zz Katecheza dla klasy 7

Szczęść Boże!

Spotkał nas taki nietypowy czas. Wykorzystaj go jednak dobrze. Poniżej umieszczony został materiał o Sakramentach. Wsłuchaj się w audycje, przeczytaj teksty, by Sakramenty były Ci bardziej znane i bliskie. Bożego prowadzenia i… spotkania Pana w Sakramentach 🙂

 

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się w tym linku

 

Bóg nie umarł
Poniedziałek, 22 czerwca, lekcja 1

Na zakończenie roku szkolnego chciałbym Ci zaproponować film „Bóg nie umarł”. Trwa on dłużej niż 45 minut i nie koniecznie musisz go zmieścić dzisiaj. Ale warto. Jest dostępny m.in. tutaj.

 

 

Przymierze Boga z człowiekiem
Poniedziałek, 15 czerwca, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, przyjdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim i wprowadzaj ład. Przyjdź z mądrością, przyjdź z umiejętnością, przyjdź z wiarą. Naucz mnie żyć nadzieją. Przyjdź Duchu Święty, posłany od Ojca i Syna.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Gdy rodziców nie było w domu…
Pewnej nocy w domu zrobiłeś imprezę kolegom. Ludzie przegięli, naprawdę było „za mocno”.. Rodzice zobaczyli mieszkanie w opłakanym stanie. Wszelkie zasady zostały złamane… A właściwie jedna… ta najważniejsza… zaufanie do dziecka… Wyobraźmy sobie reakcję ze strony rodziców… (zastanów się chwilę, włącz wyobraźnię).

Przeczytaj: Wj 32,1-8.19-20

Właśnie wtedy, gdy Izraelici narozrabiali delikatnie rzecz ujmując… zrobili demolkę ze swojej przyjaźni z Bogiem, zrujnowali tą przyjaźń, okazali się zupełnie niewierny… Bóg postanowił zawrzeć z nimi przymierze.

Zapisz w zeszycie temat katechezy.

Co to jest przymierze?

Na kartach Pisma Świętego jest przedstawionych dość sporo sytuacji, gdy były zawierane przymierza. Oto kilka z nich:

  • Abraham i Abimelek (Rdz 21,25-32)
  • Jakub i Laban (Rdz 31,44-45)
  • Dawid i Jonatan (1Sm 23,18)
  • Achab i Ben-Hadad (1Krl 20,23)
  • Dawid i starsi Izraela (1Krn 11,3)
  • Jojada i wojsko (2Krl 11,4)
  • Nabuchodonozor i książę Judei (Ez 17,13-19)

Ludzie dwóch stron zobowiązywali się do wzajemnej lojalności, poszanowania, ale wzajemnej pomocy czy układu, jak będą wobec siebie wzajemnie postępować. To dawało im pewność, że mogą liczyć na siebie nawzajem, gdy przyjdzie trudność.

Również Bóg zawierał przymierza z ludźmi. Przeczytaj:
Rdz 9,1-17
Rdz 15,7-21
Wj 19,3-9; 20,1-2.18-21
2Sm 7,8-16

Co je charakteryzuje? Możemy zobaczyć jeden taki dość istotny szczegół, czym się różnią od tych typowo ludzkich przymierzy. Kto bardziej się w nich zobowiązuje? No właśnie. To nie człowiek zapewnia dobry byt Bogu w swym sercu czy składanie odpowiednich ofiar, ale raczej Bóg otacza człowieka opieką. Dlatego określamy je jako przymierza łaski: Bóg zapewnia swoją łaskę nie oczekując wiele, bo człowiek nie jest w stanie za to zapłacić. Zapisz w zeszycie, co to jest przymierze łaski.

Przeczytaj: Jr 31,31-34

Niewątpliwie szczególnym przymierzem w Starym Testamencie było przymierze zawarte z ludem izraelskim pod Górą Synaj, gdy Ci byli przez Boga prowadzeni z Egiptu do ziemi obiecanej. Ale już prorocy zapowiadają nowe, lepsze, doskonalsze przymierze. Jak ono się dokonało?

Oczywiście, było to Przymierze, gdzie sam Syn Boży składał Siebie Ojcu w ofierze. Porównamy sobie te dwa przymierza. W zeszycie więc zrób tabelkę z dwóch równych kolumn i uzupełnij:

STARE PRZYMIERZE                            NOWE PRZYMIERZE
Góra Synaj                                                   Góra Kal…..
Wypisane na k….niu                                 Wypisane w s.r..
Przypieczętowane krwią ba…ka        Przypieczętowane Krwią J….a
Przykazanie                                                 Łaska Boża
Ku Ziemi Obie…..                                        Ku Kró….wu Bo….

Dlaczego historia zbawienia przepleciona jest przymierzami? Bóg mógłby wszystko sam uczynić, a jednak nie chce działać bez człowieka, nie chce działać bez Ciebie. Zapisz więc:
Jezus nic  nie zrobi beze mnie. On chce bliskiej relacji ze mną.

To jest ikona zatytułowana Jezus i Przyjaciel. Jezus prowadzi człowieka, trzyma rękę na jego ramieniu. Patrzą obaj w tym samym kierunku, przed siebie, czyli tam, gdzie mają coś do spełniania.
Zapraszam Cię, w ramach modlitwy wpatrz się w tą ikonę. Możesz porozmawiać z Jezusem, dokąd chce Cię prowadzić. Możesz porozmawiać o zadaniach, które stoją przed Tobą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

 

 

W razie potrzeby tutaj znajduje się formularz do nawiązania kontaktu z księdzem.