Intencje

Piątek, 21 lutego Jk 2,14-24.26; Mk 8,34 – 9,1
7.00  —  Za + Annę Probosz (od wnuka Józka z rodziną)
—  Za ++ dziadków Brak i Kukuczka (97)
17.00 —  Za + Marię Czepczor (od sąsiadki Marty Juroszek 679)
—  Za ++ dziadków Teresę i Józefa Kędzior (618)
—  Za + Stanisława Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od Jacka z rodziną)

Sobota, 22 lutego ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA, W RZYMIE 1P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
7.00  —  Za + Annę Probosz (od rodziny Waszut z Brzestowego 211)
—  Za + Marię Czepczor (od koleżanki i kolegów z rocznika córki Danki)
—  Za + ojca Józefa Urbaczkę (108)
17.00 —  Za + Józefa Juroszka (od kuzynek z Simoradza i Dębowca i od Haliny z Koniakowa)
—  Za + babcię Marię Legierską, ++ rodziców Bury (4)
—  Dziękczynna z okazji 80 rocznicę urodzin Agnieszki i Lecha Kośmider z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (1066)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Niedziela, 23 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA Kpł 19,1-2.17-18; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
7.00  —  Za + Danutę Juroszek (od rodziny Ziółkowski)
8.30  —  Za + Monikę Macoszek (od Bartka i Agnieszki Macoszek)
—  O Boże błogosławieństwo w rodzinie Michałek
10.00 —  Za + Zdzisława Marszałka (od sąsiadów z Czerchli)
11.30 —  Za + Marię Czepczor (od rodzin Jałowiczor i Małyjurek z Trzycatka)
—  Za ++ Marię Bury i dwóch mężów (J579)
16.30 —  Za + Annę Probosz, Tomasza, Teresę i Monikę Probosz
17.30-20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Poniedziałek, 24 lutego Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześniaka Władka z rodziną)
—  Za + Marię Czepczor (od członków Żywego Różańca Ireny Jałowiczor)
—  Za + męża Jana Kukuczkę (110)
7.30-9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00-17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od Władka z rodziną)
—  Za + Józefa Juroszek (od koleżanke Zuzanny i Doroty z rodzinami)

Wtorek, 25 lutego Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
7.00  —  Za + Marię Czepczor (od Danuty i Jana Kędzior)
—  Za + Kamila Prządkę (od Marka i Uli Suszka z Koniakowa)
—  Za + Kamila Prządkę (od Czesława Kubas z rodziną)
7.30-9.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
15.00-17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 —  Za + Annę Probosz (od sąsiadów z Brzestowego)
—  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Kolarczyk Gorzołka (1535)

Środa, 26 lutego ŚRODA POPIELCOWA Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6.16-18
7.00  —  Za + Annę Probosz (od Teresy i Zdzisława Krężelok z Brzestowego)
—  Za + Kamila Prządkę (od wujka Józka z rodziną)
9.00  —  Za + Kamila Prządkę (od kolegi Mariana Pytla z Lalik)
15.30 —  Za + Władysława Pilch (od kolegów z pracy zięcia Jurka)
17.00 —  Za + Marię Czepczor (od rodziny Waligóra)
—  Za ++ rodziców Urbaczka i ++ rodzeństwo (780)

Czwartek, 27 lutego Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześniaków Niesłanik)
—  Za + Monikę Macoszek (od Romka z rodziną z Kamecznicy)
15.30 —  Za + Kamila Prządkę (od Bernadety Haratyk i kuzynki Małgorzaty z rodziną)
—  Za + brata Janka, męża Henryka, rodziców Mrozek i Przybyła (1362)
—  Za + ojca Józefa Kukuczkę (224)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 28 lutego Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
7.00  —  Za + Annę Probosz (od chrześnicy Oli z rodziną)
—  Za + Monikę Macoszek (od Ireny Merniczak z Toporzyska)
—  Za + Marię Kukuczkę w r.śm. (1178)
16.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od rodziny Kukuczka z Jasnowic)
—  Za + mamę Henrykę Bołdys-Żegocką w r.śm. (981)

Sobota, 29 lutego Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
7.00  —  Za + Annę Prządkę (od Renaty i Piotra Kohut od Szarca)
—  Za + Monikę Macoszek (od bratanicy Katarzyny Matysik z rodziną z Bystrej Podhalańskiej)
—  Za ++ Alojzję, Pawła Bury, Emilię, Rudolfa Puk, + męża (545)
17.00 —  Za + Kamila Prządkę (od Barbary i Klaudii z Jaworzynki)
—  Za ++ Andrzeja i Mariannę Urbaczka, szwagierkę Halinę i szwagra Stanisława (721)

Niedziela, 1 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego w 20 r.śm., żonę Bronisławę (795)
8.30  —  Za + Danutę Juroszek (od Eli z dziećmi)
10.00 —  Za + brata Piotra w 20 r.śm., ++ rodziców Anne i Pawła Łacek (929)
11.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla Ewy w 5 urodziny
—  Za + Kamila Prządkę (od Piotra i Małgorzaty Bury, pracowników tartaku Gliniane)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Annę Probosz (od rodziny Sikora z Jaworzynki)