Intencje 5-13 kwietnia

Niedziela, 5 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66
7.00  —  O urodzaje: Mikszówka
—  Za żywych i ++ z Róży Teresy Michałek
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
10.00 —  Za + Marcina Bienię (od klasy 1b z rodzicami)
11.30 —  Za poległego brata Józefa Poloka (11)
—  Dziękczynna w 18 urodziny córki Katarzyny Łacek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w dorosłym życiu (1416)
16.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Lys Fusion)

Poniedziałek, 6 kwietnia WIELKI PONIEDZIAŁEK Iz 42,1-7; J 12,1-11
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od Michała i Kariny Brączek)
—  Za + Ewę Ligocką (od rodzin Sikora i Zeman z Koniakowa)
—  Za + ks. Jakuba w 30 r.śm. oraz ++ rodziców Annę i Jana Gazur (629)
18.00 —  Za ++ Jadwigę i Józefa Fizek, dwóch braci i siostrę Teresę (872)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Kaczmarzyk (142)

Wtorek, 7 kwietnia WIELKI WTOREK Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od rodziny Zogata z Jaworzynki)
—  Za + męża Adama Kukuczkę (1096)
18.00 —  Za + Ewę Ligocką (od rodziny z Koniakowa i Kamesznicy)
—  Za ++ rodziców Helenę i Pawła Kawulok (od syna Stanisława z rodziną 915)
—  Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz (102)

Środa, 8 kwietnia WIELKA ŚRODA Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Elżbiety Waszut z rodziną)
—  Za + ojca Michała Haratyka w 11 r.śm.
18.00 —  Za + Ewę Ligocką (od sąsiadów Skurzok)
—  Za + Danutę Juroszek (od córki Agaty z rodziną)

Czwartek, 9 kwietnia WIELKI CZWARTEK
Rano w katedrze: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
18.00 —  Dziękczynna z okazji 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Jerzego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
—  Do Oblicza Pana Jezusa o powołania (od matek z parafii)
—  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla naszych kapłanów (od Parafian)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od cioci Krysi z mężem)

Piątek, 10 kwietnia WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Iz 52,13 – 53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1 – 19,42
18.00 —  Liturgia ku czci Męki Pańskiej

Sobota, 11 kwietnia WIELKA SOBOTA

Sobota/Niedziela, 11/12 kwietnia NOC PASCHALNA Rdz 22,1-18; Wj 14,15 – 15,1; Iz 54,4a.5-14; Ba 3,9-15.32 – 4,4; Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
19.30 —  W int. pracowników Zakładów Mięsnych i ich rodzin
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Eli z dziećmi 926)
—  Za + Helenę Zogata (od Heli z mężem z Rupienki)
—  Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki)

Niedziela, 12 kwietnia NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; Sekwencja obow.; J 20,1-9
7.00  —  W int. Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
—  Za ++ rodziców Macoszek (838)
8.30  —  Za żywych i ++ pracowników, rencistów, emerytów Kuźni Ustroń i Skoczów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
—  Za + Antoniego Juroszka w 7 r.śm. (od ojca 1274)
10.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Drew-Mat)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Józefa Małyjurek (od sąsiadów od Kiepka)
16.30 —  Za ++ rodziców Annę i Jana Bielesz (1140)

Poniedziałek, 13 kwietnia PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15
7.00  —  Za ++ pomordowanych z Istebnej w czasie II Wojny Światowej i w obozach koncentracyjnych
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Marii i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnuków (1090)
8.30  —  W int. kierowców, rencistów i emerytów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i w domu
10.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Danki i kuzyna Franciszka)
—  Dziękczynna w 18 urodziny syna Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo (1589)
11.30 —  Za + Ewę Ligocką (od Mateusza i Klaudii)
16.00 —  Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego
16.30 —  Za ++ Teresę i Michała Michałek, Stanisława, Michała i Marię Michałek (145)

Intencje 29 marca – 5 kwietnia

Niedziela, 29 marca 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 albo J 11,3-7.17.20-27.33b-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
8.30  —  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kubalok oraz rodzeństwo (938)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Daniel Rucki)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
—  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla męża Jerzego w 30 urodziny (1052)
11.30 —  Za + Helenę Zogata (od rodzin Juroszek, Urbaczka i Kunc)
—  Dziękczynna w 18 urodziny Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (1080)
16.30 —  Za + Helenę Darmolińską

Poniedziałek, 30 marca Dn 13,41-62; J 8,1-11
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Agaty z mężem Janem)
—  Za + Helenę Legierską (od rodziny Kubalok i Kałucki)
—  Dziękczynna w 20 rocznicę urodzin syna Dawida i z okazji urodzin męża z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (1435)
18.00 —  Za ++ Michała, Annę Kawulok, córkę Marię Sikora (465)
—  Za ++ Jana Legierskiego, Jana Kukuczkę, brata Mieczysława, babcię Franciszkę (622)
—  Za + Annę Juroszek i dwie ciocie (867)

Wtorek, 31 marca Lb 21,4-9; J 8,21-30
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od pracowników Uzdrowiska „Ustroń”)
—  Dziękczynna z okazji 25 rocznicy urodzin Tomka z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (720)
—  Za + Józefa Marekwicę (875)
18.00 —  Za + Helenę Legierską (od Marty i Stanisława Fiedor z Koniakowa)
—  Za + Jana Jałowiczora (od rodziny Marszałek)
—  Za + matkę Herminę Kamuzela w 14 r.śm. (916)

Środa, 1 kwietnia Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od pracowników Uzdrowiska „Ustroń”)
—  Dziękczynna w 80 urodziny Teresy Zawada, 60 urodziny Renaty i 18 urodziny wnuka Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (776)
18.00 —  Za + Helenę Legierską (od bratanicy Elżbiety z rodziną)
—  Za ++ Marię Czepczor w 5 r.śm., męża Michała (715)

Czwartek, 2 kwietnia Rdz 17,3-9; J 8,51-59
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od rodziny Wawrzacz z Koniakowa)
—  Za + Danutę Juroszek (od Danki i Tadka z Wisły)
—  Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Jopek, ++ rodzeństwo (927)
15.30 —  Za + Helenę Legierską (od brata Adama z rodziną)
—  Za + ojca Józefa Ruckiego (1025)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Kulik (772)

Piątek, 3 kwietnia Jr 20,10-13; J 10,31-42
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Zofii Jałowiczor z mężem i dziećmi)
—  Za + Danutę Juroszek (od Bożeny i Jerzego Mołdysz)
18.00 —  Za ++ dziadków Alojzego i Marię Kubalok, ++ z rodzin Waszut i Gorzołka (790)
—  Za ++ rodziców Kawulok i krewnych z obu stron (1262)
19.00 —  Za + Helenę Legierską (od rodzin Legierski i Bart z Koniakowa)

Sobota, 4 kwietnia Ez 37,21-28; J 11,45-57
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Józka i Eli Lorens)
—  Za + męża Andrzeja i o Bożą Opatrzność dla całego domostwa i jego mieszkańców (772)
18.00 —  Za + ojca Wilhelma Bołdysa w r.śm. (981)
—  Za + Wandę Kubus (981)
—  Za ++ Annę i Karola Kawulok, ++ braci (145)

Niedziela, 5 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66
7.00  —  O urodzaje: Mikszówka
—  Za żywych i ++ z Róży Teresy Michałek
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
10.00 —  Za + Marcina Bienię (od klasy 1b z rodzicami)
11.30 —  Za poległego brata Józefa Poloka (11)
—  Dziękczynna w 18 urodziny córki Katarzyny Łacek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w dorosłym życiu (1416)
16.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Lys Fusion)

Intencje 22-29 marca

Niedziela, 22 marca 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Niedziela „Laetare” 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41 albo 9,1.6-9.13-17.34-38
7.00  —  Za + ojca Józefa Kobielusza (1140)
8.30  —  W int. Józefów z parafii
—  Za ++ rodziców Juroszek, Kobielusz, męża Józefa (374)
10.00 —  W int. rzemieślników, pracodawców i pracowników z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla rodzin z Trójwsi
—  Dziękczynna w urodziny Kuby z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
11.30 —  Dziękczynna w 70 urodziny ks. Jana Kohuta z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (od Rady Duszpasterskiej)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od rodziny Zofii i Waldemara Ziółkowskich)
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)

Poniedziałek, 23 marca Iz 65,17-21; J 4,43-54
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Honoraty i Andrzeja Zeman z dziećmi)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od siostry Wandy z mężem)
—  Za ++ rodziców Wandę i Jana Kubaszczyk, ++ z rodziny (731)
18.00 —  Za + Marcina Bienię (od rodzin Bury i Kaczmarzyk)
—  Za + Jerzego Probosz (1075)

Wtorek, 24 marca Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od przyjaciół z Siewierza)
—  Za ++ rodziców Alfreda i Annę Ligockich (1144)
—  Za ++ Marię i Jana Kawulok w 6 r.śm., córkę Teresę (960)
18.00 —  Za + Marcina Bienię (od teściów z rodziną)
—  Za + męża Stanisława Juroszka w 1 r.śm. (1037)
—  Za ++ Franciszkę Kubaczka i brata ks. Wiktora Kubaczkę (458)

Środa, 25 marca UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38 (tom VI)
7.00  —  Za + męża Józefa Pietrusa, teściów Annę i Józefa (863)
—  W int. Sióstr Służebniczek i Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego o opiekę Matki Bożej i św. Józefa
18.00 —  Za + Marcina Bienię (od koleżanek i kolegów z rocznika 1983)
—  Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Bury (442)

Czwartek, 26 marca Wj 32,7-14; J 5,31-47
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od pracowników Karczmy Ochodzita)
—  Za + Marię Czepczor (od koleżanki Teresy Kukuczka)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Janiny i Stanisława Marekwica)
15.30 —  Za + Helenę Legierską (od kuzynek Moniki i Małgorzaty z rodzinami)
—  Za + Danutę Juroszek (od wnuka Bartłomieja z rodziną)
—  Za ++ męża Józefa i brata Józefa (867)

Piątek, 27 marca Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
7.00  —  Za + organistę Burego i ++ znajomych
—  Za ++ dziadków Oskara Braka, Józefa Haratyka i babcię Annę (97)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od Jana i Marii Kajzar, Mirosława i Dominiki Kajzar)
—  Za ++ z rodzin Gorzołka, Kawulok i Janoszek (1535)
—  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Kawulok, brata Jerzego (1003)

Sobota, 28 marca Jr 11,18-20; J 7,40-53
7.00  —  Za + Helenę Legierską (od sąsiadów z placu Michałki)
—  Za + Marię Małyjurek, brata Pawła, Alojzję Kukuczka (589)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od Hotelu Złoty Groń)
—  Za + Marię Kobielusz w r.śm. (102)
—  Za żywych i ++ z róży z Andziołówki

Niedziela, 29 marca 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 albo J 11,3-7.17.20-27.33b-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
8.30  —  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kubalok oraz rodzeństwo (938)
10.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firlmy Daniel Rucki)
—  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
—  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla męża Jerzego w 30 urodziny (1052)
11.30 —  Za + Helenę Zogata (od rodzin Juroszek, Urbaczka i Kunc)
—  Dziękczynna w 18 urodziny Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego (1080)
16.30 —  Za + Helenę Darmolińską

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością. Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń:
 1. Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Dlatego też zarządza, by na każdej Mszy Świętej także niedzielnej mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej pa-rafii. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku, 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfesjonałów, aż do odwołania.
 3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.
 4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych. Odwołane są wszystkie nabożeństwa.
 5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje zaplanowane w parafiach należy odwołać.
  Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4. niedzieli Wielkiego Postu.
 6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed i po udzielaniu Komunii Świętej powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
 7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmujących na rękę.
 8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodęświęconą.
 9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Kurii Diecezjalnej i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:
  Kancelaria Kurii: +48 735 919 267, sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl
  Wikariusz Generalny: +48 734 176 646, studenski@kuria.bielsko.pl
  Wydział Duszpasterski: +48 734 176 644, +48734 176 654, duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
  Wydział Rodzin: +48 734 176 645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
  Wydział Katechetyczny: +48 734 176 647, katecheza@kuria.bielsko.pl
  Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: +48 734 176 642, sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
  Sekretariat Biskupa Pomocniczego: +48 734 176 643, sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
  Sąd Biskupi: +48 734 176 652, biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl
  Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery kontaktowe do kancelarii parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stronach tych parafii oraz na stronie internetowej diecezji.
 10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.
 11. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.
 12. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, prosimy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę domową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i miłości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.
 13. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami,a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sani-tarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

 

Wskazania praktyczne  –   Pomoc duchowa na czas epidemii
Katechezy dla uczniów: klasa 1klasa 2klasa 3klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

Intencje 15 marca

Niedziela, 15 marca 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42 albo 4,5-15.19b-26.39a.40-42
7.00  —  Za ++ z rodzin Marekwica i Król (737)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Legierskiej (J8)
—  Za + męża Michała Marekwicę oraz rodziców z obu stron (775)
10.00 —  Za + Kamila Prządkę (od kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy)
—  Za + męża Mariana Kicię w 2 r.śm. (1063)
11.30 —  Chrzest: Kinga Partyka, Roczki: Marta Barbara Kohut, Nikodem Gemra
—  Za + męża Gerarda Labrygę w 2 r.śm. (967)
16.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od Przedszkola nr 7 i Żłobka Miejskiego w Ustroniu)

Poniedziałek, 16 marca 2Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Danki Juroszek K653)
—  Za + Monikę Macoszek (od rodziny Bogdana i Joanny Pilch z rodziną)
—  Za ++ Kapłanów (970)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od pracowników firmy Juroszek)
—  Za + Józefa Juroszka (od syna Marka z rodziną 618)

Wtorek, 17 marca Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Wiesi Juroszek z Koniakowa)
—  Za + Monikę Macoszek (od Eli Pilch z rodziną)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od Pawła Wawrzacza z rodziną)
—  Za ++ rodziców Józefa i Teresę Kędzior (999)
—  Za + ojca Józefa Gazurka w 4 r.śm. (1373)

Środa, 18 marca Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Władysława Wawrzacz z rodziną)
—  Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Łupieżowiec (979)
18.00 —  Za + Marcina Bienię (od współpracowników z Holandii)
—  Za ++ dziadków Józefa Gazurka i Józefa Jałowiczora (1373)

Czwartek, 19 marca UROCZYSTOŚĆ ŚW. JóZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a (tom VI)
7.00  —  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Za + Kamila Prządkę (od rodziny Stańko z Koniakowa Jasiówki)
—  Za ++ Annę i Józefa Bury (875)
15.30 —  Za ++ Józefów z parafii
—  Za + tatę Józefa Juroszka (780)
—  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Tobiasza oraz za ++ dziadków Kukuczka, Bocek, Szczypka i Kobielusz (224)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 20 marca Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Grzegorza i Kingi z dziećmi, Antoniego i Joanny Sikora)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od chrześniaczki Marceliny)
18.00 —  Za + Marcina Bienia (od koleżanek z Euro z Wisły)
—  Za + brata Józefa Suszkę, rodziców Mari i Franciszka (142)
—  Za ++ Józefa Jochacy i dwie żony (1253)

Sobota, 21 marca Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Władysławy i Mieczysława Słowik, Piotra i Marceli Słowik)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Mariusza i Basi Suszka z Koniakowa)
18.00 —  Za + Marcina Bienia (od firmy Rombud z pracownikami)
—  Za ++ Annę Kawulok, trzy Jadwigi Kaczmarzyk z rodzinami (108)
—  Za + ojca Legierskiego w 6 r.śm., dziadków z obu stron (1482)
—  Roczek: Adam Kajzar

Niedziela, 22 marca 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU. Niedziela „Laetare” 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41 albo 9,1.6-9.13-17.34-38
7.00  —  Za + ojca Józefa Kobielusza (1140)
8.30  —  W int. Józefów z parafii
—  Za ++ rodziców Juroszek, Kobielusz, męża Józefa (374)
10.00 —  W int. rzemieślników, pracodawców i pracowników z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla rodzin z Trójwsi
—  Dziękczynna w urodziny Kuby z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
11.30 —  Dziękczynna w 70 urodziny ks. Jana Kohuta z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (od Rady Duszpasterskiej)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od rodziny Zofii i Waldemara Ziółkowskich)
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)

Intencje 8-15 marca

Niedziela, 8 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
7.00  —  Za ++ braci Piotra i Jana, siostrę Irenę, szwagra Jana (849)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
10.00 —  O Boże błogosławieństwo dla Barbary w 40 urodziny
—  Za + Zdzisława Juroszka (od rodzin Izba, Małyjurek, Jałowiczor i Dragon)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Kamila Prządkę (od kolegów i koleżanek z Istebnej ze szkoły zawodowej)
—  Za ++ rodziców Marię i Michała Polok (11)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + męża Jacka Zawadę (776)

Poniedziałek, 9 marca Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od mieszkańców Czerchli)
—  Za + Monikę Macoszek (od Marysi Pustuła z dziećmi Ewą i Staszkiem z Naprawy)
—  Za + Jacka Zawadę w 1 r.śm. (776)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od siostry Iwony z rodziną)
—  Za ++ rodziców Marię i Michała Czepczor, + Jana Karpińskiego (90)

Wtorek, 10 marca Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od mieszkańców Czerchli)
—  Za + Monikę Macoszek (od siostry Zosi z rodziną)
—  Za + Kamila Prządkę (od Magdy i Klaudii)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od siostry Bogusi z rodziną)
—  Za ++ Helenę i Jana Małyjurek, + brata Kazimierza (408)
—  Dziękczynna w 40 urodziny żony Kariny z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny (806)

Środa, 11 marca Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od rodzeństwa)
—  Za + Monikę Macoszek (od siostry Władzi)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od siostrzeńca Łukasza z rodziną)
—  Za ++ ks. Jerzego Marekwicę, rodziców i rodzeństwo (142)

Czwartek, 12 marca Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Angeliki z rodzicami i Adriana)
—  Za + Monikę Macoszek (od siostry Heli z rodziną)
—  Za ++ Annę Juroszek i męża (970)
15.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od siostrzeńca Jana i siostrzenicy Oli)
—  Za ++ Annę i Franciszka Juroszek (53)
—  Za + męża Władysława Kubicę w 2 r.śm. (628)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 13 marca Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od półkuzynów z rodziny Bobek)
—  Za + Monikę Macoszek (od kuzyna Tadka)
—  Za + Józefa Gazurka w 30 dzień po śmierci (od żony Anny)
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Dziękczynna w 40 urodziny Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (933)
—  Za + Franciszka Kawuloka w 4 r.śm. (922)
—  Za + Józefa Legierskiego w 15 r.śm. (191)

Sobota, 14 marca Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
7.00  —  Za + Monikę Macoszek (od Michała Brączka)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od chrześniaczki Eweliny i siotrzeńców Marka i Krzysztofa z żoną)
18.00 —  Za + Kamila Prządkę (od rodzin Bobek i Legierski)
—  Za ++ rodziców Marię i Pawła Juroszek (850)
—  Za + męża Józefa Gazurka w 4 r.śm. (91)

Intencje 1-8 marca

Niedziela, 1 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego w 20 r.śm., żonę Bronisławę (795)
8.30  —  Za + Danutę Juroszek (od Eli z dziećmi)
10.00 —  Za + brata Piotra w 20 r.śm., ++ rodziców Anne i Pawła Łacek (929)
11.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Ewy w 5 urodziny
—  Za + Kamila Prządkę (od Piotra i Małgorzaty Bury, pracowników tartaku Gliniane)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Annę Probosz (od rodziny Sikora z Jaworzynki)

Poniedziałek, 2 marca Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
7.00  —  Za + Annę Probosz (od Weroniki i Józefa Słupny)
—  Za + Monikę Macoszek (od bratanicy Agnieszki Kaczmarzyk z rodziną z Toporzyska)
18.00 —  Za ++ Helenę i Piotra Marekwica (147)
—  Za + Kamila Prządkę (od rodziny Rabin z Koniakowa)

Wtorek, 3 marca Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od rodziny Ruckich z Koniakowa)
—  Za + męża Jana Jałowiczora w 1 r.śm. (1305)
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Jadwigi Kubica z rodziną)
—  Za ++ Marię i Józefa Niesłanik (478)
—  Za + Monikę Macoszek (od bratanicy Alicji Żegleń z rodziną z Naprawy)

Środa, 4 marca ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRóLEWICZA Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17 (tom VI)
7.00  —  Za + Monikę Macoszek (od sąsiadów z Jasnowic)
—  Za ++ Anielę i Jana Legierskich (902)
18.00 —  Za + Monikę Macoszek (od bratanków z Toporzyska Mieczysława, Mariusza i Janusza Mierniczak)
—  Za + córkę Zofię Wiechuła (631)

Czwartek, 5 marca Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od Łukasza i Natalii oraz koleżanki Anety)
—  Za + Monikę Macoszek (od Marysi Pustuła z dziećmi Ewą i Staszkiem z Naprawy)
—  Za + męża Andrzeja i o Bożą Opatrzność dla całego domostwa i jego mieszkańców (772)
15.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od cioci Ireny z rodziną z Jaworzynki)
—  Za ++ rodziców Annę i Pawła Suszka, męża Jana Haratyka (33)
—  Za ++ ojca Jana Bojko, dziadków z rodzin Bojko, Kohut, Juroszek i Kawulok (853)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci
—  Chrzest: Milena Monika Kukuczka

Piątek, 6 marca Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
7.00  —  Za + Kamila Prządkę (od cioci Zuzanny Ptak z Koniakowa K653)
—  Za + Monikę Macoszek (od Marysi Pustuła z dziećmi Ewą i Staszkiem z Naprawy)
—  Nabożeństwo do NSPJ
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od ojca i brata Krzysztofa)
—  Za + syna Dariusza Kukuczkę (76)
19.00 —  Za + Helenę Legierską (od brata Antoniego z rodziną)

Sobota, 7 marca Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Za + Kamila Prządkę (od pracowników Zespołu Szkół w Istebnej)
—  Dziękczynna w 78 urodziny Franciszka Waszyta z z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (562)
—  Nabożeństwo maryjne
18.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od Damiana Rączki z rodziną)
—  Za ++ szwagrów Emila i Karola (922)
—  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla wnuka Kacpra w 18 urodziny (545)

Niedziela, 8 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
7.00  —  Za ++ braci Piotra i Jana, siostrę Irenę, szwagra Jana (849)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
10.00 —  O Boże błogosławieństwo dla Barbary w 40 urodziny
—  Za + Zdzisława Juroszka (od rodzin Izba, Małyjurek, Jałowiczor i Dragon)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Kamila Prządkę (od kolegów i kolezanek z Istebnej ze szkoły zawodowej)
—  Za ++ rodziców Marię i Michała Polok (11)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + męża Jacka Zawadę (776)

Intencje 23 lutego – 1 marca

Niedziela, 23 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA Kpł 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
7.00  —  Za + Danutę Juroszek (od rodziny Ziółkowski)
8.30  —  Za + Monikę Macoszek (od Bartka i Agnieszki Macoszek)
—  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Michałek
10.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od sąsiadów z Czerchli)
11.30 —  Za + Marię Czepczor (od rodzin Jałowiczor i Małyjurek z Trzycatka)
—  Za ++ Marię Bury i dwóch mężów (J579)
16.30 —  Za + Annę Probosz, Tomasza, Teresę i Monikę Probosz
17.30-20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Poniedziałek, 24 lutego Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześniaka Władka z rodziną)
—  Za + Marię Czepczor (od członków Żywego Różańca Ireny Jałowiczor)
—  Za + męża Jana Kukuczkę (110)
7.30-9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00-17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od Władka z rodziną)
—  Za + Józefa Juroszek (od koleżanke Zuzanny i Doroty z rodzinami)

Wtorek, 25 lutego Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
7.00  —  Za + Marię Czepczor (od Danuty i Jana Kędzior)
—  Za + Kamila Prządkę (od Marka i Uli Suszka z Koniakowa)
—  Za + Kamila Prządkę (od Czesława Kubas z rodziną)
7.30-9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00-17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 —  Za + Annę Probosz (od sąsiadów z Brzestowego)
—  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kolarczyk Gorzołka (1535)

Środa, 26 lutego ŚRODA POPIELCOWA Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6.16-18
7.00  —  Za + Annę Probosz (od Teresy i Zdzisława Krężelok z Brzestowego)
—  Za + Kamila Prządkę (od wujka Józka z rodziną)
9.00  —  Za + Kamila Prządkę (od kolegi Mariana Pytla z Lalik)
15.30 —  Za + Władysława Pilch (od kolegów z pracy zięcia Jurka)
17.00 —  Za + Marię Czepczor (od rodziny Waligóra)
—  Za ++ rodziców Urbaczka i ++ rodzeństwo (780)

Czwartek, 27 lutego Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześniaków Niesłanik)
—  Za + Monikę Macoszek (od Romka z rodziną z Kamecznicy)
15.30 —  Za + Kamila Prządkę (od Bernadety Haratyk i kuzynki Małgorzaty z rodziną)
—  Za + brata Janka, męża Henryka, rodziców Mrozek i Przybyła (1362)
—  Za + ojca Józefa Kukuczkę (224)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 28 lutego Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześnicy Oli z rodziną)
—  Za + Monikę Macoszek (od Ireny Merniczak z Toporzyska)
—  Za + Marię Kukuczkę w r.śm. (1178)
16.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od rodziny Kukuczka z Jasnowic)
—  Za + mamę Henrykę Bołdys-Żegocką w r.śm. (981)

Sobota, 29 lutego Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
7.00  —  Za + Annę Prządkę (od Renaty i Piotra Kohut od Szarca)
—  Za + Monikę Macoszek (od bratanicy Katarzyny Matysik z rodziną z Bystrej Podhalańskiej)
—  Za ++ Alojzję, Pawła Bury, Emilię, Rudolfa Puk, + męża (545)
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od Barbary i Klaudii z Jaworzynki)
—  Za ++ Andrzeja i Mariannę Urbaczka, szwagierkę Halinę i szwagra Stanisława (721)

Niedziela, 1 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego w 20 r.śm., żonę Bronisławę (795)
8.30  —  Za + Danutę Juroszek (od Eli z dziećmi)
10.00 —  Za + brata Piotra w 20 r.śm., ++ rodziców Anne i Pawła Łacek (929)
11.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Ewy w 5 urodziny
—  Za + Kamila Prządkę (od Piotra i Małgorzaty Bury, pracowników tartaku Gliniane)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Annę Probosz (od rodziny Sikora z Jaworzynki)

Intencje 16-23 lutego

Niedziela, 16 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 albo 5,20-22a.27-28.33-34a.37
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  Za + Marię Czepczor (od Piotra i Ireny Ruckich)
—  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
10.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od sąsiadów z Czerchli)
—  Roczek: Wiktoria Kajzar
11.30 —  Chrzty: Oliwia Hanna Heczko
Roczki: Wiktoria Kajzar, Anastazja Czepczor, Blanka Siarkiewicz, Anna Szalbot, Igor Pawlak
—  Za + brata Tadeusza Malinowskiego w 1 r.śm. (od siostry Ireny 967)
16.30 —  Za + Krystynę Dzikowską (od rodziny Marszałek)

Poniedziałek, 17 lutego Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodziny Łacek z Jasnowic)
—  Za + Marię Czepczor (od Bernadki z rodziną)
—  Za ++ teściów Jana i Elżbietę Bury (76)
17.00 —  Za + Krystynę Dzikowską (od Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodziny Juroszek)

Wtorek, 18 lutego Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
7.00  —  Za + Krystynę Dzikowską (od Kasi Białożyt-Górkiewicz z mężem)
—  Za + Marię Czepczor (od sąsiadów – rodziny Krężelok)
17.00 —  Za + Annę Probosz (od wnuków Tadka, Janka i Staszka z rodzinami)
—  Za ++ Pawła Motykę, dwie żony, Marię i Józefa Kukuczka (108)
—  Za ++ rodziców Teresę i Antoniego Czepczor, siostrę Florianę, dziadków Annę i Jerzego Ćmiel (867)

Środa, 19 lutego Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodzin Słowik, Marekwica i Legierski)
—  Za + Kamila Prządkę (od Pawła i Natalii Kubas)
—  Za ++ rodziców Annę i Jana Gorzołka, brata Antoniego i siostry (927)
17.00 —  Za + Marię Czepczor (od Koła Łowieckiego Istebna w Istebnej)
—  Dziękczynna w rodzinie Kaczmarzyk z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (142)

Czwartek, 20 lutego Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
7.00  —  Za + Annę Prządka (od rodziny Kubalok z Jaworzynki i Istebnej, rodziny Gwarek z Koniakowa)
—  Za ++ rodziców Gazur, dziadków Kobielusz i Gazur (76)
15.30 —  Za + Marię Czepczor (od rodziny Urbaczka)
—  Za + Józefa Juroszka (od kuzynów od Haratyka)
—  Za + Antoniego Kędzior w 7 r.śm. (1058)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 21 lutego Jk 2,14-24.26; Mk 8,34 – 9,1
7.00  —  Za + Annę Probosz (od wnuka Józka z rodziną)
—  Za ++ dziadków Brak i Kukuczka (97)
17.00 —  Za + Marię Czepczor (od sąsiadki Marty Juroszek 679)
—  Za ++ dziadków Teresę i Józefa Kędzior (618)
—  Za + Stanisława Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od Jacka z rodziną)

Sobota, 22 lutego ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA, W RZYMIE 1P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodziny Waszut z Brzestowego 211)
—  Za + Marię Czepczor (od koleżanki i kolegów z rocznika córki Danki)
—  Za + ojca Józefa Urbaczkę (108)
17.00 —  Za + Józefa Juroszka (od kuzynek z Simoradza i Dębowca i od Haliny z Koniakowa)
—  Za + babcię Marię Legierską, ++ rodziców Bury (4)
—  Dziękczynna z okazji 80 rocznicę urodzin Agnieszki i Lecha Kośmider z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (1066)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Niedziela, 23 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA Kpł 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
7.00  —  Za + Danutę Juroszek (od rodziny Ziółkowski)
8.30  —  Za + Monikę Macoszek (od Bartka i Agnieszki Macoszek)
—  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Michałek
10.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od sąsiadów z Czerchli)
11.30 —  Za + Marię Czepczor (od rodzin Jałowiczor i Małyjurek z Trzycatka)
—  Za ++ Marię Bury i dwóch mężów (J579)
16.30 —  Za + Annę Probosz, Tomasza, Teresę i Monikę Probosz
17.30-20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Intencje 9-16 lutego

Niedziela, 9 lutego 5 NIEDZIELA ZWYKŁA Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
7.00  —  Za + Ewę Ligocką (od sąsiadów Legierski, Zawada, Wawrzacz, Czepczor i Mynarski)
8.30  —  Za + Marię Czepczor (od sąsiadów Krystyny i Pawła Kajzar 883)
—  Za + Józefa Juroszka (od sąsiadek Marii i Gabrieli z rodzinami)
10.00 —  Za + Krystynę Dzikowską (od rodzin Kubalok, Gwarek i Probosz)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Annę Probosz (od syna Jana z rodziną)
—  Dziękczynna w 2 rocznicę ślubu Moniki i Krystiana Koc z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (930)
16.30 —  Za + Zdzisława Marszałka (od rodziny Frydrychowskich z Puńcowa)

Poniedziałek, 10 lutego Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 1Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
7.00  —  Za + Jana Jałowiczora (od rodziny Gazur 76)
—  Za + Marię Czepczor (od koleżanek i kolegów z pracy syna Darka)
17.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od rodziny Kościółek z Puńcowa)
—  Za + Józefa Juroszka (od Zygmunta z rodziną)
—  Za ++ rodziców Janinę i Józefa Kaczmarzyk, ++ dwóch braci (91)

Wtorek, 11 lutego 1Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
7.00  —  Za + Zdzisława Marszałka (od rodziny Musiał z Puńcowa)
—  Za + Marię Czepczor (od koleżanek i kolegów z pracy syna Darka)
17.00 —  Za + Barbarę Borusiak (od cioci Marysi z Nierodzimia)
—  Za + Józefa Juroszka (od Wojtka Juroszka z rodziną)
—  Za + Józefa Juroszka w 20 r.śm. (666)

Środa, 12 lutego 1Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
7.00  —  Za + Annę Probosz (od wnuka Adama z rodziną)
—  Za + Marię Czepczor (od sąsiadów Marii i Jana Kajzar, Mirosława i Dominiki Kajzar 884)
17.00 —  Za + Krystynę Dzikowską (od koleżanek Krysi i Hani z rodziną)
—  Za ++ ks. Józefa Kobielusza i siostrę Benedyktę (102)

Czwartek, 13 lutego 1Krl 11,4-13; Mk 7,24-30
7.00  —  Za + Krystynę Dzikowską (od rodziny z Górnego Śląska)
—  Za + Marię Czepczor (od strażaków OSP Koniaków Centrum)
—  Za ++ rodziców Antoniego i Annę Kohut, braci Antoniego i Stanisława (853)
15.30 —  Za + Annę Probosz (od rodziny Kohut)
—  Za + Joannę Mojeścik w r.śm. i męża Franciszka oraz ++ z rodziny (450)
—  Chrzest: Piotr Robert Kryta

Piątek, 14 lutego ŚWIĘTO ŚŚ. CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONóW EUROPY Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 (tom VI)
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodziny Walkarz z Kamesznicy)
—  Za + Marię Czepczor (od rodziny Legierski z Koniakowa Rupienki)
—  Za ++ rodziców Łupieżowiec (503)
17.00 —  Za + Krystynę Dzikowską (od sąsiadów z placu Miki)
—  Za + Józefa Juroszka (od bratanków i bratanicy od Kohuta)

Sobota, 15 lutego 1Krl 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodziny Sikora i Zofii Góra z rodziną)
—  Za + Marię Czepczor (od brata Stanisława z żoną)
17.00 —  Za + Krystynę Dzikowską (od sąsiadów z placu Miki)
—  Za ++ rodziców Hildegardę i Kacpra Adamek (850)
—  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rocznicę ślubu (131)

Niedziela, 16 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 albo 5,20-22a.27-28.33-34a.37
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  Za + Marię Czepczor (od Piotra i Ireny Ruckich)
—  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
10.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od sąsiadów z Czerchli)
—  Roczek: Wiktoria Kajzar
11.30 —  Chrzty: Oliwia Hanna Heczko
Roczki: Wiktoria Kajzar, Anastazja Czepczor, Blanka Siarkiewicz, Anna Szalbot, Igor Pawlak
—  Za + brata Tadeusza Malinowskiego w 1 r.śm. (od siostry Ireny 967)
16.30 —  Za + Krystynę Dzikowską (od rodziny Marszałek)