Ogłoszenia 13 października

 • Dziś 28 niedziela zwykła. Poczucie wdzięczności, zawłaszcza względem Pana Boga, jest poszukiwaną cnotą, ona uszlachetnia człowieka. Dlatego w niedzielę gromadzimy się, aby w łączności z Jezusem Chrystusem oddawać chwałę Bogu, by Mu dziękować za Jego zbawcze działanie w świecie i w każdym z nas. Dziś szczególnie dziękujemy Bogu za Św. Jana Pawła II.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Po Mszy św. zostanie zebrana ofiara na Fundusz Stypendialny Jana Pawła II.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. we wtorek – wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
  2. w środę – wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej
  3. w czwartek – wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
  4. w piątek – święto Św. Łukasza, ewangelisty. W tym dniu modlimy się do Miłosierdzia Bożego.
 • Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe po Mszach św. wieczornych, w niedziele o godz. 16.00. W tym tygodniu podejmiemy następujące intencje:
  1. w niedzielę: żony za mężów
  2. w poniedziałek: za rządzących
  3. we wtorek: za pełniących dzieła miłosierdzia
  4. w środę: za środki społecznego przekazu
  5. w czwartek: za misje
  6. w piątek: za zniewolonych nałogami
  7. w sobotę: za oczekujących i pragnących potomstwa
  8. w niedzielę: o ochronę przed demoralizacją
 • Zapraszamy na Wieczory Wiary: cykl 9 spotkań dla umocnienia osobistej relacji z Bogiem, znajdowanie odpowiedzi na pytania, odnajdywania celu życia. Wieczory Wiary rozpoczną się w poniedziałek po różańcu ok. 18.10.
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30, po Mszy św. spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 • Wspólnota Ogień Boży zaprasza na Mszę św. w czwartek o godz. 19.00.
 • Młodzież zapraszamy na spotkanie modlitewno – dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 • W sobotę o godz. 17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. i błogosławieństwo rocznych dzieci.
 • W przyszłą niedzielę po Mszach św. zostanie zebrana ofiara na Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Bielsku – Białej.
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku i Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu będzie 26 października. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 13-20 października

Niedziela, 13 października 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 2Krl 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
7.00  —  Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Suszka (797)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Gliniane, Beskid
—  W int. imienniczek św. Jadwigi Śląskiej
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
—  Dziękczynna za otrzymane łaski w rocznicę ślubu Wiesławy i Krzysztofa Mikołajek z prośbą o Boże błogosławieństwo, zgodę i zdrowie dla dzieci i taty (890)
11.30 —  Za ++ rodziców Franciszka Bury, Marię i Jana Legierskich, za dusze w czyśćcu cierpiące (J579)
—  Dziękczynna w 18 urodziny Wiktorii Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu (993)
—  Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Teresy i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (838)
16.00 —  Różaniec za mężów
16.30 —  Za ++ Zuzannę, Izabelę, Marka i Jerzego Kawulok (1262)

Poniedziałek, 14 października Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
7.00  —  Za ++ Jana i Teresę Tyman, brata Krystiana (194)
17.00 —  Za ++ rodziców Martę i Antoniego Ibrahimow oraz teściów Rejowicz (K842)
—  Za ++ dziadków Emila i Jadwigę Rychły (136)
—  Za + Bronisławę Sikora (od Marii z Buków)
—  Różaniec za rządzących

Wtorek, 15 października Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
7.00  —  Za ++ Jadwigę i Jana Suszka (386)
—  Za + Bronisławę Sikora (od koleżanki Marii Legierskiej)
—  Za + Jerzego Legierskiego (od Natka z żoną K572)
17.00 —  Za ++ teściów Andrzeja i Zuzannę Pilch, ++ rodziców Polok (993)
—  Za ++ rodziców Teresę i Józefa Kędzior, Jadwigę i Michała Sikora, Marię i Augustyna Legierskich (999)
—  Dziękczynna w 60 urodziny Jana Legierskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę św. Krzysztofa dla całej rodziny (815)
—  Różaniec za pełniących dzieła miłosierdzia

Środa, 16 października Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej Rz 2,1-11; Łk 11,42-46
7.00  —  Za + Bronisławę Sikora (od rodziny Dragon z Trzycatka)
—  Za + Jana Jałowiczor (od rodziny Stachurek)
—  Za + brata Jacka Zawadę (od siostry z rodziną)
17.00 —  Za + Stanisława Marekwicę (965)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Kawulok (802)
—  Różaniec za środki społecznego przekazu

Czwartek, 17 października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
7.00  —  Za + Bronisławę Sikora (od chrześniaczki Joanny z rodziną)
—  Za + Jacka Zawadę (od kuzynki Beaty z mężem)
15.30 —  Za + Małgorzatę Wieczorek (781)
—  Za + mamę Krystynę Rucką (1025)
—  Za + Józefa Juroszka (od kuzynki Matuszny z rodziną 832)
—  Różaniec za misje
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 18 października ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 2Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 (tom VI)
7.00  —  Za ++ rodziców Marię i Jana Turek, krewnych z obu stron (1262)
—  Dziękczynna w urodziny Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie (1162)
—  Za + Jacka Zawadę (od wujka Franka z żoną)
17.00 —  Za ++ kolegów Tadeusza i Józefa Czepczor, Jana i Jadwigę Kukuczka, Jana Greń (118)
—  Za + Alojzję Marekwica w 8 r.śm., Antoniego i Józefa Marekwica (1001)
—  Za ++ teściów i ++ z rodziny Czepczor (119)
—  Różaniec za zniewolonych nałogami

Sobota, 19 października Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
7.00  —  Za + męża Stanisława (424)
—  Za + Bronisławę Sikora (od chrześniaka Janusza Sikory z rodziną, Eli i Mietka Witkowskich)
—  Za + Jacka Zawadę (od Eli i Tadka Juroszek z rodziną)
17.00 —  Chrzty: Aleksander Juroszek, Daria Magdalena Królikowska (b), Katarzyna Kędzior; roczki: Maria Kamieniarz, Mateusz Banasik
—  Za ++ rodziców Józefa i Alojzję Marekwica, brata Antoniego
—  Za + Franciszka Krężelok w 1 r.śm. (988)
—  Różaniec za oczekujących i pragnących potomstwa

Niedziela, 20 października 29 NIEDZIELA ZWYKŁA Wj 17,8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Łk 18,1-8
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Anny Bury (108)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Andziołówka
—  Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Ilony i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci (863)
10.00 —  Dziękczynna w 23 rocznicę ślubu Janiny i Stanisława Suszka z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (1511)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Katarzyny i Tomasza Dragon z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie (1748)
11.30 —  Dziękczynna za urodzaje: Tokarzonka
—  Dziękczynna w rodzinie Szkawran z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i wnuków (831)
—  Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu w rodzinie Polok z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków (657)
—  Chrzest: Daria Magdalena Królikowska
16.00 —  Różaniec o ochronę przed demoralizacją
16.30 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Magdaleny i Grzegorza Gazur z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla dzieci (94)

Ogłoszenia 6 października

 • Dziś 27 niedziela zwykła. Panie dodaj nam wiary, ta prośba uczniów Pana Jezusa rozbrzmiewa również podczas Mszy św., bowiem i nasza wiara potrzebuje wzmocnienia. Tym bardziej, że tam, gdzie wiara jest słaba, brakuje też miłości, nadziei, odwagi i zaufania. Prośba o wzmocnienie wiary jest zatem potrzebna w każdej chwili.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na nasze Seminarium Duchowne.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  • w poniedziałek – wspomnienie NMP Różańcowej. Na Mszę św. wieczorną, różaniec i spotkanie zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców. Poświęcenie różańców.
 • Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe po Mszach św. wieczornych, w niedziele o godz. 16.00. W tym tygodniu będziemy modlić się w następujących intencjach:

  1. w dzisiejszą niedzielę – przebłagalna za bluźnierstwa,
  2. w poniedziałek – o pokój,
  3. we wtorek – o wolność od grzechu,
  4. w środę – o umiłowanie Słowa Bożego,
  5. w czwartek – za rodziców,
  6. w piątek – za Europę,
  7. w sobotę – za Ojczyznę,
  8. w przyszłą niedzielę – za mężów.
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30, po Mszy św. spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 • Młodzież zapraszamy na spotkanie modlitewno – dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 • Mężczyzn zapraszamy na męską nocną wyprawę z 11 na 12 października: męska wspólnota, wędrówka, spotkanie, Msza św. i modlitwa. Zbiórka o godz. 22.00 przed kościołem.
 • Pielgrzymka do Koszyc będzie w najbliższą sobotę. Wyjazd spod kościoła o godz. 3.30.
 • W sobotę o godz. 9.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych dla starszych i chorych parafian, po Mszy św. spotkanie przy stole w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
 • W przyszłą niedzielę po Mszach św. zostanie zebrana ofiara na Fundusz Stypendialny Jana Pawła II – Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 • Zapraszamy na Wieczory Wiary: cykl 9 spotkań dla umocnienia osobistej relacji z Bogiem, znajdowanie odpowiedzi na pytania, odnajdywania celu życia. Wieczory Wiary rozpoczną się w poniedziałek, 14 października, po różańcu ok. 18.10.
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku i Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu będzie 26 października. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 6-13 października

Niedziela, 6 października 27 NIEDZIELA ZWYKŁA Ha 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
—  Za ++ Krzysztofa Przybyłę, męża Michała, syna Bronisława (543)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Wilcze
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Marekwica (723)
10.00 —  Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Kariny i Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1408)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  Dziękczynna w int. nowożeńców Magdaleny i Patryka Pilch z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin
16.00 —  Różaniec: przebłaganie za bluźnierstwa
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Jolanty Marekwica (772)

Poniedziałek, 7 października Wspomnienie NMP Różańcowej Jon 1,1 – 2,11; Łk 10,25-37
7.00  —  Za ++ Halinę i Bolesława Młynarczyk, siostrę Teresę z rodziną (815)
—  Za + ojca Franciszka Juroszek (704)
17.00 —  Za żywych i ++ z róży Marty Wolnej (901)
—  Za żywych i ++ z Apostolstwa Dobrej Śmierci (1003)
—  Różaniec o pokój

Wtorek, 8 października Jon 3,1-10; Łk 10,38-42
7.00  —  Za ++ Jana Haratyk w 9 r.śm. (od kuzynki Krystyny 1022)
—  Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Krystyny i Zenona z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci (1507)
—  Za + dziadka Jerzego Legierskiego (od Ramony)
17.00 —  Za + męża Stanisława, ++ rodziców, braci i siostrę (720)
—  Za + Józefa Legierskiego (191)
—  Za + brata Jana w 30 dzień po śmierci
—  Różaniec o wolność od grzechów

Środa, 9 października Jon 4,1-11; Łk 11,1-4
7.00  —  Za żywych i ++ pracowników i emerytów Poczty w Istebnej, za + Tadeusza Jojko
—  Za ++ mamę Jadwigę Suszka, męża Jana (786)
—  Za + Bronisławę Sikora (od Teresy i Jana Szkawran)
17.00 —  Za ++ dziadków Jadwigę i Jana Zowada (131)
—  Za ++ Józefa, Marię Probosz, brata Piotra i Franciszka (1001)
—  Za ++ Lucjana Kaczmarek, Mirosława i Zofię Pawełczyk, Mariana, Henryka Trafaz (1285)
—  Różaniec o umiłowanie Słowa

Czwartek, 10 października Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13
7.00  —  Za ++ rodziców Marię i Józefa Macoszek, Eryka i Paulinę Ochojskich (12)
—  Za + Bronisławę Sikora (od pracowników Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Istebna)
—  Za + Józefa Juroszka (od Joli i Władysława Szymandera i rodziny Klajbert)
15.30 —  Za + Leona Haratyk w 10 r.śm., + żonę Joannę (781)
—  Za + Józefa Gazurek w 15 r.śm. (90)
—  O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla dzieci (od róży bł. Edmunda Bojanowskiego)
—  Różaniec za rodziców

Piątek, 11 października Jl 1,13-15; 2,1-2; Łk 11,15-26
7.00  —  Za ++ rodziców Gazur oraz dziadków Kobielusz i Gazur (765)
—  Za + Bronisławę Sikora (od pracowników Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Istebna)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodzin Kwapisz, Juroszek i Krawczyk 1041)
17.00 —  Dziękczynna w rodzinie Marekwica z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnuków (1005)
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Beaty i Leszka Marszałek z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnuków (60)
—  Za + ks. prałata Emanuela Grima (458)
—  Różaniec za Europę

Sobota, 12 października Jl 4,12-21; Łk 11,27-28
7.00  —  Za + Bronisławę Sikora (od rodziny Gazur)
—  Za + Jana Jałowiczor (od rodziny Ligockich)
—  Za + Jacka Zawadę (od Urbaczków z Byrtów)
9.00  —  W int. chorych
11.00 —  Koszyce: Za Parafian
17.00 —  Za ++ rodziców Zuzannę i Jana Juroszek, Jadwigę i Jana Suszka (1511)
—  Za ++ Zuzannę Kawulok, dzieci Izabelę, Marka i Jerzego (1262)
—  Za + Stanisława Juroszek (od cioci Betki i koleżanek z Kanady)
—  Różaniec za Ojczyznę

Niedziela, 13 października 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 2Krl 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
7.00  —  Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Suszka (797)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Gliniane, Beskid
—  W int. imienniczek św. Jadwigi Śląskiej
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Małgorzaty Bury (1234)
—  Dziękczynna za otrzymane łaski w rocznicę ślubu Wiesławy i Krzysztofa Mikołajek z prośbą o Boże błogosławieństwo, zgodę i zdrowie dla dzieci i taty (890)
11.30 —  Za ++ rodziców Franciszka Bury, Marię i Jana Legierskich, za dusze w czyśćcu cierpiące (J579)
—  Dziękczynna w 18 urodziny Wiktorii Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego w dorosłym życiu (993)
—  Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Teresy i Józefa z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (838)
16.00 —  Różaniec za mężów
16.30 —  Za ++ Zuzannę, Izabelę, Marka i Jerzego Kawulok (1262)

Ogłoszenia 29 września

 • Dziś 26 niedziela zwykła. Pan Bóg widzi wszystko i każdego wzywa po imieniu. Miłość Boga i bliźniego powinny w życiu chrześcijanina zajmować naczelne miejsce, taka jest miara pierwszego i najważniejszego przykazania.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w poniedziałek – wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
  2. we wtorek – wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
  3. w środę – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
  4. w piątek – wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
  5. w sobotę – wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30, po Mszy św. spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 • Od wtorku Msze św. wieczorne o godz. 17.00. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe po Mszach św. wieczornych, w niedziele o godz. 16.00. W tym tygodniu będziemy modlić się w następujących intencjach:
  1. we wtorek – za prześladowanych chrześcijan,
  2. w środę – za posługujących w parafii,
  3. w czwartek – o powołania do służby w Kościele,
  4. w piątek za przeżywających trudności ze spowiedzią,
  5. w sobotę – za zniechęconych,
  6. w przyszłą niedzielę – przebłaganie za bluźnierstwa.
 • Wspólnota Ogień Boży zaprasza na spotkanie modlitewne w poniedziałek o godz. 19.30.
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek i w sobotę odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 • W piątek spowiedź św. od godz. 16.00 oraz od godz. 18.30. Młodzież zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19.00. Tą Mszą św. rozpoczyna się spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.
 • Mężczyzn zapraszamy na męską nocną wyprawę z 11 na 12 października: męska wspólnota, wędrówka, spotkanie, Msza św. i modlitwa. Zbiórka o godz. 22.00 przed kościołem.
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku i Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu będzie 26 października. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 29 września – 6 października

Niedziela, 29 września 26 NIEDZIELA ZWYKŁA Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
7.00  —  Za + ojca Jana Haratyk (1028)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Jasnowice
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Jana Kaczmarzyk z prośbą o Boże błogosławieństwo dla córki Ireny (196)
10.00 —  Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu w rodzinie Motyka i w 5 rocznicę ślubu w rodzinie Pindel z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i wnuczek (13)
—  Za + Jerzego Kawulok (od rodzin Machej, Małyjurek, Mokrzycki i Piekar)
11.30 —  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Justyny i Stanisława Bury z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie (1297)
—  Za + Jacka Zawadę (od Piotra i Małgorzaty Bury oraz pracowników tartaku 1234)
—  Chrzest: Antoni Bogusław Zeman
16.30 —  Za + Bronisławę Sikora (od córki Marioli z rodziną)

Poniedziałek, 30 września Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła Za 8,1-8; Łk 9,46-50
7.00  —  Za ++ ciocię Annę, męża Jana Halama, córkę Bronisławę (776)
—  Za + Bronisławę Sikora (od Ewy i Jana Sikora z rodziną)
—  Za + Józefa Juroszka (od chrześniaka Jacka z rodziną 1343)
18.00 —  Za ++ Józefa i Antoniego Marekwica (723)
—  Za + Jerzego Kawulok (od sąsiadki Marii Moroń z rodziną)

Wtorek, 1 października Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła Za 8,20-23; Łk 9,51-56
7.00  —  Dziękczynna w rodzinie Łupieżowiec z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla synów (979)
—  Za + siostrę Janinę Jurasz i ++ z rodziny (1016)
—  Za + Jerzego Legierskiego (od wnuczki Kariny z rodziną)
17.00 —  Za + ojca Michała Marekwicę i dusze w czyśćcu cierpiące (1482)
—  Za + Teresę Czepczor (J276)
—  Za + Kamila Prządkę w 30 dzień po śmierci
—  Różaniec za prześladowanych chrześcijan

Środa, 2 października Wspomnienie śś. Aniołów Stróżów Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10 (tom VI)
7.00  —  Za ++ rodziców Franciszka i Helenę Zogata, brata i bratową (948)
—  Za ++ rodziców Jana i Teresę Tyman, brata Krystiana (1250)
—  Za + Monikę Macoszek w 30 dzień po śmierci
17.00 —  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa oraz zdrowie w rodzinie Małyjurek (53)
—  Za ++ rodziców Jadwigę i Michała Haratyk (840)
—  Dziękczynna z okazji 9 rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo dla córek (102)
—  Różaniec za posługujących w parafii

Czwartek, 3 października Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Łk 10,1-12
7.00  —  Za ++ rodziców Marię i Władysława Juroszek (od synów 769)
—  Za + Bronisławę Sikora (od rodziny Kawulok)
—  Za + Józefa Juroszka (od Zbyszka Urbaczki z rodziną z Koniakowa)
15.30 —  Za ++ dziadków Konarzewskich i Jonderko
—  Za + Franciszka Kawuloka (922)
—  Dziękczynna w int. syna z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (827)
—  Różaniec o powołania do służby w Kościele

Piątek, 4 października Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu Ba 1,15-22; Łk 10,13-16
7.00  —  W int. Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
—  Za + Andrzeja Szymańskiego oraz w int. Panu Bogu wiadomej (722)
—  Nabożeństwo do NSPJ
17.00 —  Za ++ dziadków Marię i Pawła Polok (1161)
—  Za ++ Helenę i Jana Marekwica, synów Franciszka i Stanisława, Marię i Helenę (543)
—  Różaniec za przeżywających trudności ze Spowiedzią
19.00 —  Dziękczynna w 23 rocznicę urodzin Janusza Kubicę z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1683)

Sobota, 5 października Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24
7.00  —  Za żywych i ++ z Żywego Różańca (761)
—  W int. czcicieli Matki Boże Szenstackiej z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (755)
—  Za + Józefa Juroszka (od sąsiadów Kawulok)
—  Nabożeństwo maryjne
11.30 —  Ślub: Patryk Pilch – Magdalena Poloczek
17.00 —  Za + męża Piotra (1134)
—  Za ++ Joannę Stańko, teściów z rodziną (108)
—  Różaniec za zniechęconych

Niedziela, 6 października 27 NIEDZIELA ZWYKŁA Ha 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10
7.00  —  Za żywych i ++ z róży Heleny Małyjurek (761)
—  Za ++ Krzysztofa Przybyłę, męża Michała, syna Bronisława (543)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Wilcze
—  Za żywych i ++ z róży Teresy Marekwica (723)
10.00 —  Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Kariny i Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1408)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
11.30 —  W int. nowożeńców Anny i Marcina Hercog z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin
—  Dziękczynna w int. nowożeńców Magdaleny i Patryka Pilch z prośbą o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin
16.00 —  Różaniec: przebłaganie za bluźnierstwa
16.30 —  Za żywych i ++ z róży Jolanty Marekwica (772)

Ogłoszenia 22 września

 • Dziś 25 niedziela zwykła. Pan Bóg powierzył nam dobra tego świata. On jest dawcą wszystkich darów i chce, żebyśmy w dużych i małych sprawach obchodzili się z nimi właściwie. Przed Stwórcą będziemy musieli kiedyś zdać rachunek ze swojego życia, podejmowanych czynów, obowiązków i zadań.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Po Mszy św. zostanie zebrana ofiara na Fundację Św. Antoniego z Ustronia.  Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w poniedziałek – wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
  2. we wtorek – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku – Białej
  3. w piątek – wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
  4. w sobotę – wspomnienie Św. Wacława, męczennika. W tym dniu odbędzie się doroczna pielgrzymka rodzin oraz wspólnot Domowego Kościoła naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Wspólnota Ogień Boży zaprasza na spotkanie modlitewne w poniedziałek o godz. 19.30.
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30, po Mszy św. spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 • Młodzież zapraszamy na spotkanie modlitewno – dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 • Ze względu na brak chętnych nie będzie pielgrzymki do Lichenia. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku i Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu będzie 26 października. Zapisy wraz z zaliczką 40 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.
 • Są jeszcze wolne miejsca na kurs przedmałżeński w dniach 6-7 października w ośrodku Emaus w Koniakowie. Zapraszamy narzeczonych, którzy planują ślub w tym, bądź w pierwszej połowie przyszłego roku.

Intencje 22-29 września

Niedziela, 22 września 25 NIEDZIELA ZWYKŁA Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 albo 16,10-13
7.00  —  Dziękczynna za urodzaje: Suszki, Szymcze, Las
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Bystre, Polanka, Młoda Góra, Mikowa Łąka
—  Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 10 rocznicę ślubu Weroniki i Jacka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego (707)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)
—  Za + brata Józefa Gazurek w 3 r.śm. (J577)
11.30 —  Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o o nowe w rodzinie Wawrzacz oraz za ++ Marię i Franciszka Sabela (858)
—  W int. nowożeńców Katarzyny i Tomasza Karch i ich rodzin (1108)
—  Chrzest: Dawid Jan Marekwica
16.00 —  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela
16.30 —  Za + męża Józefa Suszkę (1029)

Poniedziałek, 23 września Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18
7.00  —  Dziękczynna w 18 urodziny córki Justyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów w dorosłym życiu (930)
—  Za ++ Ludwikę i Franciszka Kubaszczyk oraz ++ z rodziny (731)
—  W int. Zespołu Charytatywnego
18.00 —  Za ++ rodziców Marię i Antoniego Haratyk, dwie siostry i trzech szwagrów (1479)
—  Za + Zofię Całka (od syna Krzysztofa z rodziną)

Wtorek, 24 września ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ do wyboru (tom VI, ss. 16* nn)
7.00  —  Za ++ teściów Annę i Adolfa Michałek, męża Jaska, zięcia Marcina Smolorz (625)
—  Za + Zofię Całka (od syna Daniela z rodziną)
—  Za + Jerzego Legierskiego (od chrześniaczki Joli Jaworskiej z rodziną z Dzielca)
18.00 —  Za + ojca Stanisława Żyrek, dziadków i wujka Tadeusza (J8)
—  Za + Bronisławę Sikora (od współpracowników Ośrodka Zdrowia „Na Dzielcu”)
—  Za + Jacka Zawadę (od kolegi Jacka z Agnieszką z Jasnowic)

Środa, 25 września Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6
7.00  —  Za + Zofię Całka (od syna Sebastiana z rodziną)
—  Za + Bronisławę Sikora (od koleżanki Danki z Jaworzynki)
18.00 —  Za ++ Teresę i Michała Michałek, ++ z rodziny Michałek (296)
—  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinach Widera i Waszut (790)

Czwartek, 26 września Ag 1,1-8; Łk 9,7-9
7.00  —  Za + Zofię Całka (od rodziny Radeckich)
—  Za + Michała Kukuczkę
—  Za + Bronisławę Sikora (od rodziny Konkol z Jaworzynki)
15.30 —  Za ++ braci Jana, Stanisława, Henryka Kawulok, ++ kuzynki i kuzynów (732)
—  Dziękczynna w 4 urodziny Julii Zowada z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów (777)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodzin Gorzołka i Jopek)

Piątek, 27 września Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera Ag 1,15b – 2,9; Łk 9,18-22
7.00  —  Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Zawada (J545)
—  Za + Zofię Całka (od swatów Marii i Jana Rąblewskich)
—  Za + Bronisławę Sikora (od Anny, Grzegorza i Majki z Katowic)
18.00 —  Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Agaty i Wojciecha Marekwica z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (1727)
—  Za ++ Zuzannę i Jana Kawulok (1029)
—  Za + Jacka Zawadę (od sąsiadów)

Sobota, 28 września Wspomnienie św. Wacława, męczennika Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45
7.00  —  Za + ojca Pawła Byrtus oraz ++ rodziców chrzestnych (949)
—  Za ++ rodziców Irenę i Jana Kobielusz, ++ rodzeństwo (343)
—  Za + Marię Czepczor w 30 dzień po śmierci (od męża)
15.00 —  Ślub: Paweł Kokoszka – Justyna Pszczółka
18.00 —  O dary Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Jochacy (1253)
—  Za ++ Halinę Juroszek, ++ rodziców, dziadków Urbaczka i Kawulok, Stanisława Urbaczkę (721)
—  Dziękczynna w 11 rocznicę ślubu Joanny i Wojciecha Kohut z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci (853)

Niedziela, 29 września 26 NIEDZIELA ZWYKŁA Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
7.00  —  Za + ojca Jana Haratyk (1028)
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Jasnowice
—  Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Jana Kaczmarzyk z prośbą o Boże błogosławieństwo dla córki Ireny (196)
10.00 —  Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu w rodzinie Motyka i w 5 rocznicę ślubu w rodzinie Pindel z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci i wnuczek (13)
—  Za + Jerzego Kawulok (od rodzin Machej, Małyjurek, Mokrzycki i Piekar)
11.30 —  Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Justyny i Stanisława Bury z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie (1297)
—  Za + Jacka Zawadę (od Piotra i Małgorzaty Bury oraz pracowników tartaku 1234)
—  Chrzest: Antoni Bogusław Zeman
16.30 —  Za + Bronisławę Sikora (od córki Marioli z rodziną)

Ogłoszenia 15 września

 • Dziś 24 niedziela zwykła. Pan Bóg o nikim nie zapomina. Wielką radość sprawia Mu, gdy odnajdzie się każdy zaginiony. Bóg postępuje z nami jak miłosierny Ojciec. Zawierzmy się Mu również wtedy, kiedy obraliśmy złą drogę, ponieważ Bóg jest gotowy przebaczyć nam naszą winę, jeśli wyrażamy żal i pragniemy poprawy. Dziś dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony i błogosławieństwo w każdej pracy.
 • Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.   Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 • Liturgiczne obchody tygodnia:
  1. w poniedziałek: wspomnienie Św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
  2. w środę: święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
  3. w piątek: wspomnienie Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. W tym dniu modlimy się do Bożego Miłosierdzia
  4. w sobotę: święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
 • W czwartek zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną o godz. 15.30, po Mszy św. spotkanie dla Dzieci Maryi.
 • Chłopców z klas trzecich, czwartych i piątych chętnych do spotkania się bliżej z Bogiem zapraszamy do posługi ministranta – spotkanie w czwartek po Mszy św. szkolnej o godz. 15.30.
 • W czwartek o godz. 19.00 Msza św. o uzdrowienia. Zaprasza Wspólnota Ogień Boży.
 • Spotkanie Rodziny Bł. Edmunda odbędzie się 19 września po Mszy św. w salce na probostwie.
 • Młodzież od klasy 7 wzwyż zapraszamy na spotkanie modlitewno – dyskusyjne w piątek o godz. 19.00.
 • W przyszłą niedzielę po Mszach św. zostanie zebrana ofiara na Fundację Św. Antoniego z Ustronia.
 • Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę Diecezji Bielsko – Żywieckiej do Koszyc – miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego. Wyjazd 12. 10. 2019. Zapisy w zakrystii do 15 września. Zaliczka 40 zł.
 • Są jeszcze wolne miejsca na kurs przedmałżeński w dniach 6-7 października w ośrodku Emaus w Koniakowie. Zapraszamy narzeczonych, którzy planują ślub w tym, bądź w pierwszej połowie przyszłego roku.
 • Zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia 26-27 października. Zapisy wraz z zaliczką 100 zł. przyjmuje p. Anna Stachurek.

Intencje 15-22 września

Niedziela, 15 września 24 NIEDZIELA ZWYKŁA Wj 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Łk 15,1-32 albo 15,1-10
7.00  —  Za ++ rodziców Król, brata Romana (737)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Legierskiej (815)
8.30  —  W int. imienniczek Najświętszej Maryi Panny
10.00 —  Dziękczynna z okazji 60 urodzin męża Antoniego z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie (1003)
—  Za żywych i ++ z róży Anny Gazurek (386)
—  Roczek: Magdalena Małyjurek
11.30 —  Dożynki: Haratyki, Michałki, Kulonki, Kubale, Kawule, Kępka, Wojtki, Centrum, Dzielec, Miki, Gazury, Kiepki
14.00 —  W int. nowożeńców Justyny i Krzysztofa Kukuczka
16.30 —  Za + Zofię Całka (od męża Marka)

Poniedziałek, 16 września Wspomnienie śś. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa 1Tm 2,1-8; Łk 7,1-10
7.00  —  Za ++ Emilię i Józefa Kaczmarzyk (765)
—  Za + Zofię Całka (od sąsiadów od Kubale)
—  Za + Józefa Juroszka (od firmy Lys Fusion)
18.00 —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Beaty i Andrzeja Marekwica z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci (1727)
—  Za + Jana Jałowiczor (od Małgorzaty i Piotra Bury z rodziną oraz pracowników tartaku 1234)
—  Za + Annę Probosz w 30 dzień po śmierci

Wtorek, 17 września 1Tm 3,1-13; Łk 7,11-17
7.00  —  Za + Zofię Całka (od sąsiadów od Kubale)
—  Za + Bronisławę Sikora (od bratowej Anny J368)
—  Za + Jerzego Legierskiego (od firmy Wiro)
18.00 —  Za + Jana Jałowiczor (od rodziny Małyjurek 761)
—  Za + Jerzego Kawulok (od Danki, Józka, Agaty i Kasi 265)
—  Za + Józefa Juroszka (od firmy Lys Fusion)

Środa, 18 września ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI Mdr 4,7-15 albo 1J 2,12-17; Łk 2,41-52 (tom VI)
7.00  —  Za + ojca Stanisława (od syna z rodziną 720)
—  Za + Jana Jałowiczor (od rodziny Sikora 720)
—  Za + brata Stanisława Juroszek (od siostry Marty z rodziną)
18.00 —  Za + Stefana Kapaś, ++ rodziców i teściów (62)
—  Za + męża Stanisława, ++ teściów Antoniego i Annę (1016)

Czwartek, 19 września 1Tm 4,12-16; Łk 7,36-50
7.00  —  Za + Jana Jałowiczor (od chrześniaków Tomka i Kasi 720)
—  Za + Jerzego Kawulok (od Marii i Antoniego Michałek)
—  Za + Józefa Juroszka (od firmy Lys Fusion)
14.00 —  Ślub: Roman Duda – Paulina Sobczyk
15.30 —  Za ++ rodziców Juroszek (1554)
—  Za ++ matkę Jadwigę Kobielusz i ojca Józefa Kobielusz (1212)
—  Za + Zofię Całka (od sąsiadów od Kubale)
19.00 —  O uzdrowienia duchowe i fizyczne

Piątek, 20 września Wspomnienie śś. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 1Tm 6,2c-12; Łk 8,1-3
7.00  —  Za + Jana Juroszek w r.śm. (846)
—  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Świętego dla dzieci, wnuków i prawnuków (119)
—  Za + Zofię Całka (od rodziny Janoszek z Jaworzynki)
18.00 —  Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Marii i Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci (82)
—  Za + Bronisławę Sikora (od Zuzanny i Pawła Urbaczka z Jaworzynki)
—  Za + ojca Jana Bojko, ++ dziadków, ++ z rodziny Kawulok, Bojko, Kohut i Juroszek (853)

Sobota, 21 września ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 (tom VI)
7.00  —  Dziękczynna w rocznicę ślubu Anny i Kazimierza Kajzar z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla dzieci (1210)
—  Za + Zofię Całka (od syna Mariusza z rodziną)
—  Za + Jacka Zawadę (od rodziny Bobrowskich 1090)
15.00 —  W int. OSP Istebna Centrum
18.00 —  Chrzty i roczki: Izabela Zogata, Hanna Suszka, Milena Wawrzacz, Michał Juroszek, Zuzanna Haratyk
—  Za + Bronisławę Sikora (od sąsiadów zza strażnicy)
—  Za + Józefa Juroszka (od rodziny Urbaczka z Olzy)

Niedziela, 22 września 25 NIEDZIELA ZWYKŁA Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 albo 16,10-13
7.00  —  Dziękczynna za urodzaje: Suszki, Szymcze, Las
8.30  —  Dziękczynna za urodzaje: Bystre, Polanka, Młoda Góra, Mikowa Łąka
—  Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 10 rocznicę ślubu Weroniki i Jacka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego (707)
10.00 —  Za żywych i ++ z róży Anny Stachurek (648)
—  Za + brata Józefa Gazurek w 3 r.śm. (J577)
11.30 —  Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o o nowe w rodzinie Wawrzacz oraz za ++ Marię i Franciszka Sabela (858)
—  W int. nowożeńców Katarzyny i Tomasza Karch i ich rodzin (1108)
—  Chrzest: Dawid Jan Marekwica
16.00 —  Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela
16.30 —  Za + męża Józefa Suszkę (1029)