zz Poprzednie katechezy klasa 5cd

Szczęść Boże!

 

Posłanie uczniów
Wtorek, 2 czerwca, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bądź ze mną. Dodaj wytrwałości i mądrości, by ten czas był dla mnie owocny.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Co Duch Święty sprawił?
Kiedy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, nabrali odwagi, żeby spełnić szczególne polecenie Jezusa. Do tego zadania Jezus ich przygotowywał od samego początku. Również dzisiaj to zadanie jest jedynym zadaniem Kościoła, którego podporządkowane są wszystkie inne. Jakie to zadanie?

Przeczytaj: Mt 4, 18-20

Jaka była reakcja na słowa Jezusa? Możliwe, że jeden z rybaków zapytał swojego kolegę: Właściwie do czego On nas powołuje? Co odpowiedział mu ten kolega? Spróbuj odpowiedzieć w formularzu aktywizacyjnym.

Zapisz w zeszycie temat katechezy.

Okazuje się, że świat dziś bardzo potrzebuje Ewangelii. Wielu ludzi się bardo zagubiło i przeżywa duchową pustkę w sercu. Żeby móc głosić Ewangelię, najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa. Uczeń to ten, kto przylgnął do Jezusa (J 21,15-17). Potrafi żyć z wiarą, a w konsekwencji podejmuje dzieło uwalniania od złego (najpierw sam uczy się żyć w wolności od grzechu, a potem innym w tym pomaga: Mt 28,19; J 20,22-23). Uczeń to jest ktoś, kto przygotowuje się do misji, by ostatecznie głosić Ewangelię (Mt 28,19). Właśnie taka metoda apostolska sprawiła, że w pierwszych wiekach Kościół się bardzo szybko rozrastał: zaczęło się od 12 a dzisiaj są miliardy.

Kogo ostatecznie dotyczy nakaz misyjny Jezusa? Przeczytaj: Mt 28,19-20

W dosłownym tłumaczeniu moglibyśmy przeczytać zamiast słowa „nauczajcie” słowa „czyńcie uczniami”. Niby to samo, a jednak bardziej podkreślone, że chodzi o to, by te wszystkie narody stały się uczniami. A po co mają stać się uczniami? Żeby potem gł.s.. Ew..g.l.. . Jezus nie kazał tylko opowiadać, żeby wszyscy wiedzieli, ale żeby stali się uczniami, czyli spełniali to samo. Celem jest, by Kościół się dalej rozrastał, aż Kościołem staną się wszyscy ludzie na ziemi. Dopóki choćby jeden człowiek na ziemi nie znał Jezusa, dotąd cały czas to przynaglenie Jezusa jest aktualne.

Zapisz w zeszycie:
Choć nieco mniejsze, jednak mam zobowiązanie, by czynić innych uczniami Jezusa i dzielić się z nimi swoją wiarą. Podstawą jest osobiste doświadczenie Jezusa.

Modlitwa na zakończenie:
No to na zakończenie pytanie: Czy znam Jezusa? Czy Go doświadczyłem?
Módl się o to, co te pytania Ci podpowiedzią.

 

 

Matka i Królowa
Wtorek, 26 maja, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Zdrowaś Maryjo…

Miesiąc maj
Już powoli dobiega końca miesiąc maj. To miesiąc, w którym pamiętamy o szczególnej Osobie danej nam przez samego Zbawiciela.
Przeczytaj: J 19,25-27

Już wiesz kto to jest? Uczeń Jan reprezentował nas, wszystkich, którzy uwierzymy. To on otrzymał pod opiekę Matkę Zbawiciela. Pod opiekę, a równocześnie jako wielki dar: otrzymał Matkę.

Przeczytaj: Ap 12,1-2

W tym fragmencie pokazane jest dostojeństwo Maryi. Jest ukazana jako Królowa w niezwykłej ozdobie: obleczona w s…… , wokół 12 g….. a pod stopami k…… .

Tych tytułów Maryi zostało uzbieranych bardzo dużo. Właśnie w maju w czasie majówek wyśpiewujemy naszą miłość Maryi za pomocą tytułów ułożonych w Litanię Loretańską. Ale skąd taka nazwa?

Loreto to miasto we Włoszech, w którym jest niezwyczajna budowla. Sercem tamtejszego sanktuarium jest maleńki domek. Według tradycji znalazł się tam w sposób cudowny, przeniesiony przez aniołów z Efezu. A to ostatnie miasto to miejsce, w którym wiele czasu spędził Jan z Maryją, właśnie mieszkając w takim domku.

Dlatego to miejsca stało się symbolem chwały Maryi, że Loreto rozsławiło się na cały świat.

Ale wróćmy do litanii. Jak wspomniałem, jest tam wiele tytułów Maryi. Nie umówimy wszystkich, ale chociaż kilka z nich, żeby zobaczyć, jak wielkie bogactwo w nich jest zawarte.

Są tam tytułu, które bezpośrednio obrazują, kim była Maryja: Matka Chrystusowa, Matka Zbawiciela – to przecież takie oczywiste. Niektóre tytuły zawarte z Pisma Świętego są owiane troszkę głębszą tajemnicą, nad którą trzeba się nieco zastanowić, żeby zrozumieć.

Dzięki temu, że Pan Jezus przekazał Matkę nam, ludziom, Maryja stała się Matką dla wierzących, a więc dla Kościoła. A że to bycie Matką było niezwykłe, dlatego w litanii wymieniamy: Matkę nieskalaną, Matkę najmilszą, Matkę dziewiczą… No właśnie, dziewiczą, bo stała się Matką bez męża, bez udziału jakiegokolwiek mężczyzny. Pozostała do końca dziewicą, czyli inaczej panną.

Skoro Maryja jest Kimś szczególnym pośród stworzeń, że została mianowana Królową, więc jest też Królową dla Aniołów i Świętych. Ci święci wymieniani grupami: patriarchowie, prorocy, Apostołowie, męczennicy, dziewice, wyznawcy.

Przybytek Ducha Świętego i Arka Przymierza – słowo Przybytek nawiązuje do Miejsca Najświętszego Świątyni w Jerozolimie. Tam była złożona Arka Przymierza, która była znakiem Bożej Obecności pośród Izraela. To było najcenniejsze miejsce na ziemi dla każdego Żyda. Dla nas jeszcze cenniejsza jest sama Osoba Jezusa, naszego Zbawiciela, a przecież Maryja sama Go nosiła w sobie. Maryja nosiła w sobie samego Boga! Więc sama jeszcze bardziej stała się żywą Arką Przymierza. Ponieważ ta tajemnica dokonała się mocą Ducha Świętego, Maryja była napełniona Duchem Świętym – stąd tytuł Przybytku Ducha Świętego.

Maryję nazywamy Bramą Niebieską, bo Jej modlitwa jest ogromnym wsparciem dla wszystkich zwracających się do Boga. Ona wyprasza nam miłosierdzie, cały czas tak po ludzku pokazuje, jak dążyć do Królestwa Niebieskiego. Jej dzieło w tym jest bardzo wielkie, dlatego też jest Bramą do Nieba.

Kilka tytułów Maryi jest związanych z późniejszą historią. Ponieważ modlitwa przez wstawiennictwo Maryi była sposobem do zaniechania wojen, dlatego nazwano Maryję Królową Pokoju. A dla nas Polaków, jest też Królową naszej Ojczyzny, a więc Królowa Polski.

No, troszkę długi się ten wywód zrobił. Chyba wystarczy tego opowiadania.

Teraz zapisz temat katechezy. Następnie zastanów się, który otwórz w kancjonałku Litanię Loretańską. Pewnie już troszkę bardziej rozumiesz, o co chodzi w tych wezwaniach. Wybierz takie wezwanie, które dzisiaj dla Ciebie jest takie szczególne: może dzisiaj szczególnie odkryte, może szczególnie się podoba. Zapisz je pod tematem, może z małą ilustracją czy grafiką. To dobry sposób na to, by zapadło ono w serce.

Modlitwa na zakończenie:
Pomódl się Litanią Loretańską:

 

 

Zyskać odpust
Wtorek, 19 maja, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Zbliża się czas naszego odpustu parafialnego. Ale co to takiego? Zapraszam do aktywności:

Odpust mamy w parafii raz w roku, gdzieniegdzie zdarza się dwa raz w roku. Poszczególne parafie swój czas odpustu parafialnego mają w różnym czasie. Ale, jak się okazuje, odpust nie jest tylko coroczną okazją, ale można go zyskać nawet wiele razy w roku.

No, ale pytanie zasadnicze, co to tak na prawdę jest odpust?
Bardzo często kojarzy nam się ze straganami przed kościołem. Nieraz mówimy, że idziemy na odpust myśląc właśnie o ulicznym handlu. Spójrz na słowo „odpust”: czy zauważasz jakieś inne słowo w nim?
Oczywiście, jest ono podobne do słowa „odpuszczać”. Co może straganiarz ci odpuścić? No, chyba jedynie pieniądze, które może bezmyślnie wydasz. Zatem odpustu trzeba szukać gdzie indziej. Stragan to żaden odpust.

Opust można zyskać. Ale co zyskać? Odpuszczenie kar doczesnych.
Hm… Karę za jedynkę ze sprawdzianu też? Albo karę niegrania na komputerze też?

Zobrazujmy to tak: wiele czynów złych pozostawia po sobie ślady, konsekwencje. Weźmy na przykład taką krzywdę: Edek uderzył tak niefortunnie Władka, że ten miał złamaną rękę. Edek przeprosił Władka, i to bardzo szczerze. Władek mu przebaczył i już się nie gniewa. Wszystko załatwione, jak należy. A jednak ręka dalej jest złamana.

Po popełnieniu grzechu idziesz do Spowiedzi i wyznajesz go szczerze. Pan Bóg przez kapłana Ci go odpuszcza. Ale nieraz konsekwencje tego grzechu pozostają. Była rana, została zagojona, ale jest jeszcze blizna,

Odpust polega na uleczeniu tych pozostałości, tych konsekwencji. Jak to uczynić?

Kościół nam poleca, byśmy dokonali jakiegoś konkretnego dzieła (czyli czyn odpustowy). A więc jest dzieło miłości. Przy tym wcześniej zadbaliśmy o oczyszczenie z grzechów, a teraz staramy się nie popełniać grzechu. Jest więc wysiłek, by pilnować swoje serce. Daję więcej z siebie, czyli szczególnie angażuję się w miłość. To wszystko pieczętuję Komunią Świętą i modlitwą w intencjach papieskich, czyli takich, które papież nosi w sercu a Kościół się za nie modli. A więc włączam się we wspólne dzieło całego Kościoła.

No to mamy takie działanie matematyczne:

Stan łaski uświęcającej
Komunia Święta
Nie dać się grzechowi
Uczynek odpustowy
Modlitwa w intencjach papieskich
+___________________________________
ODPUST

Zapisz w zeszycie temat i owo działanie matematyczne.

Zyskany odpust ofiarujemy za siebie albo za osobę zmarłą.

Jak wspomniałem wcześniej, odpust można zyskać nie tylko raz w roku w czasie święta parafialnego. Oto lista przykładowych dzieł odpustowych:

 • Święto parafialne: nawiedzić kościół
 • Wszystkich Świętych: nawiedzić kościół
 • 1-8 listopada: nawiedzić cmentarz
 • Wielki Czwartek: Przed tak wielkim Sakramentem na Mszy Wieczerzy Pańskiej
 • Wielki Piątek: uczcić Krzyż na Liturgii Męki Pańskiej
 • Noc Paschalna: odnowienie przymierza Chrztu w czasie Wigilii Paschalnej
 • Zesłanie Ducha Świętego: hymn do Ducha Świętego
 • Uroczystość Chrystusa Króla: Akt oddania rodzaju ludzkiego
 • Wielki Post: nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
 • Rocznica własnego Chrztu: odnowienie przymierza Chrztu
 • Ostatni dzień roku: Te Deum
 • Rekolekcje, przynajmniej 3 dni
 • Błogosławieństwo papieskie Urbi et orbi
 • Czytanie przynajmniej pół godziny Pisma Świętego
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu przynajmniej pół godziny
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia chorego tak gdzie jest
 • W chwili śmierci dla człowieka, który żył wiarą: podać krzyż do pocałowania

Modlitwa na zakończenie:
Panie Jezu, tak bardzo potrzebuję kochać. Dałeś mi takie przykazanie. Chcę coś zrobić, by ten dar wydał owoc doczesny i wieczny. Dajesz mi możliwość odpustu. Chcę dobrze wykorzystać tą szansę. Pomóż mi, a ja ze swej strony postaram się o dobre uczestnictwo w niedzielnym odpuście parafialnym. Amen.

 

 

Podsumowanie wiadomości o przypowieściach Jezusa
Wtorek, 12 maja, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj jest czas na podsumowanie wiadomości o przypowieściach Jezusa. Zanim przystąpimy do testu, kilka słów o takiej przyziemnej szkolnej rzeczywistości, jaką są oceny. Tak jak było zapowiedziane, oprócz wiadomości oceniam aktywność na katechezach zdalnych, którą wyrażamy formularzami aktywizującymi. Dzisiaj podsumowuję dotychczasowe formularze. Było ich 3 (Racja czy szacunek, Nawrócenie, Zaproszenie) plus dodatkowy formularz, jeśli ktoś skorzystał w Tygodniu Wielkanocnym. Zatem za udział we wszystkich 4 formularzach jest ocena 6, za udział w 3 formularzach jest ocena 5, za 2 ocena 4, za 1 ocena 3, za brak aktywności ocena 1. Formularze aktywizujące, które pojawią się od tego czasu, będą składały się na drugą ocenę z aktywności.

A teraz przystępujemy do testu. Rozwiąż test jednym z poniższych sposobów:

 • test przez formularz internetowy: wejdź tutaj
 • test papierowy: należy wydrukować formularz, po wypełnieniu zeskanować i odesłać mailem: wydrukuj test stąd

Powodzenia!

Modlitwa na zakończenie:

 

 

Duża miara – przypowieść o mierze
Wtorek, 5 maja, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Czas na ostatnią przypowieść. Za tydzień podsumujemy sobie wszystkie przypowieści z tego półrocza i przypomnimy sobie, jakie były i czego nas nauczyły. Przydadzą się wtedy notatki poczynione w zeszycie. Będziemy z nich korzystać, by rozwiązać test utrwalający. Z tego testu otrzymamy ocenę.

A tymczasem przypowieść na dzisiaj. Jest taka zupełnie inna niż pozostałe. Zresztą poczytajmy.

Przeczytaj: Mk 4,24-25

Ta przypowieść nie jest opowiadaniem. Jest prostym i bardzo dobitnym stwierdzeniem. Możemy to porównać do wielu dziedzin życia.

Co zrobić, żeby „bogatsze” wakacje? No, chodzi tym razem o takie, co więcej kosztują, np gdy wolelibyśmy wyruszyć w daleki kraj, mieć nocleg z lepszym standardem… Odpowiedź nasuwa się dość szybko: trzeba sobie więcej na ten cel odkładać z pieniędzy, które mam na co dzień.

Co zrobić, żeby mieć większy zasób słówek do rozmawiania w języku angielskim? No, trzeba więcej czasu poświęcić na naukę. Czasami szukamy też innych rozwiązań, jak choćby sposobu uczenia się ich, kojarzenia, ale i na to potrzeba czasu.

Co zrobić, żeby skuteczniej grać w piłkę nożną, strzelać bramki i mieć wystarczającą kondycję, by „wybiegać” cały mecz? Treningu trzeba sporo: biegania, ćwiczenia techniki, praktyka gry…

Co zrobić, żeby być dobrym muzykiem, piosenkarzem, aktorem…

Co zrobić, żeby rósł mój autorytet jako człowieka dobrego? Niewątpliwie potrzeba spełniać wiele dobrych uczynków. Ale to się bardzo opłaca, bo jak czynimy dobro, to prędzej czy później go też doświadczymy.

We wszystkich tych dziedzinach jest mowa o jakiejś inwestycji. Inwestycja w pieniądze, w czas, w poszukiwanie lepszych rozwiązań, w dobre czyny…

Co zrobić, żeby mieć pewność, że moje życie jest skierowane na niebo? I tu trzeba nam zainwestować….

Zapisz temat w zeszycie

Zwróć uwagę, jakiej inwestycji Jezus najbardziej oczekuje. Znajdziesz ją w pierwszym zdaniu tej przypowieści.

Wiele razy Jezus nam zwracał uwagę na słuchanie. I wiele razy odkrywaliśmy jakie wspaniałe owoce przynosi słuchanie. Czy to było dla mnie przekonujące? Czy rzeczywiście chętnie słucham?

Znowu Jezus mówi o słuchaniu, tym razem wręcz o obfitym słuchaniu. Oczywiście, chodzi w tej przypowieści przede wszystkim o słuchanie Słowa Bożego.

Narysuj w zeszycie wagę, taką dwuszalową:

▷ Wagi: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100% DARMO!

Na jednej szalce zapisz to, czego słuchasz, czytasz, karmisz swój umysł: wiadomości, reklamy, może jakieś memy na fb czy youtube, filmy…
Na drugiej napisz Słowo Boże. Przez chwilę popatrz na ten rysunek i zastanów się, które z tych treści są dla Ciebie najważniejsze.

Czy rzeczywiście inwestuję czas w to, co jest dla mnie najważniejszą treścią?

Zapisz poniższy tekst:
Im więcej słucham Słowa Bożego, tym większa w moim sercu wiara i zaufanie Bogu.

Resztę czasu dzisiejszej katechezy przeznacz na inwestycję w słuchanie/czytanie. Jeśli decydujesz się na słuchanie Pana Boga, otwórz sobie Pismo Święte i czytaj Ewangelię. Ten czas na pewno nie będzie stracony. To bardzo dobra inwestycja przynosząca bardzo bogate owoce.

Modlitwa na zakończenie:

 

Skorzystać z zaproszenia – Przypowieść o uczcie
Wtorek, 28 kwietnia, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Eleganckie zaproszenie ślubne koronkowy Ornament z kokardką ...

Dostajesz zaproszenie. Skorzystasz?

Przeczytaj: Mt 22,1-14

Może nienajlepsza jakość dźwięku, ale przypowieść całkiem ładnie przedstawiona przez młodzież z Ciechanowa.

Odmowa zaproszenia, bo:
– nie mam ochoty
– ważny mecz
– muszę się uczyć
– gra na komputerze
– świetny film
– nie chce mi się
– muszę pracować
– za dużo zajęć
– za ciepło
– nie wierzę
– obraziłem się
– spotkanie z kolegami
– idę na wycieczkę
– to zaproszenie jest niemożliwe
– koncert
– to nie dla mnie
– po co tam pójdę?

Do czego Bóg zaprasza?
Do modlitwy
Na Eucharystię
Do korzystania z Sakramentów
Do skorzystania z dobrej rady w Słowie Bożym
Do wspólnoty
Do czynienia dobra
Do naśladowania Go
Do przyjęcia Bożej Miłości
Do radości i szczęścia
Do korzystania z dóbr trwałych
Do życia wiecznego

No, chyba warto pokonać tamte opory i skorzystać z zaproszenia. Z którego z tych zaproszeń już dziś skorzystasz?
Ale jest jeszcze jeden szczegół pod koniec naszej przypowieści:

Co z tym człowiekiem, co się nie ubrał odpowiednio?
Da się skorzystać z zaproszenia, ale zrobić to byle jak, niedbale. Dawniej ludzie idący do kościoła w niedzielę o wiele bardziej zwracali uwagę na odświętny strój. Dzisiaj nieraz się widzi ludzi na niedzielnej Mszy w powszednim a nawet byle jakim stroju. No, chyba by warto jednak zwrócić uwagę, by mój strój był tego godny.

Ale jest jeszcze ważniejsza szata. To szata mojego serca. Czy moje serce jest odświętne? Czy jest obleczone w stan łaski uświęcającej? Jeśli przychodzę na ucztę królewską i tylko stoję a z niej nie korzystam, to jakieś dziwne. Ale przyjść i skorzystać niegodnie… przyjść na Eucharystię w grzechu ciężkim i przyjąć Komunię… no, bardzo nieciekawie się to kończy. Oczyść wcześniej duszę w Spowiedzi.

Zapisz temat w zeszycie

Zapisz poniższy tekst:
Bóg zaprosił mnie na ucztę królewską. Nie mogę odmówić, bo to wielki  zaszczyt. Potrzebuję przygotować odświętne ubranie, a najbardziej czyste ma być serce. Jeśli tylko potrzeba, przed Mszą oczyszczam je Spowiedzią.

Modlitwa na zakończenie:

1.   Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me chcę czystego złota blaskiem lśnić.
Ref.   Zstąp, Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me,
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie,
Chcę zawsze być święty,
Tobie, mój Mistrzu, na zawsze oddany,
Gotów, by służyć Ci.
2.   Oczyść serce me, obmyj swoją krwią,
Spraw bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść je.

 

Oddane miejsce – Przypowieść o skromności
Wtorek, 21 kwietnia, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Przeczytaj: Łk 14,7-11

Oczywiście, rysunek jest niepoprawnym żartem, którego mam nadzieję nie stosujesz w swoim życiu Pomyśl, w jakich sytuacjach życia należy zastosować tą ewangeliczną zasadę.

 • Ustąp miejsca starszym
 • Powitaj starszych
 • Ustąp miejsca chorym
 • Miej szacunek do chorych, niepełnosprawnych
 • Ustąp miejsca matce z dzieckiem
 • Ustąp miejsca matce w stanie błogosławionym

Zapisz temat w zeszycie

Przeczytaj: Flp 2,1-5
Co jest największą radością św. Pawła?
Co będzie największym zwycięstwem?
Jak się walczy o to zwycięstwo?
Komu dziś mogę pomóc?

Zobacz, jak tym żyli triatloniści bracia Brownlee:

Zapisz w zeszycie:
Przez ustąpienie miejsca bliźniemu nic nie stracę, lecz buduje się we mnie miłość bliźniego. Im bardziej jestem uprzejmy, tym więcej we mnie godności królewskiej. Nie chcę próżnej
chwały, lecz miłosierdzia.

Zaśpiewaj piosenkę:

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem,
gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego.
Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem.
Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź.

Modlitwa na zakończenie:
Chwała Ojcu…

 

Droga Światła
Katecheza dodatkowa w Tygodniu Wielkanocnym

Modlitwa na rozpoczęcie:
Jezu Ukrzyżowany, umarłeś, aby zapłacić za moje grzechy. Jezu Zmartwychwstały, powstałeś, aby żyć. Jezu Chwały, prowadź mnie drogą zbawienia do Domu Ojca.
Ojcze nasz…

Alleluja! Jak się macie w czasie wielkanocnym? Na początku, chciałbym Was zapewnić o najbardziej wyczekiwanej, najbardziej potrzebnej, najbardziej wprowadzającej nadzieję i pokój informacji, która ostatnimi czasy przedostawała się ukradkiem pomiędzy innymi wiadomościami. I nie chodzi o jedną z wielu wiadomości, ale o wiadomość jedyną tak ważną i tak bardzo wpływową na życie każdego z nas: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!!!

Pamiętasz, rok temu? W ramach katechezy przeżywaliśmy Drogę Światła. Nabożeństwo, które jest odbiciem Drogi Krzyżowej w prawdzie Zmartwychwstania. Zapraszam Cię, by i dziś bądź w tych dniach przeżyć taką Drogę Światła. Udało nam się nagrać takie nabożeństwo w naszym kościele w Istebnej, więc mamy bardzo konkretną pomoc. Możesz zaprosić do tej modlitwy Rodziców i rodzeństwo. Nagranie trwa 52 minuty, a więc troszkę więcej niż czas lekcji. Dlatego może warto to uczynić w czasie wybranym, np. w czasie modlitwy wieczornej.

No a że lubię jak mi coś piszecie, więc pod filmem z Drogą Światła jest formularz aktywizujący. Nie zapomnij o potwierdzeniu przyciskiem „Prześlij”.


Modlitwa na zakończenie:
Chwała Ojcu…

 

 

Katecheza: Szansa od Boga – przypowieść o nieurodzajnym figowcu
Wtorek, 7 kwietnia, lekcja 4

Modlitwa:
W Imię Ojca…
Ojcze nasz…
Duchu Święty, poprowadź mnie. Oświeć mój umysł. Porusz moje serce. Pomóż mi się skupić. Daj mi dobrze przeżyć ten czas katechezy. Pokonaj we mnie trudności. Przyjdź mi z pomocą. Pozwól, by przez tą katechezę Jezus bardziej we mnie zamieszkał. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.

Jak się macie, Piątaszki? Dzięki za aktywny udział w poprzedniej katechezie. Wielu z Was wpisało się do formularza i zostawiło swój ślad. Pokazaliście, że treści pracują w sercu i widać sporo owoców. Oby tak dalej, również w tych osobach, które jeszcze owoców nie zauważają. Dzięki też za dobre słowo i wyrazy tęsknota. Szczególnie panowie tęsknią… za służbą.

Dziś ostatnia przypowieść z tych, co nam mówią szczególnie o Wielkim Poście. No, będą jeszcze takie w kontekście Wielkanocy, ale to oczywiście nie teraz.

Mamy bardzo ważny czas. Bardzo dużo się w czasie Wielkiego Tygodnia dzieje. Cóż, idziemy do kolejnej przypowieści:

Przeczytaj: Łk 13,6-9

Zobacz, jak tą przypowieść przedstawili zakonnicy z Obry:

(Kubuś i Tereska)

No to było troszkę na wesoło, a teraz poważnie:

Skąd taka przypowieść? Sporo wyjaśni nam kontekst. Przeczytaj więc: Łk 13,1-5

Ou, ciężkiego kalibru te sprawy tam były. Może wolelibyśmy, żeby tych słów nie było w Ewangelii… Gdyby te słowa Jezus mówił dzisiaj, mogłyby brzmieć tak:

Z powodu wybuchu metanu w kopalni w Stonawie zginęło 13 górników a 10 zostało rannych. Nie wrócili do domu na święta… Lecz jeśli się nie nawrócicie…
W roku 2001 dwa samoloty uderzyły w budynki Wolrd Trade Centre w Nowym Jorku. 107-piętrowe wieżowce zawaliły się. Pod gruzami zginęło prawie 3 tysiące ludzi… Lecz jeśli się nie nawrócicie…
W wyniku poróżnienia miedzy plemionami Tutsi i Hutu wybuchła wojna domowa w Ruandzie. Zginęło około miliona osób… Lecz jeśli się nie nawrócicie…

Można by jeszcze dodać historię, która się teraz dzieje, która zajmuje większość wiadomości, mnóstwo rozmów… I to, że właśnie nie możemy się spotkać…

Ale najbardziej przerażające jest chyba to, co Jezus mówi na końcu każdego z wymienionych w Ewangelii zdarzeń. Czy to kara za grzechy? Że aż trzeba zginąć?

Ale teraz czas na twoją wypowiedź. Wypełnij, proszę, formularz, i nie zapomnij potwierdzić przyciskiem „Prześlij”.

Wróćmy jednak do naszego tekstu Ewangelii: Jezus nie powiedział, że ci ludzie zostali ukarani, ale mimo to WEZWAŁ DO NAWRÓCENIA, żeby NIE ZGINĄĆ.

Tak, tragiczne sytuacje mają być dla nas wezwaniem do nawrócenia, no bo grzech zamyka nam drogę do nieba, a te wydarzenia pokazują, że nagle można zginąć.

Co to znaczy NAWRÓCIĆ SIĘ? Na nawrócenie składać się może wiele spraw:

 • moja Spowiedź
 • słuchanie Słowa Bożego
 • moja modlitwa
 • moje postanowienia
 • moje czyny miłosierdzia
 • obietnice, które złożyłem Bogu i ludziom
 • Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w Wielkim Poście
 • Zdrapka wielkopostna

Bóg mówi w dzisiaj nam danej przypowieści: DAJĘ CI JESZCZE SZANSĘ, ale jeśli nie wykorzystasz to nic z Ciebie nie zostanie.

Modlitwa:
Popatrz teraz na krzyż. Zobacz, jak bardzo Jezus Cię umiłował. Zapłacił za moje i twoje grzechy. Czy chcesz Mu odpowiedzieć?
Wpatrując się w krzyż módl się tą piosenką:

(Dawid Kwiatkowski, za: Niepodległa)
Kamień węgielny to kamień, od którego rozpoczynano budowę domu, czyli fundament. Na tym kamieniu ludzie dawniej wypisywali imię wznoszącego budynek. Często taki kamień stosowano do łączenia dwóch części muru, by spinał cały budynek. Dlatego kamień węgielny był najważniejszym kamieniem w całej budowli.

Zapisz temat katechezy. A pod tematem napisz:

Bóg wydarzeniami daje mi znaki wzywające do nawrócenia. Nawrócenie to moja decyzja, by naprawić swoje relacje z Bogiem. Gdy się ociągam, Bóg mi daje szansę. Czy ją wykorzystam?

Jeśli masz pragnienie zgłębić temat dalej, zapraszam Cię do przeczytania następujących tekstów:
J 15,1-2
Kol 2,6-7
2Kor 5,19-21
Łk 22,31-32
Flm 8-16

 

Katecheza: Kamień odrzucony – przypowieść o przewrotnych rolnikach
Wtorek, 31 marca, lekcja 4

Modlitwa:
W Imię Ojca…
Ojcze nasz…
Duchu Święty, poprowadź mnie. Oświeć mój umysł. Porusz moje serce. Pomóż mi się skupić. Daj mi dobrze przeżyć ten czas katechezy. Pokonaj we mnie trudności. Przyjdź mi z pomocą. Pozwól, by przez tą katechezę Jezus bardziej we mnie zamieszkał. Przyjdź, Duchu Święty. Amen.

W zeszłym tygodniu przypowieść poprowadziła nas do zastanowienia, jak wygląda moja relacja z rodzicami. Na początku tej katechezy chciałbym Cię zaprosić do aktywności. Wypełnij, proszę, poniższy formularz. Nie zapomnij swojej odpowiedzi potwierdzić przypiskiem „Prześlij”:

Przeczytaj: Mk 12,1-9
Oj, dramat się tutaj dokonuje bardzo mocny. Chyba nie trudno zauważyć, że najbardziej dramatyczny moment jest wtedy, kiedy robotnicy …… …. właściciela winnicy.

Jezus opowiadał tą przypowieść, żeby pokazać dramat, który miał się już niedługo dokonać. Zobacz, czym się zaczyna wcześniejszy, 11 rozdział Ewangelii… A co się zaczyna w 13 rozdziale?

Tak, dokładnie, to jest czas, kiedy Męka Jezusa była bardzo blisko. Wjechał w niezwyczajny sposób do Jerozolimy. Wjechał na osiołku przez bramę, którą zgodnie z zapowiedzią miał wjechać Mesjasz. Wjechał po to, żeby dokonać dzieła mesjańskiego: oddać życie za nasze grzechy.

Jakie symbole mamy w tej przypowieści?
Właściciel winnicy to Bóg Ojciec.
Robotnicy w winnicy to naród izraelski, jako narów wybrany miał powierzoną tą szczególną winnicę. Niestety, naród ten był niesforny, nie zawsze chciał słuchać Boga.
Wysłani słudzy to prorocy: oj, mimo takiego szlachetnego posłannictwa, by głosić Słowo Boga, nie uszli cało: byli zabijani przez swój naród, a przynajmniej mocno krzywdzeni.
Syn właściciela to oczywiście Jezus: zabity za nasze grzechy.
Jest też mowa o rozliczeniu rolników, a więc narodu izraelskiego.

A ja odrzucę Jezusa czy uwierzę w Niego?
Popatrz teraz na krzyż w swoim pokoju i zastanów się przez chwilę nad tym pytaniem.

Jeśli jesteś gotów powiedz Jezusowi: Jezu, nie chcę Cię odrzucać. Chcę w Ciebie zawsze wierzyć!

Popatrz teraz do tekstu na kolejne wersy: Mk 12,10-11
Jakieś zagadkowe stwierdzenie tutaj znajdujemy. Jest mowa o k.m..n.. w.g..l.y. . Czyżby jakiś górnik się tak gdzieś zabłąkał? Tym razem nie chodzi o węgiel do palenia w piecu. Chodzi o węgło…

Kamień węgielny to kamień, od którego rozpoczynano budowę domu, czyli fundament. Na tym kamieniu ludzie dawniej wypisywali imię wznoszącego budynek. Często taki kamień stosowano do łączenia dwóch części muru, by spinał cały budynek. Dlatego kamień węgielny był najważniejszym kamieniem w całej budowli.

Zapisz temat katechezy.

Zobacz film:

(za: Promyczek NS)

Tak, trzeba nam zobaczyć również tych, którzy nadal oddają życie za to, że są blisko Boga, wierzą Mu, modlą się, głoszą słowo Boże. To męczennicy. Ich przykład pokazuje nam, że Bóg, którego bronią, warty jest nawet oddania życia. Potrzeba, byśmy naszą modlitwą wspierali tych, którzy stają przed tak trudnym egzaminem.

Zapisz notatkę:
Jezus odrzucony przez Swój naród stał się fundamentem nowego ludu. Wierzę Mu, a dzięki temu nie jestem wyrzutkiem, ale wezwanym do chwały. Modlę się o chwałę dla męczenników.

Jeśli masz jeszcze chęć i siły, zapraszam Cię do jeszcze jednego filmu:

Modlitwa:
Panie Jezu, oddałeś za mnie Swoje życie. Dziękuję Ci za wielki dar odkupienia. Przepraszam Cię, że nieraz jestem jak ci robotnicy w winnicy, którzy nie chcą ani proroków ani Ciebie. Przepraszam, że nieraz jestem gotów nawet zabić Twoją obecność w moim sercu. Chroń mnie przed nienawiścią. Naucz mnie współczucia. Wspieraj Swą miłością tych, którym dzisiaj jest dane oddać życie za wiarę. Święci Męczennicy, módlcie się za nami.
Któryś za nas cierpiał rany… 

 

 

Katecheza: Ojcze nasz
5c: wtorek, 17 marca, lekcja 2
5d: piątek, 20 marca, lekcja 5

Bardzo potrzeba, byśmy dobrze wykorzystali czas, w którym teraz pozostajemy w domu. Ważne, byśmy nie zaniedbali nauki, bardzo ważne, byśmy rozwijali wiarę. Zapraszam Cię na katechezę. Dzisiaj o początku modlitwy Ojcze nasz:


(Za: Radio Maryja)

Dużo czasu teraz spędzasz w domu. Proszę, nie spędzaj go zbyt dużo na komputerze czy telefonie. Komputer wykorzystaj na naukę. Znajdź czas na rozmowę z Rodzicami i rodzeństwem, na pomoc w pracach domowych.

Proszę Cię przede wszystkim, poświęć więcej czasu na modlitwę. Pan Bóg szczególnie ceni Sobie modlitwę dzieci i taka modlitwa ma wielką siłę. Módl się za siebie, za swoją rodzinę, za naszą ojczyznę i cały świat. Módl się o uwolnienie z wirusa. Módl się za ludzi, którzy odeszli od Boga o powrót do Niego. Za każdą chwilę modlitwy już wielkie dzięki 🙂

 

Katecheza: Racja czy szacunek – przypowieść o robotnikach w winnicy
5c: poniedziałek, 23 marca, lekcja 5
5d: poniedziałek, 23 marca, lekcja 6

Przeczytaj: Mt 20,1-16

(za: Promyczek NS, Robotnicy w winnicy)

Odpowiedz na pytania:

 • Jaka zapłata należała się robotnikowi za dzień pracy?
 • Czy robotnicy pracujący cały dzień otrzymali słuszne wynagrodzenie?
 • Czy pracodawca miał prawo dać więcej niż się należało?
 • Co zatem niesłusznego uczynił właściciel winnicy?

Trochę zmienia się nasze zrozumienie, jak zobaczymy, co symbolizują poszczególne figury w tej przypowieści:
Dzień:   życie człowieka
Praca w winnicy:   wiara
Pójście do pracy:  nawrócenie
Zapłata:   Życie wieczne
Hojność pracodawcy:  miłosierdzie Boga
Bunt robotników:  porzucenie Boga

Tak, rzeczywiście, niektórzy nawracają się pod koniec życia i również Bóg chce im dać życie wieczne. Nie ma innej zapłaty – jedyną zapłatą jest denar, czyli życie wieczne.

Zapisz do zeszytu temat katechezy.

Kłótnia robotników opiera się na sprawie, czy właściciel winnicy ma rację. Ale czy jest coś ważniejszego od racji? No jasne, że tak.

Kiedy spieramy się o rację? Nieraz trudno nam usłuchać rodziców, bo… mamy rację. Więc przeczytaj: Ef 6,1-3.

Co jest ważniejsze od racji? Bądźcie posłuszni, bo… Oj, nieraz nam trudno słuchać rodziców, dlatego Pan Bóg dodał do przykazania o miłości rodziców (czyli które to Przykazanie Boże? Jak brzmi?) dodatek, który nazywamy błogosławieństwem. Po co mamy czcić rodziców? Żebyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. No tak, to bardzo poważny argument i bardzo wielka pomoc. Okazać miłość to jest sprawiedliwsze niż wykłócić się o rację.

Zapisz w zeszycie:
Bóg chce każdemu okazać miłosierdzie i przyjmuje do Nieba wszystkich nawróconych. Mam szacunek do tak dobrego Boga. Uczę się również szacunku do rodziców, bo wiem, że miłość jest ważniejsza od racji.

Co chciałbyś dziś uczynić rodzicom? Szczególnie w dzisiejszych czasach na pewno znajdzie się dużo możliwości, by spełnić takie postanowienie.

Modlitwa:
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za moich rodziców. Oni dali mi życie i troszczą się o mnie. Udzielaj im potrzebnych łask, by dobrze wypełniali swoje zadania. Spraw także, bym ja, dobrze żyjąc, był ich radością. Panie Jezu, polecam Ci moich rodziców. Chcę prosić dla nich o wszelkie łaski i dobre zdrowie. Spraw, aby ich trudy i ofiary przyniosły dobry owoc. Daj także, bym umiał korzystać z ich rad i pomocy.

 

Katecheza: Szczęśliwi z odpuszczoną winą – przypowieść o skreślonych długach
5c: wtorek, 24 marca, lekcja 2
5d: piątek, 27 marca, lekcja 5

Przeczytaj: Łk 7,41-42
Który dłużnik będzie bardziej miłował swego pana?
Czy w ogóle mają powód, by miłować swego pana?

Ta przypowieść jest wpleciona w inną opowieść. Przeczytaj ją: Łk 7,36-50
Oj, miała ta kobieta za co miłować Jezusa, prawda?

Znam Andrzeja, który w swoim życiu wplątał się w narkotyki do tego stopnia, że już gniło jego ciało, a on nie mógł się ruszać. Nie miał praktycznie szans, żeby już cokolwiek zmienić w swoim życiu. Wtedy ktoś znalazł go, pomógł wstać, umyć się, wrócić do zdrowia i człowieczeństwa… i spotkać Jezusa, który odpuścił mu wszystkie grzechy. Jego życie zmieniło się. Teraz kocha Jezusa.

Poznałem Patrycję, która w swojej karierze zawodowej zagubiła Pana Boga. Chociaż żyła dzięki Bożemu cudowi, zadawała się z mocami ciemności. Bóg posłał jej ludzi, którzy jej pomogli zrozumieć, że źle robi. Potem po skomplikowanym powrocie do Boga… teraz mocno kocha Jezusa.

Spotkałem Mariana, mistrza olimpijskiego. Wydawało mu się, że wszystko ma i wpadł w alkoholizm. Gdy z powodu choroby o mało co nie umarł, wrócił do Pana Boga. Dziś z olimpiady najcenniejszy jest dla niego różaniec. On też kocha Jezusa.

Co łączy tych ludzi? Wiele im darowano i dlatego mocno miłują.

Zapisz w zeszycie temat katechezy.

Przeczytaj: 1J 4,10
Kto pierwszy pokochał?

Właśnie dlatego, że Bóg pierwszy nas pokochał, każdy z nas może wyznać swoje grzechy, doświadczyć przebaczenia i również bardzo pokochać.

Modlitwa:
Teraz w chwili ciszy zastanów się, który grzech Cię najbardziej zranił. Udało Ci się go wyznać w konfesjonale? Jeśli tak, wyznaj swoją miłość Jezusowi. Jeśli nie, poproś Jezusa o łaskę dobrej Spowiedzi.
Któryś za nas cierpiał rany…

Zapisz w zeszycie:
Kiedy Bóg odpuszcza mi grzechy, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Komu więcej odpuszczono, bardziej miłuje. Przez Spowiedź z najtrudniejszych grzechów bardziej kocham Boga.

 

 

W razie potrzeby tutaj znajduje się formularz do nawiązania kontaktu z księdzem.

 

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30