Poniedziałek, 30 marca

Zuzanna i kobieta cudzołożna – kontrast osób, obie usprawiedliwione. Przypadkowe szczęście czy troskliwa miłość Boga?
Abp Grzegorz Ryś, Co On napisał? (za: zywawiara)