Intencje

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.
Dyspensa obowiązuje do Wielkanocy 2020.
Od środy 25 marca do soboty 11 kwietnia we Mszy mogą uczestniczyć zamawiający Mszę w liczbie do 5 osób!!!
Na mocy zarządzenia biskupiego w czasie kwarantanny nie ma Spowiedzi. Należy wzbudzić żal doskonały i przy najbliższej możliwości (po odwołaniu czasu epidemii) przystąpić do Spowiedzi sakramentalnej.
Pełna treść Apelu Biskupa

Módlmy się w domach, i to jak najwięcej!

 

 

 

Sobota, 4 kwietnia Ez 37,21-28; J 11,45-57
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Józka i Eli Lorens)
—  Za + męża Andrzeja i o Bożą Opatrzność dla całego domostwa i jego mieszkańców (772)
18.00 —  Za + ojca Wilhelma Bołdysa w r.śm. (981)
—  Za + Wandę Kubus (981)
—  Za ++ Annę i Karola Kawulok, ++ braci (145)

Niedziela, 5 kwietnia NIEDZIELA PALMOWA Mt 21,1-11; Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66
7.00  —  O urodzaje: Mikszówka
—  Za żywych i ++ z Róży Teresy Michałek
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
10.00 —  Za + Marcina Bienię (od klasy 1b z rodzicami)
11.30 —  Za poległego brata Józefa Poloka (11)
—  Dziękczynna w 18 urodziny córki Katarzyny Łacek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w dorosłym życiu (1416)
16.30 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Lys Fusion)

Poniedziałek, 6 kwietnia WIELKI PONIEDZIAŁEK Iz 42,1-7; J 12,1-11
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od Michała i Kariny Brączek)
—  Za + Ewę Ligocką (od rodzin Sikora i Zeman z Koniakowa)
—  Za + ks. Jakuba w 30 r.śm. oraz ++ rodziców Annę i Jana Gazur (629)
18.00 —  Za ++ Jadwigę i Józefa Fizek, dwóch braci i siostrę Teresę (872)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Kaczmarzyk (142)

Wtorek, 7 kwietnia WIELKI WTOREK Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od rodziny Zogata z Jaworzynki)
—  Za + męża Adama Kukuczkę (1096)
18.00 —  Za + Ewę Ligocką (od rodziny z Koniakowa i Kamesznicy)
—  Za ++ rodziców Helenę i Pawła Kawulok (od syna Stanisława z rodziną 915)
—  Za ++ rodziców Antoniego i Helenę Kobielusz (102)

Środa, 8 kwietnia WIELKA ŚRODA Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
7.00  —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Elżbiety Waszut z rodziną)
—  Za + ojca Michała Haratyka w 11 r.śm.
18.00 —  Za + Ewę Ligocką (od sąsiadów Skurzok)
—  Za + Danutę Juroszek (od córki Agaty z rodziną)

Czwartek, 9 kwietnia WIELKI CZWARTEK
Rano w katedrze: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
18.00 —  Dziękczynna z okazji 50 rocznicę święceń kapłańskich ks. Jerzego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
—  Do Oblicza Pana Jezusa o powołania (od matek z parafii)
—  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla naszych kapłanów (od Parafian)
—  Za + Zdzisława Juroszka (od cioci Krysi z mężem)

Piątek, 10 kwietnia WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Iz 52,13 – 53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9; J 18,1 – 19,42
18.00 —  Liturgia ku czci Męki Pańskiej

Sobota, 11 kwietnia WIELKA SOBOTA

Sobota/Niedziela, 11/12 kwietnia NOC PASCHALNA Rdz 22,1-18; Wj 14,15 – 15,1; Iz 54,4a.5-14; Ba 3,9-15.32 – 4,4; Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
19.30 —  W int. pracowników Zakładów Mięsnych i ich rodzin
—  Za + Zdzisława Juroszka (od Eli z dziećmi 926)
—  Za + Helenę Zogata (od Heli z mężem z Rupienki)
—  Za dusze w czyśćcu cierpiące (ofiara ze skarbonki)

Niedziela, 12 kwietnia NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 34a.37-43; Kol 3,1-4 albo 1 Kor 5,6b-8; Sekwencja obow.; J 20,1-9
7.00  —  W int. Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
—  Za ++ rodziców Macoszek (838)
8.30  —  Za żywych i ++ pracowników, rencistów, emerytów Kuźni Ustroń i Skoczów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
—  Za + Antoniego Juroszka w 7 r.śm. (od ojca 1274)
10.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od firmy Drew-Mat)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za + Józefa Małyjurek (od sąsiadów od Kiepka)
16.30 —  Za ++ rodziców Annę i Jana Bielesz (1140)

Poniedziałek, 13 kwietnia PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Dz 2,14.22-33; Mt 28,8-15
7.00  —  Za ++ pomordowanych z Istebnej w czasie II Wojny Światowej i w obozach koncentracyjnych
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Marii i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnuków (1090)
8.30  —  W int. kierowców, rencistów i emerytów oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo w pracy i w domu
10.00 —  Za + Zdzisława Juroszka (od kuzynki Danki i kuzyna Franciszka)
—  Dziękczynna w 18 urodziny syna Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo (1589)
11.30 —  Za + Ewę Ligocką (od Mateusza i Klaudii)
16.00 —  Nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego
16.30 —  Za ++ Teresę i Michała Michałek, Stanisława, Michała i Marię Michałek (145)