ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia.

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nas radością, pokojem, nadzieją i miłością.
Niech blask poranka wielkanocnego opromienia naszą codzienność tak, byśmy potrafili dzielić się
z innymi wiarą w zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem, życia nad śmiercią.
Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, udziela potrzebnych łask i dodaje potrzebnych sił duchowych i fizycznych do codziennego życia.

Ksiądz Proboszcz Tadeusz
Ksiądz Wikary Grzegorz
Administrator strony Jacek

Triduum Paschalne – Spowiedź święta i adoracja

Spowiedź święta:

Wielki Czwartek:
7:00 – 8:00
15:00 – 17:45
19:30 – 20:30

Wielki Piątek:
7:00 – 10:00
15:00 – 17:45
19:30 – 22:00

Wielka Sobota:
7:00 – 10:00
14:00 – 16:00

Adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę:

7:00 – Kubale, Kulonki, Michałki
8:00 – Wojtosze, Szarce, Beskid
9:00 – Andziołówka, Zagroń, Haratyki
10:00 – Burowie, Kiepki, Miki
11:00 – Jasnowice, Gazury
12:00 – Bystre, Polanka, Wilcze, Tokarzonka
13:00 – Gliniane, Mikszówka
14:00 – Kohuty, Las
15:00 – Suszki, Szymcze

Przeżywamy Wielki Tydzień

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień.
Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych dni mają pomóc wierzącym w głębokim przeżyciu Tajemnicy ich zbawienia.

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.
W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Nie ma specjalnych wyróżniających się liturgii w tym czasie. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie – według opisu ewangelistów – Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni a na noc udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz w swoim domu – z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę, w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

Wielki Czwartek
W tym dniu wolno odprawić tylko jedną Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu do zachodu słońca. Dlatego dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża jest ten sam dzień – Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Wielki Piątek
W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień wierni nawiedzają Grób Pański, czuwają na modlitwie i pamiętają, że jest tam obecny pod postacią chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.
W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. Przez święcenie pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny, podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

WIGILIA PASCHALNA
Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej – przez zmartwychwstanie –  dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia. Cała dynamika nocy paschalnej skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania „całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

NIEDZIELA WIELKANOCNA rozpoczyna się Wigilią Paschalną czyli Mszą świętą Zmartwychwstania Pana sprawowaną w sobotę wieczorem lub w nocy.

Ekstremalna Droga Krzyżowa już 12 kwietnia

NIE WARTO ŻYĆ NORMALNIE – WARTO ŻYĆ EKSTREMALNIE
Czas nocnej wyprawy z rozważaniem Męki Pańskiej już w piątek 12 kwietnia.
W niedzielę 7 kwietnia po Mszach św. dopołudniowych w salce na probostwie będzie działał punkt informacyjny EDK. Tam również będzie można się zapisać.

Wszystkie informacje m.in. trasy i mapki – kliknij tutaj…

Środa Popielcowa początkiem Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Podczas nabożeństw księża posypią głowy wiernych popiołem wypowiadając przy tym słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu jesteś i w proch się obrócisz”.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tj. ograniczenie się do spożycia trzech posiłków, dwóch lekkich i jednego do syta (od 18 do 60 r. życia), oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jak w każdy piątek (od 14 roku życia do jego końca).

Msze święte z posypaniem głów popiołem w naszym kościele w Środę Popielcową o godz. 7:00, 9:00, 15:30 i 18:00.