Ogłoszenia 17 marca

 1. Dziś 2 niedziela wielkiego postu. Gromadząc się na liturgii
  eucharystycznej, przynosimy Bogu nasze życie z jego jasnymi chwilami
  dumy i radości, dzięki którym nabieramy nowych sił. Przynosimy także
  momenty smutku i próby, wypadki losowe i szarość dnia codziennego.
  W tych wszystkich doświadczeniach wspiera nas Słowo Boże, które
  prowadzi nas po Bożych szlakach na ziemi.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej
  parafii. Po Mszy św. zostanie zebrana ofiara dla dzieci Afryki (dzieło
  Ad gentes). Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Obchody liturgiczne:
  1. we wtorek – uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP
 4. W czwartek zapraszamy dzieci z klas I, II, III, IV, V, VI i VII na Mszę
  św. szkolną o godz. 15.30 i Drogę Krzyżową.
 5. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa z kazaniem
  pasyjnym w piątek o 17.00, Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po
  Mszy św. szkolnej, Gorzkie Żale w niedzielę o 16.00.
 6. Od dwóch lat w czasie Wielkiego Postu na terenie Trójwsi odbywa się Ekstremalna Droga Krzyżowa – całonocna wędrówka z rozważaniem Męki Pańskiej. W tym roku na terenie Trójwsi wytyczonych jest 5 tras, więc każdy będzie mógł znaleźć trasę dla siebie. Modlitewną noc rozpoczniemy Mszą świętą w piątek 12 kwietnia o godz. 19.00 w naszym kościele. Zainteresowanych zapraszamy na stronę edk.org.pl, albo na stronę parafialną.
 7. Wspólnota Ogień Boży zaprasza na Mszę św. o uzdrowienie w
  czwartek o godz. 19.00
 8. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w niedzielę 24 marca o godz. 17.30 w domu parafialnym
 9. Pielgrzymka do Wrocławia, parafia Najświętszej Maryi Panny Matki
  Pocieszenia będzie 27 kwietnia. Zapisy wraz zaliczką 80 zł. przyjmuje
  p. Anna Stachurek.

Intencje 17-24 marca

Niedziela, 17 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1 albo 3,20 – 4,1; Łk 9,28b-36
7.00  —  Za + Kazimierza Juroszka (od pracowników CPN Istebna)
8.30  —  Za ++ Marię i Józefa Haratyk, ++ z rodziny, szwagra Jana (858)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od cioci Genowefy Ogorzałek z mężem)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Katarzyny z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla rzemieślników, pracodawców i pracowników z Trójwsi oraz ich rodzin
11.30 —  Dziękczynna w 80 urodziny Anny Szecówka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla rodziny (1318)
—  Za + Wiesławę Szulską z okazji urodzin (123)
—  Chrzest: Anna Julia Szalbot
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 5 r. śm. oraz rodziców (1482)

Poniedziałek, 18 marca Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
7.00  —  Za ++ rodziców chrzestnych i Tadeusza (1074)
—  Za + Stanisława Głód (od kolegi Janusza Kruczek)
—  Za + Edeltrandę Tesarczik w 30 dzień po śmierci
18.00 —  Za + brata Józefa Suszkę, ++ rodziców Marię i Franciszka (142)
—  Za ++ Jerzego Probosz i Michała Motykę (1075)

Wtorek, 19 marca UROCZYSTOŚĆ ŚW. JóZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a albo Łk 2,41-51a (tom VI)
7.00  —  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Za + Stanisława Głód (od kolegi Janusza Kruczek)
—  Za żywych i ++ z Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
18.00 —  Za ++ Józefów z parafii
—  Za ++ rodziców Józefa i Teresę Kędzior, za zaginionego brata Józka (999)

Środa, 20 marca Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Jana Kruczek)
—  Za ++ rodziców Marię i Franciszka Kawulok, rodzeństwo i syna Jacka Zawadę (776)
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Michała Czepczor (90)
—  Za ++ Jadwigę i Franciszka Motyka (85)
—  Za ++ dziadków Józefa Gazurek i Józefa Jałowiczor (1373)

Czwartek, 21 marca Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od kolegi Piotra Kruczek)
—  Za + Józefa Gazurek (386)
—  Za ++ teściów Mojeścik, Paulinę i Antoniego oraz pięciu synów (777)
15.30 —  Za + ojca Józefa Ruckiego (1025)
—  Za ++ Annę Kawulok, trzy Jadwigi Kaczmarzyk z rodzinami (108)
—  Za + Zofię Całka w 30 dzień po śmierci (752)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 22 marca Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
7.00  —  Za + Pawła Małyjurek, siostry Marię i Alojzego Kukuczka (589)
—  Za + Stanisława Głód (od Władysława i Zofii Poręba z Boguszy)
—  Za + Krystynę Bury w 30 dzień po śmierci
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Kawulok, + brata Jerzego (1003)
—  Za ++ rodziców Marię i Jóżefa Urbaczka, siostrę Teresę i dwóch braci (J432)
—  Za ++ dziadków Ewę i Franciszka Kukuczka (1408)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Sobota, 23 marca Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Hani i Józefa)
—  Za ++ Annę i Józefa Bury (875)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodziny Kubica)
18.00 —  Za ++ Józefa Jochacy i dwie żony (1253)
—  Za + Marię Kawulok w 5 r.śm., męża Jana, córkę Teresę (960)
—  Za + Jana Grzendek w 30 dzień po śmierci (604)

Niedziela, 24 marca 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wj 3,1-8a.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9
7.00  —  Za + Annę Hubka (od Anny i Jerzego Kukuczka)
8.30  —  W int. Józefów z parafii
—  Dziękczynna w 40 rocznicę urodzin Beaty Matuszny z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie i szczęśliwe rozwiązanie (797)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
—  Za + Jana Juroszka (od wujka Janka i Małgosi)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy Kamionka Wielka)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Gazurek (J577)
—  Chrzest: Mateusz Łukasz i Wojciech Piotr Sikora
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 20 r.śm., syna Krzysztofa (743)

Ogłoszenia 10 marca

 1. Dziś 1 niedziela wielkiego postu. Orędzie Boże niosące wolność jest dla nas pomocą, żebyśmy wewnętrznie przygotowali się do świąt paschalnych i codziennie potwierdzali nasze życie świadectwem wiary.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Obchody liturgiczne:
  1. w piątek – modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca
 4. W dzisiejszą niedzielę Mszę św. o godz.16.30 odprawi i kazanie wygłosi ks. prałat Jarosław Cielecki, po Mszy św. nabożeństwo z namaszczeniem olejami Św. Charbela.
 5. W czwartek zapraszamy dzieci z klas I, II, III, IV, V, VI i VII na Mszę św. szkolną o godz. 15.30 i Drogę Krzyżową.
 6. Spotkanie Rodziny Bł. Edmunda odbędzie się w czwartek 14 marca po Mszy św. szkolnej w salce na probostwie. Serdecznie zapraszamy.
 7. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym w piątek o 17.00, Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej, Gorzkie Żale w niedzielę o 16.00.
 8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zostanie zebrana ofiara dla dzieci Afryki – dzieło Ad gentes.
 9. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w niedzielę 24 marca o godz. 17.30 w domu parafialnym
 10. Od dwóch lat w czasie Wielkiego Postu na terenie Trójwsi odbywa się Ekstremalna Droga Krzyżowa – całonocna wędrówka z rozważaniem Męki Pańskiej. W tym roku na terenie Trójwsi wytyczonych jest 5 tras, więc każdy będzie mógł znaleźć trasę dla siebie. Modlitewną noc rozpoczniemy Mszą świętą w piątek 12 kwietnia o godz. 19.00 w naszym kościele. Zainteresowanych zapraszamy na stronę edk.org.pl, albo na stronę parafialną.
 11. Wyjazd pielgrzymki do Krakowa i Łagiewnik w sobotę 16 marca o godz. 5.00 z Istebnej Centrum. Autokar pojedzie przez Jaworzynkę Trzycatek. Brak wolnych miejsc.
 12. Pielgrzymka do Wrocławia, parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia będzie 27 kwietnia. Zapisy wraz zaliczką 80 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 10-17 marca

Niedziela, 10 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
7.00  —  Za + Annę Hubka (od pracowników Banku Spółdzielczego w Istebnej)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Legierskiej (J8)
—  Za + brata Piotra i rodziców Łacek (929)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od klasy „0” wraz z rodzicami)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Anny z rodziną)
—  Roczek: Monika Fojtuch
11.30 —  Za + Gerarda Labrygę w 1 r.śm.
—  Za + Marię Juroszek w 3 r.śm. (od siostry Anny 465)
—  Dziękczynna z okazji 30 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (648)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za ++ Annę, Michała i Piotra Hladky, ++ rodziców Józefa i Annę (355)

Poniedziałek, 11 marca Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
7.00  —  Za ++ ks. Jerzego Marekwicę, rodziców Jerzego i Zuzannę, oraz rodzeństwo (632)
—  Za + Stanisława Głód (od Janusza Głód)
18.00 —  Za ++ Annę i Franciszka Juroszek (53)
—  Za + Józefa Kawulok w r.śm. (867)

Wtorek, 12 marca Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Mariana Głód z żoną i dziećmi)
—  Za + Jana Juroszka (od kuzynek Zuzanny i Doroty)
18.00 —  Za + Władysława Kubica w 1 r.śm. (628)
—  Za + Franciszka Kawulok w r.śm. (922)

Środa, 13 marca Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Józefa i Ryszarda Głód)
—  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o nowe, Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 urodzin Małgorzaty (795)
—  Za + Michała Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od rodzin Gazur i Legierski)
18.00 —  Za + kuzynkę Krystynę (737)
—  Za + brata Józefa Marszałek (60)
—  Za + Krzysztofa Legierskiego w 8 r.śm., za + Franciszka Kawuloka w 3 r.śm. (926)

Czwartek, 14 marca Est 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Bogdana Głód z dziećmi)
—  Za ++ Jadwigę i Franciszka Łacek (od Kingi z wnuczką Magdaleną 720)
—  Za + męża Józefa Gazurek w 3 r.śm. (91)
15.30 —  Za ++ rodziców Marię i Pawła Juroszek (850)
—  Za + Józefa Legierskiego w 15 r.śm. (191)
—  Za + Bronisławę Sikora w 30 dzień po śmierci
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 15 marca Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
7.00  —  Za ++ kapłanów Henryka, Jana, Remigiusza i Alberta (970)
—  Za + Stanisława Głód (od Pauliny i Krzysztofa Legutko z dziećmi)
—  Za ++ Marię i Józefa Niesłanik (888)
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za + Józefa Juroszek (od syna Marka z rodziną 82)
—  Za ++ rodziców Marię i Józefa Motyka, brata Stanisława, rodziców Marię i Antoniego Kawulok, brata Jerzego (13)
—  Za + Konrada Kamuzela (od wnuczki Sylwii z rodziną 916)

Sobota, 16 marca Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od rodziny z Połomia)
—  Za + ojca Józefa Gazurek w 3 r.śm. (1373)
—  Za ++ rodziców Pawła i Jadwigę Łupieżowiec (22)
18.00 —  Chrzty: Anastazja Anna Czepczor, Wiktoria Barbara Kajzar; i roczki: Monika Fojtuch (b), Kacper Bury
—  Za ++ rodziców Józefa i Alojzję Marekwica, brata Antoniego (148)
—  Za ++ Józefa, Alojzję i Antoniego Marekwica (1001)

Niedziela, 17 marca 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17 – 4,1 albo 3,20 – 4,1; Łk 9,28b-36
7.00  —  Za + Kazimierza Juroszka (od pracowników CPN Istebna)
8.30  —  Za ++ Marię i Józefa Haratyk, ++ z rodziny, szwagra Jana (858)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od cioci Genowefy Ogorzałek z mężem)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Katarzyny z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla rzemieślników, pracodawców i pracowników z Trójwsi oraz ich rodzin
11.30 —  Dziękczynna w 80 urodziny Anny Szecówka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla rodziny (1318)
—  Za + Wiesławę Szulską z okazji urodzin (123)
—  Chrzest: Anna Julia Szalbot
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za + Jana Legierskiego w 5 r. śm. oraz rodziców (1482)

Ogłoszenia 3 marca

 1. Dziś 8 niedziela zwykła. Samoocena jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy. Łatwo powiedzieć, ale trudniej tego dokonać. Często dzieje się tak, że potępiamy innych ludzi, aby tylko znaleźć kogoś, kogo można uczynić odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację. Solidna ocena siebie samego jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy – tego wymaga również Pan Jezus. Rozpoczynamy tydzień modlitwy o trzeźwość narodu, zachęcamy do abstynencji w Wielkim Poście.
 2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na budownictwo diecezjalne. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 3. Obchody liturgiczne:
  1. w poniedziałek – święto Św. Kazimierza, królewicza
  2. w środę – będziemy obchodzili Popielec, rozpoczniemy okres wielkopostnej pokuty, kolekta będzie przeznaczona jako jałmużna postna
  3. w czwartek – przypada pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 4. Przed Wielkim Postem trwa Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, czyli czas Adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie: niedziela 17.30 – 20.00, poniedziałek i wtorek 7.30 – 9.00 i 16.00 – 18.00.
 5. W Środę Popielcową na rozpoczęcie Wielkiego Postu obowiązuje post ścisły: ograniczenie posiłków do jednego sytego i dwóch lżejszych oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.00, 9.00, 15.30 i 18.00.
 6. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Zachęcamy do dzieł pokutnych i postu. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
  1. Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym w piątek o 17.00,
  2. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej,
  3. Gorzkie Żale w niedzielę o 16.00.
 7. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych pt. Źródła formacji uczniów w poniedziałek o godz. 19.30.
 8. W czwartek zapraszamy dzieci z klas I, II, III, IV, V, VI i VII na Mszę św. szkolną o godz. 15.30 i Drogę Krzyżową.
 9. W niedzielę 10 marca Mszę św. o godz.16.30 odprawi i kazanie wygłosi ks. prałat Jarosław Cielecki, po Mszy św. nabożeństwo z namaszczeniem olejami Św. Charbela.
 10. Dnia 16 marca organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Krakowa – kościół św. Józefa i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 3-10 lutego

Niedziela, 3 marca 8 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27,4-7; 1Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
—  Za ++ rodziców Marię i Władysława Juroszek (od synów 769)
10.00 —  Za + Jana Juroszka (od syna Jarosława z rodziną)
—  Za + męża Mariana Kicia w 1 r.śm. (1063)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)
—  Chrzest: Paweł Jan Juroszek
16.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Polok (856)
17.30-20.00 —  Adoracja Najświętszego Sakramentu

Poniedziałek, 4 marca ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRóLEWICZA Syr 51,13-20 albo Flp 3,8-14; J 15,9-17 (tom VI)
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od rodziny Kosakowskich z Boguszy)
—  Za ++ rodziców Jana Kukuczkę i Emilię Gazurek, Jana Gazurek, siostrę Annę i brata Władysława (625)
7.30-9.00 —           Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00-18.00           — Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 —  Za + męża Jana Mucha, syna Kazimierza (534)
—  Za + Andrzeja Szymańskiego oraz w int. Panu Bogu wiadomej (722)

Wtorek, 5 marca Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Leszka Lupa z Boguszy)
—  Za ++ Jana i Marię Sikora oraz syna Michała (990)
7.30-9.00 —           Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.00-18.00           — Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Michała Polok (11)
—  Za ++ Marię i Franciszka Suszka (38)

Środa, 6 marca ŚRODA POPIELCOWA Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6,1-6.16-18
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Marii i Franciszka Lupa z Boguszy)
—  Za + syna Dariusza Kukuczka (76)
9.00  —  Za + siostrę Bożenę (776)
15.30 —  Za ++ Helenę i Jana Małyjurek, brata Kazimierza (408)
18.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)
—  Za + Franciszkę Kubaczka i ks. Wiktora Kubaczka (458)

Czwartek, 7 marca Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
7.00  —  Dziękczynna w 77 urodziny Franciszka Waszut z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (562)
—  Za + Stanisława Głód (od Anny i Jerzego Lupy z Boguszy)
—  Za + Małgorzatę Białek w 30 dzień po śmierci (od rodziców)
15.30 —  Za ++ Pawła i Annę Suszka, trzech braci i siostrę (33)
—  Za + Konrada Kamuzela (od córki Maryli 916)
—  Za + męża Jana Dziergas w 5 r.śm. (862)
—  Droga Krzyżowa dla dzieci

Piątek, 8 marca Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od Piotra i Marka Gawlik)
—  Za + Jana Juroszka (od sąsiadów 951)
—  Za + męża Franciszka Wawrzacz i ++ rodziców z obu stron (667)
17.00 —  Droga Krzyżowa z Kazaniem Pasyjnym
18.00 —  Za ++ Michała i Zuzannę Marekwica, teścia Michała Marekwica (1727)
—  Za ++ szwagrów Emila i Karola (922)
—  Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kaczmarzyk, siostrę Bernadetę Słowik (1210)

Sobota, 9 marca Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
7.00  —  Za ++ Annę Juroszek i męża (970)
—  Za + Stanisława Głód (od Ani i Mirka)
—  Dziękczynna w 83 rocznicę urodzin Marii Kubica z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1683)
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Józefa Urbaczka, ++ rodzeństwo (1118)
—  Za + Helenę Marekwica i syna Piotra (147)

Niedziela, 10 marca 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13
7.00  —  Za + Annę Hubka (od pracowników Banku Spółdzielczego w Istebnej)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Legierskiej (J8)
—  Za + brata Piotra i rodziców Łacek (929)
10.00 —  Za + Stanisława Głód (od klasy „0” wraz z rodzicami)
—  Za + Jana Juroszka (od córki Anny z rodziną)
—  Roczek: Monika Fojtuch
11.30 —  Za + Gerarda Labrygę w 1 r.śm.
—  Za + Marię Juroszek w 3 r.śm. (od siostry Anny 465)
—  Dziękczynna z okazji 30 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (648)
16.00 —  Gorzkie Żale
16.30 —  Za ++ Annę, Michała i Piotra Hladky, ++ rodziców Józefa i Annę (355)

Ogłoszenia 24 lutego

 • Dziś 7 niedziela zwykła. Miłujcie waszych nieprzyjaciół! Jakie będzie nasze życie, gdy to wszystko uczynimy, gdy owe napomnienia staną się w naszej codzienności rzeczywistością? Kiedy jednak odważymy się na takie zachowania, wówczas zaczniemy współtworzyć lepszy, bardziej przyjazny i serdeczniejszy świat, a sami poczujemy powiew wewnętrznej wolności dzieci Bożych.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Obchody liturgiczne:
  • w tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania
 • Zapraszamy na katechezę dla dorosłych pt. Relacja z innymi uczniami Jezusa w cyklu Formacja uczniów w poniedziałek o godz. 19.30.
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30.
 • W piątek i w sobotę odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 • Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19.00. Z tą Mszą św. powiązane są spotkania kandydatów do Bierzmowania
 • Od piątku Msze św. wieczorne w dni powszednie będą o godz. 18.00.
 • W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, czyli adorację Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem. W niedzielę adoracja od godz. 17.30 do 20.00.
 • Dnia 16 marca organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Krakowa – kościół św. Józefa i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 24 lutego – 3 marca

Niedziela, 24 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od siostry Renaty i siostrzeńca Kacpra)
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
10.00 —  Za + męża Józefa Michałek w 16 r.śm. (1179)
—  Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Wolny, ++ rodzeństwo (724)
—  Chrzest: Karol Jan Kukuczka
11.30 —  Za ++ Marię i Andrzeja Urbaczka, Halinę Juroszek oraz Stanisława Urbaczkę (721)
16.30 —  Za ++ braci Karola, Zdzisława i Bogusława Kawulok (145)

Poniedziałek, 25 lutego Syr 1,1-10; Mk 9,14-29
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od rodzin Kałucki i Kubalok)
—  Za ++ rodziców Anielę i Jana Legierskich (902)
17.00 —  Za + Stanisława Głód (od szwagra Marcina Białoszewskiego z żoną)
—  Za + Józefa Suszkę (od rodziny Bury 805)

Wtorek, 26 lutego Syr 2,1-11; Mk 9,30-37
7.00  —  Za + męża Pawła Legierskiego (od żony)
—  Za + Marię Marszałek w 30 dzień po śmierci (od męża)
17.00 —  Za + Stanisława Głód (od szwagierki Eli)
—  O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie z okazji urodzin żony (853)

Środa, 27 lutego Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od syna Mariana z żoną)
—  Za + Stanisława Głód (od Agnieszki i Józefa Kawulok)
—  Za żywych i ++ z Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
17.00 —  Za + brata Janka, męża Henryka, rodziców Przybyła i Mrozek (1362)
—  Za + męża Józefa Kobielusz (80)

Czwartek, 28 lutego Syr 5,1-8; Mk 9,41-50
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od szwagra Jana)
—  Za ++ rodziców Urbaczka i rodzeństwo (780)
—  Za ++ Marię i Tomasza Gazur (19)
15.30 —  Za + Stanisława Głód (od Agnieszki i Krzysztofa Polok)
—  Za + Marię Kukuczka w r.śm. (1178)

Piątek, 1 marca Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od szwagra Jana)
—  Za + Pawła Legierskiego w 19 r.śm. i żonę Bronisławę (795)
—  Nabożeństwo do NSPJ
18.00 —  Za + Henrykę Bołdys-Żegocką w 3 r.śm. (981)
—  Za + Jana Juroszka (od kuzynów Antka, Hanki i Małgosi z rodzinami)
—  Nabożeństwo do NSPJ
19.00 —  Za + Stanisława Głód (od wujka Grzegorza z rodziną)

Sobota, 2 marca Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Wałach-Kaczmarzyk J466)
—  Nabożeństwo maryjne
13.00 —  Ślub: Mirosław Kohut – Kinga Nokielska
18.00 —  Za + Stanisława Głód (od wujka Jana z rodziną)
—  Za ++ rodziców Antoniego i Jadwigę Byrtus (1355)

Niedziela, 3 marca 8 NIEDZIELA ZWYKŁA Syr 27,4-7; 1Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Jadwigi Juroszek (970)
—  Za ++ rodziców Marię i Władysława Juroszek (od synów 769)
10.00 —  Za + Jana Juroszka (od syna Jarosława z rodziną)
—  Za + męża Mariana Kicia w 1 r.śm. (1063)
11.30 —  Za + Stanisława Głód (od dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej)
—  Chrzest: Paweł Jan Juroszek
16.30 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Polok (856)
17.30-20.00 —  Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ogłoszenia 17 lutego

 • Dziś 6 niedziela zwykła. „Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych – modli się Kościół w kolekcie 6 niedzieli zwykłej, wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga. On przyjmuje nas serdecznie i z radością.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na cele duszpasterstwa specjalnego. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Obchody liturgiczne:
  1. w piątek – święto Katedry Św. Piotra, apostoła
  2. w sobotę – wspomnienie Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
 • Dnia 16 marca organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Krakowa – kościół św. Józefa i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.
 • W czwartek 21 lutego o godz. 19.00 Wspólnota „Ogień Boży” zaprasza na Mszę św. o uzdrowienia duchowe i fizyczne.

Intencje 17-24 lutego

Niedziela, 17 lutego 6 NIEDZIELA ZWYKŁA Jr 17,5-8; 1Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
—  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
8.30  —  Za żywych i ++ z róży Zuzanny Bury (830)
10.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Za ++ Marię Bury i dwóch braci (J579)
—  Dziękczynna w 80 urodziny mamy Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny (545)
16.30 —  Za + Stanisława Głód (od szwagrów Grzegorza i Bronisława z rodzinami z Koniakowa)

Poniedziałek, 18 lutego Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13
7.00  —  Za ++ Pawła Motykę, dwie żony, Marię i Józefa Kukuczka (108)
—  Za + Stanisława Głód (od wujka Bolka z rodziną)
17.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od Piotra Żyrek)
—  Za + brata Antoniego Kędzior w r.śm. oraz za ++ rodziców (1058)

Wtorek, 19 lutego Rdz 6,5-8; 7,1-5.10; Mk 8,14-21
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od Urszuli Żyrek i Mateusza Maśka z żoną i dziećmi)
—  Za + Stanisława Głód (od rodziców)
17.00 —  Za + matkę Teresę Czepczor, siostrę Annę, dziadków Annę i Jerzego Cmiel (867)
—  Za + Jana Zowadę (194)

Środa, 20 lutego Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
7.00  —  Za + Jana Kukuczkę w 1 r.śm. (1425)
—  Za + Stanisława Głód (od chrzestnej Celiny)
17.00 —  Za + Pawła Legierskiego (od rodziny Cholewa)
—  Za ++ rodziców i rodzeństwo Wawrzacz (114)
—  Za + Michała Kukuczkę w 30 dzień po śmierci (od wnuczki Julii z rodziną)

Czwartek, 21 lutego Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od pracowników firmy Nechlzen)
—  Za + Stanisława Głód (od brata Mariana z rodziną)
15.30 —  Za + babcię Teresę Kędzior w 10 r.śm. (82)
—  Za ++ ks. Józefa Kobielusz i siostrę Jadwigę (102)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 22 lutego ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA, W RZYMIE 1P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od bratanicy Wiolety z synami z Koniakowa)
—  Za + ojca Józefa Urbaczkę (108)
17.00 —  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie Kaczmarzyk (142)
—  Za ++ wujka Antoniego, ciocię Ewę Bury (867)
—  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela

Sobota, 23 lutego Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13
7.00  —  Za + Pawła Legierskiego (od brata Piotra z rodziną)
—  O Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków w rodzinach Kukuczka, Mojeścik i Kos (110)
—  Dziękczynna w 50 urodziny Anny Juroszek z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (860)
17.00 —  Za + babcię Marię Legierską, ++ rodziców Bury (4)
—  Za ++ Alojzję i Pawła Bury, Emilię i Rudolfa Puk, męża Henryka (545)

Niedziela, 24 lutego 7 NIEDZIELA ZWYKŁA 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Kor 15,45-49; Łk 6,27-38
7.00  —  Za + Stanisława Głód (od siostry Renaty i siostrzeńca Kacpra)
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Michałek (543)
8.30  —  Za + Pawła Legierskiego (od sąsiadów z Czerchli)
10.00 —  Za + męża Józefa Michałek w 16 r.śm. (1179)
—  Za ++ rodziców Zuzannę i Antoniego Wolny, ++ rodzeństwo (724)
11.30 —  Za ++ Marię i Andrzeja Urbaczka, Halinę Juroszek (721)
16.30 —  Za ++ braci Karola, Zdzisława i Bogusława Kawulok (145)