZ (WELEBNY)
Ks. Tadeusz Pietrzyk
Pochodzenie: Zabrzeg, parafia św. Józefa
Święcenia kapłańskie: 1987 Katowice
W Istebnej od 2010

WIKARIUSZ (PATEREK)
Ks. Wojciech Kamiński
Pochodzenie: Dankowice, parafia Św. Wojciecha
Święcenia kapłańskie: 2021 Bielsko-Biała
W Istebnej od 2021

KSIĘŻA REZYDENCI
Ks. Jerzy Mrukwa
Święcenia kapłańskie: 1970 Katowice
W Istebnej od 2007

KAPŁANI POCHODZĄCY Z NASZEJ PARAFII
ks. Tadeusz Juroszek SVD 1957
ks. Jan Bury SDB 1981
ks. Jan Kohut SVD 1983
ks. Stanisław Michałek TChr 1988
ks. Czesław Jojko MS 1992
ks. Robert Kukuczka SDB 2004
ks. Jarosław Bielesz 2013
ks. Piotr Wolny SDB 2015
ks. Przemysław Gorzołka 2016