zz Poprzednie katechezy klasa 3

Szczęść Boże!

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę. A przecież wyczekujemy na bardzo ważne wydarzenia: pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia Święta. Więc nie ma czasu na ociąganie – przystępujemy do dzieła.

Warunki dobrej Spowiedzi

Zanim przystąpimy do pierwszej Spowiedzi, trzeba nam się przyjrzeć, jak to zrobić dobrze. Trzeba nam spełnić 5 czynów, które mądrze nazywają się Aktami Penitenta – pewnie skomplikowana nazwa, więc zwykle mówimy: 5 warunków dobrej Spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie pokuty
 4. Szczera Spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Potrafisz już wymienić? Jeśli tak, to przyjrzyjmy się, o co w nich chodzi:


(za: Krzysztof Tomiak, Warunki dobrej Spowiedzi)

 

No dobrze, jak już wiemy, co powinno być w dobrej spowiedzi, to teraz czas jak wygląda sama spowiedź. No, trzeba się nauczyć formułki Spowiedzi. Oto ona:

 

Formułka Spowiedzi:

Przed Spowiedzią (w domu lub w kościele) czynię starannie RACHUNEK SUMIENIA i ŻAL ZA GRZECHY oraz MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY. Potem następuje SZCZERA SPOWIEDŹ:
Dziecko: (klękam do konfesjonału i mówię) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.
Dziecko:(czynię znak krzyża i mówię) W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

PIERWSZA SPOWIEDŹ:
Jestem uczniem (uczennicą) klasy trzeciej. To moja pierwsza spowiedź.

KOLEJNA SPOWIEDŹ:
Jestem uczniem (uczennicą) klasy… . Ostatnim razem u spowiedzi byłem(am) … . Pokutę zadaną odprawiłem(am).

Obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami…
(wymieniam grzechy i na koniec mówię): Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję i postanawiam się poprawić.
(SŁUCHAM pouczenia z ust kapłana, ZAPAMIĘTUJĘ zadaną pokutę.
Kiedy kapłan wyciągnie nade mną rękę i będzie się modlił, biję się w piersi na znak pokuty i mówię: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu lub Boże przebacz mi 3x
K: (ksiądz wypowiada formułę rozgrzeszenia i kończy ją słowami): I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dziecko: (kiedy ksiądz czyni ręką znak krzyża żegnam się i odpowiadam): Amen.
Dziecko: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem
(wstaję od konfesjonału, idę do ławki i dziękuję Bogu za spowiedź. Jako ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU odmawiam zadaną przez kapłana modlitwę; jako ZADOŚĆUCZYNIENIE BLIŹNIEMU przepraszam tych, wobec których zgrzeszyłem(am), oddaję zabraną własność, cofam kłamstwo itd.)

Zalecenia na każdy dzień kwarantanny:

Dużo czasu teraz spędzasz w domu. Proszę, nie spędzaj go zbyt dużo na komputerze czy telefonie. Komputer wykorzystaj na naukę. Znajdź czas na rozmowę z Rodzicami i rodzeństwem, na pomoc w pracach domowych.

Proszę Cię przede wszystkim, poświęć więcej czasu na modlitwę. Pan Bóg szczególnie ceni Sobie modlitwę dzieci i taka modlitwa ma wielką siłę. Módl się za siebie, za swoją rodzinę, za naszą ojczyznę i cały świat. Módl się o uwolnienie z wirusa. Módl się za ludzi, którzy odeszli od Boga o powrót do Niego. Za każdą chwilę modlitwy już wielkie dzięki 🙂

Klasa 3c; poniedziałek 23.03.2020r.; lekcja 4

Klasa 3b; Wtorek 24.03.2020r.;  lekcja 5

Klasa 3a; Czwartek 26.03.2020r.; lekcja1

Wprowadzenie:

Witam Cię serdecznie. W zeszłym tygodniu zamieściłam filmiki dotyczące 5 warunków dobrej spowiedzi, mam nadzieję, że już się z nimi dokładnie zapoznałeś/łaś ? Nadal będziemy przypominać sobie i uczyć się wypełniania tych warunków. Ucz się powoli formuły spowiedzi, która również znajduje się na tej stronie.

W związku z epidemią spowiedź, która miała być 4 kwietnia zostaje przeniesiona. Na razie nie wiadomo kiedy ona się odbędzie.

Należy się modlić do Miłosiernego Boga o ustanie tej epidemii na całym świecie.

Modlitwa: Ojcze nasz……………………

Temat: Żal za grzechy drogą powrotu do Ojca

Na początek zrób krótki rachunek sumienia (przypomnij sobie swoje popełnione grzechy). Pomogą Ci w tym pytania:

 1. Czy modlisz się rano i wieczorem?
 2. Czy pamiętasz o swoim Aniele Stróżu?
 3. Czy modlisz się za osoby chore?
 4. Czy słuchasz Słowa Bożego?
 5. Czy słuchałem rodziców?
 6. Jak reaguje gdy ktoś prosi mnie o zrobienie czegoś?
 7. Czy jesteś dobry dla dziadków?
 8. ……………………………………………………………….

Przeczytaj opowiadanie:

W zimowe niedzielne przedpołudnie trzej bracia wybrali się na Mszę świętą do kościoła oddalonego od domu o 2km. Aby zdążyć na wyznaczoną godzinę, chłopcy wyszli bardzo wcześnie. Blisko kościoła zorientowali się, że do rozpoczęcia Mszy Świętej zostało jeszcze dużo czasu. Postanowili więc pobawić się na pobliskiej górce, ale obiecali sobie, że gdy usłyszą dzwon z kościelnej wieży, szybko pójdą na Mszę Świętą. Jednak zabawa na śniegu była tak miła i ciekawa, że chłopcy zupełnie nie słyszeli dzwonów. Tymczasem ludzie już wychodzili z kościoła. Wówczas chłopcy przypomnieli sobie, gdzie są i co się wydarzyło i zaczęli tego żałować. Najmłodszy brat żałował bo bał się skarcenia przez rodziców. Trzecioklasista tłumaczył, że gdyby teraz umarli, spotkałaby ich kara Boża i poszliby do piekła. Najstarszy Kamil stwierdził smutno „Pan Jezus tak mnie kocha a ja o Nim zapomniałem”

Wszyscy trzej bracia żałowali za swój czyn, ale powody żalu były bardzo różne.

Dzisiaj poznamy jaki musi być żal aby naprawdę stał się droga powrotu do Ojca.

Św. Piotr uczynił doskonały żal za grzechy, który wypływał z miłości do Jezusa. Taki żal dostrzegliśmy u najstarszego chłopca z opowiadania. On zdawał sobie sprawę, że sprawił zawód dobremu Jezusowi.

Przy każdym rachunku sumienia wzbudzamy w sobie akt żalu. Czynimy to również podczas każdej Mszy Świętej wypowiadając słowa spowiedzi powszechnej: Spowiadam się Bogu…………………………………………moja wina moja wina moja bardzo wielka wina………………………

Zadanie: Uzupełnij ćwiczenia  strona 68 i 69 (Ci którzy zrobili ten temat nie robią nic do przodu)

ZADANIE DO OCENY: Proszę napisz swój własny żal za grzechy minimum 5 zdań (taki żal najlepiej jest zrobić wpatrując się w krzyż, patrząc na cierpienie Jezusa. Należy uzmysłowić sobie jak bardzo ranimy Jezusa swoimi grzechami). Proszę o przesłanie mi tego żalu za grzechy na mój adres mailowy: basiamo26@wp.pl lub przez zrobienie zdjęcia i przesłanie na mojego Messengera lub na telefon. Termin nadsyłania prac jest do 1 kwietnia 2020r.

Proszę aby nie przepisywać gotowego żalu z Internetu czy z książeczki to ma być żal wypływający z serca dziecka, który przeprasza Jezusa. ( przy żalu za grzechy proszę nie wypisywać swoich grzechów)

Modlitwa: Przy pomocy książeczki Chwalcie Pana, pomódl się słowami Żalu za grzechy strona 54.

Klasa 3c; środa 25.03.2020r; lekcja 3

Klasa 3b; czwartek 26.03.2020r; lekcja 3

Klasa 3a; piątek 27.03.2020r; lekcja 1

Temat: Mocne postanowienie poprawy drogą powrotu do Ojca.

MODLITWA:  Akt żalu

Jak Ci idzie pisanie swojego żalu za grzechy? Przypominam o przesłaniu go do mnie. Jeżeli masz jakiś problem z napisaniem, nie wiesz jak to zrobić możesz się ze mną skontaktować lub napisać do mnie to pomogę.

Na początku podczas modlitwy wyraziłeś/łaś  przed Jezusem swój żal z powodu popełnianych grzechów. Serdeczny żal Jezus zawsze nagradza przebaczeniem. Ale to jeszcze nie wszystko, by móc w pełni się cieszyć odnowieniem przyjaźni z Bogiem. Konieczny jest z Twojej strony jeszcze jeden krok – ważna decyzja. Przeczytaj, czego Jezus oczekiwał od przyprowadzonej do Niego grzesznej kobiety.

Grzeszna kobieta – opowiadanie biblijne

Św. Jan Ewangelista opowiada o kobiecie, która znana była z grzesznego życia. Ludzie przyprowadzili ją do Jezusa, aby ją potępił i udowodnił jej ciężki grzech. Kobieta była smutna i przerażona. Pan Jezus, znając jej serce, wiedział, że żałuje za grzechy, które popełniła. Nie potępił jej i nie pozwolił ukarać, lecz przebaczył jej grzechy. Powiedział do niej: „Idź i odtąd już nie grzesz”

Odpowiedz na pytania:

 1. Kogo ludzie przyprowadzili do Jezusa?
 2. Za co chcieli ją potępić?
 3. Co Pan Jezus dla niej uczynił? (przebaczył jej)
 4. Dlaczego Pan Jezus przebaczył jej grzechy? (żałowała za nie)
 5. Do czego ją zobowiązał? (aby więcej już nie grzeszyła)

Pan Jezus do każdego z nas mówi te słowa „Idź i odtąd już nie grzesz”

O mocnym postanowieniu poprawy możemy mówić wtedy, gdy nasze postępowanie po spowiedzi wyraźnie zmienia się na lepsze. Zmieniamy się, bo chcemy być bardziej podobni do Chrystusa. Najlepiej jest wybrać sobie jeden grzech, który przeszkadza nam w upodobnieniu się do Niego, i pracować nad sobą, by się już więcej nie powtórzył.

Ten jeden grzech wybrała sobie również Paulinka. Przeczytaj jakie ona miała postanowienie:

Postanowienie Paulinki

Paulinka chodziła do trzeciej klasy. Przygotowywała się do sakramentów pokuty i Eucharystii. Po katechezie o mocnym postanowieniu poprawy podeszła do siostry katechetki i powiedziała: – Proszę siostry, ja już wiem, nad czym muszę popracować, z czego się poprawić. Często opuszczałam Msze Święte, bo wydawało mi się, że muszę być w kościele tylko wtedy, gdy są ze mną moi rodzice. Teraz już wiem, że skoro mogę przychodzić sama do szkoły, to i na Mszę Świętą także mogę przyjść sama. Od tamtej rozmowy minęło sporo czasu, a Paulinka przychodzi na Mszę Świętą w każdą niedzielę, nawet wtedy, gdy nie ma jej rodziców.

 1. Z czego Paulinka chciała się poprawić?
 2. Jakie było jej postanowienie poprawy?
 3. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy to zmiana postępowania na lepsze, to chęć
unikania grzechów i okazji do nich.

ZADANIE: Wykonaj zadania w książce strona 70 i 71 (uczniowie, którzy te zadania już zrobili proszę, aby przeczytali modlitwę w książeczce Chwalcie Pana str. 55)

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE:

„Ojcze nasz… ale nas zbaw ode złego

– jak od mostu dziurawego,

jak od lodu na stawie kruchego, jak od wypadku drogowego

– od serca na grzech chorego RATUJ NAS, PANIE,

by nikt na kłamstwie nie utonął,

by nikt od gniewu nie spłonął,

by nikt nie zakochał się w filmie okrutnym,

by nikt na zawsze nie został już złym i smutnym,

w przepaści piekłem nazwanej – RATUJ NAS OD TEGO, PANIE!

Szczęść Boże. Dzisiaj 2 kwietnia 15 rocznica śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II.  Przesyłam link do katechezy o naszym papieżu. Zachęcam do modlitwy, słuchania, śpiewu i pracy plastycznej (wszystkie te elementy zawarte są w poniższej katechezie)

https://view.genial.ly/5e79cc1b8a1d0d0d9888905c?fbclid=IwAR39g5Xa7jGfChi0LnLz-QMIDTGgL2Ly6OftmxPTm7-ejNKNwgKepiuXqIM

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 03. 04. 2020 r.; lekcja 3

Temat: Szczera spowiedź

Szczęść Boże

MODLITWA: Na początku dzisiejszej katechezy pomódl się aktem żalu: Ach żałuję za me złości……….

Dzisiaj zajmiemy się 4 warunkiem dobrej spowiedzi.

Mam nadzieję, że pamiętasz jak on brzmi:-)Jest to szczera spowiedź.

Pamiętaj aby się nauczyć odpowiedzi na pytanie; Co to jest szczera spowiedź?

Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich popełnionych grzechów przed kapłanem.

Jeśli chory chce się wyleczyć, musi iść do lekarza. Tak samo trzeba szczerze i bez lęku wyznać wszystkie grzechy w sakramencie pokuty i pojednania, aby oczyścić swoje serce. Każdy bowiem grzech, nawet ten ukryty, zanieczyszcza serce.

Przeczytaj opowiadanie

„Gdyby grzechy były kamieniami”:
Dwie kobiety udały się do mędrca, który cieszył się opinią świętego, aby
poprosić go o rady dotyczące życia duchowego. Jedna sądziła, że jest wielką grzesznicą. Gdy była młoda, pogniewała się bardzo na swoich rodziców, ponieważ nie zaakceptowali jej decyzji, i przez pół roku w ogóle się z nimi nie widywała. Później zrozumiała swój błąd i przeprosiła rodziców, ale nie potrafiła zapomnieć swojej winy. Choć potem zawsze już zachowywała się nienagannie, przy każdej rozmowie z rodzicami przypominał jej się jej grzech i prześladowały ją ciągle wyrzuty sumienia. Druga kobieta zawsze respektowała wszystkie nakazy, czuła się niewinna i była zadowolona z siebie.
Mędrzec kazał sobie opowiedzieć historię życia każdej z nich.
Pierwsza ze łzami w oczach wyznała swą winę. Mówiła łkając, że dla niej
nie ma chyba przebaczenia, gdyż zbyt wielki jest jej grzech. Druga stwierdziła, że nie ma żadnych grzechów.
Święty człowiek powiedział do pierwszej:
– Córko, idź i poszukaj najcięższego i największego kamienia, jaki zdołasz
unieść, i przynieś mi tutaj.
Potem zwrócił się do drugiej:
– A ty przynieś mi tyle kamieni, ile zdołasz utrzymać, ale niech będą
małe.
Obie kobiety szybko postanowiły wypełnić rozkaz mędrca.
Pierwsza wróciła z wielkim kamieniem, druga z ogromną torbą małych
kamyczków. Mędrzec spojrzał na kamienie i powiedział:
– Teraz musicie zrobić coś jeszcze. Odnieście kamienie tam, skąd je wzięłyście, ale uważajcie, by każdy kamień umieścić dokładnie na tym miejscu,
z którego był wzięty. Potem wróćcie do mnie.
Obie kobiety cierpliwie starały się wypełnić rozkaz mędrca. Pierwsza łatwo
znalazła miejsce, skąd wzięła kamień, i położyła go tam z powrotem. Druga
natomiast na próżno wędrowała, starając się przypomnieć sobie, skąd wzięła małe kamyczki do swej torby. Było to zadanie niemożliwe do wykonania.
Zmartwiona wróciła do mędrca ze wszystkimi kamieniami.
Święty człowiek uśmiechnął się i powiedział:
– Tak samo jest z grzechami. Ty – powiedział do pierwszej kobiety – z łatwością
położyłaś kamień na swoim miejscu, gdyż wiedziałaś, skąd go wzięłaś:
rozpoznałaś swój grzech, pokornie wysłuchałaś wyrzutów ludzi i własnego
sumienia. Dzięki skrusze zadośćuczyniłaś.
– Ty tymczasem – powiedział do drugiej – nie wiedziałaś, skąd wzięłaś
wszystkie małe kamyczki, tak jak nie zauważyłaś swoich małych grzechów.
Może potępiałaś wielkie winy innych, a pozostałaś usidlona w swoich, gdyż
nie potrafiłaś ich zauważyć.

To opowiadanie przypomina nam, że wyznajemy wszystkie grzechy ciężkie i lekkie.

W konfesjonale widzimy kapłana, słyszymy jego słowa, lecz wierzymy, że
poprzez niego spotykamy się z Panem Jezusem, który słucha naszej spowiedzi
i uczy nas, co należy czynić, aby bardziej podobać się Bogu.

Obejrzyj krótki filmik, który będzie dla Ciebie pomocą w zrozumieniu warunku szczerej spowiedzi:

Dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób należy się spowiadać. FORMUŁĘ SPOWIEDZI otrzymaliście już wcześniej możecie do niej wrócić wchodząc na link z katechezami z zeszłego tygodnia. Poproś kogoś dorosłego, aby pomógł Ci ćwiczyć to wszystko co mówisz w konfesjonale, oczywiście ćwiczysz bez mówienia grzechów:-)Grzechy wypowiadamy tylko i wyłącznie w konfesjonale przed kapłanem.

ZADANIE:  Dzisiaj masz do zrobienia w ćwiczeniach trochę więcej niż zawsze ale z całą pewnością dasz radę:-)Uzupełnij zadania na stronach: 72, 73, 74, 75

MODLITWA: Pomódl się  własnymi słowami o dobrą pierwszą spowiedź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Klasa 3a, 3b, 3c; piątek 17.04.2020r; lekcja 3

TEMAT:  Zmartwychwstanie Jezusa zapowiedzią naszego zmartwychwstania.

Szczęść Boże. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj spróbujemy przypomnieć sobie i powtórzyć wiadomości o Światach Zmartwychwstania Pańskiego.

Wejdź na poniższy link i przechodź poszczególne strony. Na początku jest piosenka do Anioła Stróża, która niech będzie Twoją modlitwą. Życzę miłej zabawy, nauki i pracy:-)

https://view.genial.ly/5e97059b898eea0db713297a?fbclid=IwAR3q-vWqNvVj2HANqM1fttouuz5vnF20JVGBkBGZPsJcK-02eP9quOaUVjg

Po obejrzeniu i przeczytaniu wszystkich informacji, wykonaj zadania w w swojej książce na stronie 108 i 109.

Z Panem Bogiem

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 24. 04. 2020 r; lekcja 3

Szczęść Boże.

Witam Cię serdecznie na dzisiejszej katechezie.

MODLITWA: Zaśpiewaj piosenkę. Pomoże Ci w tym poniższy link:

Na dzisiejszej katechezie poznasz ostatni warunek dobrej spowiedzi czyli ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU.

Mam nadzieję, że już umiesz formułę spowiedzi:-). Przypominam o ćwiczeniu (możesz z kimś dorosłym albo sam/a)tego co mówisz przystępując do sakramentu pokuty. Również przypominam o robieniu sobie krótkiego rachunku sumienia i żalu za grzechy podczas wieczornej modlitwy.

Przeczytaj fragment Ewangelii, który opowiada o ciekawym spotkaniu Pana Jezusa z człowiekiem o imieniu Zacheusz.
„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek,

imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty,
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w
czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego:
«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to,
co zginęło»”.

Dla lepszego zapamiętania kim był Zacheusz posłuchaj co o nim mówi Gienek:-)

Zacheusz był człowiekiem grzesznym. Wielu ludzi odnosiło się do niego
z pogardą. Jezus, nie zważając na nich, poszedł do niego w gościnę. Zacheusz,
ceniąc miłość Jezusa, zrozumiał swoje złe postępowanie i obiecał Jezusowi, że
wynagrodzi wszystkie krzywdy wyrządzone ludziom oraz podzieli się z nimi
swoim majątkiem, co bardzo podobało się Jezusowi.

Popełniając grzech wyrządzamy krzywdę bliźniemu i obrażamy Boga.
W sakramencie pokuty Pan Jezus odpuszcza nam grzechy, ale krzywda trwa
nadal. Dlatego powinniśmy wynagrodzić popełnione zło tak jak Zacheusz. Takie wynagrodzenie krzywd nazywamy zadośćuczynieniem.

Podczas Twojej spowiedzi ksiądz w konfesjonale zada Ci pokutę (zazwyczaj jest to modlitwa)odprawienie jej jest zadośćuczynieniem Panu Bogu ale zostaje jeszcze zadośćuczynienie bliźniemu co możesz zrobić? Należy wynagrodzić bliźniemu to co zrobiliśmy wobec niego złego np. przeprosić, zrobić laurkę, odkupić to co zniszczyliśmy itd.

Dzisiaj naucz się odpowiedzi na kolejne pytanie w Twoim katechizmie: Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest wynagrodzeniem i naprawieniem krzywd wyrządzonych bliźniemu oraz odprawieniem pokuty zadanej przez kapłana.

O zadośćuczynieniu opowie Ci jeszcze raz królik:-)

Na koniec dzisiejszej katechezy uzupełnij zadania w ćwiczeniach na stronie 76 i 77.

MODLITWA: Pomódl się słowami piosenki „Przepraszam Cię Boże…” Z Panem Bogiem

 

 Przypominam również o przesłaniu mi Twojego aktu żalu za który jest ocena ( mail: basiamo26@wp.pl, messenger, telefon)

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 08. 05. 2020r; lekcja 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od dzisiaj rozpoczynamy katechezy na temat Mszy Świętej. Mamy 4 części Mszy świętej, dzisiaj je poznasz:-)

Zanim przejdziemy do tematu, to mam takie małe przypomnienie dla Twoich rodziców, że dziś po nabożeństwie majowym jest spotkanie w kościele z księdzem proboszczem (na spotkanie przychodzi jeden z rodziców)

Wejdź na poniższy link i przejdź przez poszczególne punkty:

Start- Powitanie , pomódl się modlitwa Zdrowaś Maryjo

1- Obejrzyj filmik- Czym jest Msza święta?

2- możesz pominąć

3-Do podanych obrazów dopasuj odpowiednie nazwy części Mszy Świętej

4- Uzupełnij zdanie

5- Zapamiętaj jakie mamy części Mszy świętej

6- Wykreśl podane wyrazy

7- Zaśpiewaj piosenkę Pan Jezus już się zbliża

https://view.genial.ly/5e6f9c0045bfe40fc0078577/presentation-msza-swieta-klasa-iii?fbclid=IwAR3NsYIoYSOCF7PBIg7g54GzJneRCFtHLO4Mmku8DgRhFl35ySlbauRgAnQ

Po przejściu wszystkich punków wykonaj zadania na str 80 i 81. Pozdrawiam Cię serdecznie. Z Panem Bogiem

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 15. 05. 2020r; lekcja 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Zanim rozpoczniemy dzisiejszy temat pomódl się słowami modlitwy wyznania wiary Wierzę w Boga….

Na ostatniej katechezie poznałeś/łaś z jakich części składa się Msza Święta:

Obrzędy wstępne

Liturgia Słowa

Liturgia Eucharystyczna

Obrzędy zakończenia

Dzisiaj poznamy i omówimy 2 pierwsze części.

Przeczytaj tekst z Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz,
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę
ze wszystkiego, co nabywam». A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi mówiąc: «Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika». Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony»”.

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. – te słowa wypowiedział  uniżony przed Bogiem celnik.

Jezus pochwalił celnika za to, że przyznał się szczerze do swoich grzechów
i słabości. Jego modlitwa płynęła z serca, które ufało Bogu. W Nim celnik szukał
pomocy, aby stać się lepszym człowiekiem.

Na początku każdej Mszy Świętej kapłan zachęca nas, abyśmy poprosili
Boga o przebaczenie. W chwili ciszy przypominamy sobie grzechy, za które
chcemy Go przeprosić, a następnie zwracamy się do Niego słowami modlitwy
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu”- czyli spowiedź powszechna.

Pan Jezus pragnie, abyśmy spotykając się z Nim, stanowili jedno. Dlatego
wzywa nas do przepraszania Boga i bliźnich.

Msza Święta rozpoczyna się obrzędami wstępnymi. Są to:
– znak krzyża i pozdrowienie,
– akt pokuty,
– hymn „Chwała”.

Gdy zaśpiewamy hymn Chwała na wysokości…siadamy i rozpoczyna się LITURGIA SŁOWA

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

Liturgia słowa obejmuje trzy czytania z Pisma Świętego, homilię, wyznanie
wiary i modlitwę powszechną.

LITURGIA SŁOWA
Czytanie I (Stary Testament)
Psalm
Czytanie II (Nowy Testament)
Śpiew „Alleluja”
Ewangelia
Homilia
Wyznanie wiary
Modlitwa powszechna

Słowo Boże przyjęte z wiarą i szczera modlitwa przemieniają ludzkie serca,
czyniąc nas szczęśliwymi. Przeczytaj opowiadanie.
Pismo Święte – kompas życia
Całą drogę do domu Dominik zastanawiał się nad tym, co usłyszał na
religii.
– Nasze życie jest wędrówką do Boga – mówił katecheta, trzymając w lewej
dłoni kompas, a w prawej Pismo Święte. – Mapą w tej wędrówce jest sumienie,
a kompasem, który zawsze wskazuje właściwy kierunek i nie pozwala zbłądzić,
jest Słowo Boże.
Słowa katechety zaintrygowały Dominika na tyle, że podczas niedzielnej
Mszy Świętej postanowił przeprowadzić eksperyment. Do tej pory słuchał co
prawda czytań, psalmu i Ewangelii, ale rzadko kiedy je słyszał. Czasami pamię-
tał co nieco z Ewangelii, jednak treść czytań i psalmu pozostawała dla niego
białą plamą. Tej niedzieli Dominik chciał z uwagą wysłuchać tekstów liturgii
słowa i zapamiętać je. Jakie było jego zdziwienie, gdy już pierwsze czytanie
potwierdziło słuszność podjętej przez niego decyzji.
– „Weźcie przeto sobie moje słowa do serca i duszy” – zaczął czytać lektor –
„Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między
oczami”.
Dominik był szczerze zaskoczony tak szybką odpowiedzią Boga na jego
poszukiwania. Nie spodziewał się jednak, jak odmieni jego życie drugie czytanie.
– „Wszyscy bowiem zgrzeszyli…” – zabrzmiały słowa lektora, a Dominik
w jednej chwili przypomniał sobie ze wstydem swoje ostatnie przewinienia –
„…a dostępują usprawiedliwienia za darmo, przez odkupienie, które jest
w Chrystusie”.
Chłopiec spojrzał na stojący przy ołtarzu krzyż i przypomniał sobie wrzucony
do szuflady krzyżyk, który dostał od babci w zeszłym roku, w dniu Pierwszej
Komunii Świętej.
– „Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego
krwi”.
Kiedy rozległ się śpiew „Alleluja” Dominik postanowił, że od tej pory z dumą
będzie nosił swój krzyżyk, dziękując Jezusowi za Jego mękę i śmierć, za Jego
miłość i miłosierdzie.
Po powrocie do domu Dominik wykonał duży rysunek do niedzielnej
Ewangelii. „Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak
nie runął, bo na skale był utwierdzony” – brzmiały w uszach chłopca słowa
Ewangelii. Gdy rysunek był ukończony, Dominik umieścił na nim napisy: na
domu – „Dominik”, na skale – „Jezus Chrystus”. U dołu obrazka napisał słowa
psalmu „Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność
w Panu”. Chłopiec poczuł się wyjątkowo. Wiedział, że eksperyment, który przeprowadził podczas niedzielnej Eucharystii, na dobre odmieni jego życie.
Po lekcji religii Dominik podszedł do katechety, żeby podzielić się z nim
swoją radością odkrycia Słowa Bożego.
– Chcę… chcę podziękować – zaczął, nie bardzo wiedząc, jak powinien
wyrazić swoją wdzięczność.
– Za co? – zdziwił się katecheta.
– Za to, co powiedział pan o Słowie Bożym – wyjaśnił Dominik.
– Poskutkowało? – radośnie spytał katecheta.
– Jeszcze jak! – zapewnił chłopiec.
– Wspaniale! – ucieszył się nauczyciel. – A to – dodał, wręczając Dominikowi
kompas – żebyś o nim nigdy nie zapominał!

Dzisiaj na katechezie dużo się dowiedziałeś/łaś. Poznałeś/łaś dwie części Mszy świętej. Na zakończenie wykonaj ćwiczenia w swojej książce na str 82, 83, 84, 85.

W wolnej chwili posłuchaj Gienka, który spróbuje wyjaśnić co jest w kościele i co tam robimy:-) Z Panem Bogiem


Na koniec  mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję. Udział w konkursie plastycznym.  Konkurs jest związany ze znanym Ci już Wielkim Polakiem  Świętym Janem Pawłem II w 100 rocznicę jego urodzin. Zachęcam do udziału. Wszystkie szczegóły znajdziesz klikając poniższy link.

https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/konkurs-plastyczno-literacki-w-jan-paweo-ii-w-100-rocznic-urodzin

 

Jeżeli będą jakieś pytania, prośby w związku z danym tematem albo potrzeba zgłoszenia do konkursu to jestem do dyspozycji i mogę pomóc. Można dzwonić lub pisać.

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 22. 05. 2020r; lekcja 3

Temat: Z CHRYSTUSEM SKŁADAMY BOGU DARY,  PAN JEZUS PRZEMIENIA CHLEB W SWOJE CIAŁO, A WINO W SWOJĄ KREW

Przeczytaj opowiadanie:

„W pewnym kościele afrykańskim podczas ofiarowania wyznaczone osoby
przechodziły z dużym koszem wiklinowym, podobnym do tych, które służą
do zbioru manioku.
W ostatnim rzędzie ławek kościelnych siedział chłopczyk, który wpatrywał
się zamyślony w koszyk przechodzący z rzędu do rzędu. Westchnął, bo nie
miał absolutnie nic do zaofiarowania Bogu. Gdy koszyk dotarł do niego, ku
zdumieniu wszystkich wiernych, chłopczyk usiadł w koszyku, mówiąc:
– Jedyną rzecz, jaką posiadam – oddaję Bogu”.

Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

– Kto całego siebie, swoje życie ofiarował Bogu?
– Co trzeba zrobić, aby być podobnym do Jezusa?
Kiedy kapłan zwraca się do nas słowami: „Módlcie się, aby moją i waszą
ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący”, wtedy z wiarą, że na ołtarzu jest też
i nasz dar, odpowiadamy:
„Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia,
a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego”.

Każde z was do daru chleba i wina może dołączyć swoje dary.
– Co ofiarujesz Panu Jezusowi?
– Jaki dar przygotujesz dla innych dzieci?

(kwiaty, chleb, ofiara pieniężna, dobry uczynek itd)

Po tej części katechezy wykonaj zadania w Twoim podręczniku na stronie 86 i 87.

Święty ojciec Maksymilian
Polski zakonnik, św. Maksymilian Kolbe kochał Boga i ludzi miłością, którą
warto naśladować. W 1941 r. został uwięziony w obozie w Oświęcimiu. Tam
dobrowolnie oddał swoje życie w ofierze. sam zaproponował, że pójdzie na
śmierć zamiast wskazanego przez żołnierza człowieka, który miał rodzinę.
Tym człowiekiem był Franciszek Gajowniczek, który doczekał się uwolnienia
z obozu. Pan Franciszek uczestniczył w 1982 r. w uroczystościach, podczas
których papież ogłosił ojca Maksymiliana świętym.

Św. Maksymilian Kolbe oddał , ofiarował swoje życie za drugiego człowieka.

Dziś będziemy mówić o tej części Mszy Świętej, w której Pan Jezus jest wśród
nas obecny w swoim Ciele i swojej Krwi i ofiaruje za nas swoje życie.

Przeczytaj tekst z Pisma Świętego

„Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy,
połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją
pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten
kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić
będziecie, na moją pamiątkę»”.

Pan Jezus w Wieczerniku ofiarował za nas samego siebie. Przemieniając
chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, chciał nam powiedzieć, że Jego
Krew będzie oddzielona od Jego Ciała, czyli że umrze.
– Kiedy spełniła się ta zapowiedź?

W Wieczerniku i na krzyżu Pan Jezus ofiarował się za nas, za wszystkich ludzi.

– Czym różnią się te dwie ofiary?
Jest to ta sama ofiara, tylko złożona w różny sposób: w Wieczerniku w sposób
bezkrwawy – pod postaciami chleba i wina, a na krzyżu w sposób krwawy
w męce i śmierci. Pan Jezus złożył ją Bogu z miłości i posłuszeństwa.

Kapłan odprawiający Mszę Świętą wypełnia polecenie Pana Jezusa, a Jego
słowa wypowiadane nad chlebem i winem są dla nas ogromnie ważne. Podczas Mszy Świętej Jezus zmartwychwstały jest obecny wśród nas i ofiaruje Bogu Ojcu swoje Ciało i swoją Krew. Tego wszystkiego nie możemy zobaczyć. To jest „wielka tajemnica naszej wiary”. Widzimy wprawdzie tylko znaki chleba
i wina, ale wierzymy Panu Jezusowi i na słowa kapłana: „Oto wielka tajemnica
wiary” z radością odpowiadamy: „Głosimy śmierć Twoją…”

Na zakończenie przeczytaj historię świętego Ojca Damiana:

Święty ojciec Damian
Święty o. Damian, pracował wśród trędowatych. Nie mogąc sobie poradzić
z trudnościami, chciał opuścić swoją placówkę. Przed odjazdem odprawiał
swoją ostatnią Mszę Świętą. W momencie przeistoczenia zdawało mu się, że w
Hostii ujrzał oblicze Pana Jezusa. Ku swemu zdumieniu dostrzegł, że ta twarz
była pokryta trądem, jak twarze ludzi, wśród których pracował.

W czasie każdej Mszy Świętej Pan Jezus uobecnia się, to znaczy jest wśród
nas. Czyni to z miłości do każdego człowieka. Pan Jezus pragnie, abyśmy my,
którzy korzystamy z Jego miłości, odpowiadali miłością na Jego miłość. Takiej
ofiary żądał Pan Jezus od o. Damiana, ukazując mu swoją twarz pokrytą trą
dem. O. Damian zrozumiał to i pozostał ze swoimi trędowatymi aż do śmierci.
Uczynił to z posłuszeństwa powołaniu oraz z miłości do Jezusa i do ludzi, do
których posłał go Pan Jezus.

Modlitwa: Zaśpiewaj pieśń „Jeden chleb…”. Po modlitwie wykonaj jeszcze zadania na stronie 88 i 89. Z Panem Bogiem

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 29. 05. 2020r; lekcja 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiejsza katecheza znajduje się w poniższym linku. Po obejrzeniu interaktywnej katechezy wykonaj zadania w swoich ćwiczeniach na stronie 90 i 91. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem

https://view.genial.ly/5eccb9e2246a860d274002d2/presentation-pan-jezus-jednoczy-nas-w-komunii-swietej?fbclid=IwAR1yItkcvlgQw_TC2m3q6-2EuYiKxdiAOcd2NG6Ris6vlZmyZ561taVlZrc

 

Klasa 3 a, 3 b, 3 c; piątek 05. 06. 2020 r; lekcja 3

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiejsza katechezę rozpoczniemy od zaśpiewania pieśni Kochajmy Pana. Poszukaj w książeczce Chwalcie Pana tekstu tej pieśni i zaśpiewaj ją. Pomoże Ci w tym poniższy tekst z melodią.

Serce jest bardzo ważne, bo dzięki niemu możemy żyć i kochać. Serce jest
symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują
serca na kartkach lub laurkach z życzeniami, a potem dają je komuś bardzo
drogiemu i kochanemu. Pan Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek,
też miał swoje serce, które bardzo umiłowało ludzi. Będziemy dzisiaj o tym
rozmawiać.

Poniżej przeczytaj tekst z Ewangelii św. Jana:

„…jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.

Pan Jezus przyszedł na świat, ponieważ bardzo nas kocha. Z miłości do ludzi
narodził się w szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ich, brał dzieci na kolana.
Z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża. Żołnierz przebijając bok Jezusa,
przebił jednocześnie Jego serce, z którego wypłynęła krew i woda.

Ty już od I Komunii świętej możesz przyjmować Ciało Chrystusa w czasie Mszy św. Wtedy Pan Jezus przychodzi do naszych serc.
Wejdź na poniższy link, gdzie znajduje się prezentacja dotycząca Pierwszych Piątków Miesiąca. Dzisiaj właśnie jest taki piątek. Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące odprawiania 9 piątków miesiąca (sporo tych informacji jest więc możesz poprosić kogoś dorosłego o pomoc w czytaniu:-). W ćwiczeniach dziś nie wykonujesz żadnego zadania. Pozdrawiam Cię serdecznie z Panem Bogiem

Pierwsze Piątki Miesiąca. SPpptx

Jako modlitwę na koniec zaśpiewaj pieśń Wszystko Tobie oddać pragnę. Tekst i melodia znajduje się poniżej.

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30