Ksiądz Biskup Roman Pindel

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Rakoczego z posługi biskupa bielsko-żywieckiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego i mianował biskupem naszej diecezji księdza prałata Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

 

Uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji 55-letniego ks. prałata Romana Pindla odbyły się w bielskiej katedrze 6 stycznia 2014 roku. Dotychczasowemu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie sakry udzielił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy.
Nowy ordynariusz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes” (Trzymajcie się mocno Słowa Życia) z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 16).

 

Zdjęcia z uroczystości – kliknij tutaj…

 

Kanonicznie Ksiądz Biskup Roman Pindel objął rządy w diecezji bielsko-żywieckiej 7 stycznia. Uroczysty akt kanonicznego objęcia diecezji dokonał się w kaplicy kurialnej w Bielsku-Białej.

Biogram biskupa nominata – kliknij w powyższe zdjęcie…