Nasz Ksiądz Prałat Jerzy odszedł do Domu Ojca

W dniu 6 kwietnia zmarł Ksiądz Prałat Jerzy Patalong – wieloletni i wielce zasłużony proboszcz naszej parafii oraz dziekan Dekanatu Istebniańskiego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 14:00 w Istebnej.

W piątek 6 kwietnia w intencji śp. Księdza Jerzego w naszym kościele została odprawiona Msza święta.

W sobotę 7 kwietnia w naszym kościele trwało czuwanie modlitewne w intencji zmarłego śp. Księdza Jerzego.

————————————————————–

Ksiądz prałat Jerzy Patalong urodził się 26 września 1933 w Imielinie. Był ostatnim, dziewiątym dzieckiem Anny i Pawła Patalongów. W Imielinie był ministrantem w tamtejszej parafii. Po ukończeniu nauki w Prywatnym Katolickim Gimnazjum Męskim im. św. Jacka w Katowicach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
W dniu 2 grudnia 1956 został wyświęcony na kapłana przez ks. biskupa Herberta Bednorza.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikarego w Chorzowie, Zebrzydowicach, Jankowicach Rybnickich oraz Nowym Bytomiu. Od roku 1965 był administratorem parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej, a następnie od 1970 roku proboszczem w Strzebiniu k. Koszęcina.
20 sierpnia 1974 został proboszczem parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, która to posługę pełnił do 2010 roku a więc przez 36 lat.
W 1976 roku został dziekanem dekanatu wiślańskiego a po utworzeniu nowej diecezji bielsko-żywieckiej dziekanem dekanatu istebniańskiego.
W 1996 roku w uznaniu dla pracy duszpasterskiej został obdarzony godnością prałata.
Po przejściu na emeryturę został rezydentem w istebniańskiej parafii pomagając w tutejszym duszpasterstwie.
W 2011 roku Ksiądz Jerzy został laureatem Lauru Ziemi Cieszyńskiej – Srebrnej Cieszynianki.

Po przyjściu do Istebnej w 1974 roku od razu przystąpił do wielu prac remontowych, które były konieczne. Najważniejszą sprawą okazało się wzmocnienie i osuszenie fundamentów kościoła, wzmocnienie filarów i sklepień pod wieżą.
Ksiądz Jerzy Patalong dokonał również generalnego remontu wieży. Później podjął jedną z najważniejszych decyzji dotyczącą renowacji polichromii Jana Wałacha. W czasie jego posługi założono również ogrzewanie pod nową marmurową posadzką, specjalnie dostosowane do zabytkowego wnętrza kościoła z licznymi polichromiami. Uporządkowane zostały również cmentarze.
W ostatnich latach posługi proboszcza ks. prałat J. Patalong dokonał również wymiany ławek i okien w kościele, które w dolnej części zostały ozdobione witrażami, a dach pokryto blachą miedzianą.
Kolejna ważna decyzja dotyczyła budowy domu parafialnego, gdzie obecnie odbywają się spotkania
grup parafialnych i okolicznościowe uroczystości.
Ks. prał. Jerzy Patalong skrupulatnie przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej.
Przez szereg lat wychował kilkuset ministrantów, którzy przy największych uroczystościach zawsze byli ubrani w strój ludowy.
W czasie jego posługi z dekanatu wyświęcono wielu księży, nie brakowało też dziewcząt idących za głosem powołania zakonnego.
Wielką troską otaczał wielodzietne rodziny.
Od początku posługi wspierał ubogich uczniów i studentów.
Do historii przeszedł fakt, że ks. prał. J.  Patalong wręcz nawoływał do zakładania istebniańskiego stroju ludowego, który – podobnie jak miejscowe tradycje – bardzo cenił.                                                  Ksiądz Jerzy był sprawnym administratorem parafii, prawdziwym dobrym gazdą, ale przede wszystkim człowiekiem głębokiej wiary umiejącym połączyć wartości duchowe z tym co zastał tu, gdzie spędził ostatnie 44 lata swojego życia.