zz Katecheza dla klasy 4

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę.

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się w tym linku

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 23. 06. 2020 r; lekcja 4.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj spotykamy się ostatni raz na katechezie w tym roku szkolnym.

Włącz poniższą piosenkę, która wprowadzi Cię w dzisiejszy temat


Temat: Afryka i Azja-Ewangelia na krańcach świata.

Pod tematem napisz nakaz misyjny Pana Jezusa z Ewangelii św. Mateusza:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

A teraz zapraszam Cię do interaktywnej katechezy na temat misyjny.

https://view.genial.ly/5eaa96ca3b018b0d9887c269/interactive-image-misjonarze?fbclid=IwAR0dFLbRratX_p1qd8RU7qse3_XzLk5WVi8M2ghn7fy7oZmmGbbVN5XKwzQ

Na zakończenie posłuchaj jakie masz zadania na wakacje:-)

Dziękuje za ten wspólnie spędzony czas (także w czasie zdalnego nauczania). 

Życzę Ci dobrego przeżycia czasu wakacji. Niech Tobie i Twoim bliskim Pan Jezus błogosławi.

Szczęść Boże