Katecheza dla klasy 4

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę.

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się w tym linku

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 02. 06. 2020 r; lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, niech poniższa, dłuższa piosenka będzie zarówno Twoja modlitwa jak i refleksją nad darami Ducha Świętego.

&

Wybieramy się w bardzo daleką drogę. Z Jerozolimy wyruszymy razem ze św. Pawłem do czterech miast, leżących na trasie jego wielkich podróży misyjnych. Zajrzymy do Antiochii, Filippi, Koryntu i na koniec do Rzymu.

Święty Paweł to bardzo ciekawa postać. Był Żydem, ale miał też obywatelstwo rzymskie. Nosił dwa imiona: hebrajskie Szaweł i rzymskie Paweł. Początkowo nienawidził uczniów Jezusa. Wielu z nich prześladował, wtrącając do więzienia.

Pewnego razu, kiedy był w drodze do Damaszku, oślepiła go wielka jasność i usłyszał głos Jezusa. Po tym wydarzeniu Szaweł się zmienił. Odtąd sam stał się apostołem i świadkiem Jezusa. Był niestrudzonym wędrowcem.

I PODRÓŻ MISYJNA

Podczas swoich podróży św. Paweł odwiedził wiele miast w wielu krajach. Oto, co się wydarzyło w niektórych z nich. W czasie pierwszej podróży misyjnej razem ze swoim towarzyszem Barnabą odwiedził Antiochię. Modlili się tam w
synagodze, a po wysłuchaniu fragmentów Biblii Paweł opowiadał wszystkim o miłości i chwale Pana Jezusa, o Jego życiu i zmartwychwstaniu. Żydzi jednak nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Powinniśmy głosić słowo Boże najpierw wam, a potem wszystkim innym. Skoro jednak odrzucacie naszą naukę, teraz skierujemy się do pogan”. Poganie, słysząc to, radowali się i wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty
wierzących.

II PODRÓŻ MISYJNA

Podczas drugiej podróży Paweł dotarł do miasta Filippi. Uwięziono go tam, ale w nocy nastąpiło trzęsienie ziemi, tak że mury więzienia runęły. Naczelnik więzienia myślał, że Paweł i jego towarzysze uciekli. Obawiał się, że spotka go za to surowa kara, ale Paweł uspokoił go: „My wciąż tu jesteśmy”. Naczelnik więzienia zaprosił ich do siebie, uwierzył w Jezusa i z całą rodziną przyjął chrzest.

III PODRÓŻ MISYJNA

Podczas trzeciej podróży Paweł odwiedził Korynt. Nauczał tam swoich rodaków, że Jezus jest Synem Bożym. Tu także Żydzi nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł bardzo się na nich zdenerwował. Rozdarł swe szaty na znak oburzenia i powiedział: „Jeśli się nie zbawicie, będzie to wasza wina! Ja zrobiłem wszystko, co mogłem! Od tej pory pójdę mówić o Jezusie poganom”.

IV PODRÓŻ MISYJNA

Ostatnią podróż św. Paweł odbył jako więzień. Ponieważ był obywatelem rzymskim, odesłano go do Rzymu, gdzie wyrok na niego miał wydać sam cezar. Przeczytaj, co spotkało św. Pawła podczas głoszenia Ewangelii o Jezusie:

(2 Kor 11, 24-27)

„Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na
czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach,w zimnie i nagości”.

 

Święty Paweł napotkał wiele niebezpieczeństw, ale nie zniechęcił się i nie zrezygnował ze swojej misji. Całe życie oddał dla głoszenia Ewangelii, aby mogła dotrzeć do wielu ludzi.

Ty też możesz być apostołem Chrystusa. Staraj się dawać o Nim świadectwo słowem i czynem. Nie zwalniaj się z tego, choćby było trudno. Zanoś Go w świat, w którym żyjesz: do twojej rodziny, szkoły, na podwórko, plac zabaw i w każde inne miejsce, w którym na co dzień przebywasz. Możesz też pomagać misjonarzom i w ten sposób głosić Jezusa na całym świecie.

Zapisz temat dzisiejszej katechezy

Temat: Po krańce ziemi- apostolska misja

Pod tematem przepisz poniższy tekst z Pisma Świętego.

„Wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”
(Dz 9,15-16).

Jako zadanie na ocenę wejdź na poniższy link i uzupełnij wszystkie ćwiczenia. Wykonane zadania prześlij mi na maila basiamo26@wp.pl do dnia 8 czerwca. Z Panem Bogiem

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp4/tem_53_Zeszyt_kl_4_SP_Miejsca_pelne_BOGActw.pdf

Na zakończenie jako modlitwę zaśpiewaj piosenkę Wiele jest serc: