zz Poprzednie katechezy klasa 7

Szczęść Boże!

Spotkał nas taki nietypowy czas. Wykorzystaj go jednak dobrze. Poniżej umieszczony został materiał o Sakramentach. Wsłuchaj się w audycje, przeczytaj teksty, by Sakramenty były Ci bardziej znane i bliskie. Bożego prowadzenia i… spotkania Pana w Sakramentach 🙂

 

Pokochać Kościół
Poniedziałek, 8 czerwca, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, przyjdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim i wprowadzaj ład. Przyjdź z mądrością, przyjdź z umiejętnością, przyjdź z wiarą. Naucz mnie żyć nadzieją. Przyjdź Duchu Święty, posłany od Ojca i Syna.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Kościół czy kościół?
Kiedy piszemy z dużej a kiedy z małej litery? To takie przypomnienie, że gdy chodzi o budynek to oczywiście z małej litery, lecz gdy chodzi o wspólnotę wierzących to piszemy z wielkiej litery, bo to jest wcześniejsze określenie. Pierwsi chrześcijanie spotykali się w różnych miejscach na sprawowaniu Eucharystii, często je również zmieniali ze względu na prześladowania. Dopiero od IV wieku, gdy chrześcijaństwo zostało uznane za oficjalną religię, zaczęto budować miejsca na spotkania i sprawowanie liturgii.
Będziemy rozważać temat wspólnoty, a więc Kościół z wielkiej litery.

Zastanów się przez chwilę nad poniższymi pytaniami:
Czy można kochać Kościół?
Czy należy kochać Kościół?

Zapraszam Cię do formularza aktywizacyjnego. Nie zapomnij po wypełnieniu nacisnąć „Wyślij”:

Co znaczy w ogóle słowo Kościół?
Pierwotne słowo Kościół jeszcze w języku greckim (język pisania Nowego Testamentu) wziął się od słowa „zwoływać”. Kto i kogo do czego zwoływał? Bóg zwołał ludzi z całego świata, aby mogli być Jego ludem. Zwołał ludzi mocnych wiarą, zdolnych do modlitwy, ale również tych, którzy w tym wszystkim byli bardzo pogubieni, a nawet bardzo grzeszyli. Do czego zwołał? Do tego, by skorzystali z daru miłości Bożej, darowanego przez Boga zbawienia, uwolnienia z grzechów, a w konsekwencji, by mogli stać się świętymi.

Przeczytaj tekst fragmentu katechezy św. Jana Pawła II:

Zwołanie oznacza, że do wszystkich i do każdego skierowane zostało wezwanie, które domaga się odpowiedzi wiary i współdziałania z celem nowej wspólnoty, ukazanym przez Powołującego: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16).
Stąd wypływa właściwy Kościołowi dynamizm, który ma przed sobą niezmierzone pole do działania, jest bowiem wezwaniem do przynależności do tego, który pragnie „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie” (Ef 1,10).
Celem zwołania jest wprowadzenie wierzących w Boską komunię (por. l J 1,30). Pierwszym środkiem pozwalającym osiągnąć ten cel jest słuchanie słowa Bożego: Kościół je przyjmuje, odczytuje i przeżywa w świetle, które przychodzi z wysoka jako dar Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą daną przez Chrystusa apostołom: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).
Kościół jest powołany i wezwany, by wszystkim nieść słowo Chrystusa i dar Ducha: całemu ludowi, który będzie „nowym Izraelem”, począwszy od dzieci, o których Jezus powiedział: „nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie” (Mt 19,14).

Czy tak ludzie rozumieją Kościół?
Dzisiaj wielu ludzi nie zna takiego określenia Kościoła. Dla wielu jest to tylko instytucja, która ma spełniać określone oczekiwania. Dla innych to grupa ludzi, która ma postępować według wysoko postawionego wzorca. Takie rozumienie Kościoła sprawia, że ludzie się od niego odcinają, bo stwierdzają, że ich nie stać na życie według takich wzorców, albo na liczne sposoby się wypomina, że ludzie tak nie żyją. Ale to nie jest Kościół Ewangelii.

Jakiego Kościoła pragnę?
– grupy, która ma żyć moralnie, bez zarzutów… ale tak nie żyje
– zgromadzenia zwołanych ze wszystkich ludów, by przyjąć zbawienie Jezusa?

Zapisz w zeszycie temat, a pod tematem tekst:
Kościół to Bóg przychodzący do grzeszników.

Teraz, gdy poznałeś zamysł Boży, jaki Kościół Bóg powołał, możesz zadać sobie pytanie: CZY KOCHAM KOŚCIÓŁ?
Jeśli tak, napisz o tym w zeszycie.

Modlitwa na zakończenie:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

 

 

Bóg naszym Ojcem
Poniedziałek, 1 czerwca, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, przyjdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim i wprowadzaj ład. Przyjdź z mądrością, przyjdź z umiejętnością, przyjdź z wiarą. Naucz mnie żyć nadzieją. Przyjdź Duchu Święty, posłany od Ojca i Syna.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Dzięki Duchowi Świętemu

Już za nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Udało się dobrze ją przeżyć? Wyprosiłeś dar, prośbę, którą ostatnio zapisałeś w zeszycie?

Ta Uroczystość jakby domyka tajemnicę Troistości Boga. Przez wiele wieków Izraelici poznawali pierwszą Osobę Boską, którą Jezus nauczył nas nazywać Ojcem. Potem było objawienie przez życie ludzkie Jezusa – Syna Bożego. A teraz Duch Święty – takie krótkie objawienie, a jednak trwające nadal. A w najbliższą niedzielę będzie podsumowanie: tych Trzech a równocześnie Jednego Jedynego nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

Ale dzisiejszy dzień nastraja nas do powrotu szczególnie do pierwszej Osoby. Przeczytaj: 1J 3,1-2

Zostaliśmy nazwani… i rzeczywiście… A dzisiaj jest Dzień Dziecka. Nawet jak chcesz się wyrwać z traktowania Ciebie jak dziecko, to jednak mimo wszystko być dzieckiem Kogoś ważnego to jednak wielkie dostojeństwo. Zapraszam Cię do aktywności – nie zapomnij nacisnąć „Prześlij”.

Dziecięctwo Boże to przede wszystkim bardzo bliska relacja. Ale tutaj nam św. Jan zapowiada coś jeszcze bardziej niesamowitego: będziemy w jeszcze bliższej relacji, w jeszcze większej godności, której tu na ziemi nie potrafimy nazwać, bo nie ma aż tak bliskiego określenia.

Życzę Ci głębokiej radości z faktu bycia dzieckiem Bożym. Życzę Ci zawsze poczucia bezpieczeństwa przy Ojcu, który zawsze kocha. A jeszcze bardziej Ci życzę, by się spełniło to, co napisać św. Jan: będziemy jeszcze w piękniejszej relacji. A więc życzę Ci największej radości: tej niegasnącej bo wiecznej: dopełnienia wszystkiego w Królestwie Bożym.

 

 

Oczekując Ducha Świętego
Poniedziałek, 18 maja, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, przyjdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim i wprowadzaj ład. Przyjdź z mądrością, przyjdź z umiejętnością, przyjdź z wiarą. Naucz mnie żyć nadzieją. Przyjdź Duchu Święty, posłany od Ojca i Syna.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Po teście
Na początku dzięki za teścik. Jeśli go jeszcze nie wypełniłeś, wróć najpierw do poprzedniej katechezy i nadrób zaległości, a potem dopiero wejdź w tą katechezę.

Troszkę już lepiej znamy Sakramenty. Są nam dane, byśmy rzeczywiście mogli widzieć, co Bóg czyni. Bóg udziela łaski, która jest niewidoczna. Ale widzimy ten znak: widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Może niektóre pytania były nieco podchwytliwe 😉 No, niewątpliwie bardziej wtedy wymagały czujności. Najwięcej trudności sprawiło nam pytanie o warunkowy Chrzest: jak to uczynić. Oj, jakbyśmy dokładnie zrobili, jak zaznaczyliśmy w teście, to tylko 2 osoby by ochrzciły ważnie… Rzeczywiście, odpowiedzi były bardzo podobne. Ale musi być intencja ochrzczenia, tylko imię (bez nazwiska), podać (ewentualnie zanurzyć, ale przy nadzwyczajnym to jednak polać) wodą a nie znaczyć nią znaku krzyża, i wypowiedzieć słowa sakramentalne przywołujące imiona Trójcy Przenajświętszej: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbliża się Zesłanie Ducha Świętego
Ta uroczystość kończy nam czas Wielkanocy: najdłuższy po okresie zwykłym okres liturgiczny, ale też najpiękniejszy. Dlaczego? Bo w Zmartwychwstaniu Jezusa jest sens i siła naszej wiary. To wielka nadzieja nam dana. Kończy się zesłaniem Ducha Świętego. No bo z Duchem Świętym jesteśmy w stanie żyć tym, co nam zostawił Pan Jezus.

Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Apostołowie przez 9 dni (nona – 9) po Wniebowstąpieniu Jezusa trwali na modlitwie prosząc o wylanie się na nich Ducha Świętego. Skutek był rzeczywiście niesamowity. Mimo, że pewnie niesamowitym widowiskiem był gwałtowny szum i języki ognia. Ale jeszcze ważniejsze jest to, co się stało skutkiem tego doświadczenia, gdy Apostołowie poszli i odważnie głosili Ewangelię. I od razu w pierwszym dniu apostolskiej misji nawróciło się… 3 tysiące ludzi. Szok! A do tego to, co się stało w ich sercach osobiście: odwaga, śmiałość, pokój, szczęście…

Zapraszam Cię dziś do spotkania ze Słowem Bożym i Duchem Świętym. Przeczytaj podany poniżej tekst. Pozwól sobie, by w trakcie czytania budziły się pragnienia, intencje… Jak się pojawią w twoim sercu, od razu zwróć się: Duchu Święty, daj mi doświadczyć… Duchu Święty, proszę, przyjdź do mojego serca i obdarz… Wyraź tej modlitwy jak najwięcej. W końcu o to chodzi, by efekt był bardzo konkretny.

Otwórz więc Pismo Święte i czytaj: Dz 1,12-14; 2,1-47

Gdy już przeczytasz i rozważysz, napisz w zeszycie temat a pod tematem napisz jedną szczególną prośbę, która zrodziła się w twoim sercu w trakcie czytania Słowa Bożego.

Modlitwa na zakończenie:
Duchu Święty, prowadź mnie dalej przez życie. Amen.

 

 

Podsumowanie katechez o Sakramentach
Poniedziałek, 18 maja, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca. Daj mi odkryć drogę prawdziwej miłości, której Ty jesteś Źródłem.
Ojcze nasz…

Czas podsumować dział o Sakramentach
Dział o Sakramentach to jeden z działów przygotowania teoretycznego do Sakramentu Bierzmowania. Test wypełnić możesz na 2 sposoby (wybierz 1 z nich):
– wypełniając test formularzem internetowym – wejście tutaj
– drukując test na kartce, a po wypełnieniu należy zeskanować i odesłać na wskazany adres – wersja do druku tutaj

Rozwiązując problem:
Ostatnio pojawił się problem, że zablokowało nam formularz aktywizujący. Pytania z formularza są poniżej a wysłać by należało na mój adres (otrzymasz nim odpowiedź o ocenie z testu) albo na fb:
Przez całą katechezę nie padło hasło „wziąć ślub”. Pojawiło się natomiast 'złożyć ślub”. Jak czujesz, jaka jest różnica w tych określeniach?
Jakie niesie konsekwencje złożenie a nie wzięcie ślubu?

Modlitwa na zakończenie:
Poproś Ducha Świętego, by prowadził Cię w dobrym rozeznawaniu swojego powołania w życiu.

 

 

Złączeni przez Boga – Małżeństwo
Poniedziałek, 11 maja, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca. Daj mi odkryć drogę prawdziwej miłości, której Ty jesteś Źródłem.
Ojcze nasz…

O ocenach
Alleluja! Czas mija, choć ciągle pozostajemy w domach. Ponieważ czas zdalnego nauczania nam się wydłuża, postanowiłem ocenę z aktywności rozbić na dwie. Jedna będzie na podstawie aktywności z dotychczasowego zdalnego nauczania, a druga z aktywności, które będą od tej katechezy. Dotychczas były 3 formularze aktywizacyjne (Eucharystia, Spowiedź i Namaszczenie chorych) oraz jeden dodatkowy formularz, jeśli ktoś poszukiwał katechezy w Tygodniu Wielkanocnym. Zatem za 4 aktywności jest ocena 6, za 3 ocena 5, za 2 aktywności ocena 4, za 1 aktywność ocena 3, za brak aktywności ocena 1. Jako że dzisiejszą katechezą kończymy omawiać Sakramenty, na następnej katechezie będzie test utrwalający z wszystkich lekcji o Sakramentach. Ocena z tego testu jest również brana pod uwagę w przygotowaniu do Bierzmowania (wymagana jest ocena przynajmniej dostateczna). W teście utrwalającym będzie można korzystać z własnego zeszytu, ale z żadnych innych pomocy.

Wracając do tematu

Ostatnio omówiliśmy pierwszy z Sakramentów misji w Kościele albo inaczej Sakramentów powołania. Dziś drugi z nich, częściej zawierany i realizowany. W końcu Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, i właśnie droga jedności małżeńskiej jest najbardziej naturalnym powołaniem na ziemi.

Obejrzyj uważnie film:

3MC – Co to małżeństwo? (za: Donjohannes)

Zapisz w zeszycie temat

Przeczytaj: Rdz 1,27-28a
Bóg stworzył człowieka jako m…….. i k…… , a więc to szczególne spotkanie takich dwóch ludzi jest zamysłem Boga już w samym dziele stworzenia. Kobieta i mężczyzna zostali tak stworzeni, że w naturalny sposób wzajemnie się uzupełniają. Stąd jest to najbardziej naturalne powołanie, skoro tylko razem stanowią stwórczą całość. No i z tego wynika, że ma być 1 mężczyzna i 1 kobieta – taki szczególny związek, szczególne dopełnienie.

To wszystko wynika z natury i nie ma w tym nic dziwnego (jak wspomniane w filmie: jest to normalne w każdej religii i kulturze). A jednak dla chrześcijanina to jeszcze nie jest wszystko. Dla nas jest to sakrament. Samo spotkanie mężczyzny i kobiety jeszcze nie czyni sakramentu. Sakramentem czyni złożony przed Bogiem, Kościołem i sobą wzajemnie ślub.

Przeczytaj: Mt 19,5-6
Jezus to nazwał jednym ciałem. Tak mocna więź, że nie ma prawa, które mogłoby je rozerwać. A więc poważne i odpowiedzialne wyzwanie!

Skąd czerpać siły? Przecież człowiek nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Kłótnie, podziały, akty nienawiści… Siła jest w samym Bogu – w końcu On sam pieczętuje ten związek, a więc też przyczynia się Bożą mocą do trwałości tego związku.

Bóg jest zatem fundamentem i gwarantem miłości małżeńskiej. Co to znaczy gwarantem? Czyli Bóg sam wkłada Swój autorytet, by umocnić więź do tego stopnia, by się ta miłość nie rozleciała. No, chyba że człowiek sam ją zniszczy swoją złą wolą, ale nie zniszczy jej ludzka słabość.

Sakrament Małżeństwa przez złożony ślub jest Przymierzem z Bogiem. Ponieważ to słowa składających ślub są kluczowe, to szafarzem Sakramentu Małżeństwa nie jest ksiądz, ale sami małżonkowie. Ksiądz jest znakiem Bożej pieczęci, która jest przybijana pod słowami ślubu.

Tak pojęty Sakrament ma moc: Bóg zwyczajne czyni niezwykłym!

Przeczytaj: Ef 5,32
Małżeństwo sakramentalne jest obrazem miłości Ch……. do K……. . A jak umiłował Chrystus? Oddał życie! Tu jest siła. I stąd też małżonkowie potrzebują czerpać wzór: nieraz zrezygnować z siebie, by być bardziej dla współmałżonka. Ofiarować swój czas, swoje siły, plany… Wzajemna pomoc to oczywisty owoc złożonego ślubu. A skoro i Boże namaszczenie, to ostatecznie właśnie wspólna droga małżeńska staje się dla tych ludzi wspólnym uświęceniem.

Przeczytaj: Rdz 1,28a oraz J 16,21
Miłość tych dwojga ludzi owocuje życiem. Dlatego naturalnym owocem ale i środowiskiem małżeństwa jest rodzicielstwo. Rodzicielstwo jest darem, ale też jest zadaniem – dużo daje radości i spełnienia, ale też bardzo dużo wymaga. Zatem pełnią małżeństwa jest rodzina.

Skoro małżeństwo chrześcijańskie to relacja oparta na Bogu, rodzina staje się szczególną cząstką całego Kościoła. Jest najmniejszą wspólnotą Kościoła. Zatem prawdziwie chrześcijańską rodzinę możemy nazwać Kościołem Domowym.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Małżeństwo jest naturalnym powołaniem człowieka, bo Bóg stworzył człowieka jako mę……. i k…… , którzy wzajemnie się uzu…….. . Jezus podniósł małżeństwo do rangi sakramentu: przez miłość i wierność małżeństwo jest nierozerwalne jak jedno c…o, jest obrazem miłości Ch……. do K……. , z wzajemna pomoc jest droga wspólnego uś…….a . Małżeństwo zawiera się przez złożenie ślubu, którego nikt nie może rozerwać. Przez ten ślub sami małżonkowie są sza…..mi tego Sakramentu, a Bóg jest fun…..tem i gwa…..m miłości. Małżeństwo swoją pełnię osiąga, gdy staje się r…..ą: miłość owocuje życiem, które jest darem i zadaniem.

Czas na małą aktywność
Nie zapomnij potwierdzić swoją wypowiedź przyciskiem „Prześlij”.

Modlitwa na zakończenie:
Poproś Ducha Świętego, by prowadził Cię w dobrym rozeznawaniu swojego powołania w życiu.

 

 

Powołani do służby – Sakrament święceń
Poniedziałek, 4 maja, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca. Daj mi poznać dar, którym w drugim człowieku dajesz mi odczuć Swoją bliskość przez posługę Kościoła.
Ojcze nasz…

Zwróć uwagę: w słowach Przeistoczenia wypowiadanych na Mszy Świętej jest jedno zdanie wyraźnie wyróżniające się od pozostałych. To ostatnie: To czyńcie na Moją pamiątkę. Jak myślisz, co one znaczą? Zastanów się przez chwilę nad tym.

A teraz obejrzyj uważnie film:

3MC – Kto to jest kapłan katolicki? (za: Donjohannes)

Zapisz w zeszycie temat

Oczywiście odpowiedzią na pytanie zadane na początku jest to, że ostatnie zdanie Przeistoczenia to ustanowienie Sakramentu Święceń. Tak poprawnie nazywa się ten Sakrament. Najczęściej mówimy na skróty: kapłaństwo. Jak obejrzałeś film, to już pewnie się domyślasz, dlaczego poprawniejszym jest określenie Sakrament Święceń, choć bezpośrednio w tym filmie tego nie było wyjaśnione.

1. Kapłan jest wzięty z ludu i dla ludu jest ustanowiony.
Przeczytaj: Hbr 5,1
W Izraelu kapłaństwo było nadawane na podstawie przynależności do pokolenia Lewiego, a kto się urodził właśnie w takiej rodzinie to dalej to szło prawie że z automatu. Kościół nie przyjął takiego sposobu. Jezus powoływał Apostołów z różnych pokoleń, a potem, gdy Kościół rozszerzał się na inne kraje, taki model nie miał szans. Nikt się nie rodzi księdzem, lecz do kapłaństwa odkrywa się powołanie. A więc to może być człowiek z każdego narodu, szczepu i rodu. Człowiek, który potrzebuje pomocy Bożej i zbawienia jak każdy inny. Jest posłany dla dobra wspólnoty, by dawać ludziom żywego Jezusa w Sakramentach.

2. In persona Christi
To łacińskie określenie oznacza: w Osobie Jezusa. Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, ale obrazuje kapłaństwo samego Jezusa. Uobecnia Chrystusa, gdy sprawuje Sakramenty (Chrystus chrzci, Chrystus daje nam Ciało i Krew, Chrystus odpuszcza grzechy). A więc najważniejszą misją księdza jest sprawowanie Sakramentów. Jak to się dzieje? To jest tajemnica: sam Jezus tak ustanowił, a ja tego ciągle nie ogarniam.

3. Pierwszy szereg walki
Sprawowanie Sakramentów to uświęcanie ludzi. Szczególnie uświęcanie zauważamy, gdy człowiek grzeszny zostaje pozbawiony win. Kapłan rozgrzesza, a więc zwalcza wpływ szatana na człowieka. A więc za Ciebie staje w pierwszym szeregu walki o Ciebie. do walki potrzeba zbroi: jest nią miłość wobec Boga i ludzi, czego znakiem jest celibat (bezżeństwo, oddanie życia dla Boga i ludzi). Skoro jednak walczy o nas to potrzebuje zaplecza: naszej modlitwy.

4. Stopnie święceń.
Obejrzyj film:


3MC – Jakie są stopnie Sakramentu Święceń? (za: Donjohannes)

5. Kapłaństwo powszechne.
Przeczytaj: 1P 2,9
O co chodzi? Wszyscy bierzemy udział w Ofierze Jezusa. Można by powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jakby współkapłanami. Ten udział wszystkich wierzących w kapłaństwie Jezusa nazywany jest kapłaństwem powszechnym, podczas gdy biskup, prezbiter (ksiądz) i diakon to kapłaństwo służebne.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Kapłan jest powołany spośród l…i i im pokazuje żywego Jezusa. Sam potrzebuje tak samo zb….nia jak każdy człowiek. Kiedy sprawuje Sakramenty, czyni to w Osobie i autorytecie samego Ch……a . Uświęcając nas staje w pierwszym szeregu walki duchowej, dlatego potrzebuje naszej modlitwy. Są 3 stopnie święceń: d….n, p…….r i b….p . Przez wiarę wszyscy mamy udział w Ofierze Jezusa, dlatego należymy do kapłaństwa po……nego.

No to na początku mała rozgrywka. Przyporządkuj nazwy z lewej strony do znaczeń z prawej:

SEMINARIUM DUCHOWNE  – Ustanowienie kapłanami
PRYMICJE                                  – Nadanie stroju duchownego
ŚWIĘCENIA                               – Znak rozpoznawczy kapłana
RĘCE                                       – Pierwsza Msza kapłana
BISKUP                               – Przygotowuje się do kapłaństwa
KLERYK                             – Namaszczone w czasie święceń
AKOLITA                           – Codzienne zobowiązanie kapłana
OBŁÓCZYNY                – Święci kapłanów
BREWIARZ                 – Miejsce przygotowania do kapłaństwa
KOLORATKA           – Może udzielać Komunię Św.

 

Modlitwa na zakończenie:
Właśnie trwa tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Pomódl się o nowe powołania do kapłaństwa.

No dobrze, to jeszcze rozstrzygnięcie ćwiczonka. Jak jest poprawnie?

SEMINARIUM DUCHOWNE – miejsce przygotowania do kapłaństwa
PRYMICJE – pierwsza Msza kapłana
ŚWIĘCENIA – ustanowienie kapłanami
RĘCE – namaszczone w czasie święceń
BISKUP – święci kapłanów
KLERYK – przygotowuje się do kapłaństwa
AKOLITA – może udzielać Komunii Św. (taką posługę otrzymuje kleryk na 4 roku seminarium, rok przed diakonatem)
OBŁÓCZYNY – nadanie stroju duchownego
BREWIARZ – codzienne zobowiązanie kapłana
KOLORATKA – znak rozpoznawczy kapłana

 

Będę dla chorych ratunkiem – Namaszczenie Chorych
Poniedziałek, 27 kwietnia, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca. Daj mi poznać moc Twojego uzdrowienia, które czynisz poprzez Sakramenty Kościoła.
Ojcze nasz…

Alleluja! jak się macie? Czas płynie i już zaraz będzie kwiecień… to znaczy w Czechach będzie kvieten, a u nas będzie… maj 🙂 Dzięki za aktywność w poprzedniej katechezie. Rozkręcacie się. Niech więc to dalej rośnie.

Dziś czas na najmniej zrozumiany i najmniej przez ludzi okryty Sakrament. No to może na początku gra skojarzeń w formularzu aktywizacyjnym. Proszę, wypełnij ten formularz teraz, zanim przejdziesz do dalszych treści. I nie zapomnij nacisnąć „Prześlij”:

Czy odpowiedź między tym, co się o tym Sakramencie mówi o twoim wyczuciem jest różna, to za chwile się okaże, kto ma rację 🙂

3MC – Co to jest Namaszczenie Chorych (za: Donjohannes)

Zapisz w zeszycie temat

1. Punktem wyjścia w tym Sakramencie jest choroba. Przeczytaj: Łk 17,12-13
Tak jak owi trędowaci zwrócili się do Jezusa: Uli… się … n… , tak jak przy każdym Sakramencie potrzebna jest wola: Panie choruję, ulituj się i uzdrów mnie. Jezus mnóstwo takich ludzi uzdrowił. Bóg chce zdrowia człowieka. Jezus daje się poznać jako Lekarz. Jakiego zdrowia Jezus chce przede wszystkim? Oczywiście, że przede wszystkich chce uzdrowić naszą duszę z grzechów. Oderwij się więc na chwilę od komputera i na spokojnie przeczytaj opowieść o paralityku: Mk 2,1-12.

2. Chorzy bardzo często byli pogardzani w czasach starożytnych. Szczególnie, gdy to była choroba, z którą sobie nie radzono, jak trąd, takich ludzi izolowano i musieli radzić sobie sami. Jezus nie boi się zbliżyć do chorego, owrzodzonego, umierającego. Dowartościował w ten sposób ludzi chorych. Mówił nam, że…
Przeczytaj: Mt 25,36b
A więc choćby tylko odwiedzenie chorych jest dziełem mi..sier…a . Choroba nieraz staje się też drogą nawrócenia, a chorzy stali się skarbem dla Kościoła.

3. Jezus posłał Apostołów, a w konsekwencji kapłanów, do chorych. Przeczytaj:
Mt 10,7-8; Jk 5,14-15
Św. Jakub pokazał nam jak misja uzdrawiania była przekazywana już od czasów Apostolskich, a pokazał nam, jak ten Sakrament już wtedy funkcjonował i takim jest do dziś. Należ sprowadzić k……, aby ten się nam nim m….. i go n…….. w imię P… . Po co? Nie dla śmierci, lecz dla uz…w..nia. Uzdrowienie nie zawsze znaczy uleczenie fizyczne. Nieraz będzie to uzdrowienie w przeżywaniu choroby, a więc umocnienie i pokój. Ale właśnie ten Sakrament służył od początku również do tego, by dokonywały się uzdrowienia fizyczne. Nieraz ten Sakrament jest też przygotowaniem na śmierć. Przeczytaj: Łk 2,28-32.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Człowiek, który prosi o Sakrament Chorych akceptuje, że jest ch.r. i zwraca się po ratunek do Je…. , którego uznaje swoim Le…..m . Jezus dowartościował chorych i posługę wobec nich określa jako mi..sier…. , a samych chorych uczynił s…b.. dla Kościoła. Namaszczenie oznacza wybranie: sam Bóg wychodzi z inicjatywą pomocy choremu. Uzdrawia dając umo……. i p…j, a nieraz nawet uz…wie… fizyczne. 

To wszystko nam pokazuje, że sakrament chorych nie jest ostatnim namaszczeniem, a tym bardziej namaszczeniem nieboszczyka. Sakrament służy życiu, więc jest dla podźwignięcia, tudzież pomocy dla chorego.

Przy okazji:
1. Jak rozpoznać księdza idącego do chorego i jak zareagować?
Kapłan idąc do chorych niesie przed sobą bursę, czyli kwadratową „torebkę”, w której jest Najświętszy Sakrament:Nadzwyczajni Szafarze | Św. Mateusz
Spotykając w taki sposób księdza nie pozdrawiamy go, lecz przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem.
2. Jak przygotować dom, jak przychodzi ksiądz do chorego?
Przygotowujemy stół, na którym kładziemy biały obrus, krzyż i dwie świece. Przed krzyżem zostawiamy miejsce, gdzie ksiądz będzie mógł postawić Najświętszy Sakrament. Jeśli ma być udzielany również Sakrament Namaszczenia Chorych dobrze jest przygotować troszkę waty na talerzyku.

Modlitwa na zakończenie:
Pomódl się własnymi słowami za chorych i tych, którzy ich pielęgnują.
Pod twoją obronę…

 

Odpuszczam ci grzechy – Spowiedź
Poniedziałek, 20 kwietnia, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca. Daj mi poznać Twoje miłosierdzie i żyć nim.
Ojcze nasz…

Alleluja! Jak mija czas wielkanocny? Dzięki za aktywności w Wielkim Tygodniu. Minęły największe dni świętowania. Ostatnia niedziela, Niedziela Miłosierdzia, świetnie nas wprowadza w dzisiejszy temat. Ale zanim to, to przypomnimy sobie, że Sakramenty możemy podzielić na 3 grupy: inicjacji chrześcijańskiej, uzdrowienia i misji w Kościele. Dotychczas omówiliśmy 3 pierwsze Sakramenty, które są Sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, a więc wyznaczają etapy naszego duchowego wzrostu: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia. Dziś przejdziemy do Sakramentów uzdrowienia, a właściwie pierwszego z nich – Spowiedzi.

Obejrzyj uważnie film:

A więc co czyni Spowiedź? 1. o…….. , u……. i u…… .

Zapisz temat w zeszycie.

Mamy kilka nazw tego Sakramentu. Najprościej mówimy Spowiedź – kojarzy się z mówieniem w sekrecie. Czasami mówimy Sakrament Pokuty, no bo ma nas przemienić, mamy oddalić swoje winy, wyznać, zawstydzić się i naprawić. To również Sakrament Pojednania, bo odbudowuje relację z Bogiem i bliźnimi – jedna nas. Można też nazwać ten sakrament Sakramentem Miłosierdzia, bo Bóg okazuje mi miłosierdzie, czyli dochodzi do skutku fakt, że Jezus zapłacił za moje grzechy, a ja z tego skorzystałem. Spowiedź możemy również nazwać Sakramentem Oczyszczenia, Przebaczenia, Przemiany wewnętrznej…

1. Pokuta

Przeczytaj 1J 1,8
To jest punkt wyjścia. Potrzebuję Spowiedzi, bo jestem g…sz..k..m. Zatem staję przed szansą pokuty i przemiany swojego postępowania. Demaskuję więc moje grzechy nazywając je. Aby dobrze je zdemaskować, muszę się do Spowiedzi przygotować: przeglądając katalog grzechów zauważam, co było nie tak. Głupio mi, więc wyrażam żal przed Bogiem. Dalej mi głupio, więc postanawiam coś zrobić, zrewanżować się, podjąć jakiś czyn nawrócenia. To wszystko jest oczywiście procesem, dlatego Jezus ciągle nas zachęce: Mk 1,15.

2. Pojednanie

Przeczytaj: 2Kor 5,20
Skoro kontakt został zerwany, to koniecznie potrzeba go na nowo nawiązać. Stąd to przynaglenie do pojednania, bo nie ma wizji wiecznego szczęścia bez Boga. Nieraz to pojednanie będzie od nas wiele wymagało. Gdzie to jest możliwe, powinniśmy naprawić wyrządzone krzywdy. Te próby ponownego nawiązania relacji dopełnia kapłan, gdy w imię Boga i Kościoła rozgrzesza. Dokonuje się to w atmosferze miłosnego zaufania i tajemnicy, by łatwiej było Ci ponazywać trudne sprawy i zmierzyć się z nimi.

3. Miłosierdzie

Przeczytaj: Rdz 3,15
Kto jest inicjatorem rozgrzeszenia? Tak, sam … pierwszy daje propozycję, by problem grzechu rozwiązać. Sam podejmuje się zapłaty za moje i twoje grzechy. Pokonał to, co było niemożliwe do pokonania przez nas. Dlatego spowiedź jest uzdrowieniem, co więcej większym niż uzdrowieniem z chorób ciała.

Przeczytaj: Mk 2,5.9-11
Gdy paralityk zaczął chodzić wszyscy mówili: wow! A tymczasem to było tylko potwierdzeniem tego, co Jezus uczynił temu człowiekowi w sercu odpuszczając mu grzechy. Co więc wolisz? Nigdy nie smarkać, nie kaszleć, nie mieć zawału serca i zapalenia opon mózgowych czy być uwolnionym z grzechu?

Trzeba nam jeszcze jedno zauważyć. Jaki jest największy grzech? Zabójstwo? Kradzież? Napad na bank? Terroryzm? Gwałt? Nie! Największy grzech wcale nie musi być wielki materią, ale mierzy się tym, co my z nim zrobimy. Z grzechem jest jak z zasadzeniem rośliny: w miarę upływu czasu rośnie – wystarczy trochę wody. Troszkę doleję do mego grzechu, troszkę go obronię, nie pozwolę go wyciąć i będzie we mnie rósł. Zatem największy grzech to ten, który we mnie pozostanie i staje się powodem większego spustoszenia w sercu. Największym grzechem jest grzech niewyznany – zatajony.

Czy jest na to rada? Oczywiście, że tak: wyznać go. Tak bardzo ważne jest, by odkryć i przyjąć do serca jedną istotną sprawę: Spowiedź to nie sąd, lecz Miłosierdzie. Wyrok sądu byłby oczywisty: śmierć. Tymczasem w konfesjonale nie siedzi kat, ale w osobie kapłana sam Jezus, który za Ciebie umarł na krzyżu, odpuszcza Ci grzechy, usprawiedliwia Cię.

A gdy potrzebuję Spowiedzi a nie ma dostępnego kapłana? Tak jak w czasie przedświątecznym utrudniona była klasyczna Spowiedź. Wielu z nas korzystało tylko z formy zastępczej: żal doskonały, a więc z miłości do Boga a nie tylko z bojaźni przed sądem. Ale jest to tylko forma zastępcza i gdy zagrożenie minie, należy jak najszybciej skorzystać ze Spowiedzi.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Każda Spowiedź o…..cz., uz…… i u..cn.. .Jest pokutą, bo przyznaję się do g…chu, wyrażam żal wobec Boga i podejmuję czyn naw….nia. Jest pojednaniem, bo odnawia się zer..ny kon..kt z Bogiem, a gdy kapłan w Imię Boga mnie rozgrzesza, cały K….ół się raduje. Jest miłosierdziem, bo sam … wychodzi z inicjatywą płacąc za mój grzech. Odpuszczenie grzechów jest uz………m większym niż uz……nie fizyczne.

Na koniec wypełnij formularz aktywizacyjny – nie zapomnij potwierdzić wypowiedź przyciskiem „Prześlij”.

Modlitwa na zakończenie:
Własnymi słowami podziękuj za możliwość odpuszczenia grzechów.
Chwała Ojcu…

 

Droga Światła
Katecheza dodatkowa w Tygodniu Wielkanocnym

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Alleluja! Jak się macie w czasie wielkanocnym? Na początku, chciałbym Was zapewnić o najbardziej wyczekiwanej, najbardziej potrzebnej, najbardziej wprowadzającej nadzieję i pokój informacji, która ostatnimi czasy przedostawała się ukradkiem pomiędzy innymi wiadomościami. I nie chodzi o jedną z wielu wiadomości, ale o wiadomość jedyną tak ważną i tak bardzo wpływową na życie każdego z nas: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!!!

Zapraszam Cię na Drogę Światła. Nabożeństwo to jest odbiciem Drogi Krzyżowej w prawdzie Zmartwychwstania. Zapraszam Cię, by i dziś bądź w tych dniach przeżyć taką Drogę Światła. Udało nam się nagrać takie nabożeństwo w naszym kościele w Istebnej, więc mamy bardzo konkretną pomoc. Możesz zaprosić do tej modlitwy Rodziców i rodzeństwo. Nagranie trwa 52 minuty, a więc troszkę więcej niż czas lekcji. Dlatego może warto to uczynić w czasie wybranym, np. w czasie modlitwy wieczornej.

No a że lubię jak mi coś piszecie, więc pod filmem z Drogą Światła jest formularz aktywizujący. Nie zapomnij o potwierdzeniu przyciskiem „Prześlij”.


Modlitwa na zakończenie:
Chwała Ojcu…

 

Wielki Tydzień – Wielkie Miłosierdzie
poniedziałek, 6 kwietnia, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bardzo Cię potrzebuję. Poprowadź mnie przez ten czas nauki. Uczyń moje serce ochoczym, chętnym, by Ciebie poznać i pokochać.
Duchu Święty, który oświecasz…

Dziękuję za aktywność na ostatniej katechezie. Na razie była tak małoliczna, ale mam nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej.

Czas, który jest nam dane teraz przeżywać, jest bardzo specyficzny. Dlatego dzisiaj nie będzie o kolejnym Sakramencie, ale spróbujmy przygotować się do tych największych wydarzeń, którymi zaczniemy żyć od czwartkowego wieczoru.

Zapisz temat, a pod tematem jedno zdanie o poszczególnych dniach, które za chwilę będziemy omawiać.

Wielki Tydzień nie przypadkowo ma taką nazwę. Rzeczywiście, wszystko, co nam liturgia daje w tym tygodniu, jest wielkie:

Niedziela: uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
I nie jest tu najważniejszy osiołek ani palmy, ani że tyle ludzi Jezusa witało. Najważniejsze jest to, że to wszystko było podkreśleniem, że Jezus jest Mesjaszem i jako Mesjasz wjeżdża do miasta, gdzie ma się dokonać najważniejsze dzieło. A to dzieło to Śmierć i Zmartwychwstanie. Oto utwór nagrany specjalnie na tegoroczną Niedzielę Palmową – zdalnie, jak nasza nauka w tych dniach:

Wielki Poniedziałek to dzień uczty w Betanii (J 12,1-11)
Dlaczego to wydarzenie jest teraz tak ważne? Bo wtedy Jezus został namaszczony na pogrzeb. Jak się wczytamy w opis pogrzebu Jezusa to nie zdążono namaścić ciała (zgodnie z rytuałem żydowskim), bo za chwilę zaczynał się szabat, a więc dzień odpoczynku. A po szabacie, w niedzielę, niewiasty biegły do grobu, żeby dokonać zaległego namaszczenia… i już nie zdążyły.

Wielki Wtorek to zapowiedź zdrad wobec Jezusa: Judasza i Piotra (J 13,21-33.36-38). Napięcie rośnie, walka wewnętrzna ludzi, którzy są blisko Jezusa, jest na ostrzu.

Wielka Środa to zdrada Judasza i przygotowanie Paschy (Mt 26,14-25)
Uczniowie przygotowują się, bo ta Ostatnia Wieczerza będzie szczególna. No i pojawia się pytanie, czy ja się już przygotowałem na Paschę.

Wielki Czwartek: Wieczerza Paschalna (J 13,1-15) a czasie tej Wieczerzy niesamowity czyn Jezusa: obmycie nóg.

Potem wieczorem pełna bólu modlitwa w Ogrojcu:

Wielki Piątek to czas Męki i Śmierci Jezusa

Wielka Sobota jest wypełniona ciszą grobu. I oczekiwaniem na to, co ma się wydarzyć w niezwykłą noc paschalną.

Tak troszkę muzycznie nam się zrobiło na tej katechezie. Zapraszam Cię teraz do aktywności: wypełnij poniższy formularz i nie zapomnij potwierdzić przyciskiem „Prześlij”:

Modlitwa na zakończenie:
Któryś za nas cierpiał rany…

 

Ja jestem Chlebem Żywym – Sakrament Eucharystii
poniedziałek, 30 marca, lekcja 1

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bardzo Cię potrzebuję. Poprowadź mnie przez ten czas nauki. Uczyń moje serce ochoczym, chętnym, by Ciebie poznać i pokochać.
Duchu Święty, który oświecasz…

Obejrzyj uważnie film:


(za: Donjojohannes, 3MC – Trzyminutowy katechizm)

Zapisz w zeszycie temat

Przeczytaj: 1Kor 11,23-25
Jezus jest Obecny. Nieprzypadkowo napisałem Obecny z wielkiej litery, bo to niezwykła Obecność pełna niesamowitej tajemnicy Obecność Syna Bożego pośród nas. Da się Go zobaczyć, dotknąć, posmakować – jest Obecny w Swym Ciele i Krwi. Żydzi w określeniu ciało i krew rozumieli całą osobę: to co materialne i to do duchowe. A więc w Eucharystii jest Obecny cały Jezus. Celebrujemy szczególnie moment Jego Śmierci i Zmartwychwstania.
Jezus polecił to wykonywać uczniom i ich następcom – to jest testament Jezusa. Dlatego Msza Święta jest szczególnym działaniem Kościoła.

Przeczytaj: 1Kor 11,26
Eucharystia jest Ofiarą. Ciało Jezusa za nas wydane i Krew za nas przelana. Jakie to wydarzenie? Oczywiście, Śmierć Jezusa. Moment Przeistoczenia to uobecnienie tego, co działo się na Kalwarii. Jezus został tam za nas wydany, za nasze grzechy. Skoro tak, to Eucharystia jest lekarstwem na naszą grzeszność. Karmimy się Jezusem w Komunii, by być mocniejszym w walce przeciwko grzechowi.

Przeczytaj: J 6,50-51.55
Kto spożywa Ciało Jezusa ma życie wieczne. Jestem powołany do wieczności, do szczęścia nieprzemijającego w Niebie. Przez Mszę Świętą to powołanie jest jeszcze bardziej moje, to powołanie się utrwala. To jest pokarm nieśmiertelności – po przejściu przez śmierć już nie więcej nie umieramy 🙂

Przeczytaj: J 13,1
Przez Komunię ja i Jezus jedno jesteśmy. Nic nas nie może rozłączyć. O, jak dobrze byłoby ten Pokarm przyjmować baaaardzo często. Oj, teraz mogę zatęsknić…
Ten Pokarm nie jest moją zasługą – jest darem Bożym. Komunia mnie przemienia. Gdy jednoczę się z Jezusem, mam swój udział w Ofierze, którą Jezus składa Ojcu. A więc mogę ofiarować Bogu moje życie: moje dobre czyny, ale też może troski, sprawy, z którymi sobie nie radzę.

Przeczytaj: Łk 19,10
No, nie bądź byle jaki przed Bogiem. Do pełnego przeżywania Eucharystii potrzeba nam łaski uświęcającej. Wtedy będzie efekt.

Zapraszam Cię do aktywności: wypełnij formularz, który jest pod tym linkiem, a potem powróć do tego miejsca katechezy.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:

W Eucharystii Jezus jest …… w sposób materialny: widzimy go Jego ….. i Krew. Celebrujemy Jego …… i Zmartwychwstanie. Każda Msza to realizacja ………. Jezusa, dlatego jest szczególnym działaniem Kościoła. Ponieważ uczestniczymy w wydarzeniach Kalwarii, gdzie Jezus wydał Siebie za nasze grzechy, dlatego Eucharystia jest lekarstwem na naszą ………. . Dzięki temu utrwala się we mnie powołanie do ……….. . Już teraz ja i Jezus przez Komunię jedno jesteśmy. Potrzeba jednak zadbać o ….. uświęcającą.

Jeśli masz jeszcze siły, zapraszam Cię do jeszcze jednego filmu:

Modlitwa:
Panie Jezu, Chlebie żywy, potrzebuję Ciebie. Nie mogę dostać się do Nieba bez Ciebie. Ty dajesz mi Siebie jako Pokarm na życie wieczne. Dawaj mi zawsze tego Chleba żywego. Naucz mnie pragnąć, szczególnie teraz, gdy dostęp do Mszy Świętej jest tak ograniczony.
Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od Swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
Któryś za nas cierpiał rany…

 

Wprowadzenie w Sakramenty
7a: wtorek, 17 marca, lekcja 7
7b: czwartek, 19 marca, lekcja 3

Pan Jezus postanowił z nami pozostać na zawsze. Kieruje do nas Swoje Słowo, ale też daje konkretne znaki Swojego działania. Boże działania możemy na różne sposoby poznać – nieraz są one bardzo dobitne, choć częściej są takie bardzo delikatne, że trzeba refleksji, zatrzymania, odkrycia. Ale są też znaki z ustanowienia samego Jezusa, w które On sam dał nam pewność, że spełniając te otrzymujemy właśnie taki określony skutek. Sam skutek nie zawsze jest natychmiast widoczny, ale znak widzimy. Stąd Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej.

Sakramenty możemy podzielić na trzy grupy:
1) Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli takie, dzięki którym wrastamy w chrześcijaństwo: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia
2) Sakramenty uzdrowienia, którymi Jezus chce nas leczyć na duszy i ciele: Spowiedź i Namaszczenie Chorych
3) Sakramenty powołania, czyli takie, które przeznaczają do życia w konkretnym stanie: Sakrament Święceń (kapłaństwo) i Małżeństwo.

Modlitwa:
Dziękuję Ci, Panie, że postanowiłeś być pośród nas. Dziękuję Ci za Sakramenty, żywe znaki Twojej Obecności pośród nas, ludzi. Daj mi Ciebie poznać i żyć łaską, której mi udzielasz.
Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

 

Zanurzeni w miłości – Sakrament Chrztu Świętego
7a: poniedziałek, 23 marca, lekcja 4
7b: poniedziałek, 23 marca, lekcja 7

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Daj mi ten czas dobrze wykorzystać. Poprowadź mnie w czytaniu, rozważaniu, odkrywaniu treści. Przede wszystkim prowadź mnie do odkrycia wielkiej miłości Boga Ojca.
Ojcze nasz…

Obejrzyj uważnie film:


(za: Donjojohannes, 3MC – Trzyminutowy katechizm)

Zapisz temat w zeszycie

Przeczytaj: Ef 3,17
Zauważ, że Chrzest jest sakramentem wiary – to czas na pierwsze wyznanie wiary i pragnienie, by żyć wiarą. Dlatego osoba dorosła (katechumen) jak rozpoczyna przygotowanie do Chrztu jest pytana: O co prosisz Kościół Boży? odpowiada: O wiarę. Najpierw jest potrzebna wiara, by Chrzest wydał piękne owoce. W imieniu dziecku tą wiarę deklarują rodzice.

Przeczytaj: J 3,17
Przez Chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Zostaliśmy namaszczeni, czyli wybrani – wybrani przez samego Boga, by mieć tą niezwykłą godność. Zostaliśmy wezwani po imieniu, bo imię oznacza tożsamość (kim jestem) i powołanie (kim będę).

Przeczytaj: Rz 6,3
Zostaliśmy zanurzeni w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa – właśnie to oznacza polanie wodą. W ten sposób jesteśmy upodobnieni do Chrystusa.

Przeczytaj: Ef 5,26
Zanurzenie czy polanie wodą to obmycie. Zostaliśmy uświęceni, a więc obmyci z grzechu (w przypadku osoby dorosłej to pierwsze odpuszczenie grzechów). Przez Chrzest stałem się nowym stworzeniem, a więc odnowionym przez Jezusa, czyli obdarowanym łaską Bożą. Tą nowość symbolizuje biała szata.

Przeczytaj: 1Kor 12,13
Zostałem wprowadzony we wspólnotę Kościoła. Kapłan jest moim chrzcicielem, wsparciem w dalszym budowaniu wiary są dla mnie rodzicie chrzestni. Odtąd mogę wzrastać przyjmując kolejne sakramenty.

Sakramentu Chrztu nie da się wymazać. To daje mi pewność, że Bóg zawsze będzie pamiętał o mnie jako o Swoim dziecku. Dlatego też wiara jest dla mnie chlubą, bo otrzymałem niesamowity dar.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Sakrament Chrztu rozpoczyna życie ….., którą zadeklarowali moi rodzice. Zostałem ……….., czyli wybranym, by być dzieckiem Bożym. Zanurzenie bądź polanie wodą oznacza, że jestem upodobniony do Chrystusa w Jego ……. i Zmartwychwstaniu. Zostałem uświęcony i zostały mi odpuszczone ……. . Zostałem wprowadzony do wspólnoty …….. . Odtąd wiara jest dla mnie …… .

Kto może ochrzcić? Oczywiście w zwyczajnych warunkach biskup, ksiądz albo diakon. Ale w niebezpieczeństwie śmierci, gdy nie ma w pobliżu kapłana, może ochrzcić każdy człowiek, byle by były zachowane następujące warunki:
– chrzciciel i osoba chrzczona ma intencję Chrztu (w przypadku dzieci intencja rodziców)
– polanie wodą (czystą wodą, w miarę możliwości święconą, ale na pewno nie innym płynem)
– wypowiedzenie słów Sakramentalnych: N. (wezwanie po imieniu), ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Gdy niebezpieczeństwo śmierci zostanie zażegnane, wtedy kapłan dopełnia uzupełnienia Chrztu.

Modlitwa:
Podziękuj Bogu własnymi słowami za Sakrament Chrztu Świętego.
Chwała Ojcu…

 

Umacniam was Moim Duchem – Sakrament Bierzmowania
7a: wtorek, 24 marca, lekcja 7

7b: czwartek, 26 marca, lekcja 3

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bardzo Cię potrzebuję. Poprowadź mnie przez ten czas nauki. Uczyń moje serce ochoczym, chętnym, by Ciebie poznać i pokochać.
Duchu Święty, który oświecasz…

Obejrzyj uważnie film:


(za: Donjojohannes, 3MC – Trzyminutowy katechizm)

Zapisz w zeszycie temat

Przeczytaj: Rz 8,15
Sakrament Bierzmowania jest dopełnieniem łaski Chrztu Świętego. Jest zaproszeniem do głębszej relacji z Bogiem i mocniejszym wszczepieniem w Kościół.

Przeczytaj: Dz 8,17
Bierzmowanie pomaga mi doświadczyć mocy Ducha Świętego. Duch Święty daje mi się poznać jako Osoba, Ktoś z kim mogę współpracować. Bardziej możliwym staje się, by moja wiara była nie tylko respektowaniem zasad życia, ale przede wszystkim mocną relacją z Bogiem, który działa w moim życiu. Napełnienie Duchem Świętym pozwala poznać Go niezależnie od moim wysiłków i starań.

Przeczytaj: Dz 1,8
Bierzmowanie jest posłaniem do dawania świadectwa wiary. Duch Święty wspomaga działania człowieka, który dzieli się wiarą słowem i czynem. Dlatego Bierzmowanie to droga do podjęcia odpowiedzialności za Kościół: formacja wiary innych ludzi (m.in. rodzic chrzestny, poręczyciel Bierzmowania), bronienie wiary, trwanie na modlitwie.
Ponieważ jest to zaproszenie w większe zaangażowanie w życie Kościoła i jest to dar przekazywany przez Apostołów, dlatego tego Sakramentu udziela biskup.

Zapisz w zeszycie uzupełniając:
Sakrament Bierzmowania jest dopełnieniem …… Świętego. Ten Sakrament otwiera mnie na głębsze doświadczenie ….. Świętego. Z Nim mogę współpracować i dawać świadectwo ….. wobec innych ludzi. Ten Sakrament jest zaproszeniem do podjęcia …………….. za Kościół pomagając osobom sobie powierzonym wzrastać w wierze. Tego Sakramentu udziela …… .

Modlitwa:
Duch Święty jest Źródłem mnóstwa darów. Już teraz mogę prosić o dary, które będą we mnie dojrzewały. O jakie dary chcesz szczególnie prosić?
Dziękuję Ci, Duchu Święty, że już mi towarzyszysz od momentu Chrztu Świętego. Chcę Cię mocno doświadczyć w Sakramencie Bierzmowania. Więc już teraz proszę Cię, byś mnie prowadził i obdarowywał. Niech moja wiara wzrasta i wydaje jak najlepsze owoce. Dziś Duchu Święty, proszę Cię szczególnie o dar …
Chwała Ojcu…

 

 

W razie potrzeby tutaj znajduje się formularz do nawiązania kontaktu z księdzem.