Uroczystość Objawienia Pańskiego

W dniu 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną też Świętem Trzech Króli.

Dzień ten  jest wielkim świętem O b j a w i e n i a  B o g a światu po grecku zwanym Epifaneją, ustanowionym i obchodzonym już w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar – złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie i tradycję tę zachowują dotychczas chrześcijanie obrządku wschodniego, wyznawcy Prawosławia i greko–katolicy.
Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. Zamyka ono cykl uroczystości religijnych – cykl świąteczny Bożego Narodzenia.

Obecnie Święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna, podczas której święci się kawałki kredy i mirrę.

Każdego roku uroczystość Objawienia Pańskiego jest Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem: „Z Wieczernika aż na krańce świata”.  Możemy wspomóc tych, którzy na krańcach świata ewangelizują i służą ubogim.

Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Episkopatu składka na tacę zbierana w tym dniu w kościołach w całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Jednym z głównych zadań Komisji jest opieka nad 1800 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach świata. Są oni obecni w Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na Alasce.