Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Informujemy, że w toku przeprowadzonych ocen nadesłanych ofert został wyłoniony wykonawca, wspomniany dokument jest załączony poniżej:

Protokół z wyboru ofert jest dostępny pod wskazanym linkiem.

18 Grudnia 2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Informacja Zamawiającego:

Do składanej oferty prosimy o wyliczenie kosztów ujętych w Przedmiarze robót dotyczących przebudowy nawierzchni wokół obiektu zabytkowego kościoła – pozycja 1 do 19.

23 listopada 2023

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach projektu: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna”
Zgodnie z promesą wstępną nr NR 2RPOZ/2023/6486/PolskiLAd
Rządowy Program Odbudowy Zabytków.


Zamawiający:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej
ISTEBNA 67, 43-470 Istebna
NIP: 5481558711, REGON: 040037905
Uprawniony pracownik do bezpośredniego kontaktu z oferentami: ks. Tadeusz Pietrzyk
tel. +48 33 855 60 30, adres e-mail: dobrypasterz.istebna@gmail.com

Niezbędne dokumenty do zapoznania się z przedmiotem zaproszenia znajdują się poniżej:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty,
  2. Przedmiar robót do wniosku – plac 850m2,
  3. Dokumentacja – rysunek, zakres prac,
  4. Projekt umowy,
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  6. Formularz Ofertowy .doc.