Misje Święte w naszej parafii

Już dziś zapraszamy na Misje parafialne w dniach od 25 marca do 31 marca. Poprowadzi je ksiądz doktor habilitowany Robert Samsel – dyrektor Wydziału Finansowego naszej Kurii.

25 marca – sobota

18.00
Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych
Modlitwa do Ducha Świętego
Msza święta z nauką dla wszystkich
Po Mszy świętej nauka stanowa dla młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej zakończona Apelem

26 marca – niedziela

6.30 — Modlitwa poranna (różaniec) – prowadzi Żywy Różaniec
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich
8.30 — Msza święta z nauką dla wszystkich
10.00 — Msza święta z nauką dla dzieci, Błogosławieństwo małych dzieci i matek w stanie błogosławionym
11.30 — Msza święta z nauką dla wszystkich
16.00 — Gorzkie Żale – bez kazania
16.30 — Msza święta z nauką dla wszystkich, po Mszy świętej nauka stanowa dla mężczyzn zakończona Apelem

27 marca – poniedziałek

6.30 — Modlitwa poranna (różaniec) – prowadzi Żywy Różaniec
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich
9.00 – 10.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 1 – 4
11.00 – 12.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 5-8
15.00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź święta
17.00 — Adoracja, spowiedź święta
18.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, po Mszy świętej nauka stanowa dla kobiet zakończona Apelem

28 marca – wtorek

6.30 — Modlitwa poranna (różaniec) – prowadzi Żywy Różaniec
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, prosimy przynieść świece
9.00 – 10.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 1 – 4, Droga Krzyżowa i spowiedź dla klas 4
11.00 – 12.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 5 – 8, Droga Krzyżowa i spowiedź święta
15.00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź święta
17.00 — Adoracja, spowiedź święta
18.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, prosimy przynieść świece, Apel

29 marca – środa

6.30 — Modlitwa poranna – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich
9.00 – 10.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 1 – 4, Msza święta
11.00 – 12.30 — Rekolekcje dla dzieci z klas 5-8, Msza święta
15.00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź święta
17.00 — Adoracja, spowiedź święta
18.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, modlitwa za zmarłych i procesja na cmentarz

30 marca – czwartek

6.30 — Modlitwa poranna – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
15.00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź święta
17.00 — Adoracja, spowiedź święta
18.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, Apel

31 marca – piątek

6.30 — Modlitwa poranna – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, sakrament chorych, zakończenie Misji świętych, poświęcenie krzyży
15.00 — Koronka do Bożego Miłosierdzia, spowiedź święta
17.00 — Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym, spowiedź święta
18.00 — Msza święta z nauką dla wszystkich, Sakrament chorych, nabożeństwo na zakończenie Misji, poświęcenie krzyży, procesja do Krzyża misyjnego, błogosławieństwo apostolskie

Środa Popielcowa początkiem Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół – znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia.

Pan Bóg przypomina o tym przez proroka Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 12-13). Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia.

Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. To czas, który ma nam dopomóc na drodze osobistej odnowy i nawrócenia.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej z kazaniem pasyjnym odprawiane są od marca w piątek o godz. 17:00 zaś Gorzkie Żale w niedzielę o 16:00.

Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek po Mszy św. szkolnej.

Niedziela Słowa Bożego

W dniu 22 stycznia obchodzimy w Kościele powszechnym Niedzielę Słowa Bożego. Zainicjował ją Ojciec Święty Franciszek w 2019 roku aby “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” a jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023, który jak co roku odbywa się między 18 a 25 stycznia.

Podczas tegorocznego Tygodnia rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Izajasza 1,12–18.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiej Rady Ekumenicznej – tutaj…

Święto Chrztu Pańskiego

W pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadająca po 6 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wszystkim Parafianom i Gościom Bożego Błogosławieństwa, opieki Maryi Panny i wszelkich potrzebnych łask w Nowym Roku życzą

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Wojciech
Moderator strony internetowej Jacek

W Kościele katolickim 1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze maryjne święto, choć do liturgii Kościoła wprowadzone dość późno – w roku 1931 przez papieża Piusa XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431.

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym z dogmatów maryjnych. Mówi on, że „Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem (współistotny Bogu Ojcu)” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Pius XI wprowadzając do liturgii święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła go, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku”.

W dniu pierwszego stycznia w 56 Światowym Dniu Pokoju modlimy się o pokój na świecie.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na ten Dzień – kliknij tutaj…

Informacje związane z koncertem „Golec uOrkiestra”

W dniu koncertu tj. piątek 30 grudnia nie będzie Mszy świętej wieczornej.

W tym dniu plac kościelny będzie wyłączony z ruchu samochodowego.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie parkować samochodów na drodze gminnej między cmentarzami.

Prosimy o ścisłe stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

Wszystkie inne istotne informacje będą publikowane w mediach gminnych.