zz Poprzednie katechezy klasa 4

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę.

Dużo czasu teraz spędzasz w domu. Proszę, nie spędzaj go zbyt dużo na komputerze czy telefonie. Komputer wykorzystaj na naukę. Znajdź czas na rozmowę z Rodzicami i rodzeństwem, na pomoc w pracach domowych.

Proszę Cię przede wszystkim, poświęć więcej czasu na modlitwę. Pan Bóg szczególnie ceni Sobie modlitwę dzieci i taka modlitwa ma wielką siłę. Módl się za siebie, za swoją rodzinę, za naszą ojczyznę i cały świat. Módl się o uwolnienie z wirusa. Módl się za ludzi, którzy odeszli od Boga o powrót do Niego. Za każdą chwilę modlitwy już wielkie dzięki 🙂

Klasa 4b; poniedziałek 23.03.2020r.- lekcja 2

Klasa 4a; poniedziałek 23.03.2020r.- lekcja 6

Temat: Lourdes –troska o chorych

Modlitwa:  Ojcze nasz …………..

 1. Przypomnij sobie co to jest zmartwychwstanie a co wskrzeszenie? Jaka jest różnica?
 2. Dopisz skojarzenia do słów chory człowiek:

 CHORY CZŁOWIEK-  

Człowiek chory na różne sposoby szuka ratunku, by pokonać ból, cierpienie. Przyjmuje leki, poddaje się operacji, kładzie się do szpitala…..ale też wyrusza w drogę, czasami bardzo daleko, przemierza wiele kilometrów, by stanąć w cudownym miejscu i prosić o zdrowie najlepszego i najskuteczniejszego lekarza- Jezusa. Tych miejsc jest wiele na świecie. Słyną z wielu uzdrowień i licznych cudów. Dziś poznamy jedno z nich.

Obejrzyj film o Bernadecie

Poprzez swoje objawienie w Lourdes Maryja przypomniała o wzajemnej odpowiedzialności. Będąc uczniami Jezusa, mamy stawać po stronie dobra- zawsze i w każdej chwili. Maryja zaprasza nas do wrażliwości i troski nie tylko o własne zbawienie, ale także o zbawienie bliźnich.

Często ludzie chorzy, szczególnie umysłowo, niepełnosprawni, sparaliżowani, cierpią nie tylko ze względu na swoja chorobę ale z powodu wyśmiania i lekceważenia, oraz niechęci innych. To jest bardzo przykre i niejednokrotnie bardziej bolesne niż sama choroba. Może właśnie potrzeba, abym jako uczeń Jezusa stanął w ich obronie? Lub zainteresuje się czy jest jakaś osoba potrzebująca w moim otoczeniu. Odwiedzę zapytam jak się czuje…..

Zobacz krótki film ukazujący jak Lourdes wygląda dzisiaj, ile osób pielgrzymuje do tego sanktuarium.

Notatka:  Zapisz w zeszycie temat katechezy podany na początku. Przepisz skojarzenia dotyczące chorego człowieka. Przepisz i uzupełnij tekst luk (pomoże Ci w tym dokładne słuchanie i obejrzenie filmu o Bernadecie):

Maryja objawiająca się w ……………………..jako Niepokalanie………………..,wzywa nas do………………………..i ……………………………….za grzeszników. Jednocześnie zaprasza do szczególnej………………………..i wrażliwości wobec ludzi chorych i niepełnosprawnych fizycznie, ale także cierpiących z powodu………………..i zła.

Modlitwa:

Pomódl się:  Zdrowaś Maryjo………  za wszystkich chorych i cierpiących szczególnie teraz w tym trudnym czasie, gdzie panuje na całym świecie wielka epidemia.

Klasa 4b; wtorek 24.03.2020r; lekcja 4

Klasa 4a; piątek 27.03.2020r; lekcja 6

Temat: Ulice Jerozolimy- ostatnia droga

MODLITWA: Ojcze nasz…..

Dzisiaj Twoim zadaniem dzisiaj będzie odprawienie w domu drogi krzyżowej. Zaproś do tej wyjątkowej modlitwy swoich rodziców i rodzeństwo. Film, który przesyłam może być pomocą, szczególnie że ta modlitwa jest w intencji ustania pandemii koronawirusa. Przesyłam również rozważania do przeczytania:

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp4/tem_45_Podrecznik_kl_4_SP_Miejsca_pelne_BOGActw.pdf


W zeszycie zapisz temat katechezy. Narysuj jedną z wybranych stacji drogi krzyżowej i napisz krótkie rozważanie (2-3 zdania). Naucz się wymieniać po kolei stacje drogi krzyżowej.

Szczęść Boże. 

 

Wtorek 31. 03. 2020 r.

klasa 4 a i 4 b; lekcja 4

Modlitwa: Wejdź na poniższy link i pomódl się w intencji jaką Ci wskaże koło fortuny:

https://shar.es/aHr9IU

Temat: Golgota – cena zbawienia

Na początku powtórz stacje drogi krzyżowej układając je w odpowiedniej kolejności i sprawdź swoją wiedzę i pamięć. Życzę powodzenia 🙂 (kliknij poniższy link)

https://learningapps.org/view4529779

Mam nadzieję, że Ci się udało ułożyć je w odpowiedniej kolejności, jeśli nie to poucz się ich jeszcze a najlepiej jak będziesz się modlił/a nabożeństwem drogi krzyżowej i wtedy z całą pewnością łatwiej będzie Ci zapamiętać kolejność:-)

Dzisiaj mówimy o Golgocie. Przeczytaj tekst znajdujący się w katechizmie, do którego link podany jest poniżej:

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp4/tem_46_Podrecznik_kl_4_SP_Miejsca_pelne_BOGActw.pdf

Jako notatkę do zeszytu przepisz z katechizmu zapamiętaj i pod notatką w zeszycie narysuj krzyż, który znajduje się w Twoim domu.

Modlitwa: Pomódl się słowami piosenki, której tekst znajduje się na kartce katechizmu.

Szczęść Boże. Dzisiaj 2 kwietnia 15 rocznica śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II.  Przesyłam link do katechezy o naszym papieżu. Zachęcam do modlitwy, słuchania, śpiewu i pracy plastycznej (wszystkie te elementy zawarte są w poniższej katechezie)

https://view.genial.ly/5e79cc1b8a1d0d0d9888905c?fbclid=IwAR39g5Xa7jGfChi0LnLz-QMIDTGgL2Ly6OftmxPTm7-ejNKNwgKepiuXqIM

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 07. 04. 2020 r.; lekcja 4

Szczęść Boże!

Modlitwa: Któryś za nas cierpiał rany…..

Na początku dzisiejszej katechezy krótkie powtórzenie z drogi krzyżowej i Wielkiego Postu. Kliknij poniższy link , wejdź na 5 pulsujących punktów i wypełnij wszystkie polecenia:-)

Mam nadzieję, że podobało Ci się powtórzenie wiadomości:-)

Zapisz teraz temat dzisiejszej katechezy

TEMAT: Grób Jezusa- sobotnie czuwanie

Przeczytaj fragment Ewangelii (jeżeli masz Pismo święte w domu to spróbuj w nim znaleźć dany fragment: Mt 27, 57-61)

„Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef,
który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno
i złożył w swoim nowym grobie, który kazał sobie wykuć w skale. Przed
wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena
i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu”.

Aby utrwalić sobie to wszystko czego dowiedziałeś/łaś rozwiąż krótki teścik. Przepisz do zeszytu pod tematem wszystkie trzy pytanie i pod każdym napisz prawidłową odpowiedź!

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
1. Złożył ciało Pana Jezusa w grobie:
a) św. Piotr Apostoł.
b) Piłat.
c) Józef z Arymatei.
2. Człowiek, który oddał Jezusowi swój grób, to:
a) miłosierny samarytanin.
b) uczeń Jezusa.
c) apostoł.
3. Osoby, które pozostały przy grobie Pana Jezusa, to:
a) apostołowie.
b) arcykapłani.
c) kobiety.

W każdej kulturze świata pogrzeb jest hołdem, wyrazem miłości, jaki oddajemy zmarłej osobie. Józef z Arymatei, przygotowując pogrzeb Jezusa, dał wyraz takiej miłości wobec Bożego Syna. To jak wyglądała ceremonia pogrzebu Jezusa dowiadujemy się z fragmentu Ewangelii. I to jest kolejny zapis do zeszytu (przepisz wszystkie elementy pogrzebu Jezusa)

Pogrzeb Jezusa
• Józef z Arymatei poprosił Piłata o ciało Pana Jezusa.
• Ciało Jezusa zostało owinięte w płótno.
• Ciało Jezusa zostało złożone w grobie wykutym w skale.
• Grób Jezusa został zamknięty wielkim kamieniem.

Józef z Arymatei zdał najtrudniejszy egzamin z wiary w Jezusa na najwyższą
ocenę.  Wierność Jezusowi w trudnych sytuacjach, bezinteresowna miłość – czynią każdego z nas prawdziwym uczniem.

Cichymi bohaterami Wielkiego Piątku są także dwie Marie. Bez rozgłosu,
z wielkim oddaniem służyły Panu Jezusowi za życia i po śmierci. To właśnie
one czuwały przy Jego grobie.

My też chcemy czuwać przy grobie Pana Jezusa, jednak w związku z panującą epidemią nie mamy takiej możliwości by przyjść do kościoła ale spróbuj Wielką Sobotę przeżyć jak najlepiej z całą rodziną.

Trwa Wielki Tydzień w godnym przeżyciu i przygotowaniu się do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa niech pomoże Ci koło dobrych uczynków:-)link poniżej

https://shar.es/aHr9UP

ZADANIE NA OCENĘ: Proszę zrób zdjęcie Twojej dzisiejszej notatki i prześlij mi go na mojego maila basiamo26@wp.pl (termin do 15 kwietnia 2020r.)

Pozdrawiam Cię serdecznie. Życzę Tobie i całej Twojej rodzinie błogosławionych Świąt. Niech Zmartwychwstały Chrystus błogosławi Wam w każdym dniu Waszego życia.

MODLITWA:  Jako modlitwę proponuję Tobie i całej Twojej Rodzinie pomodlić się w Wielką Sobotę tekstem znajdującym w książeczce Chwalcie Pana na stronie 45.

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 21. 04. 2020 r; lekcja 4

Szczęść Boże. Witam Cię serdecznie na kolejnej katechezie. Temat dzisiejszej katechezy to :  Pusty grób- największe zwycięstwo.

To co pragnę Ci dzisiaj przekazać znajdziesz klikając poniższy link. Aby było Ci łatwiej przejść przez poszczególne punkty spróbuję podać małą instrukcję (przeczytaj ją zanim wejdziesz na poniższy link:-)):

Oko- klikając w tą ikonę przeczytasz moje przywitanie z Tobą

znak plus- tam znajdziesz modlitwę do Ducha Świętego

1- pomijamy ten punkt

2-tam znajdziesz tekst z Pisma Świętego- przeczytaj go

przy punkcie 3 kliknij na dzwonek- ułóż puzzle

przy punkcie 4 kliknij gwiazdkę a usłyszysz dźwięk dzwonów natomiast naciskając znak zapytania-przeczytaj informację co to jest zmartwychwstanie

5- przeczytaj informacje dotyczące niedzieli. 2 pierwsze zdania przepisz do zeszytu pod tematem. Będzie to Twoja notatka! ! !

przy punkcie 6 jest ikonka z ręką- pod tym punktem znajduje się błogosławieństwo pokarmów

znak zapytania- pytanie dotyczące Baranka

7- tam znajdziesz odpowiedź na pytanie odnoszące się do Baranka

następnie znajdują się dwa głośniki- posłuchaj piosenek ARKI NOEGO  „Chrystus Zmartwychwstan”, „Niezwykła Noc”

na końcu naciśnij serce- jest to zakończenie dzisiejszej katechezy 

Na obrazku znajduje się również znak play na zielonym tle- to jest bajka o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, proponuję ją obejrzeć w wolnym dla Ciebie czasie. 

https://view.genial.ly/5e82f5c8aafed90da9c9d657/interactive-image-pusty-grob-klasa-iv

Jeszcze raz przypominam co masz zapisać dzisiaj w zeszycie:

TEMAT: Pusty grób- największe zwycięstwo

Każda niedziela jest świętem – pamiątką dnia, w którym Chrystus zmartwychwstał. Najważniejszą Niedzielą w roku jest Niedziela Wielkanocna. Każda niedziela to świętowanie Zmartwychwstania Jezusa.

Szczęść Boże:-)

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 28. 04. 2020 r; lekcja 4

Szczęść Boże.

MODLITWA: Rozpocznij dzisiejszą katechezę od modlitwy Wierzę w Boga….

Na początku przypomnimy sobie miejsca, które poznałeś?aś na lekcjach religii i z jakimi wydarzeniami się one kojarzą:

NAZARET- Zwiastowanie (Anioł Gabriel oznajmia Maryi, ze zostanie Matka Syna Bożego)

BETLEJEM: Narodziny Jezusa

GÓRA TABOR- Przemienienie Jezusa

RZEKA JORDAN- Cudowne przejście narodu Izraelskiego i chrzest Jezusa
BETANIA-  wskrzeszenie Łazarza
KAFARNAUM-  uzdrowienie sługi setnika
JEROZOLIMA- droga krzyżowa Jezusa; zmartwychwstanie

Zapisz do zeszytu temat: Droga do Emaus- odkrywcza podróż

Pod tematem przepisz wyżej wymienione miejsca i wydarzenia!!!

Dziś poznamy kolejne miejsce. Emaus dziś trudno jest umiejscowić je na
mapie. Niektórzy twierdzą, że znajdowało się ono 11 km od Jerozolimy, według
innych było to 29 km. Wiadomo jednak, że taka wioska istniała na pewno.
W Ewangelii czytamy, że to tam właśnie wydarzyło się coś bardzo ważnego.
O tym opowiada nam św. Łukasz w Ewangelii?

W Piśmie Świętym poszukaj fragmentu mówiącego o tym ważnym wydarzeniu: Łk 24, 13-35. Jeżeli nie masz Biblii to wejdź na poniższy link i tam znajdziesz dany fragment:

https://www.biblijni.pl/Łk,24,13-35

Chrystus daje nam się poznać na dwa sposoby: gdy słuchamy i rozważamy
Słowo Boże oraz gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Przypomnij sobie jak nazywamy części Mszy Świętej, gdy słuchamy Jezusa i karmimy się Jego Ciałem.

LITURGIA SŁOWA

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Posłuchaj znajomego już Ci królika, który opowiada o wydarzeniu, które miało miejsce w drodze do Emaus i o tym kiedy poznajemy Chrystusa a poznajemy Go czytając i słuchając Słowa Bożego i przyjmując Go w Komunii Świętej

NOTATKA ciąg dalszy:

POZNAJEMY JEZUSA:

Jezus wyjaśnia Pisma → LITURGIA SŁOWA

Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.→LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Na dziś kończymy dzisiejszą katechezę a jako modlitwę zaśpiewaj piosenkę Spotkał mnie dziś Pan:-)Słowa i melodie znajdziesz poniżej:-). Pozdrawiam Cię serdecznie Z Panem Bogiem

Klasa 4 a i 4 b; wtorek 05. 05. 2020 r; lekcja 4

Szczęść Boże! Witam Cię serdecznie na kolejnej katechezie.

Rozpoczął się miesiąc maj, jak już wiesz z młodszych klas jest to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Dlatego na początku posłuchaj i zaśpiewaj pieśń maryjną (poniżej jest podany test i nagranie na youtube ). Ona będzie wprowadzeniem w dzisiejszy temat:-)

Zapisz w zeszycie temat dzisiejszej katechezy:

TEMAT: Maj miesiącem Matki Bożej.

Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o litanii loretańskiej, dlatego pod tematem napisz co to jest litania (notatka poniżej):

Litania -to modlitwa złożona z różnorodnych wezwań, wymienianych po kolei. Jest to mówienie do Maryi w inny sposób. W litanii Maryję chwalimy i prosimy różnie ją nazywając.

Wejdź na poniższy link, używaj strzałek oraz sprawdź elementy interaktywne.

https://view.genial.ly/5ea1c71642b8b70da8168312/presentation-maj-miesiacem-matki-bozej

Dziękuję Ci za Twoją pracę podczas dzisiejszej katechezy. Mam nadzieję, że powyższa prezentacja Ci się podobała i dużo się dziś nauczyłeś/łaś. Na koniec mam zadanie dla Ciebie. 

Poniżej podaję różne tematy z których wybierasz jeden (jeśli chcesz więcej to jak najbardziej możesz;-))wykonujesz go w zeszycie, na kartce lub komputerowo, robisz zdjęcie i przesyłasz mi to zadanie na mojego maila (przypominam go: basiamo26@wp.pl ). Termin na przesłanie zadania od 5 maja do 15 maja 2020r

 • ułożyć krzyżówkę do hasła MARYJA wykorzystując tylko informacje o Matce Bożej
 • ułożyć modlitwę do Matki Bożej
 • ułożyć nowe wezwania do Litanii Loretańskiej (przynajmniej 5)
 • napisać wiersz o Maryi
 • ułożyć hasła promujące Nabożeństwo Majowe
 • wykonać plakat promujący Nabożeństwa Majowe

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 12. 05. 2020 r; lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus:-)

Witam Cię serdecznie na kolejnej katechezie. Dziś poznasz piękne miasto Wadowice, ale przede wszystkim poznasz Wielkiego Polaka, który wyszedł z tego miasta.

Zapisz w zeszycie dzisiejszy temat:

TEMAT: Wadowice-tu wszystko się zaczęło

18 maja mija 100 lat od narodzenia Jana Pawła II, dlatego rok 2020 jest ogłoszony rokiem Jana Pawła II. Zapraszam Cię dzisiaj do zapoznania się z życiem i powołaniem Wielkiego Świętego Człowieka.

Wejdź na poniższy link i przejdź przez wszystkie punkty. Życzę miłej i owocnej pracy:-) Jako podsumowanie dzisiejszej katechezy to proponuję dla osób chętnych:-)na dodatkową ocenę pracę plastyczną związaną z Janem Pawłem II (plakat, komiks, itp). Technika dowolna (kolaż, rysunek farbami, pastelami, kredkami, szkic, wydzieranka itd)

https://view.genial.ly/5e71ee537f61fc6c1f3e0e1b/interactive-image-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR2cS_TA60Ge5HgMZ5SibWZ7b6voXLvYTe-B0Kp6iRbOQzxRV9gQ93YLjJk

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 19. 05. 2020r; lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wczoraj wspominaliśmy Jana Pawła II, który urodził się sto lat temu w Wadowicach, dokładnie 18 maja 1920 r. Ulubiona pieśnią Jana Pawła II była „Barka” dlatego na rozpoczęcie dzisiejszej katechezy niech modlitwa będą słowa tej pięknej pieśni mówiącej o powołaniu człowieka.

Na dzisiejszej katechezie wybierzemy się na Górę Oliwną. Zapisz temat katechezy:  Góra Oliwna- zapatrzeni w niebo

Spróbuj sam/a odpowiedzieć na poniższe pytania:

 1. Gdzie umarł Pan Jezus?
 2. Kto złożył ciało Jezusa w grobie?
 3. Którego dnia po swojej śmierci Chrystus zmartwychwstał?

Mam nadzieję, że bez problemu odpowiedziałeś/łaś na te pytania, jeżeli były jakieś problemy to poniżej znajdują się odpowiedzi

(w Jerozolimie na wzgórzu Golgota)

(Józef z Arymatei i kobiety)

(trzeciego)

Przeczytaj tekst z Pisma Świętego Dz 1, 1-11. Pomoże Ci w tym poniższy link:

http://www.biblijni.pl/Dz,1,1-11

Wydarzenia, o których przeczytałeś/łaś możemy zapisać w kilku punktach. Przepisz je pod tematem:

1. Jezus obiecuje apostołom Ducha Świętego.
2. Pan Jezus wstępuje do nieba.
3. Aniołowie zapowiadają powtórne przyjście Chrystusa.
4. Apostołowie wracają z Góry Oliwnej do Jerozolimy

Świadek to taka osoba, która coś widzi, słyszy, czegoś dotyka, w czymś
uczestniczy. Jezus zapowiedział apostołom, że gdy zstąpi na nich Duch Święty,
staną się Jego świadkami.

Zapisz  w zeszycie również przykłady mówiące o tym co widział świadek Jezusa:

Świadek Jezusa widział: (przykłady)
• Uzdrowienie niewidomego,
• Uciszenie burzy,
• Rozmnożenie chleba,
• Uzdrowienie sługi setnika,
• Cudowny połów ryb,
• Przemienienie Jezusa,
• Wskrzeszenie Łazarza,
• Pojmanie Jezusa,
• Drogę krzyżową,
• Śmierć Jezusa na krzyżu,
• Złożenie ciała Pana do grobu,
• Pusty grób,
• Jezusa po zmartwychwstaniu

My też mamy być świadkami Jezusa w domu, w szkole, na podwórku.

Zastanów się co Ci pomoże w tym aby być gotowym na spotkanie z Jezusem?

Modlitwa,
Spowiedź,
Komunia Święta,
Miłość,
Pomoc,
Obowiązki,
Przebaczenie

W Modlitwie Pańskiej, w słowach„Przyjdź Królestwo Twoje” wyrażamy nasze pragnienie i oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa.

W najbliższą niedzielę będziemy świętować Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Pamiętaj aby w tym dniu szczególnie pamiętać  w modlitwie o naszym Kościele, naszej parafii. Przeżywać będziemy Odpust Parafialny.

Na zakończenie dzisiejszej katechezy pomódl się słowami Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz…”

Z Panem Bogiem

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 26. 05. 2020r; lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Modlitwa: Poleć Bogu Ojcu tych chrześcijan, którzy cierpią prześladowania za wiarę w Pana Jezusa w modlitwie „Ojcze nasz”.

Na początku pomyśl z czym Ci się kojarzy więzienie?

Pobyt w więzieniu kojarzy się często z karą za naruszenie prawa, ale nie
zawsze tak jest. Z historii wiemy, że w więzieniu przebywali ludzie o poglądach
politycznych, których nie akceptowała władza, czy też osoby walczące o prawa
człowieka. Polacy często znajdowali się w takiej sytuacji. Podobny los spotykał
chrześcijan, którzy nie chcieli się wyrzec swojej wiary.

Poniżej przeczytaj przykład prześladowań w dzisiejszych czasach. Jest to historia Asi Bibi:

„Asia Bibi jest pierwszą osobą w historii Pakistanu, skazaną na śmierć za
swoje poglądy religijne. Ta chrześcijanka i matka pięciorga dzieci ma zostać powieszona za dwa zdania, wypowiedziane do swoich koleżanek: «Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy świata. Nie zrobił tego dla was Mahomet». Powiedziała to, ponieważ koleżanki natarczywie przekonywały ją do przyjęcia islamu. Natychmiast po wypowiedzeniu tych słów Asia Bibi została pobita wraz z trzema swoimi córkami. A później trafiła przed sąd i została skazana na śmierć przez powieszenie «za bluźnierstwo przeciw Mahometowi». Asia jest uwięziona od czerwca 2009 roku. W jednej z wiadomości z więzienia informowała, że siedzi w pozbawionej okna celi, węższej, niż jej rozprostowane ramiona. Dodała, że myśli tam przede wszystkich o swych dzieciach. «One są moją nadzieją» – powiedziała”.

7 listopada 2018 została wypuszczona z więzienia i obecnie się „ukrywa”.

Takich przykładów jest bardzo dużo. Dziś na katechezie dowiemy się o uwięzieniu i cudownym uwolnieniu św. Piotra, które miało miejsce w Jerozolimie.

Zapisz temat katechezy:  Więzienna cela- moc modlitwy

W powyższym filmie mowa jest o modlitwie wstawienniczej. Zapisz pod tematem definicje modlitwy wstawienniczej.
„Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna
granic i obejmuje również nieprzyjaciół”

Na zakończenie dzisiejszej katechezy pomódl się za chorych, jest to modlitwa wstawiennicza:

Modlitwa za chorych
Boże, proszę Cię za naszych chorych w rodzinie, za przyjaciół i znajomych…
Spójrz na cierpienia ich ciała i duszy, i okaż im miłosierdzie. Spraw by doznali
potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu, i radości mogli wrócić do normalnego życia.
Amen.

Z Panem Bogiem

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 02. 06. 2020 r; lekcja 4

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

W ostatnią niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, niech poniższa, dłuższa piosenka będzie zarówno Twoja modlitwa jak i refleksją nad darami Ducha Świętego.

&

Wybieramy się w bardzo daleką drogę. Z Jerozolimy wyruszymy razem ze św. Pawłem do czterech miast, leżących na trasie jego wielkich podróży misyjnych. Zajrzymy do Antiochii, Filippi, Koryntu i na koniec do Rzymu.

Święty Paweł to bardzo ciekawa postać. Był Żydem, ale miał też obywatelstwo rzymskie. Nosił dwa imiona: hebrajskie Szaweł i rzymskie Paweł. Początkowo nienawidził uczniów Jezusa. Wielu z nich prześladował, wtrącając do więzienia.

Pewnego razu, kiedy był w drodze do Damaszku, oślepiła go wielka jasność i usłyszał głos Jezusa. Po tym wydarzeniu Szaweł się zmienił. Odtąd sam stał się apostołem i świadkiem Jezusa. Był niestrudzonym wędrowcem.

I PODRÓŻ MISYJNA

Podczas swoich podróży św. Paweł odwiedził wiele miast w wielu krajach. Oto, co się wydarzyło w niektórych z nich. W czasie pierwszej podróży misyjnej razem ze swoim towarzyszem Barnabą odwiedził Antiochię. Modlili się tam w
synagodze, a po wysłuchaniu fragmentów Biblii Paweł opowiadał wszystkim o miłości i chwale Pana Jezusa, o Jego życiu i zmartwychwstaniu. Żydzi jednak nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli: „Powinniśmy głosić słowo Boże najpierw wam, a potem wszystkim innym. Skoro jednak odrzucacie naszą naukę, teraz skierujemy się do pogan”. Poganie, słysząc to, radowali się i wielu z nich przyłączyło się do wspólnoty
wierzących.

II PODRÓŻ MISYJNA

Podczas drugiej podróży Paweł dotarł do miasta Filippi. Uwięziono go tam, ale w nocy nastąpiło trzęsienie ziemi, tak że mury więzienia runęły. Naczelnik więzienia myślał, że Paweł i jego towarzysze uciekli. Obawiał się, że spotka go za to surowa kara, ale Paweł uspokoił go: „My wciąż tu jesteśmy”. Naczelnik więzienia zaprosił ich do siebie, uwierzył w Jezusa i z całą rodziną przyjął chrzest.

III PODRÓŻ MISYJNA

Podczas trzeciej podróży Paweł odwiedził Korynt. Nauczał tam swoich rodaków, że Jezus jest Synem Bożym. Tu także Żydzi nie chcieli go słuchać. Wtedy Paweł bardzo się na nich zdenerwował. Rozdarł swe szaty na znak oburzenia i powiedział: „Jeśli się nie zbawicie, będzie to wasza wina! Ja zrobiłem wszystko, co mogłem! Od tej pory pójdę mówić o Jezusie poganom”.

IV PODRÓŻ MISYJNA

Ostatnią podróż św. Paweł odbył jako więzień. Ponieważ był obywatelem rzymskim, odesłano go do Rzymu, gdzie wyrok na niego miał wydać sam cezar. Przeczytaj, co spotkało św. Pawła podczas głoszenia Ewangelii o Jezusie:

(2 Kor 11, 24-27)

„Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na
czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach,w zimnie i nagości”.

 

Święty Paweł napotkał wiele niebezpieczeństw, ale nie zniechęcił się i nie zrezygnował ze swojej misji. Całe życie oddał dla głoszenia Ewangelii, aby mogła dotrzeć do wielu ludzi.

Ty też możesz być apostołem Chrystusa. Staraj się dawać o Nim świadectwo słowem i czynem. Nie zwalniaj się z tego, choćby było trudno. Zanoś Go w świat, w którym żyjesz: do twojej rodziny, szkoły, na podwórko, plac zabaw i w każde inne miejsce, w którym na co dzień przebywasz. Możesz też pomagać misjonarzom i w ten sposób głosić Jezusa na całym świecie.

Zapisz temat dzisiejszej katechezy

Temat: Po krańce ziemi- apostolska misja

Pod tematem przepisz poniższy tekst z Pisma Świętego.

„Wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”
(Dz 9,15-16).

Jako zadanie na ocenę wejdź na poniższy link i uzupełnij wszystkie ćwiczenia. Wykonane zadania prześlij mi na maila basiamo26@wp.pl do dnia 8 czerwca. Z Panem Bogiem

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp4/tem_53_Zeszyt_kl_4_SP_Miejsca_pelne_BOGActw.pdf

Na zakończenie jako modlitwę zaśpiewaj piosenkę Wiele jest serc:

Klasa 4 a, 4 b; wtorek 09. 06. 2020 r; lekcja 4.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Modlitwa: Wierzę w Boga…

Temat: Częstochowa -niezwykła wycieczka

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie co to jest PIESZA PIELGRZYMKA?

Z pieszym pielgrzymowaniem wiąże się trud i zmęczenie. Jednak niesie ono
też radość i satysfakcję z powodu dotarcia do Matki Bożej. To także czas, kiedy
można poznać nowe osoby i nowe miejsca. Wszyscy pielgrzymi na początku
zastanawiają się, z jaką intencją w sercu będą pielgrzymować. Niektórzy podejmują osobiste wyrzeczenia. Może to być post, dodatkowa modlitwa, obietnica nienarzekania na trudy. My również udamy się w pielgrzymkę i zatrzymamy się na dłużej w szczególnym miejscu.

Obejrzyj poniższą prezentację, która przedstawia Jasną Górę; pielgrzymki, cenne świadectwa, historia,Częstochowa a Jan Paweł II, historia najnowsza,droga krzyżowa, cudowny Obraz, Apel Jasnogórski. O tym wszystkim dowiesz się oglądając i czytając ważne informacje zawarte w prezentacji.

JASNA GÓRA prezentacja

MODLITWA:

Apel Jasnogórski – jest to modlitwa skierowana do Matki Bożej. Po raz
pierwszy została zaśpiewana 8 grudnia 1953 r. w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP, w kaplicy cudownego obrazu. Jest ona odmawiana każdego
dnia o godzinie 21.00. Modlitwę tę praktykują pielgrzymi oraz wierni na całym
świecie, śpiewając ją w swoich domach. Jest ona również codziennie transmitowana w radio Maryja i telewizji Trwam.

Jako modlitwę  odmów Apel Jasnogórski. Pomoże Ci w tym transmisja na żywo w telewizji TRWAM lub poniższy link. W zeszycie zapisz temat dzisiejszej katechezy a pod tematem przepisz powyższy tekst dotyczący tego co to jest Apel Jasnogórski.

Z Panem Bogiem

 

 

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30