Służba liturgiczna

Dla nas jest bardzo konkretny sposób na życie miłością wobec Boga: służyć Najwspanialszemu Bogu w czasie, gdy On przychodzi do nas przez święte znaki liturgii. Uznajemy to jako wyróżnienie. Znajdujemy również czas na wspólne przebywanie, formację duchową i spotkania integracyjne. Chętnie gramy w kolarzy, ścigamy się na rowerach, rozgrywamy mecze w piłkarzyki czy rozwiązujemy zagadki tropiąc się w podchodach.
Zapraszamy chłopców chętnych do posługi przy ołtarzu w czwartki po Mszy szkolnej.
Zbiórki:
każdy czwartek po Mszy szkolnej dla kandydatów, ministrantów i lektorów

Wspólnota „Ogień Boży”

Wspólnota jest Charyzmatyczną Oazą Dorosłych Ruchu Światło – Życie.

Wspólnota zawiązała się w 2006 roku. Do marca 2012 r. spotkania modlitewne i formacyjne odbywały się w domu rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Obecnie jesteśmy Wspólnotą przy parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, gdzie spotykamy się na cotygodniowej modlitwie uwielbienia lub adoracji i Mszy św. Raz w miesiącu odbywają się spotkania kręgów Domowego Kościoła i małych grup, które oparte są na formacji oazowej.

Liderami wspólnoty są Maria i Jan Michałkowie, a pasterzem ks. Grzegorz Strządała.

Charyzmat Wspólnoty to modlitwa uwielbienia i służba Nowej Ewangelizacji poprzez gotowość podejmowania różnych posług.

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.ogienbozy.pl

Diakonia Liturgiczna Dorosłych

Przy ołtarzu Pana jest miejsce dla wszystkich: celebransa, ministrantów, dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych. Wszyscy bowiem tworzymy Lud Boży, żywą wspólnotę Kościoła.

 

Sobór Watykański II naucza:
„Matka Kościół pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych…”
(Konstytucja o Liturgii 14)

Kilka lat temu, idąc za pragnieniem zrodzonym w naszych sercach, zaproponowaliśmy włączenie osób dorosłych (rodzin) w posługę Liturgii Słowa. Najpierw w czasie jednej, a obecnie w czasie dwóch Mszy Świętych niedzielnych (o godz. 10.00 i 11.30).

Przez cały czas podejmowania tej posługi widzimy wiele łask, które Pan daje: radość posługiwania, otwartość i zaangażowanie co raz to nowych parafian. Osoby angażujące się w posługę dzielą się tym, że Słowo Boże jest im bliższe, kiedy czytają je przygotowując się do Mszy Świętej. Również uczestnicy Mszy Świętej dzielą się, że inaczej się słucha i przyjmuje w ten sposób czytane Słowo Boże.

Widzimy też wielkie rzeczy, które Pan działa w naszej parafii – ufamy, że jeszcze nie jedno ma dla nas przygotowane.

Aby pójść krok dalej, tworzymy Diakonię Liturgiczną Dorosłych. Jej celem jest głębsze zaangażowanie się w przeżywanie Liturgii poprzez podejmowanie posług liturgicznych, modlitwę i formację religijną. Chcemy coraz lepiej przygotowywać się do tej posługi, a także poprzez życie czytanym Słowem Bożym być Jego świadkami.

To wielki przywilej i dar, posługiwać samemu Panu, a jednocześnie być Jego świadkiem i nieść Dobrą Nowinę wszędzie tam, gdzie się znajdujemy w swoim codziennym życiu.

Zapraszamy do włączenia się w Diakonię:
– chętnych do posługi w czasie Mszy Św. o godz. 10.00, prosimy o kontakt 698 471 029,
– chętnych do posługi w czasie Mszy Św. o godz. 11.30, prosimy o kontakt: 512 807 297

Wszelkie dodatkowe informacje pod którymkolwiek z powyższych numerów telefonu.