Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Informujemy, że w toku przeprowadzonych ocen nadesłanych ofert został wyłoniony wykonawca, wspomniany dokument jest załączony poniżej:

18 Grudnia 2023

Wszyscy uczestnicy po