Dziś zawierzenie Maryi!!!

Dzisiaj w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zawierzamy Niepokalanemu Sercu NMP naszą parafię. Zapraszamy do łączności modlitewnej, najlepiej całymi rodzinami, w naszych domach o godzinie 21.00.