zz Na Światowy Dzień Młodzieży do Panamy

Panama 2019!

Mimo, że to odległy termin, o wyprawie trzeba myśleć już teraz.
Czas: Dni w diecezjach są od 17 do 21 stycznia, a wydarzenia centralne od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Zatem wyjazd należy szacować ok. 15-16 stycznia, a powrót 28-29 stycznia. Należy wziąć pod uwagę, że jest to czas przed naszymi feriami i czas sesji akademickich.
Koszty: Pakiet panamski (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, plecak pielgrzyma), pakiet polski (polskie elementy ubioru, gadżety, polskie opracowania), ubezpieczenie,  udział w Dniach w diecezjach i przejazd z diecezji do Panamy to ok. 2000 zł. Największą niewiadomą jest koszt samolotu.
Zapisy: Należy zgłosić się u duszpasterza dekanalnego młodzieży (ks. Grzegorz w Istebnej dla dekanatu istebniańskiego), który organizuje grupę albo łączy z inną grupą w ramach diecezji. Ponieważ bilety na samolot pojawiają się około rok przed lotem (wtedy mogą się okazać najtańsze), dlatego na chwilę obecną datę decyzji i zapisu wraz z pierwszą wpłatą 2000 zł określa się na 15 stycznia 2018.

Galeria Światowy Dzień Młodzieży w Istebnej         Galeria Kraków 2016