Dzieci Maryi

CZEŚĆ MARYI – CZEŚĆ I CHWAŁA!

Dzieci Maryi to wspólnota dziewcząt, które chcą naśladować Maryję i w ten sposób przybliżać się do Jezusa!

Spotykamy się, aby wspólnie poznawać Maryję, modlić się, śpiewać oraz radośnie spędzać razem czas.

Dziecko Maryi:

  • kocha Maryję i chce Ją naśladować
  • rozmawia z Panem Jezusem na codziennej modlitwie
  • bierze czynny udział we Mszy św. niedzielnej i szkolnej
  • uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi
  • jest apostołem w domu i w szkole
  • chętnie pomaga innym

SPOTYKAMY SIĘ W CZWARTEK – PO MSZY SZKOLNEJ W SALI DOMU PARAFIALNEGO. ZAPRASZAMY!

spotkania prowadzi ks. Proboszcz i pani katechetka Barbara z animatorkami

zobacz także stronę diecezjalną Dzieci Maryi:  www.dziecimaryi.duszpasterstwa.bielsko.pl