Adwent radosnym oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela

 

Od niedzieli 2 grudnia w Kościele katolickim trwa Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

Wśród symboli adwentowych znajduje się wykonany z gałązek drzew iglastych wieniec wraz z umieszczonymi w nim czterema świecami przypominającymi cztery niedziele adwentowe.

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Okres Adwentu to tradycyjnie czas Rorat, czyli wotywnych Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. W naszym kościele Roraty od poniedziałku do piątku rozpoczynają się o godz. 6:40 zaś w sobotę o godz. 7:00. Zapraszamy!