Środa Popielcowa początkiem Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Podczas nabożeństw księża posypią głowy wiernych popiołem wypowiadając przy tym słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu jesteś i w proch się obrócisz”.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta (od 18 do 60 r. życia), oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek (od 14 roku życia do jego końca).

Msze święte z posypaniem głów popiołem w naszym kościele w Środę Popielcową o godz. 7:00, 9:00, 15:30 i 18:00.

Zapraszamy na nabożeństwo czterdziestogodzinne

Pośród wszystkich form pobożności na pierwszym miejscu po sakramentach znajduje się adoracja eucharystycznego Chrystusa; jest ona najmilszą Bogu, a nam – najprzydatniejszą. (Św. Alfons z Liguori)

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, czyli adorację Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem.
Zadaniem tego nabożeństwa jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu.

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu a Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

W niedzielę adoracja w naszym kościele od godz. 17.30 do 20.00.

W poniedziałek i wtorek od 7:30 do 9:00 i od 16:00 do 18:00.

BÓG SIĘ RODZI!

Drodzy Parafianie i Goście!

Niech Jezus Chrystus nieustannie rodzi się w waszych sercach, niech Was obdarza wewnętrznym pokojem, radością i odwagą życia. Niech moc wiary pomoże Wam usunąć z życia wszelki lęk, pokonać obawy przed niepewnością jutra i zawsze pokładać ufność w Bogu. Oby każdy z nas, będąc człowiekiem żywej wiary, słowem i czynem mógł wyznać całą osobą: „Wierzę w Syna Bożego”.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzą
Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Grzegorz
Administrator strony Jacek

Świąteczna Fotogaleria – tutaj…

Adwent radosnym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela

 

Od niedzieli 2 grudnia w Kościele katolickim trwa Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Wśród symboli adwentowych znajduje się wykonany z gałązek drzew iglastych wieniec wraz z umieszczonymi w nim czterema świecami przypominającymi cztery niedziele adwentowe.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Okres Adwentu to tradycyjnie czas Rorat, czyli wotywnych Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. W naszym kościele Roraty od poniedziałku do piątku rozpoczynają się o godz. 6:40 zaś w sobotę o godz. 7:00. Zapraszamy!