zz Katecheza dla klasy 5cd

Szczęść Boże!

Katechezy z poprzedniego tygodnia znajdują się w tym linku

 

 Spotkanie z Janem Pawłem II
Wtorek, 23 czerwca, lekcja 4

 

Ludzie Ewangelii
Wtorek, 9 czerwca, lekcja 4

Modlitwa na rozpoczęcie:
Duchu Święty, bądź ze mną. Dodaj wytrwałości i mądrości, by ten czas był dla mnie owocny.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze…

Wielu ludzi
Ewangelia opisuje nie tylko życie Jezusa. W Ewangelię wpleciona jest historia życia Mary i Józefa, historia Apostołów i wielu innych ludzi. Niektórzy wspomniani są tylko raz, w jednym czy dwóch wersach, o innych osobach jest więcej informacji. To wszystko nam pokazuje, że Jezus żył i działał między konkretnymi ludźmi.

Zapisz w zeszycie temat katechezy.

Pod tematem narysuj tabelkę z trzech kolumn i uzupełnij ją:

Sigla                      Osoba                        Rola
J 11,1-44                                                     Wskrzeszony przez Jezusa
Łk 19,1-10           Zacheusz
J 3,1-21                                                       Przyszedł na nocną rozmowę
Łk 24,13-35      Kleofas
Mk 1,1-6                                                    Ostatni prorok
J 4,1-26                Samarytanka
Łk 2,25-28                                               Mieli zobaczyć Jezusa przed swą śmiercią
Łk 8,40-42.49-56  Córka Jaira
J 20,18-23                                                Pierwsza spotkała Zmartwychwstałego
J 19,38-42                                                Oddał swój grób
Łk 7,1-10                                                   Wierzył w moc Słowa Bożego

A teraz odpowiedz na pytanie:

Modlitwa na zakończenie:
Dziękuję Ci wspaniałych ludzi, których pokazujesz mi w Ewangelii. Naucz mnie naśladować tych, którzy dają mi przykład wiary.
Chwała Ojcu…

 

Program na czas kwarantanny:

Propozycja czasu dla dzieci na Mocni w Duchu TV: poniedziałek-piątek 11.00-12.30