Katecheza dla klasy 5cd

Szczęść Boże!

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się w tym linku

 

Posłanie uczniów
Wtorek, 2 czerwca, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bądź ze mną. Dodaj wytrwałości i mądrości, by ten czas był dla mnie owocny.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Co Duch Święty sprawił?
Kiedy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, nabrali odwagi, żeby spełnić szczególne polecenie Jezusa. Do tego zadania Jezus ich przygotowywał od samego początku. Również dzisiaj to zadanie jest jedynym zadaniem Kościoła, którego podporządkowane są wszystkie inne. Jakie to zadanie?

Przeczytaj: Mt 4, 18-20

Jaka była reakcja na słowa Jezusa? Możliwe, że jeden z rybaków zapytał swojego kolegę: Właściwie do czego On nas powołuje? Co odpowiedział mu ten kolega? Spróbuj odpowiedzieć w formularzu aktywizacyjnym.

Zapisz w zeszycie temat katechezy.

Okazuje się, że świat dziś bardzo potrzebuje Ewangelii. Wielu ludzi się bardo zagubiło i przeżywa duchową pustkę w sercu. Żeby móc głosić Ewangelię, najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa. Uczeń to ten, kto przylgnął do Jezusa (J 21,15-17). Potrafi żyć z wiarą, a w konsekwencji podejmuje dzieło uwalniania od złego (najpierw sam uczy się żyć w wolności od grzechu, a potem innym w tym pomaga: Mt 28,19; J 20,22-23). Uczeń to jest ktoś, kto przygotowuje się do misji, by ostatecznie głosić Ewangelię (Mt 28,19). Właśnie taka metoda apostolska sprawiła, że w pierwszych wiekach Kościół się bardzo szybko rozrastał: zaczęło się od 12 a dzisiaj są miliardy.

Kogo ostatecznie dotyczy nakaz misyjny Jezusa? Przeczytaj: Mt 28,19-20

W dosłownym tłumaczeniu moglibyśmy przeczytać zamiast słowa „nauczajcie” słowa „czyńcie uczniami”. Niby to samo, a jednak bardziej podkreślone, że chodzi o to, by te wszystkie narody stały się uczniami. A po co mają stać się uczniami? Żeby potem gł.s.. Ew..g.l.. . Jezus nie kazał tylko opowiadać, żeby wszyscy wiedzieli, ale żeby stali się uczniami, czyli spełniali to samo. Celem jest, by Kościół się dalej rozrastał, aż Kościołem staną się wszyscy ludzie na ziemi. Dopóki choćby jeden człowiek na ziemi nie znał Jezusa, dotąd cały czas to przynaglenie Jezusa jest aktualne.

Zapisz w zeszycie:
Choć nieco mniejsze, jednak mam zobowiązanie, by czynić innych uczniami Jezusa i dzielić się z nimi swoją wiarą. Podstawą jest osobiste doświadczenie Jezusa.

Modlitwa na zakończenie:
No to na zakończenie pytanie: Czy znam Jezusa? Czy Go doświadczyłem?
Módl się o to, co te pytania Ci podpowiedzią.

 

 

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30