Apostolstwo Dobrej Śmierci

„CZUWAJCIE… MÓDLCIE SIĘ… BĄDŹCIE GOTOWI” 

(por. Mt 25,13)

Dobrze żyć – to wiele! Dobrze umrzeć – to wszystko!!!

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, w którym członkowie, poprzez swoje modlitwy, pragną wyjednać dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej; dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zachęca się do codziennego rachunku sumienia, modlitw zwłaszcza przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej (różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej) i św. Józefa – Patrona dobrej śmierci.

zobacz także: