Odwiedziny Duszpasterskie 2022/2023

26 listopada – sobota

 1. godz. 9.00 — Burowie (od Szarców do Kohutów)

27 listopada – niedziela

 1. godz. 13.00 — Szarce od góry
 2. godz. 15.00 — Miki

3 grudnia – sobota

 1. godz. 9.00 – Beskid (od Koniakowa do Lanckorony)
 2. godz. 9.00 – Andziołówka Górna

4 grudnia – niedziela

 1. godz. 13.00 – Las, Bagno, Placówka
 2. godz. 13.00 – Bystre

10 grudnia – sobota

 1. godz. 9.00 – Jasnowice (Nowina, Fifejdy, Kawulok, Łączyna, Plac Na Groniu)

11 grudnia – niedziela

 1. godz. 13.00 – Kohuty od Góry
 2. godz. 13.00 – Mikowa Łąka, Bźniokowa, Kuboszula, Polanka

17 grudnia – sobota

 1. godz. 9.00 – Domy przy oczyszczalni do rodziny Gwizdoń, Zagroń, Zaolzie
 2. godz. 9.00 – Wilcze (Suszkula, Hola, Międzyłąki, Grapa, Podwilcze)

18 grudnia – niedziela

 1. godz. 13.00 – Poloki, Za Groniem, Kurzyszowski
 2. godz. 13.00 – Kucisko, Kawule, Kępka, Wojtki

27 grudnia – wtorek

 1. godz. 9.00 – Andziołówka Dolna (od leśniczówki do Bucznika)
 2. godz. 9.00 – Centrum, Gliniane przed i za potokiem

28 grudnia – środa

 1. godz. 9.00 – Jasnowice (Chraściny, Za Groniem, Koniec)
 2. godz. 9.00 – Dzielec, Podoliny, Potoczki

29 grudnia – czwartek

 1. godz. 9.00 – Haratyki
 2. godz. 9.00 – Kiepki i Gazury

30 grudnia – piątek

 1. godz. 9.00 – Wyrszczek, Wywóz, Wojtosze
 2. godz. 9.00 – Słowioczonka, Andziołówka lewa strona

6 stycznia 2023 – piątek

2. godz. 13.00 – Tokarzonka (od stawu i Kuboszuli do Pleniska)

7 stycznia 2023 – sobota

2. godz. 9.00 – Mikszówka od góry

8 stycznia 2023 – niedziela

2. godz. 13.00 – Michałki

14 stycznia 2023 – sobota

2. godz. 9.00 – Suszki i Szymcze

15 stycznia 2023 – niedziela

2. godz. 13.00 – Kubale

21 stycznia 2023 – sobota

2. godz. 9.00 – Centrum, przy Urzędzie Gminy, domy za Strażnicą

22 stycznia 2023 – niedziela

2. godz. 13.00 – Kulonki