Spotkanie synodalne w naszej parafii

Zapraszamy do udziału w spotkaniu synodalnym w naszej parafii w czwartek 13 stycznia o godz. 18.00.

Swoje refleksje można przesyłać na adres:
synod.istebna@gmail.com.

Zagadnienia synodalne są dostępne tutaj:

Nasze wypowiedzi winny być poprzedzone modlitwą do Ducha Świętego i podpisane.