35 lat posługi kapłańskiej Ks. Jana Kohuta

Piękny Jubileusz 35 rocznicy święceń kapłańskich obchodził 17 kwietnia ksiądz Jan Kohut – nasz wieloletni misjonarz w Brazylii.

Ksiądz Jan urodził się 21 marca 1950 r. w Istebnej.
Gdy miał 4 lata zmarł mu ojciec. W 1964 r. ukończył 7-klasową szkołę podstawową, po niej 3-letnią szkołę zawodową w Ustroniu w zawodzie kowal przemysłowy po czym 4-letnie Technikum Mechaniczne. W maju 1971 r. zdał maturę.
Następnie pracował 5 lat w FSM w Ustroniu.
We wrześniu 1976 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. Po nowicjacie w dniu 8 września 1978 r. złożył pierwsze, a 8 września 1982 r. wieczyste śluby zakonne.
17 września 1982 r. otrzymał z rąk ks. bpa Edwarda Piszcza święcenia diakonatu, natomiast 17 kwietnia 1983 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza.
13 czerwca 1983 r. obronił na KUL-u pracę magisterską z etnologii religii pt: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w regionie istebniańskim”.
Od 1 lipca 1983 r. pracował jako wikariusz w Parafii Królowej Apostołów w Rybniku, po czym we wrześniu 1986 roku wyjechał do pracy misyjnej w Brazylii, gdzie do tej pory pełni posługę duszpasterską.
Z dziesięciu kapłanów, którzy w 1983 roku przyjęli święcenia wraz z ks. Janem jeden jest obecnie biskupem a ośmiu nadal pełni posługę kapłańską.