Przeżywamy Wielki Tydzień

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień.
Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym w głębokim przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia.

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.
W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnych wyróżniających się liturgii w tym czasie. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie – według opisu ewangelistów – Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu – z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę, w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

Wielki Czwartek
W tym dniu wolno odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu do zachodu słońca. Dlatego dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża jest ten sam dzień – Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Wielki Piątek
W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień wierni nawiedzają Grób Pański, czuwają na modlitwie i pamiętają, że jest tam obecny pod postacią chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.
W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. Przez święcenie pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny, podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

WIGILIA PASCHALNA
Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej – przez zmartwychwstanie –  dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia. Cała dynamika nocy paschalnej skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania „całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

NIEDZIELA WIELKANOCNA rozpoczyna się Wigilią Paschalną czyli Mszą świętą Zmartwychwstania Pana sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy.

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne

Rekolekcje parafialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbędą się w dniach od 6 do 10 kwietnia a poprowadzi je ks. Adam Bieniek – kanclerz Kurii Diecezjalnej.

Nauki ogólne w czasie Mszy Św. niedzielnych oraz od poniedziałku do środy o 7:00 i 18:00.
Nauka stanowa dla młodzieży ponadgimnazjalnej w sobotę o 19:00
Nauka stanowa dla mężczyzn w niedzielę o 17:30.
Nauka stanowa dla kobiet w poniedziałek o 19:00.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w niedzielę o 10:00 i 11:30.
Rekolekcje dla klas I – IV od poniedziałku do środy o godz. 9:00.
Rekolekcje dla klas V – VIII i gimnazjum od poniedziałku do środy o godz. 11:00.

Sakrament namaszczenia chorych będzie udzielany podczas Mszy świętej w środę o godz. 7:00 i 18:00.

Ekstremalna Droga Krzyżowa już 12 kwietnia

NIE WARTO ŻYĆ NORMALNIE – WARTO ŻYĆ EKSTREMALNIE
Czas nocnej wyprawy z rozważaniem Męki Pańskiej już w piątek 12 kwietnia.
W niedzielę 7 kwietnia po Mszach św. dopołudniowych w salce na probostwie będzie działał punkt informacyjny EDK. Tam również będzie można się zapisać.

Wszystkie informacje m.in. trasy i mapki – kliknij tutaj…

Środa Popielcowa początkiem Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Podczas nabożeństw księża posypią głowy wiernych popiołem wypowiadając przy tym słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu jesteś i w proch się obrócisz”.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta (od 18 do 60 r. życia), oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek (od 14 roku życia do jego końca).

Msze święte z posypaniem głów popiołem w naszym kościele w Środę Popielcową o godz. 7:00, 9:00, 15:30 i 18:00.

Zapraszamy na nabożeństwo czterdziestogodzinne

Pośród wszystkich form pobożności na pierwszym miejscu po sakramentach znajduje się adoracja eucharystycznego Chrystusa; jest ona najmilszą Bogu, a nam – najprzydatniejszą. (Św. Alfons z Liguori)

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, czyli adorację Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem.
Zadaniem tego nabożeństwa jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu.

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu a Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

W niedzielę adoracja w naszym kościele od godz. 17.30 do 20.00.

W poniedziałek i wtorek od 7:30 do 9:00 i od 16:00 do 18:00.