Odwiedziny Duszpasterskie 2023/2024

25.11.2013 sobota

 1. 9:00 – Domy przy oczyszczalni do rodziny Gwizdoń, Zagroń, Zaolzie
 2. 8:00 – Suszki i Szymcze

26.11.2023 niedziela

 1. 13:00 – Bystre

02.12.2023 sobota

 1. 9:00 – Burowie (od Szarców do Kohutów)
 2. 8:00 – Dzielec, Podoliny, Potoczki

03.12.2023 niedziela

 1. 13:00 – Mikowa Łąka, Bźniokowa, Kuboszula, Polanka
 2. 13:00 – Kulonki

09.12.2023 sobota

 1. 9:00 – Jasnowice (Chraściny, Za Groniem, Koniec)
 2. 8:00 – Centrum, Gliniane przed i za Potokiem

10.12.2023 niedziela

 1. 13:00 – Szarce od góry
 2. 13:00 – Kubale

16.12.2023 sobota

 1. 9:00 – Beskid (od Lanckorony do Koniakowa)
 2. 8:00 – Mikszówka od góry

17.12.2023 niedziela

 1. 13:00 – Kucisko, Kawule, Kępka, Wojtki
 2. 13:00 – Tokarzonka

27.12.23 środa

 1. 9:00 – Słowioczonka, Andziołówka lewa strona
 2. 8:00 – Jasnowice (Nowina, Fifejdy, Kawulonka, Łączyna, Plac na Groniu)

28.12.2023 czwartek

 1. 9:00 – Andziołówka Dolna (od leśniczówki do Bucznika)
 2. 8:00 – Haratyki

29.12.2023 piątek

 1. 9:00 – Michałki
 2. 8:00 – Wilcze

30.12.2023 sobota

 1. 9:00 – Kiepki i Gazury
 2. 8:00 – Andziołówka Górna

06.01.2024 sobota

 1. 13:00 – Las, Bagno, Placówka

07.01.2024 niedziela

 1. 13:00 – Centrum, przy Urzędzie Gminy, domy za Strażnicą
 2. 13:00 – Miki

13.01.2024 sobota

 1. 9:00 – Kohuty od góry

14.01.2024 niedziela

 1. 13:00 – Poloki, Za Groniem, Kurzyszowski

20.01.2024 sobota

 1. 9:00 – Wyrszczek, Wywóz, Wojtosze