CO TO JEST SYNOD?

Celem obecnego synodu jest pełna wiary i słuchania natchnień Bożych refleksja nad naszą wspólną drogą w Kościele. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wysłuchanie i refleksja nad tym co było, co jest i czego oczekujemy, co możemy zmienić, aby nasz lokalny, ale i powszechny Kościół stał się Kościołem żywym, zjednoczonym i działającym w świecie.
Do tej refleksji mogą służyć zaproponowane tu zagadnienia:

Należy je potraktować jako wskazówki, nie jako ankietę. Należy skupić się na tych, które wydają się dla nas najbardziej istotne. Wartościowe będą również myśli, które nie wynikają z poniższych zagadnień, ale rodzą się w sercu dla dobra Kościoła.
Każda wypowiedź jest ważna i musi wynikać z wiary, być rozeznana na modlitwie, oparta na medytacji nad Słowem Bożym. Nie może być skupiona tylko na krytyce czy pochwałach (choć nie należy unikać ani jednego, ani drugiego). Prosimy o rzetelne, poważne podejście do problemu. Ufamy, że nasz głos może dużo zmienić.
Podejmijmy modlitwę i trud zaangażowania w tę sprawę, abyśmy prawdziwie podążali razem.

Co to jest Synod? – Ksiądz Biskup Roman Pindel (film) – kliknij tutaj…

„Kościół od początku jest synodalny” – Słowo Biskupa Bielsko-Żywieckiego – kliknij tutaj…