Niedziela Biblijna i 16 Tydzień Biblijny

Pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” 14 kwietnia w Kościele katolickim obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 8. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Narodowe Czytania Pisma Świętego odbywa się w Kościele katolickim w niedzielę biblijną – dwa tygodnie po Wielkanocy. Jego celem jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą ojcowie Kościoła nazywali „listem Boga do ludzi”. W tym roku będzie towarzyszyło mu hasło z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. Nawiązuje ono programu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego inauguruje 16. Tydzień Biblijny.

Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego brzmi: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.