Intencje 17-24 marca

Niedziela, 17 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1 albo 3,20 – 4,1; Łk 9,28b-36
7.00  —  Za + Kazimierza Juroszka (od pracowników CPN Istebna)
8.30  —  Za ++ Marię i Józefa Haratyk, ++ z rodziny, szwagra Jana (858)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od cioci Genowefy Ogorzałek z mężem)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Katarzyny z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla rzemieślników, pracodawców i pracowników z Trójwsi oraz ich rodzin
11.30 —  Dziękczynna w 80 urodziny Anny Szecówka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla rodziny (1318)
—  Za + Wiesławę Szulską z okazji urodzin (123)
—  Chrzest: Anna Julia Szalbot
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 5 r. śm. oraz rodziców (1482)

Poniedziałek, 18 marca Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
7.00  —  Za ++ rodziców chrzestnych i Tadeusza (1074)
—  Za + Stanisława Głód (od kolegi Janusza Kruczek)
—  Za + Edeltrandę Tesarczik w 30 dzień po śmierci
18.00 —  Za + brata Józefa Suszkę, ++ rodziców Marię i Franciszka (142)
—  Za ++ Jerzego Probosz i Michała Motykę (1075)

Wtorek, 19 marca UROCZYSTOŚĆ ŚW. JóZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a (tom VI)
7.00  —  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Za + Stanisława Głód (od kolegi Janusza Kruczek)
—  Za żywych i ++ z Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
18.00 —  Za ++ Józefów z parafii
—  Za ++ rodziców Józefa i Teresę Kędzior, za zaginionego brata Józka (999)

Środa, 20 marca Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Jana Kruczek)
—  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kawulok, rodzeństwo i syna Jacka Zawadę (776)
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Michała Czepczor (90)
—  Za ++ Jadwigę i Franciszka Motyka (85)
—  Za ++ dziadków Józefa Gazurek i Józefa Jałowiczor (1373)

Czwartek, 21 marca Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od kolegi Piotra Kruczek)
—  Za + Józefa Gazurek (386)
—  Za ++ teściów Mojeścik, Paulinę i Antoniego oraz pięciu synów (777)
15.30 —  Za + ojca Józefa Ruckiego (1025)
—  Za ++ Annę Kawulok, trzy Jadwigi Kaczmarzyk z rodzinami (108)
—  Za + Zofię Całka w 30 dzień po śmierci (752)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 22 marca Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
7.00  —  Za + Pawła Małyjurek, siostry Marię i Alojzego Kukuczka (589)
—  Za + Stanisława Głód (od Władysława i Zofii Poręba z Boguszy)
—  Za + Krystynę Bury w 30 dzień po śmierci
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Kawulok, + brata Jerzego (1003)
—  Za ++ rodziców Marię i Jóżefa Urbaczka, siostrę Teresę i dwóch braci (J432)
—  Za ++ dziadków Ewę i Franciszka Kukuczka (1408)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Sobota, 23 marca Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Hani i Józefa)
—  Za ++ Annę i Józefa Bury (875)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodziny Kubica)
18.00 —  Za ++ Józefa Jochacy i dwie żony (1253)
—  Za + Marię Kawulok w 5 r.śm., męża Jana, córkę Teresę (960)
—  Za + Jana Grzendek w 30 dzień po śmierci (604)

Niedziela, 24 marca 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wj 3,1-8a.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9
7.00  —  Za + Annę Hubka (od Anny i Jerzego Kukuczka)
8.30  —  W int. Józefów z parafii
—  Dziękczynna w 40 rocznicę urodzin Beaty Matuszny z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie i szczęśliwe rozwiązanie (797)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
—  Za + Jana Juroszka (od wujka Janka i Małgosi)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy Kamionka Wielka)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Gazurek (J577)
—  Chrzest: Mateusz Łukasz i Wojciech Piotr Sikora
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 20 r.śm., syna Krzysztofa (743)

Intencje 10-17 marca

Niedziela, 10 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
7.00  —  Za + Annę Hubka (od pracowników Banku Spółdzielczego w Istebnej)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Legierskiej (J8)
—  Za + brata Piotra i rodziców Łacek (929)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od klasy „0” wraz z rodzicami)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Anny z rodziną)
—  Roczek: Monika Fojtuch
11.30 —  Za + Gerarda Labrygę w 1 r.śm.
—  Za + Marię Juroszek w 3 r.śm. (od siostry Anny 465)
—  Dziękczynna z okazji 30 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (648)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za ++ Annę, Michała i Piotra Hladky, ++ rodziców Józefa i Annę (355)

Poniedziałek, 11 marca Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
7.00  —  Za ++ ks. Jerzego Marekwicę, rodziców Jerzego i Zuzannę, oraz rodzeństwo (632)
—  Za + Stanisława Głód (od Janusza Głód)
18.00 —  Za ++ Annę i Franciszka Juroszek (53)
—  Za + Józefa Kawulok w r.śm. (867)

Wtorek, 12 marca Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Mariana Głód z żoną i dziećmi)
—  Za + Jana Juroszka (od kuzynek Zuzanny i Doroty)
18.00 —  Za + Władysława Kubica w 1 r.śm. (628)
—  Za + Franciszka Kawulok w r.śm. (922)

Środa, 13 marca Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Józefa i Ryszarda Głód)
—  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o nowe, Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 urodzin Małgorzaty (795)
—  Za + Michała Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od rodzin Gazur i Legierski)
18.00 —  Za + kuzynkę Krystynę (737)
—  Za + brata Józefa Marszałek (60)
—  Za + Krzysztofa Legierskiego w 8 r.śm., za + Franciszka Kawuloka w 3 r.śm. (926)

Czwartek, 14 marca Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Bogdana Głód z dziećmi)
—  Za ++ Jadwigę i Franciszka Łacek (od Kingi z wnuczką Magdaleną 720)
—  Za + męża Józefa Gazurek w 3 r.śm. (91)
15.30 —  Za ++ rodziców Marię i Pawła Juroszek (850)
—  Za + Józefa Legierskiego w 15 r.śm. (191)
—  Za + Bronisławę Sikora w 30 dzień po śmierci
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 15 marca Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
7.00  —  Za ++ kapłanów Henryka, Jana, Remigiusza i Alberta (970)
—  Za + Stanisława Głód (od Pauliny i Krzysztofa Legutko z dziećmi)
—  Za ++ Marię i Józefa Niesłanik (888)
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za + Józefa Juroszek (od syna Marka z rodziną 82)
—  Za ++ rodziców Marię i Józefa Motyka, brata Stanisława, rodziców Marię i Antoniego Kawulok, brata Jerzego (13)
—  Za + Konrada Kamuzela (od wnuczki Sylwii z rodziną 916)

Sobota, 16 marca Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od rodziny z Połomia)
—  Za + ojca Józefa Gazurek w 3 r.śm. (1373)
—  Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Łupieżowiec (22)
18.00 —  Chrzty: Anastazja Anna Czepczor, Wiktoria Barbara Kajzar; i roczki: Monika Fojtuch (b), Kacper Bury
—  Za ++ rodziców Józefa i Alojzję Marekwica, brata Antoniego (148)
—  Za ++ Józefa, Alojzję i Antoniego Marekwica (1001)

Niedziela, 17 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1 albo 3,20 – 4,1; Łk 9,28b-36
7.00  —  Za + Kazimierza Juroszka (od pracowników CPN Istebna)
8.30  —  Za ++ Marię i Józefa Haratyk, ++ z rodziny, szwagra Jana (858)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od cioci Genowefy Ogorzałek z mężem)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Katarzyny z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla rzemieślników, pracodawców i pracowników z Trójwsi oraz ich rodzin
11.30 —  Dziękczynna w 80 urodziny Anny Szecówka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla rodziny (1318)
—  Za + Wiesławę Szulską z okazji urodzin (123)
—  Chrzest: Anna Julia Szalbot
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 5 r. śm. oraz rodziców (1482)

Intencje 3-10 lutego

Niedziela, 3 marca 8 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27,4-7; 1Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
—  Za ++ rodziców Marię i Władysława Juroszek (od synów 769)
10.00 —  Za + Jana Juroszka (od syna Jarosława z rodziną)
—  Za + męża Mariana Kicia w 1 r.śm. (1063)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)
—  Chrzest: Paweł Jan Juroszek
16.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Polok (856)
17.30-20.00 —  Adoracja Najświętszego Sakramentu

Poniedziałek, 4 marca ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRóLEWICZA Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17 (tom VI)
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od rodziny Kosakowskich z Boguszy)
—  Za ++ rodziców Jana Kukuczkę i Emilię Gazurek, Jana Gazurek, siostrę Annę i brata Władysława (625)
7.30-9.00 —           Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00-18.00           — Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 —  Za + męża Jana Mucha, syna Kazimierza (534)
—  Za + Andrzeja Szymańskiego oraz w int. Panu Bogu wiadomej (722)

Wtorek, 5 marca Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Leszka Lupa z Boguszy)
—  Za ++ Jana i Marię Sikora oraz syna Michała (990)
7.30-9.00 —           Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00-18.00           — Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Michała Polok (11)
—  Za ++ Marię i Franciszka Suszka (38)

Środa, 6 marca ŚRODA POPIELCOWA Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6.16-18
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Franciszka Lupa z Boguszy)
—  Za + syna Dariusza Kukuczka (76)
9.00  —  Za + siostrę Bożenę (776)
15.30 —  Za ++ Helenę i Jana Małyjurek, brata Kazimierza (408)
18.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)
—  Za + Franciszkę Kubaczka i ks. Wiktora Kubaczka (458)

Czwartek, 7 marca Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
7.00  —  Dziękczynna w 77 urodziny Franciszka Waszut z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (562)
—  Za + Stanisława Głód (od Anny i Jerzego Lupy z Boguszy)
—  Za + Małgorzatę Białek w 30 dzień po śmierci (od rodziców)
15.30 —  Za ++ Pawła i Annę Suszka, trzech braci i siostrę (33)
—  Za + Konrada Kamuzela (od córki Maryli 916)
—  Za + męża Jana Dziergas w 5 r.śm. (862)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 8 marca Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Piotra i Marka Gawlik)
—  Za + Jana Juroszka (od sąsiadów 951)
—  Za + męża Franciszka Wawrzacz i ++ rodziców z obu stron (667)
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za ++ Michała i Zuzannę Marekwica, teścia Michała Marekwica (1727)
—  Za ++ szwagrów Emila i Karola (922)
—  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kaczmarzyk, siostrę Bernadetę Słowik (1210)

Sobota, 9 marca Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
7.00  —  Za ++ Annę Juroszek i męża (970)
—  Za + Stanisława Głód (od Ani i Mirka)
—  Dziękczynna w 83 rocznicę urodzin Marii Kubica z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1683)
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Józefa Urbaczka, ++ rodzeństwo (1118)
—  Za + Helenę Marekwica i syna Piotra (147)

Niedziela, 10 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
7.00  —  Za + Annę Hubka (od pracowników Banku Spółdzielczego w Istebnej)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Legierskiej (J8)
—  Za + brata Piotra i rodziców Łacek (929)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od klasy „0” wraz z rodzicami)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Anny z rodziną)
—  Roczek: Monika Fojtuch
11.30 —  Za + Gerarda Labrygę w 1 r.śm.
—  Za + Marię Juroszek w 3 r.śm. (od siostry Anny 465)
—  Dziękczynna z okazji 30 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (648)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za ++ Annę, Michała i Piotra Hladky, ++ rodziców Józefa i Annę (355)

Intencje 24 lutego – 3 marca

Niedziela, 24 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od siostry Renaty i siostrzeńca Kacpra)
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
10.00 —  Za + męża Józefa Michałek w 16 r.śm. (1179)
—  Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Wolny, ++ rodzeństwo (724)
—  Chrzest: Karol Jan Kukuczka
11.30 —  Za ++ Marię i Andrzeja Urbaczka, Halinę Juroszek oraz Stanisława Urbaczkę (721)
16.30 —  Za ++ braci Karola, Zdzisława i Bogusława Kawulok (145)

Poniedziałek, 25 lutego Syr 1,1-10; Mk 9,14-29
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodzin Kałucki i Kubalok)
—  Za ++ rodziców Anielę i Jana Legierskich (902)
17.00 —  Za + Stanisława Głód (od szwagra Marcina Białoszewskiego z żoną)
—  Za + Józefa Suszkę (od rodziny Bury 805)

Wtorek, 26 lutego Syr 2,1-11; Mk 9,30-37
7.00  —  Za + męża Pawła Legierskiego (od żony)
—  Za + Marię Marszałek w 30 dzień po śmierci (od męża)
17.00 —  Za + Stanisława Głód (od szwagierki Eli)
—  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie z okazji urodzin żony (853)

Środa, 27 lutego Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od syna Mariana z żoną)
—  Za + Stanisława Głód (od Agnieszki i Józefa Kawulok)
—  Za żywych i ++ z Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
17.00 —  Za + brata Janka, męża Henryka, rodziców Przybyła i Mrozek (1362)
—  Za + męża Józefa Kobielusz (80)

Czwartek, 28 lutego Syr 5,1-8; Mk 9,41-50
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od szwagra Jana)
—  Za ++ rodziców Urbaczka i rodzeństwo (780)
—  Za ++ Marię i Tomasza Gazur (19)
15.30 —  Za + Stanisława Głód (od Agnieszki i Krzysztofa Polok)
—  Za + Marię Kukuczka w r.śm. (1178)

Piątek, 1 marca Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od szwagra Jana)
—  Za + Pawła Legierskiego w 19 r.śm. i żonę Bronisławę (795)
—  Nabożeństwo do NSPJ
18.00 —  Za + Henrykę Bołdys-Żegocką w 3 r.śm. (981)
—  Za + Jana Juroszka (od kuzynów Antka, Hanki i Małgosi z rodzinami)
—  Nabożeństwo do NSPJ
19.00 —  Za + Stanisława Głód (od wujka Grzegorza z rodziną)

Sobota, 2 marca Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Wałach-Kaczmarzyk J466)
—  Nabożeństwo maryjne
13.00 —  Ślub: Mirosław Kohut – Kinga Nokielska
18.00 —  Za + Stanisława Głód (od wujka Jana z rodziną)
—  Za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Byrtus (1355)

Niedziela, 3 marca 8 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27,4-7; 1Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
—  Za ++ rodziców Marię i Władysława Juroszek (od synów 769)
10.00 —  Za + Jana Juroszka (od syna Jarosława z rodziną)
—  Za + męża Mariana Kicia w 1 r.śm. (1063)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)
—  Chrzest: Paweł Jan Juroszek
16.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Polok (856)
17.30-20.00 —  Adoracja Najświętszego Sakramentu

Intencje 17-24 lutego

Niedziela, 17 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
10.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za ++ Marię Bury i dwóch braci (J579)
—  Dziękczynna w 80 urodziny mamy Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny (545)
16.30 —  Za + Stanisława Głód (od szwagrów Grzegorza i Bronisława z rodzinami z Koniakowa)

Poniedziałek, 18 lutego Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13
7.00  —  Za ++ Pawła Motykę, dwie żony, Marię i Józefa Kukuczka (108)
—  Za + Stanisława Głód (od wujka Bolka z rodziną)
17.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od Piotra Żyrek)
—  Za + brata Antoniego Kędzior w r.śm. oraz za ++ rodziców (1058)

Wtorek, 19 lutego Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Mk 8,14-21
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od Urszuli Żyrek i Mateusza Maśka z żoną i dziećmi)
—  Za + Stanisława Głód (od rodziców)
17.00 —  Za + matkę Teresę Czepczor, siostrę Annę, dziadków Annę i Jerzego Cmiel (867)
—  Za + Jana Zowadę (194)

Środa, 20 lutego Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
7.00  —  Za + Jana Kukuczkę w 1 r.śm. (1425)
—  Za + Stanisława Głód (od chrzestnej Celiny)
17.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Cholewa)
—  Za ++ rodziców i rodzeństwo Wawrzacz (114)
—  Za + Michała Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od wnuczki Julii z rodziną)

Czwartek, 21 lutego Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od pracowników firmy Nechlzen)
—  Za + Stanisława Głód (od brata Mariana z rodziną)
15.30 —  Za + babcię Teresę Kędzior w 10 r.śm. (82)
—  Za ++ ks. Józefa Kobielusz i siostrę Jadwigę (102)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 22 lutego ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA, W RZYMIE 1P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od bratanicy Wiolety z synami z Koniakowa)
—  Za + ojca Józefa Urbaczkę (108)
17.00 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Kaczmarzyk (142)
—  Za ++ wujka Antoniego, ciocię Ewę Bury (867)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Sobota, 23 lutego Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od brata Piotra z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków w rodzinach Kukuczka, Mojeścik i Kos (110)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Anny Juroszek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (860)
17.00 —  Za + babcię Marię Legierską, ++ rodziców Bury (4)
—  Za ++ Alojzję i Pawła Bury, Emilię i Rudolfa Puk, męża Henryka (545)

Niedziela, 24 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od siostry Renaty i siostrzeńca Kacpra)
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
10.00 —  Za + męża Józefa Michałek w 16 r.śm. (1179)
—  Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Wolny, ++ rodzeństwo (724)
11.30 —  Za ++ Marię i Andrzeja Urbaczka, Halinę Juroszek (721)
16.30 —  Za ++ braci Karola, Zdzisława i Bogusława Kawulok (145)

Intencje 10-17 lutego

Niedziela, 10 lutego 5 NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
7.00  —  Za + Józefa Suszkę oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Suszka (od Bogdana i Edwarda Berbeć)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od chrzestnego Zowady K230)
10.00 —  Za + Rafała Nowak (od pracowników firmy Mokate)
—  Za ++ Franciszka Matuszny i dwie żony (823)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od Agaty i Adama Górka)
—  Za ++ Jerzego Michałek, dwie żony, ++ z rodzin Michałek i Kobielusz (750)
16.30 —  Za ++ ks. Józefa Kobielusz i siostrę Benedyktę (1309)

Poniedziałek, 11 lutego Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Urbaczka z Byrtów)
—  Za ++ Wandę i Jana Kubaszczyk, ++ z rodziny (731)
17.00 —  Za + ojca Józefa Legierskiego, ++ rodziców Małgorzatę i Pawła Kukuczka (816)

Wtorek, 12 lutego Rdz 1,20 – 2,4a; Mk 7,1-13
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Filary)
—  Za + Annę Marekwica w 3 r.śm. (440)
17.00 —  Za ++ Helenę i Józefa Sikora (425)
Poza parafią     —            Dziękczynna z okazji urodzin Ewy z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1406)

Środa, 13 lutego Rdz 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23
7.00  —  Za ++ rodziców Annę i Jana Gorzołka, brata Antoniego i siostry (927)
17.00 —  Za ++ Joannę Mojeścik w r.śm., męża Franciszka (450)
—  Za ++ Elżbietę i Jerzego Urbaczka, Annę i Antoniego Kohut (976)
Poza parafią     —            O uzdrowienie dla Zdzisława

Czwartek, 14 lutego ŚWIĘTO ŚŚ. CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONóW EUROPY Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 (tom VI)
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od Tomasza Wiśniewskiego z rodziną)
—  Za + ojca Michała Haratyk w 11 r.śm. (1022)
15.30 —  Za ++ rodziców Annę i Pawła Kukuczka, siostrę Irenę, brata Jana i szwagra (849)
Poza parafią     —            Za ++ Zofię Wiechuła i Marię Juroszek

Piątek, 15 lutego Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od siostry Marii z Koniakowa)
17.00 —  Za + Pawła Łacek w 1 r.śm. (1416)
—  Za ++ rodziców Marię Kaprak w 4 r.śm. i Franciszka, dziadków Marię i Jana Bury, ++ ciocie i wujków (K503)

Sobota, 16 lutego Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Ligocki z Jaworzynki)
—  Za + brata Stanisława Juroszka w 30 dzień po śmierci (336)
17.00 —  Chrzty: Miłosz Colik (b), Maciej Piotr Krężelok, Barbara Anna Kicia; roczki
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w rodzinie (131)
Poza parafią     —            Za + Pawła Maczichin w 10 r.śm.

Niedziela, 17 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
10.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za ++ Marię Bury i dwóch braci (J579)
—  Dziękczynna w 80 urodziny mamy Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny (545)
16.30 —  Za + Stanisława Głód (od szwagrów Grzegorza i Bronisława z rodzinami z Koniakowa)