Ogłoszenia

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.
We Mszy mogą uczestniczyć wyłącznie zamawiający Mszę w liczbie do 5 osób!!!
Również w ciągu dnia w kościele może znajdować się maksymalnie 5 osób.
Pełna treść Apelu Biskupa

Módlmy się w domach, i to jak najwięcej!

 

  1. Dziś przypada Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. W święte dni Wielkiego Tygodnia uobecniamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Jezus Chrystus jest Tym, który jak pokorny baranek całkowicie zgadza się na wolę swojego Ojca. Dzięki temu przynosi nam pokój, pojednanie i zbawienie. Hosanna Synowi Dawida!
  2. Po Mszy św. można nabyć  paschaliki wielkanocne Caritas – 5 zł.
  3. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
  4. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Jeden posiłek do syta, dwa małe, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
  5. W  Mszach  św. mogą  uczestniczyć ci,  którzy zamówili intencje, do 5 osób. W tym roku Wielkie liturgie Triduum Paschalnego kapłani sprawują sami. W gablotce parafialnej i na stronie internetowej parafii umieszczono Komunikat Księdza Biskupa Ordynariusza dotyczący sposobu pojednania z Panem Bogiem i wskazaniami duszpasterskimi na czas epidemii.
  6. Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich umieszczonych na stronie internetowej naszej parafii. Spowiedź św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zostaje odwołana. 
  7. Zachęcamy do korzystania z materiałów duszpasterskich umieszczonych na stronie internetowej naszej parafii.

ZACHOWAJMY WSZELKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA W IMIĘ MIŁOŚCI, KTÓRA JEST PONAD PRAWO!
ZACHOWAJMY WIARĘ I MÓDLMY SIĘ!