zz Poprzednie katechezy klasa 1

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę. Zapraszam Cię na katechezę. Dzisiaj o początku modlitwy Ojcze nasz:


(Za: Radio Maryja)

 

Dużo czasu teraz spędzasz w domu. Proszę, nie spędzaj go zbyt dużo na komputerze czy telefonie. Komputer wykorzystaj na naukę. Znajdź czas na rozmowę z Rodzicami i rodzeństwem, na pomoc w pracach domowych.

Proszę Cię przede wszystkim, poświęć więcej czasu na modlitwę. Pan Bóg szczególnie ceni Sobie modlitwę dzieci i taka modlitwa ma wielką siłę. Módl się za siebie, za swoją rodzinę, za naszą ojczyznę i cały świat. Módl się o uwolnienie z wirusa. Módl się za ludzi, którzy odeszli od Boga o powrót do Niego. Za każdą chwilę modlitwy już wielkie dzięki 🙂

Klasa 1b; poniedziałek 23.03.2020r.; lekcja 1

Klasa 1a; poniedziałek 23.03.2020r.; lekcja 5

Klasa 1c; wtorek 24.03.2020r.; lekcja 2

Temat dzisiejszej katechezy: Radośnie witamy Jezusa Króla- Niedziela Palmowa

Rozpocznij modlitwę od znaku krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ponieważ dziś będziemy mówić o Jezusie, który jest Królem zaśpiewaj znaną Ci piosenkę: Jesteś Królem


Na kilka dni przed swoją śmiercią Pan Jezus wybrał się do Jerozolimy, stolicy swojego kraju. Wielu ludzi słyszało o Nim i o Jego czynach, dlatego czekali na Niego, by Go przywitać jak Króla.

Posłuchajcie tekstu z Ewangelii św. Łukasza ( Łk 19, 29-40) mówiącego o tym wydarzeniu.


Spróbuj dla utrwalenia materiału odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Do jakiego miasta wjechał Pan Jezus?
 2. Na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy?
 3. Jak ludzie przywitali Pana Jezusa?
 4. Jakie wznosili okrzyki?
 5. Jak Go nazwali?

Mieszkańcy Jerozolimy powitali Pana Jezusa jak króla. Dołączmy się do tego radosnego śpiewu ludzi z Jerozolimy, ponieważ Pan Jezus jest także naszym Królem.

– nauka śpiewu:

 Ludzie, którzy radośnie krzyczeli na cześć Pana Jezusa i nazywali Go swoim królem, kilka dni później wydali Go na śmierć krzyżową. W Niedzielę Palmową kapłan ubrany jest w szaty koloru czerwonego, które przypominają, że Pan Jezus będzie cierpiał i umrze na krzyżu. W tym dniu przychodzimy do kościoła z kolorowymi palmami, aby wziąć udział w uroczystej procesji. W ten sposób okazujemy Panu Jezusowi, że wierzymy w Niego i uznajemy Go za naszego Króla.

Zadanie:

W podręczniku do religii uzupełnij zadania na stronie 74 i 75 (Jeżeli ten temat w ćwiczeniach masz już zrobiony to zachęcam do zrobienia zadania dodatkowego)

Zadanie dodatkowe (nieobowiązkowe): Jeśli masz możliwość wydrukowania obrazka to zachęcam do zrobienia w wolnej chwili zadania związanego z Niedzielą Palmową

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Wielka_ksiega_biblijnych_lamiglowek-Niedziela_Palmowa.pdf

Modlitwa: Rozwiązując zadania słuchaj piosenki o Jezusie Chrystusie Królu, która jednocześnie będzie Twoja modlitwą.

Klasa 1b; środa 25.03.2020r; lekcja 1

Klasa 1a; środa 25.03.2020r; lekcja 5

Klasa 1c; czwartek 26.03.2020r; lekcja 2

Szczęść Boże. Pozdrawiam Cię serdecznie:-)

Dzisiaj mam dla Ciebie inną propozycję nauki. Przesyłam Ci link strony na której znajdziesz wszystkie wiadomości na temat stworzenia świata. Życzę miłej i owocnej nauki i zabawy:-)

https://www.youtube.com/watch?v=y9edmC1I-Nc

W środę 25 marca w kościele obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest to Dzień Świętości Życia. Podczas modlitwy wieczornej pomódl się Zdrowaś Maryjo………za wszystkie dzieci.

 

Szczęść Boże

Przesyłam link do strony, gdzie można pobrać zeszyty ćwiczeń do religii. (to jest dla dzieci, które podręcznik zapomniały w szkole 🙂 )

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii?sp1

Szczęść Boże. Dzisiaj 2 kwietnia 15 rocznica śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II.  Przesyłam link do katechezy o naszym papieżu. Zachęcam do modlitwy, słuchania, śpiewu i pracy plastycznej (wszystkie te elementy zawarte są w poniższej katechezie)

https://view.genial.ly/5e79cc1b8a1d0d0d9888905c?fbclid=IwAR39g5Xa7jGfChi0LnLz-QMIDTGgL2Ly6OftmxPTm7-ejNKNwgKepiuXqIM

Klasa 1a, 1b, 1c; piątek 03.04.2020r.; lekcja 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus:-)

Modlitwa: Zanim rozpoczniesz dzisiejszą katechezę pomódl się słowami modlitwy: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

 Temat: Ostatnia Wieczerza

Na początek spróbuj sobie przypomnieć do jakiego miasta wjechał Jezus na osiołku?

Bardzo dobrze!!! Była to Jerozolima. Ten dzień to była niedziela. Nazywamy ją Niedzielą Palmową.  Rozpoczęła ona ostatni tydzień życia Pana Jezusa.
Kilka dni później Pan Jezus spotkał się wieczorem ze swymi uczniami
w miejscu zwanym Wieczernikiem – była to duża sala w domu Jego przyjaciół.
Jezus poprosił wcześniej uczniów, aby tam przygotowali wieczerzę.

Obejrzyj krótki filmik przedstawiający wszystko to co się wydarzyło podczas Wieczerzy

Dzień, w którym Pan Jezus ukrył się w chlebie, nazywamy Wielkim Czwartkiem.
Od tego dnia Pan Jezus pozwolił swoim uczniom, a potem kapłanom,
by powtarzali Jego słowa i gesty – wtedy za każdym razem przychodzi i ukryty
w chlebie pozostaje razem z ludźmi.

Poproś teraz kogoś dorosłego o przeczytanie krótkiego opowiadania:

Mały chleb
Marcin jadł z mamą kolację, biorąc do ręki kolejną kromkę chleba. Nagle zapytał:
– W kościele też jest Chleb, prawda mamo? Ale dlaczego jest on taki mały?
– Widzisz – poważnie odpowiedziała mama – w tym Chlebie nieważna
jest wielkość. Nie jest to chleb, który się je, by zaspokoić głód. To jest Chleb
dla serca, by stawało się lepsze.
– Co to znaczy? – pytał dalej Marcin.
– To znaczy, że potrzebny jest on po to, by ludzie żyli w pokoju i miłości.
Marcin zaciekawił się.
– To ten chleb może dać miłość? – zapytał.
– Tak, bo ten Chleb dał Pan Jezus, a nawet więcej – On sam w nim się ukrył. Pierwszy raz stało się to podczas Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa
z uczniami w Jerozolimie.

W białym chlebie – Hostii, Pan Jezus przebywa w kościele ukryty w tabernakulum. Jest to najświętsze miejsce w kościele, dlatego przyklękamy, przechodząc obok niego.

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”

Zadanie: Naucz się tej krótkiej modlitwy, którą wypowiadamy wchodząc do kościoła. Wykonaj zadania na stronie 76 i 77.

Zadanie dodatkowe dla chętnych na ocenę: (wejdź na poniższy link wydrukuj obrazek, pokoloruj go, ułóż w odpowiedniej kolejności wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Poproś mamę, tatę, starsze rodzeństwo o zrobienie zdjęcia swojej pracy i mi go prześlij na maila basiamo26@wp.pl, messenger, facebook.

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_1-2_SP_Wielka_ksiega_biblijnych_lamiglowek-Ostatnia_Wieczerza.pdf

MODLITWA: Zaśpiewaj znaną pieśń. Pomoże Ci w tym poniższy filmik z muzyką i tekstem. Z Panem Bogiem

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 24. 04. 2020 r; lekcja 3 

Szczęść Boże. Witam Cię serdecznie na dzisiejszej katechezie.

Złóż ręce do modlitwy i pomódl się Ojcze nasz……..

Pamiętasz temat ostatniej katechezy?

Jakie święta ostatnio przeżywaliśmy?

Bardzo dobrze pewnie bez problemu Odpowiedziałeś/łaś święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Dzisiaj na katechezie trochę pośpiewamy piosenki ze słowem Alleluja. 

Alleluja- pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „Wysławiajcie Pana”.

Posłuchaj, jak zachowały się Maria i Maria Magdalena, gdy ujrzały
pusty grób i usłyszały słowa anioła o tym, że Pan Jezus powstał z martwych.

Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu z Pisma Świętego:

„Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że
szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak
zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko
i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami
do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie
więc oddaliły się od grobu, (…) z wielką radością, i pobiegły oznajmić to
Jego uczniom”.
(Mt 28,5-8)
– Kogo szukały kobiety?
– Kogo zobaczyły przy grobie?
– Co anioł wyjaśnił kobietom?
– Co zrobiły kobiety, gdy się dowiedziały, że Jezus powstał z martwych?
Mam nadzieję, ze bez problemu udało Ci się odpowiedzieć na powyższe pytania
– W jaki sposób ludzie wyrażają radość?
– Jakim okrzykiem wyrażamy radość ze zmartwychwstania Pana Jezusa?

Tym okrzykiem jest słowo ALLELUJA

Alleluja śpiewamy w kościele przed Ewangelią i jest radosnym pozdrowieniem Pana Jezusa i przygotowaniem do uważnego wsłuchania się w Jego słowa.

Posłuchaj teraz krótkiej piosenki o Zbawieniu.


Już wiesz co znaczy słowo Alleluja dlatego teraz zaśpiewaj znaną Ci piosenkę z tym słowem.

 

Na koniec dzisiejszej katechezy zaśpiewaj piosenkę, która równocześnie będzie Twoją modlitwą. Po modlitwie wykonaj zadanie w ćwiczeniach na stronie 84

Klasa 1a, 1b, 1c; piątek 17.04.2020r; lekcja 3

TEMAT:  Świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa

Witam Cię serdecznie. Szczęść Boże. Skończył się czas Wielkiego Postu i rozpoczął się radosny czas wielkanocny. Przywitamy się dzisiaj radośnie z Panem Jezusem piosenką „Jezus Chrystus moim jest Panem”. W zaśpiewaniu jej pomoże Ci poniższy link:

Po zaśpiewaniu piosenki wejdź na poniższy link. Przejdź przez wszystkie pulsujące punkty. Obejrzyj wszystkie filmiki a na końcu uzupełnij zadania w książce na stronie 82 i 83.

https://view.genial.ly/5e870c1cd5aa510e32af5880/interactive-image-swietujemy-zmartwychwstanie-jezusa-jednosc-klasa-1?fbclid=IwAR1Kg3aZ3ojHVIs97q-QgKOtVsecCcO5bz0IIf_Mkrz0kjIPSiJ2zmdSwgw
Modlitwa: Ojcze nasz…..

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 08. 05. 2020r, lekcja 3

Szczęść Boże!

Rozpoczął się miesiąc maj, jest miesiąc poświęcony Matce Bożej, dlatego dzisiaj nasza katecheza jest poświęcona Maryi Matce Jezusa i naszej Matce.

Wejdź na poniższy link. Na strzałkach przechodzisz do następnej strony, natomiast klikając na pulsujące obrazki Matki Bożej zobaczysz kolejne zadania do wykonania. Na końcu tej prezentacji znajdziesz polecenie na których stronach masz dzisiaj wykonać ćwiczenia. Życzę Ci powodzenia:-)Z Panem Bogiem

https://view.genial.ly/5ea51876da73ac0d8bf40304/social-horizontal-post-w-maju-oddajemy-czesc-maryi-matce-jezusa-klasa-1-jednosc

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 15. 05. 2020r, lekcja 3

Szczęść Boże. Witam Cię cieplutko i zdrowo na naszej kolejnej katechezie. Na początku dzisiejszego tematu zaśpiewaj znaną Ci piosenkę  Jezus jest tu… niech słowa tej pieśni będą Twoją modlitwą. Pomoże Ci w tym poniższy link:

Dzisiaj poznamy zapisane w Ewangelii słowa Jezusa, które wypowiedział
po swoim zmartwychwstaniu. On zapewnia nas, że będzie zawsze z nami:

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

Co to znaczy, że Jezus jest z nami aż do skończenia świata? Spróbujemy odpowiedź znaleźć podczas dzisiejszej lekcji.

Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie opowiadania:

Kacper i jego brat
Kacper z I klasy ma młodszego brata Maćka, który ma cztery lata
i o wszystko pyta: „Co to?”, „Dlaczego”? Kiedy Kacper jest w domu, Maciek
zadaje mu mnóstwo pytań. W niedzielę, jak zwykle, całą rodziną poszli do
kościoła na Mszę Świętą. Kacper lubi stać blisko ołtarza, bo wtedy wszystko
widzi i czasami, kiedy ksiądz o coś pyta, może się zgłosić i odpowiedzieć.
Natomiast Maciek siedzi z rodzicami w ławce. Jednak tym razem chciał koniecznie być blisko swojego starszego brata. Kiedy ksiądz powiedział „Pan
z wami”, zapytał cicho Kacpra:
– Jaki Pan? O kim ksiądz mówi?
Kacper nic nie odpowiedział, tylko położył palec na usta, pokazując
Maćkowi, że ma być cicho. W środku Mszy Świętej Maciek znowu usłyszał
„Pan z wami” i również spytał brata:
– Jaki Pan?
– Wytłumaczę ci, jak wyjdziemy – odparł Kacper.
Po wyjściu z kościoła Kacper tłumaczył młodszemu bratu:
– Ksiądz na początku Mszy Świętej przypomina wszystkim, że jest z nami
Pan Jezus.
– A gdzie jest Pan Jezus? – dopytywał Maciek.
– No… jest wszędzie. Ale na Mszy Świętej spotyka się z nami wyjątkowo
uroczyście – odparł zniecierpliwiony Kacper.
– A dlaczego uroczyście? – dopytywał się Maciek.
Kacper westchnął głęboko i stwierdził, że już nie da rady odpowiedzieć,
więc powiedział krótko:
– Zapytaj taty.
– Widzisz, synku – zaczął tata – Pan Jezus jest z nami, ale my czasem
o tym zapominamy. Dlatego kiedy przychodzimy na spotkanie z Nim do
Jego domu, ksiądz przypomina nam o tym.

Po wysłuchaniu opowiadania bez problemu odpowiesz na pytanie co zaciekawiło Maćka w czasie Mszy świętej?

Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Chociaż Go nie widzimy, to wiemy,
że jest z nami zawsze, bo On sam tak powiedział. Cieszymy się z tego, że nas
bardzo kocha. Dlatego zawsze możemy Mu za to dziękować.

Dlatego na znak radości, że Pan Jezus jest z nami zaśpiewaj piosenkę z pokazywaniem

Na zakończenie dzisiejszej katechezy wykonaj zadania w swoich ćwiczeniach na stronie 86 i 87.

Z Panem Bogiem

I mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję. Udział w konkursie plastycznym.  Konkurs jest związany ze znanym Ci już Wielkim Polakiem  Świętym Janem Pawłem II w 100 rocznicę jego urodzin. Zachęcam do udziału. Wszystkie szczegóły znajdziesz klikając poniższy link.

https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/konkurs-plastyczno-literacki-w-jan-paweo-ii-w-100-rocznic-urodzin

Jeżeli będą jakieś pytania, prośby w związku z danym tematem albo potrzeba zgłoszenia dziecka do konkursu to jestem do dyspozycji i mogę pomóc. Można dzwonić lub pisać.

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 22. 05. 2020 r; lekcja 3

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba.

Witam Cię serdecznie na kolejnej katechezie zdalnej.

Dzisiaj dowiemy się jak Pan Jezus wstąpił do nieba i dlaczego to uczynił. Poznamy całą historię tego wydarzenia.

MODLITWA: Na początek pomódlmy się wierszem:

„Dzisiaj, mój dobry i mądry Panie,
modlić się będę przez porównanie:
Jak do morza płynie strumyk –
tak ja do Ciebie płynąć chcę.
Jak do słońca leci motyl –
to ja też tak lecieć chcę.
Jak do gniazda wraca ptaszek –
też tak wracać ciągle chcę.
Jak do ula trafia pszczoła –
tak do Ciebie trafiać chcę.
tak ja słuchać Ciebie chcę.
Jak do ojca biegnie dziecko –
tak do Ciebie pobiec chcę.
Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem –
Twymi dziećmi wszyscy są!
Bo u Ciebie jest dla wszystkich
Twych stworzonek wielki dom”.

Jak myślisz:

 • Co to jest niebo?
 • Jakiego koloru jest niebo?
 • Z czym kojarzy nam się niebo?
 • Co można zobaczyć na niebie?

Myślę, że bez problemu udało Ci się odpowiedzieć na powyższe pytania:-)

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzimy 40 dni po Wielkanocy.

Teraz wysłuchaj w jaki sposób św. Łukasz opisał tamto wydarzenie.

https://www.biblijni.pl/Łk,24,50-51

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

 • O czym powiedział Pan Jezus apostołom?
 • Co stało się po rozmowie Pana Jezusa z apostołami?
 • Dokąd wstąpił Pan Jezus?
 • Co zrobili apostołowie po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa?

Jezus Chrystus przygotowywał uczniów do swojego odejścia. Kiedy to się stało, apostołowie nie mogli Go już zobaczyć ani z Nim rozmawiać, ale nie byli smutni. Cieszyli się, ponieważ Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze. Obiecał to również nam wszystkim. Pozostał z nami w sakramentach świętych (szczególnie w Eucharystii), w słowie Bożym, podczas modlitwy czy w naszych dobrych uczynkach.

Jako pracę podczas dzisiejszej katechezy wykonaj zadania w podręczniku na stronie 94 i 95.

Na koniec poproś Pana Jezusa, abyś mógł kiedyś być razem z Nim w niebie i radować się chwałą Boga. Wypowiadając słowa modlitwy Jezu ufam Tobie.

Jezu, ufam Tobie! 3x

Na zakończenie proponuje obejrzenie krótkiego filmiku, który jest podsumowaniem dzisiejszej katechezy

Pozdrawiam. Z Panem Bogiem

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 29. 05. 2020r

Temat: Wyrażam miłość do mojej mamy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kochani, w tym tygodniu był jest szczególny dzień- Dzień Matki. Wszystkie mamy i ciocie, które się nami opiekują obchodziły 26 maja (wtorek) swoje święto. W tym dniu  dziękowaliście za ich miłość i troskę. Dzisiaj też zaśpiewajcie, możecie zatańczyć i przesłać buziaka.

 Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie opowiadania

Janek okazuje miłość mamie
Pewnego popołudnia, po powrocie ze szkoły, Janek rzucił się swojej
mamie na szyję, ucałował ją i mocno przytulił. Nieco zaskoczona mama
odwzajemniła oznaki miłości syna. Nic nie powiedziała, tylko spojrzała
z wielką radością na niego. Chłopiec sięgnął do plecaka, z którego wyjął
trzy kwiatki: stokrotkę, mlecz i jaskra, ozdobione kilkoma źdźbłami zielonej
trawy. Wręczył je mamie, nie przejmując się, że kwiatki już zwiędły.
– Mamusiu, tak bardzo Cię kocham! – powiedział z uśmiechem Janek.
– Ja też bardzo cię kocham, synku – odpowiedziała mama.
– Wiem, mamusiu, że mnie kochasz. Ty, mamusiu, mnie urodziłaś i karmiłaś,
i opiekowałaś się mną zawsze. Dzisiaj dziękuję Ci za to, mamusiu.
I też Cię, mamusiu, bardzo kocham. Mam też dla Ciebie laurkę, którą sam
zrobiłem w szkole.
Janek wyjął z plecaka własnoręcznie przygotowaną laurkę i podał mamie.
Mama wzruszona przytuliła synka i długo nie wypuszczała go z uścisku.
Oboje wiedzieli, że to, co ich łączy, to miłość matki i dziecka.
Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania
– Co zrobił Janek po powrocie ze szkoły?
– Co zrobiła mama Janka, kiedy otrzymała od syna kwiatki?
– Co oznaczały kwiatki, które Janek wręczył mamie?
– Jaki jest Janek dla mamy?
– Dlaczego Janek chce być dobry dla mamy?

Pomódl się za Twoją MAMĘ i wszystkie MAMY na świecie, oddając je naszej NAJLEPSZEJ MAMIE – Maryi. W modlitwie Zdrowaś Maryjo pomoże Ci piosenka:

Wykonaj zadania na stronie 110 i 111.

Na zakończenie posłuchaj piosenki razem z mamą. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem

Klasa 1 a, 1 b, 1 c; piątek 05. 06. 2020 r; lekcja 3.

Szczęść Boże. Witam Cię serdecznie na katechezie. Dziś zapraszam Cię na interaktywna katechezę.

Wejdź na poniższy link, gdzie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące tematu dzisiejszej katechezy. Mowa będzie o Uroczystości Bożego Ciała, którą obchodzić będziemy w najbliższy czwartek 11 czerwca. Po obejrzeniu i wykonaniu zadań uzupełnij swoje ćwiczenia na stronie 96 i 97. Życzę powodzenia Z Panem Bogiem.

https://view.genial.ly/5ec66a33ad9c9e0d8e204c46/presentation-boze-cialo-przedszkole?fbclid=IwAR2PU8WLQI_H9ikLbRMWwncrKxl46JwxhYG7Ur85aUrzrEuZscQ5yXNOEgQ

 

 

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30