Diakonia Liturgiczna Dorosłych

Przy ołtarzu Pana jest miejsce dla wszystkich: celebransa, ministrantów, dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Wszyscy bowiem tworzymy Lud Boży, żywą wspólnotę Kościoła.

 

Sobór Watykański II naucza:
„Matka Kościół pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych…”
(Konstytucja o Liturgii 14)

Kilka lat temu, idąc za pragnieniem zrodzonym w naszych sercach, zaproponowaliśmy włączenie osób dorosłych (rodzin) w posługę Liturgii Słowa. Najpierw w czasie jednej, a obecnie w czasie dwóch Mszy Świętych niedzielnych (o godz. 10.00 i 11.30).

Przez cały czas podejmowania tej posługi widzimy wiele łask, które Pan daje: radość posługiwania, otwartość i zaangażowanie co raz to nowych parafian. Osoby angażujące się w posługę dzielą się tym, że Słowo Boże jest im bliższe, kiedy czytają je przygotowując się do Mszy Świętej. Również uczestnicy Mszy Świętej dzielą się, że inaczej się słucha i przyjmuje w ten sposób czytane Słowo Boże.

Widzimy też wielkie rzeczy, które Pan działa w naszej parafii – ufamy, że jeszcze nie jedno ma dla nas przygotowane.

Aby pójść krok dalej, tworzymy Diakonię Liturgiczną Dorosłych. Jej celem jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii poprzez podejmowanie posług liturgicznych, modlitwę i formację religijną. Chcemy coraz lepiej przygotowywać się do tej posługi, a także poprzez życie czytanym Słowem Bożym być Jego świadkami.

To wielki przywilej i dar, posługiwać samemu Panu, a jednocześnie być Jego świadkiem i nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie się znajdujemy w swoim codziennym życiu.

Zapraszamy do włączenia się w Diakonię:
– chętnych do posługi w czasie Mszy Św. o godz. 10.00, prosimy o kontakt 698 471 029,
– chętnych do posługi w czasie Mszy Św. o godz. 11.30, prosimy o kontakt: 512 807 297

Wszelkie dodatkowe informacje pod którymkolwiek z powyższych numerów telefonu.