Śpiewniki

Śpiewnik kolędowy (tradycyjne i całkiem nowe)
wydanie poprawione i uzupełnione 2021
do wydrukowania: książeczka A6: KoledyA6

Śpiewnik wielkanocny (pieśni tradycyjne i nowe) do wydrukowania: książeczka A6: Zmartwychwstanie A6 new

 

Instrukcja wydruku: strony parzyste wydrukuj na odwrocie poprzedzających stron nieparzystych: np. 1 z 2, 3 z 4, 5 z 6, …