Wskazania praktyczne

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Jak przyjmować Komunię na rękę – instruktaż:

(o. Remigiusz Recław SI, Mocni w Duchu TV)

Masz wiarę:
Pamiętaj o modlitwie – Jezus zbawia, uzdrawia i broni

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dzisiejsze teksty Mszy Świętej i Liturgii Godzin

Wykorzystaj ten czas na przeżycie osobistych rekolekcji. Również na naszej stronie chcemy dać Ci Słowo krzepiące na każdy dzień.

 

Instrukcja Biskupa na czas epidemii   –   Słowo krzepiące na każdy dzień 
Katechezy dla uczniów: klasa 1klasa 2klasa 3klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8