Niedziela Słowa Bożego

W dniu 22 stycznia obchodzimy w Kościele powszechnym Niedzielę Słowa Bożego. Zainicjował ją Ojciec Święty Franciszek w 2019 roku aby “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” a jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023, który jak co roku odbywa się między 18 a 25 stycznia.

Podczas tegorocznego Tygodnia rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiej Rady Ekumenicznej – tutaj…

Święto Chrztu Pańskiego

W pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadająca po 6 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wszystkim Parafianom i Gościom Bożego Błogosławieństwa, opieki Maryi Panny i wszelkich potrzebnych łask w Nowym Roku życzą

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Wojciech
Moderator strony internetowej Jacek

W Kościele katolickim 1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze maryjne święto, choć do liturgii Kościoła wprowadzone dość późno – w roku 1931 przez papieża Piusa XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431.

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym z dogmatów maryjnych. Mówi on, że „Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem (współistotny Bogu Ojcu)” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Pius XI wprowadzając do liturgii święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła go, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku”.

W dniu pierwszego stycznia w 56 Światowym Dniu Pokoju modlimy się o pokój na świecie.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na ten Dzień – kliknij tutaj…

Informacje związane z koncertem „Golec uOrkiestra”

W dniu koncertu tj. piątek 30 grudnia nie będzie Mszy świętej wieczornej.

W tym dniu plac kościelny będzie wyłączony z ruchu samochodowego.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie parkować samochodów na drodze gminnej między cmentarzami.

Prosimy o ścisłe stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

Wszystkie inne istotne informacje będą publikowane w mediach gminnych.

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby Bóg, który zamieszkał wśród ludzi i przychodzi do nas w każdej Eucharystii napełniał nas Wiarą, Nadzieją i Miłością.
Niech ten szczególny czas będzie też okazją do rodzinnych spotkań w atmosferze życzliwości i dobroci.

Życzymy Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Wojciech
Administrator strony internetowej Jacek

Fotogaleria z pasterki – kliknij tutaj…

Informacje związane ze Świętami Bożego Narodzenia

Spowiedź święta:

czwartek: 8.00 – 10.00 i 14.00 – 18.00

piątek: 8.00 – 11.00 i 14.00 – 19.00

sobota: 8.00 – 11.00

W sobotę – wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie w wigilię zachowujemy post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

22.15 – Kapela Góralska – „Pastorałki”

22.35 – Jutrznia

23.00 – Pasterka

Po Pasterce kolędowanie z Kapelą Góralską.

Kolekta z Pasterki będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO w niedzielę o 16.00 nieszpory kolędowe.

Adwent czasem radosnego oczekiwania

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Zapraszamy na Roraty:

od poniedziałku do piątku o godz. 6.40

w sobotę o godz. 7.00.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii Papież Pius XI w 1925 r. encykliką „Quas Primas”. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. Święto to obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku kościelnego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia a także ukazuje cel naszego życia – Królestwo Niebieskie.
Przeżywając uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata z wielką miłością stańmy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, bo On jest morzem niewyczerpanego miłosierdzia.
Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.