zz Katecheza dla klasy 1

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę. Zapraszam Cię na katechezę.

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się pod tym linkiem

Szczęść Boże

Przesyłam link do strony, gdzie można pobrać zeszyty ćwiczeń do religii. (to jest dla dzieci, które podręcznik zapomniały w szkole 🙂 )

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii?sp1

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 19. 06. 2020 r; lekcja 3

Temat: Wakacje z Panem Jezusem.

Szczęść Boże.

Witam Cię na ostatniej katechezie w tym roku szkolnym. Teraz w modlitwie
wyraź swoją wdzięczność dobremu Bogu za to, co wydarzyło się
w pierwszej klasie. Odmów modlitwę, której nauczył nas Pan
Jezus – „Ojcze nasz”.

Przez cały rok na katechezie spotykaliśmy się razem z naszym najlepszym
Przyjacielem – Jezusem. On był z nami i mówił do nas.

Zaśpiewaj piosenkę o najlepszym Przyjacielu jakim jest Jezus.

Wakacje są nam bardzo potrzebne, aby odzyskać siły i odpocząć po całym
roku nauki.Nie możemy jednak podczas tych wolnych dni zapominać o Panu
Jezusie. On jest naszym Przyjacielem. Bóg chce być obecny w naszym życiu. Spotykamy się z Nim na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Dlatego pamiętajmy aby każdego dnia rano i wieczorem modlić się. Już pobożnie zrobiony znak Krzyża jest najprostszą modlitwą. Módlmy się też przed i po jedzeniu, przed i po nauce, przed i po zabawie, a w niedzielę Czeka na nas na uczcie Eucharystycznej – Mszy Św.
Jezus czeka i cieszy się, gdy okazujemy Mu swoją miłość, pomagając innym ludziom.
W czasie wakacyjnych wędrówek i podróży zawsze jest z nami kochający
Pan Bóg.

Wykonaj zadania w swojej książce na stronie 114 i 115.

Na te wakacje życzę Ci radości, odpoczynku i czasu przeżytego w bliskości Boga.

Proszę Cię jeszcze, pomódl się za naszą Ojczyznę w trudnym dla niej czasie. Aby Polacy wybrali dobrego Prezydenta i o oddalenie epidemii, a ja zapewniam o swojej modlitwie za Ciebie i Twoją rodzinę.

Szczęść Boże.

Na zakończenie posłuchaj piosenki o wakacjach:-)