Odwiedziny Duszpasterskie 2021/2022

27 listopada 2021 – sobota
1.  godz.  9.00 – Jasnowice (Chraściny, Za Groniem, Koniec)

28 listopada 2021 – niedziela
1.  13:00 – Bystre
2.  13:00 – Tokarzonka (od stawu i Kuboszuli do Pleniska)

4 grudnia 2021 – sobota
1.  9:00 – Jasnowice (Nowina, Fifejdy, Kawulok, Łączyna, Plac na Groniu)
2.  9:00 – Burowie (od Szarców do Kohuta)

5 grudnia 2021 – niedziela
1.  13:00 – Mikowa Łąka, Bźniokowa, Kuboszula, Polanka
2.  13:00 – Poloki, Za Groniem, Kurzyszowski

11 grudnia 2021 – sobota
1.  9:00 – Beskid (od Koniakowa do Lanckorony)
2.  9:00 – Centrum Gliniane przed i za potokiem

12 grudnia 2021 – niedziela
1.  13:00 – Las, Bagno, Placówka
2.  13:00 – Miki

18 grudnia 2021 – sobota
1.  9:00 – Andziołówka Górna
2.  13:00 – Szarce (od góry)

19 grudnia 2021 – niedziela
1.  13:00 – Wyrszczek, Wywóz, Wojtosze
2.  13:00 – Kohuty (od góry)

27 grudnia 2021 – poniedziałek
1.  9:00 – Kiepki i Gazury
2.  9:00 – Dzielec, Podoliny, Potoczki

28 grudnia 2021 – wtorek
1.  9:00 – Centrum przy Urzędzie Gminy, domy za Strażnicą
2.  9:00 – Domy przy oczyszczalni, Zagroń, Zaolzie

29 grudnia 2021 – środa
1.  9:00 – Andziołówka Dolna (od leśniczówki do Bucznika)
2.  9:00 – Kubale i Kulonki

30 grudnia 2021 – czwartek
1.  9:00 – Haratyki
2.  9:00 – Suszki i Szymcze

2 stycznia 2022 – niedziela
2.  13:00 – Michałki

6 stycznia 2022 – czwartek
2.  13:00 – Kucisko, Kawule, Kępka, Wojtki

8 stycznia 2022  – sobota
2.  9:00 – Mikszówka (od góry)

15 stycznia 2022  – sobota
2.  9:00 – Słowioczonka, Andziołówka (lewa strona)

22 stycznia 2022  – sobota
2.  9:00 – Wilcze (Suszkula, Hola, Międzyłąki, Grapa, Podwilcze)