Niedziela Słowa Bożego

W dniu 23 stycznia obchodzimy w Kościele powszechnym Niedzielę Słowa Bożego. Zainicjował ją Ojciec Święty Franciszek w 2019 roku aby “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” a jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

Zmiana terminu kolędy

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu kolędy.

Odwiedziny duszpasterskie na Słowioczonce i Andziołówce (lewa strona) zaplanowane pierwotnie na sobotę 15 stycznia odbędą się w sobotę 12 lutego.

Święto Chrztu Pańskiego

W pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół katolicki obchodzi w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki.
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę przypadająca po 6 stycznia.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W dniu 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną też Świętem Trzech Króli.

Dzień ten  jest wielkim świętem O b j a w i e n i a  B o g a światu po grecku zwanym Epifaneją, ustanowionym i obchodzonym już w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar – złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie i tradycję tę zachowują dotychczas chrześcijanie obrządku wschodniego, wyznawcy Prawosławia i greko–katolicy.
Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. Zamyka ono cykl uroczystości religijnych – cykl świąteczny Bożego Narodzenia.

Obecnie Święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna, podczas której święci się kawałki kredy i mirrę.

Każdego roku uroczystość Objawienia Pańskiego jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”.  Możemy wspomóc tych, którzy na krańcach świata ewangelizują i służą ubogim.

Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Episkopatu składka na tacę zbierana w tym dniu w kościołach w całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Jednym z głównych zadań Komisji jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata. Są oni obecni w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na Alasce.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wszystkim Parafianom i Gościom Bożego Błogosławieństwa, opieki Maryi Panny i wszelkich potrzebnych łask w Nowym Roku życzą

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Wojciech
Moderator strony internetowej Jacek

W Kościele katolickim 1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to najstarsze maryjne święto, choć do liturgii Kościoła wprowadzone dość późno – w roku 1931 przez papieża Piusa XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431.

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym z dogmatów maryjnych. Mówi on, że „Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i który sam jest Bogiem (współistotny Bogu Ojcu)” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Pius XI wprowadzając do liturgii święto Świętej Bożej Rodzicielki Maryi wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła go, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku”.

W dniu pierwszego stycznia w 55 Światowym Dniu Pokoju modlimy się o pokój na świecie.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na ten Dzień kliknij tutaj…

BÓG SIĘ RODZI!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby Bóg, który zamieszkał wśród ludzi i przychodzi do nas w każdej Eucharystii napełniał nas Wiarą, Nadzieją i Miłością.
Niech ten szczególny czas będzie też okazją do rodzinnych spotkań w atmosferze życzliwości i dobroci.

Życzymy Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Wojciech
Administrator strony internetowej Jacek

Fotogaleria z Pasterkikliknij tutaj…